aktualizováno 28.04.2020 06:48:48

line-7bA:

Steinitzův útok

7...d5? 8.exd5! Jxd5! 9.0-0! Se6 10.Sg5?

 

Zde je potřeba zbořit jeden mýtus. Tento, snad ve všech knihách vychvalovaný a vykřičníkem značený tah, je naopak chybou, protože bílému ubírá hodně z jeho převahy.

10...Se7?!
10...f6??
10...Dd7!
10...Dd6?

10...Se7?! Tento Von Bardelebenův tah označuje klasická starší teorie jako vynucený, což vůbec není pravda, černý má určitě lepší obranu v tahu 10...Dd7!. Bílý nyní může pokračovat dvěma naprosto rovnocennými tahy, které přecházejí jeden do druhého. Popřípadě i hned měnit na e7, což je ale už podstatně slabší alternativou.

11.Sxd5!
11.Jxd5!
11.Sxe7?

11.Sxd5! Steinitz "Cílem výměn je zabránit černému rochovat"-Rojzman 11...Sxd5 Po 11...Sxg5? uvádí Pálkövi 12.Sxe6 fxe6 13.Db3! s velkou výhodou bílého.

12.Jxd5!?
12.Ve1?
12.Sxe7!?

12.Jxd5!? Von Bardeleben Podle teorie opět nejlepší tah. 12...Dxd5 Po 12...Sxg5? teorie doporučuje 13.Jxc7+ a značí tento tah vykřičníkem s tím, že bílý je ve výhodě. Bílého výhoda je spíš ale jen malá, např. 13...Dxc7 14.Jxg5 0-0-0 +/= atd. Proto považuji za silnější pokračování 13.Ve1+! Se7 14.Db3! 0-0 15.Jxe7+ Jxe7 16.Dxb7+/-

13.Sxe7!
13.Ve1??

13.Sxe7! Steinitz Bílý má jasnou výhodu.

13...Jxe7!
13...Kxe7?

13...Jxe7! Von Bardeleben Tento tah opět teorie považuje za nejlepší a tentokrát má pravdu. Černý plánuje 0-0, ale od věci by momentálně nebyl ani plán s 0-0-0!?. 14.Ve1!? Tím bílý oběma rochádám zamezuje a plánuje Ve5, De2 a Ve1. "Hra se zjednodušila a bílý může mít případně jisté obtíže se svým osamělým pěšcem d4. Černý zase ještě musí uvést svého krále do bezpečí. Protože rocháda nepřichází v úvahu (...), musí černý pro svého krále vytvořit útočiště na f7"-Pachman

Druhou možností je  A) 14.De2 Po 14...f6! (a) 14...Dd7? 15.Je5! (15.Vfe1 f6 16.Vad1 Kf8 17.Jd2+/=) 15...Dd5!? (Nebo 15...Dc8!? 16.Jd3 De6 viz 15...Dd5) 16.Jd3 De6 17.Dxe6 fxe6 18.Jc5+/-;

                                                                b) 14...De6? 15.Dxe6! (15.Db5+?! Dc6 16.Db3 0-0 17.Vfc1+/-) 15...fxe6 16.Jg5 Kd7!? (16...Jf5 17.Vad1+/-))

                                    15.Vfe1! (15.Vae1? Dd7 16.Jd2 Kf7 17.Df3=) přejde hra do varianty 14.Ve1.

Další možností bylo B) 14.Da4+?! Dd7! (a) 14...Dc6? 15.Db3 0-0 16.Vac1! (16.Vfc1 Db6+/=) 16...Db6+/-;

                                                             b) 14...b5? 15.Da5! (15.Dc2 0-0 16.Dxc7 Jf5 17.Dc5+/=)

                                   15...0-0 16.Dxc7 Jf5 17.Dc5+/-) 15.Db3! (15.Da3? 0-0 16.Je5 Dd8 17.Db4=) 15...b6 16.Je5 Dd5 17.Da4++/=

14...f6!? "Černý nemůže prosadit 0-0, chce si proto zjednat místo pro krále na f7"- Zmatlík. Jen dodávám, že tento tah má ovšem zásadní smysl někde jinde a to v ideii zabránit výhodnému průniku bílých figur na e5, ať už věže nebo i jezdce.

Pokud se černý pokusí o rochádu tahem  a) 14...Dd6, přijde 15.De2! (15.Db3? 0-0! (15...Vb8? 16.De3 Kf8 17.Je5 f6 18.Jc4+/-) 16.Dxb7 Jc6 17.Vac1 Jxd4+/-) a podle Pachmana má bílý velkou výhodu. To je naprostá pravda, např. 15...f6!

                                                           (aa) 15...Kf8? 16.Je5! (16.Jg5 c6 17.Je4!?+/- nebo i 17.h4+/- atd.) 16...Jd5 17.Df3!+/- nebo i 17.h4+/-;

                                                            bb) 15...Vc8? 16.Db5+ c6 17.Dxb7 Vc7+/-)

16.Db5+!? (16.Jd2 Dd7 (16...b6? 17.d5 Kf8+-) 17.Je4 b6+/-) 16...Kf7 17.Dxb7 Vab8+/-.

 

Pokud černý se stejným záměrem zahraje b) 14...Dd7?, může bílý zde hrát:

bA) 15.De2? f6!+/= s přechodem do varianty 14...f6!

bB) 15.Je5! Dd8! (15...Db5?? 16.Jd3 Kf8 17.Ve5 Dc6 18.Vc1+-) 16.Da4+!

(bBa) 16.Db3 0-0 17.Dxb7 a5 18.Df3+/-;

 bBb) 16.Df3!? 0-0 17.Dxb7+/-)

       16...c6 17.Db3 0-0 18.Dxb7 a5+/-.

bC) 15.Db3 0-0!

(bCa) 15...b6? 16.Je5 Dd5! (16...De6?? 17.Db5+ Kd8 18.d5!! Jxd5 19.Jc6++-) 17.Da3!+-;

 bCb) 15...f6 16.Dxb7 Kf7 17.Vac1 Jd5+/-)

       16.Dxb7 Jc6!? (16...Vfb8 17.De4 Ve8+/-; 16...Jf5!? 17.Db4 g6+/-) 17.d5!? (17.Je5 Jxe5 18.dxe5+/-) 17...Je7+/-

                      

                          Další slabou možností je c) 14...c6? 15.De2

                                                             (cA) 15.Ve3 Kd8! (15...Dd8? 16.De1 a5 17.d5! cxd5 18.De2 Kf8 19.Ve1+/-) 16.Je5!? (16.Dd2 f6!? (16...Jg6 17.Je5 Jh4 18.Vg3 Jg6+/-) 17.Vae1 Jf5 18.Ve6+/-) 16...Kc7 17.Dg4 Vad8 Df4+/-;

                                                             cB) 15.Vc1? Vd8! (15...Dd6? 16.Db3 Vb8 17.De3 Kf8+/- ) 16.Vc2 Vd7 17.Vce2 f6+/= )

                                                            15...De6! (15.Dd6? 16.d5! cxd5 17.Db5+ Dd7 18.Dc5 Kf8 19.Vac1+-) 16.Dxe6 fxe6 17.Jg5!? (17.Vxe6 Kd7 18.Ke2 Vae8 19.Vae1+/-) 17...Jd5 18.Jxe6 Kf7 19.Jc5+/-

                               Slabý je také postup d) 14...Vb8? 15.Ve3!?

                                                            (dA)15.De2 De6! (15...Dd6? 16.Vad1 Kf8 17.d5 h6 18. Je5+-) 16.Db5+ Dd7 17.Dg5 Kf8+/-;

                                                             dB) 15.Da4+? Dd7 16.Da3 Dd6 17.De3 Kf8+/-) 15...Kf8 16.Vc1 Dd6 17.Je5 f6+-

15.De2?
15.Da4+!
15.Vc1?
15.Dd2?

15.De2? Steinitz 15...Dd7! Chessbase uvádí variantu 15...Dd6? 16.Db5+ (Nebo 16.Jd2 Dd7!? (16...b6 17.Jc4 Dd7 18.Vad1+/-) 17.Je4 b6 18.Jc3+/-) 16...Dc6? (16...Kf7! 17.Dxb7 Vab8 18.Dxa7+/-) 17.Db4 Dd6 18.Dxb7 s výhodou bílého.

16.Vac1?
16.De4?
16.Vad1!
16.d5?
16.Jd2?

16.Vac1? Tento diskutabilní Steinitzův tah byl častokrát kritizován v literatuře jako vedoucí pouze k remízové koncovce a označován převážně příznakem"?!". Musíme souhlasit, že vede k vyrovnané koncovce a právě proto si zaslouží čistý otazník.

16...c6??
16...Vf8??
16...Kf7!
16...Kf8!?
16...Kd8??

16...c6?? Von Bardeleben "To je rozhodující chyba v partii. Černý se polekal příliš po plánovaném tahu Kf7 oběti kvality na e7, za níž by bílý získal dva pěšce. (...) Nyní přejde bílý k mocnému útoku" -Zmatlík, "Velmi vážná chyba, po které se černý  už nedostane k dokončení vývinu."-Pachman 17.d5!! "Krásná obě't pěšce. Bílý uvolňuje pole d4 pro svého jezdce." -Pachman 17...cxd5? Nejsilnější obranou bylo 17...Kf7!, např. 18.dxc6!+- (Teorie značí vykřičníkem tah 18.d6? s tím, že po 18...Dxd6 19.Vcd1 (Přesnější je 19.Vc4!+/=) má bílý jasnou výhodu, ale po vynuceném 19...Jd5 není vidět jak má bílý dále rozvíjet svůj tlak, vyhlídky jsou v rovnováze. ) 18...bxc6! (18...Jxc6? 19.Vcd1! a bílý má silný útok, jak správně hodnotí Harding, např. 19...Dc8!? 20.Dc4+! Kf8 21.b4!+- atd.) 19.Dc2 Vac8 20.Vcd1 Jd5 21.b4+-; Slabé je 17...Kf8? 18.dxc6 Jxc6 19.Vcd1 Df7 20.Dc2 g6 21.Jd4+- 18.Jd4 "Teď hrozí 19.Jf5! s okamžitou výhrou." -Pachman 18...Kf7 19.Je6 Hrozí 20.Vc7!. 19...Vhc8?? Vůbec by nešlo 19...Vac8?? 20.Dg4! Jf5! (Porreca uvádí pouze 20...g6?? 21.Jg5+! Ke8? (Delší je 21...fxg5! 22.Dxd7 Vce8 23.Vc7 Kf6 24.Dd6+ Kg7 25.Vexe7+ Kh6 26.Dg3 Vxe7 27.Vxe7 Vc8 28.Dh3 mat.) 22.Vxc8+ a bílý vyhraje. Dále např: 22...Dd8 23.De6 Dxc8 24.Dxc8 mat. ) 21.Dxf5 Vxc1 22.Vxc1 Ve8 23.Jxg7+-, ale správné bylo 19...Jc6! 20.Jc5 Df5 ( Porreca ukázal proč nejde 20...Dc8?? 21.Dh5! a bílý vyhraje. Můžeme mrknout dále: 21...g6! 22.Dxd5+ Kg7 23.Je6+ s drtivým útokem. Mnohem slabší je varianta uváděná firmou Chessbase: 21.Db5?? Vb8 ( Další možnost, kterou nabízí Chessbase je 21...Jd8 22.Jd7 Jc6 23.Dxd5+ Kg6 24.g4 s útokem bílého. (Zcela špatné by bylo 21...a6?? pro 22.Db3 Vd8 23.Jxb7 Vd7 24.Ja5 Jxa5 25.Vxc8 Jxb3 26.Vxa8 Jc5 27.b4 a  koncovka je pro černého beznadějně prohraná.)) 22.Ja6 Va8 ((Spíše bych se přikláněl k 22...Dd7! 23.Jxb8 Vxb8 24.Vc5 Vd8 25.Db3 b6 26.Vc3 Kg8 27.Vd1+-) Po 22...bxa6? uvádí Chessbase 23.Dxd5+ a bílý vyhraje. Podívejme se jak by se hra mohla odehrávat ještě několik tahů dále: 23...Kg6 24.Vc5! (24.Ve3? Vb5!+-) 24...h5 25.Dd3+ Kh6 26.Dd2+ g5 27.Dc3+- atd.) 23.Dxd5+ Kg6 24.Jc5? (O dost silnější je 24.Vc3! h6 25.Jc5! Kh7 26.Dd3+ f5 27.Je6 s drtivým útokem.) 24...Vd8? (Zde má totiž černý dobrou obranu v 24...Df5! 25.Dxf5 Kxf5 26.Jxb7 Je5 a přestože bílý po 27.Jd6+ koncovku zřejmě vyhraje, nemá to díky chybě ve 24. tahu ani zdaleka tak snadné.) 25.De4+? ( A zde je zase mnohem lepší 25.Db3!+-) 25...f5?? (Zde si opět analytikové nevšimli možnosti 25...Df5!+- ) 26.Dh4 s rozhodujícím útokem bílého.(Přesnější možná bude 26.Df3!?+-) ) 21.Jxb7 Dd7+- " Černý se musel bránit proti 20.Vc7. Nyní však následuje krásná a vynucená kombinace:" -Pachman 20.Dg4! Po 20.Dh5?? hraje černý 20...Kg8 a hra je nejasná.  20...g6! Vynuceno. Pachman uvádí proč je špatné 20...Vxc1??: Pro dvojtahový mat: 21.Dxg7+ Ke8 22.Df8 mat. 21.Jg5+! Ke8!  Opět vynuceno. Nelze 21...fxg5?? pro 22.Dxd7+-. "Nyní následuje geniální kombinace prvního mistra světa"-Rojzman  22.Vxe7+!! "Nyní (...) mohl bílý prozaickým způsobem 22.Jxh7 Dxg4 23.Jxf6+ vyhrát dva pěšce, což by rovněž postačilo k výhře. Volí však rychlejší cestu jednou z nejkrásnějších kombinací, jaké kdy byly sehrány" -Zmatlík 22...Kf8?? " Postavení bílého však nyní budí podezřelý dojem, vždyť má všechny figury napadené. Jak však uvidíme, Steinitz počítal přesně až do konce."-Rojzman Nutné bylo 22...Dxe7! (Hora uvádí jako chybu pro stejnou variantu.) 23.Vxc8+ Vxc8 24.Dxc8+ Dd8 25.Dxd8+ Kxd8 26.Jxh7 ovšem s vyhranou koncovkou bílého. Ještě horší než tah v partii by bylo 22...Kxe7??, pro 23.Ve1+ Kd6 (23...Kd8?? 24.Je6+ Ke7 (24...Ke8? 25.Jc5+ Kf8 26.Jxd7+ Kg7 27.Ve7+ Kh8 28.Df4!+-) 25.Jc5+ Kd6! 26.Jxd7+-) 24.Db4+ Vc5! (24...Kc6?? 25.Vc1# Harding ; 24...Kc7?? 25.Je6+! (Teorie uvádí, že vyhrává i 25.Ve7?, ale jde o slabší tah, např: 25...fxg5! 26.Vxd7+ Kxd7 27.Dxb7+ jen s výhodou v koncovce dámy proti věžím. ) 25...Kb8 26.Df4++- ) 25.Ve6+! (Možné je i 25.Df4+!? Kc6 26.Ve6+ Kb5 27.a4+ Ka5 28.b4+ Kxa4 29.bxc5+ Kb5 30.Ve1! Df5 31.Dc7! Dxg5 32.f4!+-. Harding doporučuje 25.Je4+?? s tím, že bílý vyhraje. Opravdu by mne zajímalo co po tomto tahu tento analytik viděl, neboť moje analýzy ukazují, že po tomto tahu vyhraje černý(!), například: 25...dxe4 26.Dd4+ (26.Vd1+? Ke6 27.Dxe4+ Ve5-+) 26...Kc6 27.Dxe4+ Kc7-+) 25...Dxe6 26.Jxe6 Vac8 27.Jxc5 Vxc5 28.h3 s vyhranou koncovkou. 23.Vf7+! "Věž je stále nedotknutelná."-Rojzman 23.Dxd7?? Vxc1+ 24.Ve1 Vxe1# 23...Kg8! 23...Dxf7? 24.Vxc8+ Vxc8 25.Dxc8+ De8 26.Jxh7++-; 23...Ke8?? 24.Dxd7# 24.Vg7+! Kh8! Po 24...Kf8?? uvádí Steinitz 25.Jxh7+ Kxg7 (25...Ke8? 26.Dd7#) 26.Dxd7+ a bílý vyhraje. Např: 26...Kh6 27.Vxc8 Vxc8 28.Dxc8 28.Kxh7 29.Dxb7++- Správné bylo 24...Dxg7! 25.Vxc8+ Vxc8 26.Dxc8+ Df8 27.De6+ Kh8 28.Jf7+ Kg7 29.Jd6 d4 30.Je8+ Kh8 31.Jxf6 d3 32.De5+-; 24...Kxg7?? 25.Dxd7++- 25.Vxh7+! 0-1 Steinitz,William - Von Bardeleben,Curt,Hastings, 1895 25...Dxh7 (25...Kg8? 26.Vg7+!! Dxg7! ( Steinitz ukázal varianty 26...Kh8? 27.Dh4+!! Kxg7 28.Dh7+ Kf8 29.Dh8+ Ke7 30.Dg7+ Ke8 (30...Kd8 31.Df8+ De8 32.Jf7+ Kd7 33.Dd6# ) 31.Dg8+ Ke7 32.Df7+ Kd8 33.Df8+ De8 34.Jf7+ Kd7 35.Dd6# a 26...Kf8?? 27.Jh7++-) 27.Vxc8 Vxc8 28.Dxc8+ Df8 29.De6+ Kg7 30.Dd7+ Kh6 31.Je6+- ) 26.Vxc8+ Vxc8 27.Dxc8+ Dg8 28.Dh3+ Kg7 29.Dd7+ Kh6 30.Jf7+ Kg7 31.Jd6+ Kh8 32.Dxb7+-  

16...Vf8?? Chizh 17.d5+- Vf7 17...Vd8+- 18.Jd4 Vc8 19.Je6 c6 20.Dg4 20.Dd3!? cxd5 21.Jc5 Vxc5 22.Vxc5 Kf8 23.Dxh7 Jg8+- 20...g6 21.d6 Dxd6 22.Jg5! Vc7? 22...fxg5 23.Dxc8+ 23.Vcd1 Dc5 23...Dxd1 24.Vxd1 fxg5+- 24.Je6 1-0 Steinitz,William - Chizh, sim Moscow, 19.02.1896 24...Vc8 25.Jxc5 Kf8 26.Vxe7 Vxe7 27.Dxc8+ Kg7 28.Vd7 f5 29.Vxe7+ Kf6 30.Df8+ Kg5 31.Je6+ Kh5 32.Vxh7+ Kg4 33.f3#

16...Kf7! Euwe, Réti, Porreca Plánem černého je zajistit si pole d5 pro svého jezdce tahem c6, následně jezdce na d5 umístit a držet tak velmi dobrou koncovku, kde jsou vyhlídky obou stran přibližně v rovnováze. 17.h4

a) 17.De4 Jd5!? (17...c6 18.Dd3 h6! 19.a4 Vhe8=) 18.Dd3!?= nebo 18.Dh4=

b) 17.Dc4+ Jd5 Harding Podle firmy Chessbase je nyní koncovka vyrovnaná. Např: 18.\Jd2!?= nebo 18.Dd3 c6 19.Ve4 Vhe8 20.Vh4 h6 21.Dh7 (s hrozbou 22.Vxh6) Vh8 22.Dc2 Vhe8=

c) 17.Dc2 Jd5 (Nebo 17...c6 18.Jd2 Vhe8 19.Dxh7 Jg6 20.Dh5 Dxd4 21.Jf3 Vxe1+! (21...Dd5? 22.Dxd5+ cxd5 23.Vc7+ Kf8 24.Vxb7 Jh4 25.Vxe8+ Vxe8 26.Vxa7 Vc8 27.Jd2 Vc2 28.Jf1 Vxb2 29.a4 s výhodou bílého.) 22.Vxe1 Dd5= ) 18.Db3=

d) 17.Dd3 Jd5 18.Jd2!?= c6 19.Jc4 g6 20.Dg3 Kg7 21.Je3 Vhe8=

e) 17.Dxe7+?? Dxe7 18.Vxe7+ Kxe7 19.Vxc7+ Kd6! 20.Vxg7! (20.Vxb7? Vac8!? ( Euwe doporučil nejsilnější 20...Vhc8!. Jeho varianta byla: 21.h3 Vc7! s tím, že černý má o něco lepší koncovku. Např. 22.Vb5 a6!=/+ atd. Slabší je 20...Vhb8?! 21.Vxg7 (21.Vxb8? Vxb8 22.b3 Kd5  a podle firmy Chessbase má černý malou výhodu v koncovce. Myslím, že tato koncovka je již pro něj dokonce vyhraná.) 21...Vxb2 22.g4! (22.h3 Vxa2 a podle firmy Chessbase má bílý kompenzaci, ve skutečnosti má ale černý mnohem lepší koncovku díky volnému pěšci a5.) 22...Vxa2 23.Vxh7 a5 a opět má černý díky volnému pěšci a5 lepší vyhlídky.) 21.h3 Vc7 22.Vb5 ( nebo 22.Vb4 Ve8 s výhodnou koncovkou pro černého.) 22...Ve8 23.Va5 Ve2-/+ ) 20...Vac8! hrozí průnik věže na 1. řadu, bílý pokračuje 21.g4! (Réti uváděl jen 21.h3? Vc7!? a černý má prý trochu lepší koncovku, koncovka je pro černého ale asi vyhraná. Druhou možností je napřed dát šach 21...Vc1+!? a dostat tak krále dál od centra, protože přes g3 se nedostane kvůli šachu věži z g8 a slabému pěšci g2, např: 22.Kh2 Vc7! 23.Vxc7 Kxc7 24.Kg1 Kd6! s vyhranou koncovkou černého.; Pokud bílý pokračuje 21.g3?, přijde 21...Vc7 22.Vxc7 Kxc7 23.Kf1-+.) 21...Vhg8 22.Vxb7 Vxg4+ 23.Kf1 a černý by měl vzniklou koncovku vyhrát.

f) Další možností je 17.Jd2 Vhe8 (Nebo 17...b6 18.Dh5+ g6=) 18.Dd3!?= nebo 18.De4 Jc6! 19.Dxh7 Jxd4 20.Dh5+ Kg8=

Porreca uvádí tah g) 17.Jg5, např: 17...fxg5 18.Df3+ Kg8!? (Porreca uvádí 18...Jf5 a nebo 18...Ke8?!. Podívejme se tedy na tyto tahy:

A) Po 18...Jf5 Porreca tvrdí že po 19.g4 Vhe8! (Přesnější než 19...Vhd8 20.gxf5 Kg8 21.Dxb7 Vab8 22.Dxc7 Dxd4 23.b3!? Vbc8 24.Dg3 Vxc1 25.Vxc1 a bílý si stále udržuje drobnou převahu, kterou mu poskytuje jeden pěšec navíc v koncovce těžkých figur.) vzniká vyrovnaná koncovka. Přesvědčme se tedy: Bílý může zkusit silné 20.Ve5!, ale po 20...Vxe5 (Slabší je 20...Kg8?! 21.Vxf5 Vad8 22.Dxb7 Dxd4 23.h3 Vb8 24.Dxc7 Dxb2 25.Df7+ Kg8 26.Vc7 h6 27.Vb5!! a bílý si drží iniciativu a tedy poněkud lepší vyhlídky.) 21.dxe5 Ve8 22.Dxf5+ Dxf5 23.Vxc7+ Kg8 24.gxf5 Vxe5 25.Vxb7 a5 26.h3 Vxf5 je koncovka skutečně vyrovnaná.

B) Druhá Porrecova varianta je 18...Ke8?! 19.Vc5 Vf8?? (Správné by bylo 19...Kd8! 20.Vxg5 Jc8! 21.Dxb7 Jb6 22.Vge5 c6 23.Da6 Dxd4 24.De2 a bílý si drží drobnou převahu. ) 20.Dxb7 Vc8?? (I po správném 20...c6! bílý získá vyhranou koncovku po 21.Vxe7+! Kxe7 22.Ve5+ Kd6 23.Db4+ Kc7 24.Ve7+- atd.)  21.Vce5?? (Okamžitě vyhrávalo 21.Vd5! a černý ztratí dámu.) 21...Vf7?? (Nutné bylo 21...Kd8!, ale i zde si bílý vynutí vyhranou koncovku po 22.Vxe7 Dxe7 23.Vxe7 Kxe7 24.b4!+- atd.) s tím, že hra je nejasná, mistr ovšem přehlédl, že po 22.Vd5!+- černý ztrácí dámu. ) 19.Dxb7 Dd5! 20.Vxc7 Dxb7 21.Vxb7 Jf5=.

Teorie uvádí také tah h) 17.Je5+ s variantou 17...fxe5 18.Df3+!?= nebo 18.dxe5 De6 19.Vxc7? (Lepší je 19.Df3+! Kg6! (19...Df5? 20.e6+! Kg6 21.Dg3++/-) 20.Vxc7= ) 19...Vhd8 a hra je prý vyrovnaná. Osobně zastávám názor, že zde je již lehčí výhoda na straně černého. A možná, že ještě o malinko přesnější by bylo 19...Vhe8!?=/+

17...Vhe8 17...c6! s dalším Jd5, např. 18.Dc4+ Jd5= 18.Dc2 c6 19.Dxh7 Dd5?? 19...Jg6! 20.Dh5 Vxe1+ 21.Vxe1 Vh8= 20.Vc3 20.Vc5! Vh8 21.Jg5+ fxg5 22.Vxe7+ Kxe7 23.Dxg7+ Kd6 24.Vxd5+ Kxd5 25.Dxg5+ Kc4 26.Dc5+ Kd3 27.d5+- 20...Jg6 21.Je5+ Jxe5 21...fxe5?? 22.Vg3 Ve6 23.h5 exd4 24.hxg6+ Ke7 25.Dxg7+ Kd6 26.Vxe6+ Dxe6 27.Dxd4+ Dd5 28.Df6+ Kd7 29.Dg7+ Kd6 30.Vh3+- 22.dxe5 Vh8 23.Df5 De6 24.Dxe6+ Kxe6 25.exf6+ Kxf6 26.Vf3+ Kg6 27.Ve6+ Kh5 27...Kh7 28.Vf7 b5+- 28.Vf5+ 1-0 Bernal Caamano,Jose Luis - Gonzalez Sole,Fernando, ESP-ch corr Spain, 1979 28...g5 29.Vxg5+ Kxh4 30.Veg6 Vaf8 31.f4 Vxf4 32.g3+ Kh3 33.gxf4 Kh4 34.Vg2 Kh5 35.V6g5+ Kh4 36.Vh2#

16...Kf8!? 17.Jd2 Kf7 18.Dh5+ g6 19.Df3 Jd5 20.Ve5 c6 21.Je4 Vhe8 22.Ve1 Kg7 23.Jc5 Df7=

16...Kd8?? 17.Jd2! Jd5 18.Je4 b6 19.Jc3 Jxc3 20.bxc3 Ve8 21.Dh5 Vxe1+ 22.Vxe1 Kc8 23.Ve3! Vb8 24.Dxh7+-

16.De4? Squarcialupi 16...c6 17.Ve2 Jiné možnosti jsou 17.Jd2 Vd8!? (Nebo 17...Kf7=) 18.Ve2= a nebo i 17.b4 Kf7 18.Df4=, popř. 17.Vac1!? Kf7 18.Df4= 17...Kf7 18.Vae1? 18.Df4!=

18...Jd5?
18...Vae8!

18...Jd5? Tento slabý tah uvádí snad jako první Keres. 19.Dh4 Tento tah právě jako odpověď doporučil Keres s tím, že bílý si drží iniciativu. 19...h5 20.h3 Vag8 Porreca uvádí 20...Df5 taktéž s vyrovnanou hrou. 21.De4 21.Jd2!? g5 22.Dg3 Ve8= 21...Ve8= 22.Dxe8+? 22.Dc2!?= 22...Vxe8 23.Vxe8 Dxe8 24.Vxe8 Kxe8 25.Kf1 Kf7 26.g3 Jb4 27.a3 Jd3 28.b4 Ke6 29.Ke2 Jb2 30.g4 30.Je1!-/+ 30...hxg4-+ 31.hxg4 Jc4 32.Kd3 Jxa3 33.g5 Jb5 34.gxf6 gxf6 35.Jd2 Jd6 36.Jb3 b6 37.f3 37.Jc1 Jc8-+ 37...Kd5 37...Jf5 38.Jc1-+ 38.Jd2 38.Jc1 c5 39.bxc5 bxc5 40.dxc5 Kxc5 41.Jb3+ Kd5-+ 38...a5 39.bxa5 bxa5 40.Je4 40.Jb3 a4 41.Ja1-+ 40...Jxe4 41.fxe4+ Ke6 42.Kc4 Kd6 0-1 Squarcialupi,D - Pasqua,D, ITA corr Italy, 1969 43.Kb3 c5-+

18...Vae8! Schneidereit

19.Dh4
19.Dd3!
19.Dc2!?

19.Dh4 Knebel 19...Df5 19...Jg6 20.Dg3= 20.De4?? 20.Jd2! Jg6 21.Je4 Jxh4 22.Jd6+ Kg6 23.Jxf5 Jf3+ 24.gxf3 Vxe2 25.Jh4+ Kg5 26.Vxe2 Kxh4 27.Ve7+/- 20...Dd7 20...Dxe4! 21.Vxe4 Jd5=/+ 21.Dh4 21.Dd3 Jd5= 1/2 Knebel,Klaus - Schneidereit,Manfred, ICCF-Cup8/9 V023 corr ICCF corr, 01.11.1990

19.Dd3! Kouwenhoven 19...g6 20.De3 20.Da3 b6+/= 20...h5 21.Dd3 Jd5 22.Jh4 Jf4 23.Db3+ Jd5 24.Vxe8 24.Dc2!? Jf4 25.Ve3+/= 24...Vxe8= 25.Vxe8 Kxe8 26.g3 26.Dd3 g5 27.Jf5 Kd8= 26...g5 26...Je7 27.Dc4=/+ 27.Jg2 Kd8 28.Df3 28.Je3 Kc7=/+ 28...Dg4 28...Dh7!? 29.Dd1 De4-/+ 29.Dxg4= hxg4 30.a3 Ke7 31.Kf1 Ke6 32.Ke2 f5 33.f3 a6 33...gxf3+ 34.Kxf3 g4+ 35.Ke2=/+ 34.Je1 gxf3+ 35.Jxf3 Kf6 36.h4 gxh4 37.gxh4 f4 37...Kg6 38.Je5+ Kh5 39.Kf3= 38.Je5 38.Jg5!?+/= 38...Kf5= 39.b4 39.Kf3! Jc7 40.Jf7= 39...a5 39...Jc3+! 40.Kd3 Jb5= 40.bxa5+/- Jc7 40...c5 41.h5 cxd4 42.h6+- 41.Kd3 Je6 41...Je8 42.h5 Kg5 43.Kc4 Jd6+ 44.Kc5+- 42.Jf3 42.a4 Jg7+- 42...Jg7 42...Kg4 43.Ke4+/- 43.Je5 Je6 44.Jf3 Jg7 44...Kg4 45.Ke4+- 45.Je5?? 45.Kc4! Ke4 46.Jg1+/- 1/2 Kouwenhoven,Marisca - Rosandic,Albina, EU-ch U18 Girls Svitavy (10), 1993

19.Dc2!?+/=

Nejsilnější je asi Zajcevovo 16.Vad1!, např. 16...Kf8!+/= 16...Kf7? 17.Dc4+ Jd5! (17...Kf8 18.d5 s hrozbami d6 i Jd4-e6++/-; 17...Dd5?? 18.Vxe7++-) 18.Je5+! fxe5 19.dxe5 a teorie dává bílému vyhranou pozici. Každopádně je bílý ve velké výhodě. Hrozí 20.Vxd5 i 20.e6+. Hrubou chybou je 16...c6?? pro 17.d5! jak ukázal Harding. Slabší je 16...Vd8?!, teorie uvádí variantu: 17.Dc4 (Ještě přesnější je 17.De4!? Kf7 18.Dxb7 Vb8 19.Da6 Vb6 20.Dd3 Jd5! 21.b3 g6 22.g3 Vc6 23.Jd2 Ve6 24.Vxe6 Dxe6 25.Vc1+/= atd. ) 17...Kf8 (Po 17...c6? uvádí Porreca 18.Vd3 Kf8 19.Jg5!+/- ) 18.Db4? (S postupem pěšce nesmí bílý otálet. Okamžité 18.d5! dávalo lepší hru, např. 18...Jxd5 19.Jd4 Ve8 20.Vxe8+ Kxe8 21.Jc2 c6 22.Jb4 Ke7 23.Jxd5+ cxd5 24.Vxd5+/= ) 18...c6? (Správné bylo 18...b6!, např. 19.d5 Kf7 20.d6!? (Nebo 20.Df4 Jxd5 21.Je5+ Kg8 22.Jxd7 Jxf4 s kompenzací bílého.) 20...cxd6 21.Jd4 Vde8 22.Db3 a bílý má pouze kompenzaci, nic víc. ) 19.d5 a bílý má iniciativu. Dále teorie uvádí tyto tahy: 19...cxd5 20.Jd4 Kf7 21.Je6 Vde8?? (Hrubé pochybení v analýze. Správné bylo 21...Vc8! 22.Dg4 g6+/=) 22.Dg4   (hrozí mat na g7) 22...Jf5? (Prohrává ihned. Zde se mělo stát 22...Veg8! 23.Jg5+! Ke8 24.Vxe7+! Kxe7 25.Ve1+ Kd6 26.Df4+ Kc6 27.Je6++-) 23.Jxg7! a bílý vyhraje.  17.Jd2!+/= Saizev dále uvádí: 17.d5 a dává k tomuto tahu vykřičník, ale tah je ve skutečnosti méně přesný. Např. dále: 17...Jxd5= 18.Jg5 (Ještě o malinko silnější je 18.Je5!? fxe5 19.Df3+ Df7 20.Dxd5 Dxd5 21.Vxd5 Ve8 22.Vc1 c6 23.Vd7 Ve7 24.Vd8+ Ve8 25.Vcd1 Kf7 26.V1d7+ Kg6= ) 18...Ve8! (18...fxg5?! 19.Df3+ Df7 20.Dxd5?! (Silnější je 20.Vxd5! Dxf3 21.gxf3 Kf7 22.Vd7+ Kf6 23.Vee7 g6 24.Vf7+ Ke6 25.Vde7+ Kd5 26.Vxc7+/= ) 20...Dxd5 21.Vxd5 a teorie dává bílému výhodu do koncovky, např: 21...Kf7 22.Vd7+ Kf6 23.Vee7 Vhg8 24.f4 gxf4 25.Vxc7 g5 26.Vxh7+/=)  19.Df3 (Mírně přesnější se zdá být 19.Je4!? c6 20.Jc5 Dc8 21.Dh5 b6 22.Jb7 Dd7 23.Jd6 Ve7 24.Vxe7 Kxe7 25.Jf5+ Kf8 26.Ve1=) 19...c6! (19...Vxe1+ 20.Vxe1 c6? (Lepší bylo rozhodně 20...g6! 21.Je6+ Kg8 22.Db3 c6 23.h4 h5+/=) 21.Dg3! a teorie dává bílému výhodu. To je pravda, protože např. po 21...fxg5 přijde 22.Db8+ Kf7 23.Dxh8+/- ) 20.Da3+ (Možná malinko přesnější je 20.Vxe8+!? Dxe8 21.h4 De5 22.Da3+ De7 23.Je6+ Kf7 24.Dxe7+ Kxe7 25.Jxg7 Vg8=)  20...Kg8 21.Je4 b6 22.b4! a Saizev dává v této pozici bílému iniciativu. Ano, to je pravda, iniciativu bílý bezpochyby má, ale jak zhodnotit vyhlídky obou stran? Myslím, že jsou v rovnováze. Teorie ještě uvádí tyto další tahy: 22...g6? (To není dobré, bílý může dosáhnout lepší hry. Silnější obranou je 22...h6! 23.b5 f5 24.Jg3 Vxe1+ 25.Vxe1 Kh7=) 23.Db3? ( Ztrácí nabyté lepší vyhlídky. Slabé je také 23.Da4? b5! (23...Kg7? 24.b5! (24...cxb5? 25.Db3! Df5 26.Jd6! Vxe1+ 27.Vxe1 Dh5 28.Je8+! Kh6 29.Dxb5 Dg5 30.Dd7!+/-) 24...De6 25.Kf1! Ve7 26.bxc6+/=) 24.Da6 Kg7 25.h4 Dc7 26.Jc5 Kf7 27.a3 f5 28.Vc1 Vxe1+ 29.Vxe1 Db6 30.Db7+! Dxb7 31.Jxb7 Vb8 a černý má nadějnější koncovku.; Ale zcela jistě nejpřesnější by bylo 23.f3! Kg7 24.b5 Vd8 25.Dc1 Vhe8! (25...cxb5?? 26.Jc3 Dc6 27.Vxd5 28.Jxd5 Dxc1 (28...Dxd5? 29.Ve7+ Kf8 30.Vc7+-) 29.Vxc1 Kf7 30.Vc7+ Kh6 31.Je3+-) 26.bxc6 Dc7 27.Dc4 Je3 28.Vxd8 Jxc4 29.Vxe8 Kf7 30.Va8 s lepší koncovkou bílého.) 23...Kg7 24.b5 a bílý si údajně drží malou výhodu. Já si však myslím, že karta se zde již začíná malilinko obracet a v této pozici již má poněkud hezčí pozici černý, např. 24...Vd8! 25.Jc3 Vhe8 26.Vf1! Ve5! 27.Da3 g5! 28.bxc6 Dxc6 29.Jxd5 Vexd5 30.Vxd5 Vxd5 31.Dxa7+ Kg6 s vyrovnanou koncovkou. Černý prozatím drží svými těžkými figurami centrum a tak mikroskopická výhoda je prozatím na jeho straně, ale partie by s největší pravděpodobností při bezchybné hře obou stran skončila remis. Další možnosti jsou:17.Dd3 Jd5!= nebo 17.De4? Jd5!=  

17...c6!?
17...Vd8
17...Kf7?
17...b6?
17...Jd5

17...c6!? comp. Houdini 3 Pro w32 18.Df3+/= Jd5 19.Ve2 h5 20.Je4 Dg4 21.Da3+ Kg8 22.f3 Dg6 23.Db3 Ve8 24.Dxb7 f5 25.Jc3 Vxe2 26.Jxe2 Kh7 27.Jc3 Jf4 28.g3 Ve8 29.d5 Jxd5 30.Jxd5 cxd5 31.Dxd5 Ve2 32.Vd2 Db6+ 33.Kh1 Vxd2 34.Dxd2 Da6 35.Kg2 Dxa2 36.De2 Df7 37.f4 Db7+ 38.Kh3 Df7 39.b4 Dg6 40.De7 Dg4+ 41.Kg2 a6 42.Kf2 Dg6 43.Kf3 Dc6+ 44.Ke3 Dg2 45.Dd7 De4+ 46.Kf2 1/2 comp. Deep Rybka 4 960 w32 - comp. Houdini 3 Pro w32, Jihlava, 120'/40+60'/20+30', tématická partie, Jihlava (2), 06.04.2013

17...Vd8 comp. Raubfisch ME262_GTZ20d1b_sl, 18.Df3!?+/- 18.Je4 b6 19.Df3 Jd5 20.Jg5 Kg8 21.Je6+/-  18...Dd5 19.Je4 h6 20.Dg3 b6 21.Dxc7 Dd7 22.Dc4 Jd5 23.Jc3 Kf7 24.Da6 Jxc3 25.bxc3 Vc8 26.Da3 Vhe8 27.Db3+ Kf8 28.Vxe8+ Vxe8 29.d5 Df5 30.Db4+ Kf7 31.d6 Dd5 32.Db1 Dc6 33.Db3+ Kf8 34.h4 Vd8 35.De6 Ve8 36.Dh3 Vd8 37.Dd3 Kf7 38.h5 Kf8 39.g3 b5 40.g4 Dc8 41.De4 Dd7 42.Vd3 De8 43.Dd5 Dd7 44.Vd4 Ve8 45.Kh2 Ve5 46.Da8+ Ve8 47.Df3 a5 48.Dd5 a4 49.c4 bxc4 50.Dxc4 Vd8 51.Kg3 Vc8 52.Dxa4 Vc3+ 53.f3 Dxa4 54.Vxa4 Vd3 55.Va8+ 1-0 comp. Raubfisch ME262_GTZ20d3._sl - comp. Raubfisch ME262_GTZ20d1b_sl, HP Pavilion dv7,120'/40+60'/20+30', Theme: 15...Dd7; Praha (1), 27.04.2020

17...Kf7? 18.Je4+/= nebo ještě lépe 18.Df3!+/-

17...b6? 18.Df3+/- Nebo 18.Jc4+/= 18...c6!? 18...Vd8 19.Jc4 Kg8 20.Ve4! (20.Vc1 c6 21.Ve4+/=) 20...h5 (Nebo 20...h6 21.h4+/- ) 21.d5!+/- Vh6!? (21...Jxd5 22.a4! c6 23.b4! f5 24.Ved4 Ve8 25.b5 De6 26.h3 cxb5 27.axb5 Jf6 28.Jd6 Vd8 (28...Vf8?! 29.Jxf5 Je8 30.g4 hxg4 31.hxg4 Vh4 32.Kg2 Vxg4+! 33.Vxg4 Dxf5 34.Db3+! Df7 35.Dxf7+ Vxf7 36.Vd8+-) 29.g3! (29.Jxf5 Vxd4 30.Jxd4 De4 31.Da3 Kh7 32.Dxa7 Vd8 33.Dxb6 Vd5 34.Da7 Vg5 35.f3 De3+ 36.Kh1+/-) 29...Vd7 30.Jxf5 Vxd4 31.Vxd4 Kh7 32.Dd3 Va8 (32...g6? 33.Jh4 Vg8 34.Jf3 Kg7 35.Da3 Va8 36.h4+-) 33.g4 hxg4 34.hxg4 g6 35.Jh4 Vg8 36.Kg2+/-) 22.Je3 Kh7 23.Vh4+/-  19.Jc4 Kg8 20.Ve4 h5 21.a4+/=

17...Jd5 18.Df3+/=

16.d5? Tento tah analyzovali Zajcev a Zek. Zde jsou jejich analýzy a modře moje připomínky: 16...Kf7! 16...Kf8+/= 17.Vad1=  (Zajímavé by bylo zkusit 17.De6+ Dxe6 18.dxe6+ Ke8=) 17...Vad8! 18.De6 (Nikoho tu zatím nenapadlo 18.d6+!? cxd6 19.Jd4 Vc8 20.Dh5+ g6 21.Dh4= a také 18.h4!?= ) Dále ještě uvádějí možnosti 18.Jh4? a 18.Jd4?. Tah 18.Jh4? označují jako sporný, Ve skutečnosti si zaslouží čistý otazník:  19.Vxd5 Dxd5 20.De7+ Kg8 21.Jf5 Dd7! a černý vyhraje. (To je snad pravda, nicméně nutno označit tuto pozici zatím jen za trochu výhodu pro černého, protože černý má sice o kvalitu více, ale věž h8 mu zatím vůbec nehraje a navíc bílý má iniciativu, která mu ještě vynese aspoň pěšce a je silnější než se zdá. Např. dále: 22.h3 h6 23.De4 Kh7 24.Je7+ f5 25.Jxf5 Dd5! 26.Dg4 Vd7 27.Je7 Dd3 28.Jg6 Vd4 29.Jf4 Dc2 30.Kh2 =+.) Druhou možnost 18.Jd4? tito teoretikové považují za nejlepší a značí jí tudíž vykřičníkem, je skutečně lepší než předchozí tah, ale ve skutečnosti zas nějak moc silný není, protože ačkoliv vede také k vyrovnané hře jako  tah tah dámou na e6, přesto pozice je po něm pro bílého dost zhoršená: 18...Jxd5 19.Je6 (Možná, že ještě malinko přesnější je 19.Dd3!? Vde8 20.Vxe8 Vxe8 21.Jc2 c6 22.Dxh7= ) 19...Vde8 20.Dh5+ g6 21.Vxd5?! (Lepší možností jak bojovat o remízu je 21.Dxd5! Dxd5 22.Vxd5 Vxe6 23.Vd7+ Ke8 24.Vxe6+ Kxd7 25.Vxf6= ) 21...Dxe6! (Nejde samozřejmě 21...gxh5??, pro 22.Vxd7+ Kg6 23.Vxc7 a bílý zvítězí.) s remízovou koncovkou. (Podívejme se dále: 22.Vxe6 gxh5 23.Ve3 Vd8 24.Ved3 Vhe8 25.Kf1Vxd5 26.Vxd5 Ve5 a přestože bílý bojuje o remízu s pěšcem míň, tak partie určitě skončí remis, neboť slabý pěšec h5 jako by nebyl a navíc jde o dvojpěšce.) 18.Dxe6 19.dxe6 Kg6? (Tento tah značí teorie jako nejlepší, tedy vykřičníkem. Vede ale bohužel k výhodě bílého. Správné bylo 19...Ke8!, např. 20.Jd4 c6 21.b4 Vd5!=) 20.Vd7! (Ne ale 20.Jh4+? Kh5 21.Vd7 Jd5! 22.Jf5 Vxd7 23.exd7 Vd8 24.Jxg7+ Kh6!=) 20...Jd5 21.Jd4? (Teoretikům unikla silná možnost 21.Vf7! Vhe8 (Nebo 21...Kh6? 22.Jd4 Kg6 23.Ve4 h5 24.g4+/-) 22.Jh4+ Kg5 23.Ve4 Ve7 24.Jf3+ +/-) 21...Jb6? (Zde zase přehlédli naprosto jednoduchý zjednodušující manévr 21...Jf4! Vxd8 22.Vxd8 23.g3 Jd5=) 22.Vxd8 Vxd8 23.e7? (To je ústup z dobytých pozic. Bílý má totiž nyní k dispozici velmi silné 23.g4!, např. 23...Jd5 24.Kg2 Je7 25.Jf3 a bílý si udržuje lepší pozici.) 23...Ve8 24.Jb5 Jd5=

16.Jd2? Kf7 17.Df3 Vhb8 18.Je4=

Zajímavou možností je 15.Da4+! Evrard 15...Kf7?

a) 15...Kd8! Vac1! (16.Jd2 Dd7! (16...b6? 17.Ve4! (17.Je4 Dd7+/-) 17...Dd7+/- ) 17.Db3!? (17.Dc2 b6+/-) 17...b6 18.a4+/-; ) 16.Vac1! Dd7 17.Db3 c6+/-

b) 15...Dd7!? 16.Db4! (Hrozí 17.Vxe7+!) 16...Kf7 17.Dxb7+/- Vab8 (a) 17...Vhb8+/-; b) 17...Jd5?! 18.Da6 Vhb8 19.b3!? (19.De2 Ve8 20.Dc2+/=) 19...Kf8 20.Vad1 Kg8 21.Vc1+/=) 18.Dxa7 Vxb2+/- a nyní a) 19.Dc5 Jd5 20.a4 Va8 21.a5+/- a nebo b) 19.Vac1 Jd5 20.h3 Vd8 21.Vc5!+/-, popřípadě c) 19.a4!?+/- či d) 19.Da6!?+/- a nebo e) 19.Da3!?+/-

c) 15...Kf8? 16.Vac1!? (16.Ve2 b5 17.Da3 Dd6 18.Dd3+/-) 16...c6 17.Vxe7 Kxe7 18.Db4+/-

16.Je5+!
16.Vac1

16.Je5+! Evrard 16...fxe5? 16...Kg8! 17.Vac1 Jg6 18.Jxg6 hxg6+- 17.Vxe5 Dd6 17...b5 18.Da3 b4 19.De3+- 18.Db3+!? Geller doporučoval 18.Dc4+!?, což je asi rovnocenné, např. 18...Kf8 19.Vae1 Jg8 20.Vd5 Dc6? (Přesnější je obrana s obětí pěšce 20...b5!, např. 21.Db3! (Brát pěšce znamená nechat černého se rozehrát a vyrovnat hru.) 21.Df6! (21...Df4? 22.Da3+ Kf7 23.Vd7+ Kg6 24.Dd3+ Kf6 25.d5! Ve8! 26.Vxe8+ Dc1+ 27.Df1 Dxf1+ 28.Kxf1+- ) 22.Db4+ Je7 23.Vxe7 Dxe7 24.Vf5+ Ke8 25.Dxb5+ Dd7 26.Ve5++-) 21.Db4+ (Hrozí 22.Vc5, nejde hned 21.Vc5? pro 21...Ve8! s vyrovnanou koncovkou, jak ukázal Geller. ) 21...Kf7 22.Vc5 (Zde bylo ještě silnější 22.Db3! Kf8 23.Da3+ Kf7 24.Vf5+ Jf6 25.Ve7+ Kg8 26.Vc5 a bílý vyhraje.) 22...Dd6 23.Dc4+ Kf8 24.Vxc7+- 18...Kf8 19.Vae1 19.Dxb7?! Vd8+/= 19...Ve8 19...h5 20.Vxe7! (20.Ve6 Dd5+-) 20...Dxe7 21.Vxe7 Kxe7 22.Dxb7 Kd6 23.f4 Vab8 24.Dxa7 Vb5 25.Da6 c6 26.Da3++- 20.Ve6 Dd7 21.V1e3 21.V1e4! Vd8 22.Df3+ Ke8 23.Dh5+ g6 24.De2 (24.Vxe7+?! Dxe7 25.Db5+ Kf8 26.Vxe7 Kxe7+-) 24...Dxe6 25.Vxe6+- 21...g6 21...Vc8 22.Vxe7 Dxe7 23.Vxe7 Kxe7 24.Dxb7 Kd7 25.Dxa7 Vb8 26.Da4+ Kc8+- 22.Vf6+ 1-0 Evrard,Paul - Clerckx,W, olm1 qual GP4 B3 ICCA corr, 1946 22...Kg7 23.Vf7+ Kh6 24.Vh3+ Dxh3 25.Dxh3+ Kg5 26.f4#

16.Vac1! Zajcev 16...c6? Zajcev uvádí 16...Dd6! 17.Db3+ (Přesnější je 17.Jd2! Vhd8 18.Dc2+/=) 17...Jd5+/= 17.Vxe7+ Kxe7 18.Db4+ Kf7 19.Dxb7+ Kg6 20.Jh4+?? 20.Vc5! De4 21.Je5+!! (21.Vxc6?? Db1+ 22.Vc1 Dxc1+ 23.Je1 Dxe1#) 21...Kh6! (Hrozí mat na e1.) 22.Jf7+ Kg6 23.h4! h6 24.Jxh8+ Vxh8 25.h5+ Kh7 26.Dxc6 Dxd4 27.Dd5 Dxd5 28.Vxd5 Vc8 29.b4+/- Bílý hraje věžovou koncovku s pěšcem více. 20...Kh6= 21.Vc5 21.Dxc6?? Vhc8 22.Dxc8 Vxc8 23.Vxc8 De4-+ 21...Vab8?? 21...Vae8 22.Kf1 Ve1+ (22...Dxd4 23.Jf5+ Kh5 24.Df7+ g6 25.Jxd4+ Kh6 26.Dxf6 Ve1+ 27.Kxe1 Ve8+ 28.Kf1 Ve7 29.Jf5+ Kh5 30.Dh4#) 23.Kxe1 De4+ 24.Kf1 Dd3+ 25.Ke1 Ve8+ 26.Ve5 Db1+ 27.Kd2 fxe5 28.Dxc6+ g6 29.Dxe8 Dxb2+ 30.Ke1 Db1+ 31.Kd2 Db2+ 32.Ke1 Db1+ 33.Kd2 Db2+= 22.Dc7+- Vxb2 22...g6 23.Vxd5 cxd5 24.g4+- 23.Df4+ 23.Vxd5?? Vb1# 23...Dg5 24.Jf5+ 24.Vxg5?? Vb1+ 25.Dc1 Vxc1# 24...Kg6 25.De4 Vhb8 25...Vb5 26.Je7+ Kf7 27.Vxg5 Vxg5+- 26.Jg3+ 26.h4 Ve2 27.Je3+ (27.hxg5? Vxe4 28.gxf6 Vf4-+; 27.Dxe2 Dxf5 28.h5+ Kf7 29.Vxf5 Vb1+ 30.Kh2 Vb5 31.Vxb5 cxb5 32.d5 g6 33.h6 a6 34.De6+ Kf8 35.d6 f5 36.d7 a5 37.d8D#) 27...Kf7 28.hxg5+- 26...f5= 27.Vxc6+ 27.Jxf5?? Vb1+ 28.Dxb1 Vxb1+ 29.Vc1 Dxc1#; 27.Vxf5?? Vb1+ 28.Jf1 Dxf5 29.Dxc6+ Kf7-+ 27...Kf7 28.Vc7+ Kf8 29.De6?? 29.Dd5! Vb1+ 30.Jf1 Vxf1+ 31.Kxf1 Vb1+ 32.Ke2 Vb2+ 33.Kf1 Vb1+ 34.Ke2 Vb2+ 35.Kf1 Vb1+= 29...Vb1+-+ 30.Jf1 Vxf1+! 31.Kxf1 Vb1+ 32.Ke2 32.De1 Vxe1+ 33.Kxe1 Dxg2-+ 32...Dg4+ 33.f3 33.Kd3 Dd1+ 34.Kc3 Vc1+ 35.Kb4 Dxd4+ 36.Ka3 Vxc7 37.Dxf5+ Ke7 38.Dg5+ Ke6 39.De3+ Dxe3+ 40.fxe3-+ 33...Dxg2+ 34.Kd3 34.Ke3 Ve1+ 35.Kd3 Vd1+ 36.Kc4 Dxa2+ 37.Kc5 Dxe6 38.Vc8+ Dxc8+ 39.Kd5 Dc3 40.Kd6 Vxd4+ 41.Ke5 Dc5+ 42.Ke6 Dd5# 34...Dxf3+ 34...Vd1+ 35.Kc3 Dd2+ 36.Kc4 Dxa2+ 37.Kb4 Vb1+ 38.Db3 Dxb3+ 39.Kc5 Dc3+ 40.Kd5 Dxc7 41.Ke6 Vb5 42.d5 g6 43.h3 De7# 35.Kc4 Vc1+ 36.Kb5 Vxc7 37.Dd6+ Ve7 0-1 Fernandez Romero,Ernesto - Marquez Molina,JM, ch Malaga, 1996 38.Kb4 Db7+ 39.Ka4 Dd7+ 40.Dxd7 Vxd7 41.Kb3 f4 42.a4 f3 43.Kc2 f2 44.h4 f1D 45.h5 Dc4+ 46.Kd1 Dd3+ 47.Kc1 Vb7 48.a5 Vb1#

15.Vc1? Bernal Caamano 15...Dd7 16.De2 viz 15.De2 Dd7 16.Vac1

15.Dd2? Vd8 Nebo 15...Dd6 16.De3 (16.De2 Kf7 17.Vad1 c6 18.Jd2=) 16...Kf7 17.Jd2 Vhd8 18.Vac1= . Slabé je 15...Kf7? 16.Df4! (16.Db4? Vhe8 17.Vec1 a5 18.Da4=) 16...Vhd8 17.Dxc7 Vd7 18.Dc2+/= 16.Db4 Nebo 16.Ve3 Kd7 17.Vc1 Dd6 18.Da5= 16...Vd7 17.Da3 a5 18.Vac1=

13...Kxe7? Seibold Teorie označuje tento tah jako chybu. Bohužel toto tvrzení je pravdivé.

14.Ve1+?
14.Vc1!
14.De2+?

14.Ve1+? Weiss Tento tah později doporučoval i Porreca s tím, že bílý je ve výhodě. To je sice pravda, ale přesto tento tah bílému z výhody značně ubírá.

14...Kf8!
14...Kd7??
14...Kd6??
14...Kf6??
14...Kd8?

14...Kf8! Seibold

15.De2?
15.b3?
15.Dd2?!
15.Vc1!

15.De2? Weiss 15...f6 15...g6! 16.Vac1 Kg7= 16.Vac1 Vc8? 16...a6? 17.Vc5 Dd6 18.De3+/-; 16...Kf7!+/=  17.Vc5 Dd6 18.Dc4 18.Db5! g6 19.Dxb7+- 18...Jd8?? 18...Je7+- 19.Vd5 Dc6 20.De2 20.Db4+! Kg8 21.Db3 Jf7+- 1-0 Weiss,Edwin - Seibold,Matthaus, W-ch sf corr ICCF corr, 1933  20...Je6 21.Dxe6 Dxe6 22.Vxe6+-

15.b3? Gyra 15...g6 16.Vc1 Kg7 17.Vc5 17.Je5 Jxe5 18.Vxe5 Dd7+/= 17...Dd6+/= 18.Vc4 18.Dc1 Vhe8 19.Ve3 Vac8+/= 18...Vhe8= 19.d5 19.Ve3!?= 19...Vxe1+=/+ 20.Dxe1 20.Jxe1 Je7=/+ 20...Dxd5-/+ 21.h3 21.Ve4 Kg8-/+ 21...Vd8 22.Dc3+ f6 23.Ve4?? 23.Db2!-+ 23...Dxe4 0-1 Gyra,Jiri - Grant,Brian, W-ch H GT32 corr ICCF corr, 1996 24.Dc1 De2-+

15.Dd2?! f6 15...Vd8 16.Vac1 h6 17.Df4 Vd6 18.Vc5 g5 19.De3 Dxa2 20.b3 Ve6 21.Dc3+/= 16.Df4+/= 

15.Vc1! Vd8!? 15...Ve8 16.Vxe8+! Kxe8 17.Vc5+/- nebo i 16.b4!?+/- 16.De2 g6 17.Vc5+/-

14...Kd7?? Kettner 15.Je5++- Kd8 16.Dh5 g6 17.Dh4+ Kc8 18.Jxc6 18.Dh3+ f5+- 18...bxc6 19.Ve5 Dd8 19...Dd6 20.Dh3+ f5 21.Dd3+- 20.De4 Df6 20...Dd6 21.Vc5 Kb7+- 21.Vc1 Kd7 21...Vb8 22.Vxc6 Dd8 23.Vc2+- 22.Vxc6 22.d5 c5 23.Vd1+- 22...Dxc6 23.Ve7+ Kd8 24.Dxc6 Kxe7 25.Dxc7+ Ke6 26.g3 Vhe8 26...a5 27.f4+- 27.De5+ Kd7 28.Df6 Ve7 29.d5 Vc8 30.d6 Ve2 30...Ve1+ 31.Kg2 a5+- 31.Dxf7+ Kxd6 32.Df4+ 32.Dxa7?! Vc1+ 33.Kg2 Vcc2+- 32...Ve5 33.Dd4+ Vd5 34.Dxa7 Vc2 34...Vc7 35.Db6+ Kd7 36.a4+- 35.Db6+ 35.Dxh7 Vdd2 36.Dxg6+ Ke7 37.Dg7+ Ke6+- 35...Ke7 35...Ke5 36.De3+ Kf6 37.Df3+ Vf5 38.Dd3 Vc1+ 39.Kg2+- 36.De3+ 36.Db7+ Kd6 37.Dxh7 Vdd2 38.Dxg6+ Ke7+- 36...Kd6 36...Kd8 37.Db6+ Ke7 38.Db7+ Ke6 39.Dxh7 Kf6 40.Dh4+ Kf7+- 37.Df4+ Kc5 37...Ve5+- 38.Dc7+ 1-0 Stevanovic,Igor - Kettner,Thomas, JBLN Ost 9394 Germany (8), 1993 38...Kb5 39.Dxc2+-

14...Kd6?? Auras 15.Dd2 15.Ve5! Jxe5 16.dxe5+! (16.Jxe5? c6-/+) 16...Ke6 17.Jg5+! Kxe5 18.Dh5!+- 15...Df5?? 15...Vae8 16.Ve5! Jxe5 17.dxe5+ Vxe5 18.Jxe5 Dxd2! (18...Kxe5 19.Ve1+ Kd6 20.Dc1! Da5 21.b4! Dxb4 22.Vd1+ Ke6 23.Dxc7 g5 24.a3! Df8 (24...Dxa3 25.h4! h6 (25...gxh4 26.Dc4+ Kf6 27.Dxh4+ Kg6 28.Dg4+ Kf6 29.Df4+ Kg6 30.Vd6++-) 26.h5 Kf6 27.Vd6++-) 25.h4! Kf6 (25...gxh4? 26.f4 f5 27.De5+ Kf7 28.Dxf5+ Kg8 29.Dg5+ Dg7 30.Vd8+ Kf7 31.Vd7+ Ke6 32.Dd5+ Kf6 33.De5+ Kg6 34.Dg5#) 26.hxg5+ Kg6 (26...Kxg5 27.Vd5+ f5 28.Dg3+ Kh5 29.Df4 Kg6 30.Vd6++-) 27.Vd6+! Kg7 (27...Kxg5? 28.Dc1+ Kh5 29.Dd1+ Kg5 30.f4+ Kxf4 31.Dd4+ Kg5 32.Df6+ Kg4 33.Vd4+ Kh5 34.Vh4#) 28.Dc3+ Kg8 29.Df6+-) 19.Jc4+ Ke6 20.Jxd2 Vd8 21.Ve1+ Kf5+- 16.d5 Dxd5 16...Jd4 17.Dxd4 Vae8 18.Db4+ Kd7 19.Dxb7+- 17.Df4+ Kc5 18.Dxc7 Vhe8 19.Vec1+ Kb4 20.Dxb7+ Db5 21.a3+ Ka5 21...Ka4 22.b3+! Ka5 23.Vc5 Dxc5 24.b4+ Ka4 25.bxc5 Ve6 26.Dxa8 Jb4 27.Dxa7+ Kb3 28.axb4 Ve3 29.Da3+ Kc4 30.Vc1+ Vc3 31.Vxc3+ Kd5 32.Da8+ Ke6 33.De8+ Kf6 34.De5+ Kg6 35.Dg5# 22.Vc5!! 1-0 Schlesinger,Omri 2252 - Auras,Florian, Griesheim Mala mem op (1), 03.08.2000 22...Dxc5 23.b4+ Ka4 24.bxc5 Ve5 25.Dxc6+ Kb3 26.Db5+ Kc2 27.Va2+ Kc1 28.Dc4+ Kd1 29.Vd2#

14...Kf6?? 15.Ve5! +- 15.Dd2?? g6 16.Ve5+/=

14...Kd8? 15.Dd3! 15.Je5+/- 15...Kc8 16.Vac1 Vd8+-

14.Vc1! Grob 14...Vhe8 14...Kd7? 15.Vc5! (Harding doporučuje pouze 15.Da4? s útokem bílého.) 15...Dd6 16.Db3 Kc8 17.Vfc1+- nebo 14...Vae8!? 15.Dd2!? (Nebo 15.Vc5!? Dd6 16.Dd2 Kf8 viz 15.Dd2!?; 15.Da4 Kf8 16.Vc5 Dd6 17.Vfc1 a6 18.h3! h5 19.d5 b5 20.Dc2+-) 15...Kf8 16.Vc5 Dd6 17.Vfc1+- 15.Vc5! Dd6 15...Dxa2?? 16.d5 Dxb2 17.dxc6+- 16.Dc2! Hrozí 17.d5 s násl. 17.Vxc7. Harding dává bílému velkou výhodu, ale nabízí i možnost 16.Dc1??, tento tah je ale hrubou chybou, jak ukazuje násl. varianta: 16...Kf8! 17.d5 Je5 18.Jxe5 Vxe5 19.Vxc7 Dxd5=16...Jxd4?? 16...Dg6!?+-; 16...Vad8!? 17.d5 Je5 18.Jxe5 Dxe5 19.Vxc7+ Kf8 20.Vxb7 Dxd5 21.Vxa7+- 17.Jxd4 Dxd4 18.Vxc7+ Kf6 19.Db3 Kg6 20.Dxf7+ 20.Vc4! Dxc4 21.Dxc4+- 20...Kh6 21.Vc3 Ve4 22.Vh3+ Vh4 23.Vg3 23.Vxh4+! Dxh4 24.Dxb7 Dd8+- 23...g6 24.De7 Vd8 25.Vf3 25.Dxb7!? Vd7 26.Db8 Df6+- 25...Vd7 26.Df8+ Dg7 27.De8 27.Da3!? Dd4+- 27...Ve7+/- 28.Dd8 De5 29.Vg3 29.h3! Ve4 30.b3+/- 29...Vh5? 29...Kg7!+/- 30.Df8++- Vg7 31.b4 Df5 32.De8 32.Dh8 Df6+- 32...Df4 33.a3 Vf7 34.h3 Ve5 35.Dg8 35.Dd8 Df6 36.Dd2+ Df4+- 35...Vee7 36.Vg4 Vf8 36...Df6 37.g3 g5 38.f3+/- 37.Da2 37.Vh4+! Kg5 38.Dd5+ Vf5+- 37...De5 38.Dd2+ Kg7 39.Vd4 a6 40.h4 40.Vd3 b5+- 40...Vff7 41.Vd5 Df4 42.Dc3+ Df6 43.Dc4 Vc7 44.Dg4 Vc2 44...Df4 45.Dxf4 Vxf4 46.h5+/- 45.f4 45.Vd7 Vc4 46.Vxf7+ Dxf7+- 45...Db6+ 45...Ve7 46.Vfd1 Vee2 47.Vd7+ Kg8 48.Vd8+ (48.Vxb7?? Vxg2+ 49.Dxg2 Vxg2+ 50.Kxg2 Dc6+ 51.Kf2 Dc2+ 52.Ke3 Dxd1-+) 48...Kg7 49.V1d7+ Kh6 50.Dg5+ Dxg5 51.fxg5+ Kh5 52.Vxh7+ Kg4 53.Vd4+ (53.Vxb7 Vxg2+ 54.Kf1 Kg3 55.Vd3+ Kh2 56.Vh3+ Kxh3 57.Ve7 Kh2 58.Ve2 Vcxe2 59.h5 Vgf2#) 53...Kg3 54.Vd3+ (54.Vxb7 Ve1#) 54...Kg4 55.Vd4+ Kg3 56.Vd3+ Kg4 57.Vd4+= 46.Kh2 Vf2 46...Dc7 47.h5+/- 47.Vxf2 Dxf2 48.Vd7 Vxd7 49.Dxd7+ Kh6 50.Dg4 50.Dxb7?! Dxh4+ 51.Kg1 De1+ 52.Kh2 Dh4+ 53.Kg1 De1+ 54.Kh2 Dh4+= 50...Kg7 51.h5 De1 52.Dg5 Dd1? 52...Kf7 53.hxg6+ hxg6 54.Dd5+ Kf6 55.Kh3 (55.Dxb7?! Dh4+ 56.Kg1 De1+ 57.Kh2 Dh4+ 58.Kg1 De1+ 59.Kh2=) 55...Dh1+ 56.Kg4+- 53.h6+ 53.hxg6! hxg6 54.f5+- 53...Kf7 54.De5 Dg4 55.Dd5+ Kf6 56.Dd6+ Kf7 57.Kg1 De2 58.Dd7+ 58.Dd5+!? Kf6 59.Kh2 Dg4+- 58...Kf6+/- 59.Kh2 59.Dxh7?! De3+ 60.Kh2 Dxf4+ 61.Kg1 De3+ 62.Kh2 De5+ 63.Kg1 De1+ 64.Kh2 Dh4+ 65.Kg1 De1+ 66.Kh2 De5+ 67.Kh3 Dh5+ 68.Kg3 Dg5+ 69.Kf2 Dd2+ 70.Kg3 Dg5+ 71.Kf2 Dd2+ 72.Kg3 Dd6+ 73.Kf2 Df4+ 74.Kg1 Dd4+ 75.Kh2 Df4+ 76.Kg1= 59...De1 60.Dd8+ 60.Dxh7?! Dh4+ 61.Kg1 De1+ 62.Kh2 Dh4+ 63.Kg1 De1+ 64.Kh2= 60...Kf7? 60...Kf5 61.Dg5+ Ke6 62.Dg4+ Kf6 63.Dg5+ Ke6 64.Dg3+/- 61.Dg5 61.Dd5+! Kf6 62.Kh3 (62.Dxb7?! Dh4+ 63.Kg1 De1+ 64.Kh2 Dh4+ 65.Kg1 De1+ 66.Kh2=) 62...Dc3+ 63.Kh4+- 61...De4+/- 62.Dg3 1/2 Grob,Henry - Turiansky,M, Schlechter mem Vienna (15), 1947

14.De2+? Kf8! 14...Kf6 15.Vac1 g6 16.De3 Kg7+/- 15.Vac1 Ve8 16.Dd3 Vd8+/=

13.Ve1?? Geisdorf 13...f6 14.Sf4 0-0-0 15.Vc1 15.Dc2 Sb4 16.Vac1 g5=/+ 15...Sd6 16.Sxd6 Vxd6 17.Da4 Jxd4 18.Dxa7 Jxf3+ 19.gxf3 Va6 19...Dxf3? 20.Da8+ Kd7 21.Da4+ (21.Dxh8?? Dg4+ 22.Kh1 Df3+ 23.Kg1 Dg4+ 24.Kh1 Df3+ 25.Kg1 Remis) 21...c6 22.Db4+/- 20.De3 Vd8 21.a3 Dg5+ 21...Vad6!?=/+ 22.Dxg5 fxg5 23.Ve7 Vd7 24.Ve8+ Vd8 25.Vxd8+ 25.Ve7!? Vd7 26.Ve8+ Vd8 27.Ve7 Remis 25...Kxd8 26.Vc5 h6 27.Vb5 b6 28.Kg2 28.Vf5 Ke7=/+ 28...Va4 29.Kg3 Ke7 30.Ve5+ Kf7 30...Kd6!? 31.Ve8 Vf4-/+ 31.Ve4 Va5 32.Vc4 c5 33.Kg4 33.Ve4 Va7=/+ 33...Va7 33...Vb5 34.b4 Ke6 35.bxc5 bxc5 36.f4-/+ 34.Kf5 34.f4 gxf4 35.Kxf4 Ke6=/+ 34...Ve7 35.b4 g6+ 36.Kg4 Va7 37.bxc5 bxc5 38.Vxc5 Vxa3 1/2 Geisdorf,Herbert - Schmitzer,Horst, FRG-ch 11th Voelklingen (2), 1970

12.Ve1? Krawczyk 12...Sc4?? 12...0-0! 13.Jxd5 Sxg5 14.Jxc7! Vc8 15.Jb5 Sf6 16.Ve4 Db6 17.Jd6 Vcd8 18.Jc4 Db4 19.Vc1 Db5 20.Je3 Db4 21.a3! Dxb2 22.Vb1 Dxa3 23.Vxb7+/= 13.d5+- Sxd5 13...0-0 14.dxc6 Sxg5 15.cxb7 Vb8+- 14.Sxe7 Jxe7 15.Jxd5 1-0 Krawczyk,Grzegorz - Hudák,Dušan, W-Cup10 sf05 corr ICCF corr, 1998 15...Kf8 16.Jxe7 Dxd1 17.Vaxd1+-

Jen přehození tahů je 12.Sxe7!? Jxe7 13.Jxd5!  Zcela slabé je 13.Ve1? 0-0! (Slabé je 13...f6?, Porreca a Zajcev dále uvádějí: 14.De2 c6 15.Jxd5 cxd5 16.Vad1 Dd7 a Zajcev uvádí buď 17.De3!? a nebo 17.Dc2 v obou případech s malou výhodou bílého. Porreca uvádí 17.Je5? bez hodnocení. Teorie dává tomuto tahu znak "!?" . Tento tah je ale chybný neboť vede jen k rovné hře, např: 17...fxe5 18.Dxe5 Kd8! 19.Dxg7 Ve8 20.Dxh7 Vc8 21.Vxc8+ Jxc8 22.Dxd7+ Kxd7 23.Vxe8 Kxe8 s remízovou koncovkou.) a Zajcev nyní doporučil 14.Vxe7 ( Snad je o malinko přesnější 14.Jxd5!? Jxd5 15.Db3 Vb8 16.Ve5 c6 17.Vae1 Dd7 18.V5e4 Vbd8+/=) 14...Dxe7? (Černý ale může hrát 14...Sxf3! 15.De1 s malou výhodu bílého podle Hardinga, např. dále 15...Sc6 a po 16.De5 Ve8 17.Vxe8 Sxe8 18.Ve1 f6+/= atd.) 15.Jxd5 a bílý vyhraje. 13...Dxd5 s přechodem do varianty 12.Jxd5 .

11.Jxd5! Danielsson 11...Sxd5 11...Sxg5 12.Jxc7+ Dxc7 13.d5+- 12.Sxd5! Zřejmě silnější než 12.Sxe7!? Jxe7 13.Sxd5 Dxd5!? viz 11.Sxd5! Sxd5 12.Jxd5 Dxd5 13.Sxe7 Jxe7 Pravděpodobně silnější obranou je 13...Jxd5! 14.Db3!? (14.Ve1+ Kf8 15.Db3!? (15.Je5 g6! (15...Kg8? 16.Df3 f6 17.Jd3 c6 18.Ve4+/-) 16.Df3 f6+/= ) 15...Vb8+/= ) 14...Vb8! (14...0-0 15.Dxb7+/-) 15.Vae1+ Kf8+/=; Jen k remíze věčným šachem vede jinak velmi zajímavý kombinační pokus s obětí figury 12.Db3? Sxc4! (12...Sxf3? 13.Sxe7! (13.Dxf3? 0-0 14.Se3 Jxd4 15.Dxb7 Jf5=) 13...Dxe7 14.Vae1 Se4 15.Sxf7+! Dxf7 16.Vxe4+ Je7 17.Vfe1 0-0 18.Dxf7+Vxf7 19.Vxe7+/-) 13.Dxc4 Sxg5 14.Vfe1+ Se7 15.d5! Ja5 16.Da4+ c6 17.Vxe7+!! Kxe7 18.Db4+ Kd7 19.dxc6+ Jxc6 20.Vd1+ Kc7 21.Df4+ Kb6 22.De3+ Kc7 23.Df4+ Kb6 remis.  12...Dd6?? 12...Dxd5! viz 11.Sxd5! Sxd5 12.Jxd5 Dxd5 13.Sxe7 13.Sxc6+! bxc6 14.Sxe7 Kxe7 15.Ve1+ Kf8+- 13...Jxe7 13...Dxd5 14.Sc5 0-0-0+- 14.Ve1 14.Sxb7! Vb8 15.Se4 0-0+- 14...f6?? 14...Dxd5 15.Da4+ Dd7+- 15.De2 15.Sxb7! Vb8 16.Da4+ Kf8 17.Dxa7+- 15...Dd7 15...c6 16.Sc4+- 16.De4 16.Sxb7! 0-0 17.Sxa8 Jg6 18.Dc4+ Kh8+- 16...c6 17.Ve2 17.Se6 Dd6 18.Vad1 g5+- 17...Kf8?? 17...cxd5 18.De3 Kf7 19.Df4+/- 18.Vae1 18.Se6! Dd6 19.Vae1+- 18...Jxd5+/- 19.Dh4 Df5 20.Dg3 Dd7 20...Kf7 21.Jd2 Vhd8 22.Je4+/- 21.Dh4 21.Jd2!+- 21...Df5 22.Dg3 1/2 Danielsson,Harri - Laihanen,Pekka, FIN-chJ3 corr Finland, 1974

11.Sxe7? Euwe nebo Keres 11...Jcxe7

12.Je4
12.Db3
12.Jxd5!

12.Je4 Veselý J. 12...0-0!? a) 12...Jf4! 13.Sxe6!? (13.Da4+ c6=) 13...Jxe6 14.Ve1=; b) comp. Chessmaster 5000 navrhl a analyzoval tah 12...b6?. Zde je jeho varianta:  13.Jeg5 Sf5?! (13...Dd6 14.Jxe6 fxe6+/-) 14.Jh4 (14.Je5! 0-0 15.Jgxf7+/-) 14...Sc8? (14...0-0 15.Jxf5 Jxf5 16.Jxh7! Ve8!+/=) 15.Df3? (15.Dh5! g6 16.Dh6 Se6 17.Dg7 Kd7 18.Jxf7+/-) 15...0-0 16.Vae1 (16.Dd3!? g6 17.Vfe1=) 16...h6 17.Vxe7!? Dxe7 18.Sxd5 (18.Dxd5!? Dxg5 19.Dxa8 Se6! 20.Dc6 Sxc4 21.Dxc4 Dxh4=) 18...Dxg5 19.Sxf7+ (19.Sxa8 Dxh4=) 19...Vxf7 20.Dxa8 Vf8 21.Jf3 Db5 22.Ve1 Sg4 23.Dxa7 Sxf3 24.gxf3 Dg5+ 25.Kf1 Db5+ 26.Kg2 Dg5+ 27.Kf1 Db5+ 28.Kg2= s asi remízovou koncovkou. c) Slabé je 12...Jc3? 13.Jxc3! Sxc4 14.Da4+ b5 15.Jxb5 Sxb5 16.Dxb5++/- 13.Jfg5 a) 13.Jeg5 Sg4!= (13...Sf5 14.Sd3= Hodač (14.Ve1!=) ); b) comp. Chessmaster 5000 zde uvádí tuto variantu vedoucí do skoro remízové koncovky: 13.Ve1! Vb8?! (13...Je3! 14.fxe3 Sxc4=) 14.Jc5 Sg4 (14...Sf5!?+/=) 15.h3 (15.Vc1!?+/=) 15...Sf5 (15...Sxf3!? 16.Dxf3 b6+/=) 16.Jh4 (16.Db3!?+/=) 16...Sc8 (16...Sd7+/=) 17.Db3 (17.Vc1!?+/=) 17...b6 (17...Jb6!?+/=) 18.Jf3 Sf5 (18...Jc6!?+/=) 19.Ja6 (19.Je4!?+/=) 19...Va8 (19...Vc8!?+/=) 20.Ve5 c6 21.Jb4 (21.Vae1+/=) 21...Se6 22.Jxd5 (22.Vae1!?+/=) 22...Sxd5 23.Vc1 (23.Vae1!?=) 23...Jg6 24.Ve3 (24.Vee1!?=) 24...Sxf3 25.Vxf3 De7 (25...Dd7!?=) 26.Sd3 (26.d5!+/=) 26...Dd6 27.Da4 (27.g3!?=) 27...b5 28.Dc2 Vad8 (28...Dxd4!?+/=) 29.h4 (29.Sxg6!? hxg6 30.Dxc6 Dxc6 31.Vxc6 Vxd4 32.Va3=) 29...Dxd4 30.h5 Je5 31.Sxh7+ Kh8 32.Ve3 Jc4 33.Ve2 Vd5 34.Vce1 Jd6 35.Se4 Vc5 (35...Vxh5!? 36.Dxc6 Ve5=) 36.Db3 Ve8 (36...Vxh5!? 37.Sxc6 Vc8=) 37.Vd1 Df6 38.Sf3 Vxe2 39.Sxe2 Ve5 40.Dc2 (40.Df3!?+/=) 40...De7 41.Vd2 (41.Sf3!?=) 41...Je4 42.Vd1 Jg3 (42...Jd6!?=, 42...Jf6=) 43.Sf3 Je2+ 44.Sxe2 Vxe2 45.Dxc6 Vxb2 46.a3 Kh7=; c) Nejlepší je ale asi 13.Jc5!+/= 13...Sf5 14.Jg3 14.Ve1!= 14...Sg6! a) 14...h6!? 15.Jxf5 Jxf5 16.Jf3!= (16.Dc2? Dxg5! (16...Jde7? 17.Jf3!+/=) 17.Sxd5 c6! 18.Sc4 Vad8-/+) ; b) 14...Dd7 (Chessmaster 4000) 15.Ve1 c6 16.Jxf5 Dxf5 17.Jf3=; c) 14...Sd7? 15.Jxh7! (15.Df3? Sc6! (15...c6!? 16.J5e4! (16.De4? Jg6! 17.Jf3 Ve8=/+) 16...Se6=) 16.Vad1 Jc8=) 15...Kxh7 16.Sxd5 Jxd5 17.Dh5+ Kg8 18.Dxd5+/= 15.Db3!? a) 15.f4?? Je3! 16.Da4 (16.Db3? Dxd4 (16...Jxf1? 17.Vxf1 Dxd4+ 18.Kh1 Dd2!?-+ (18...h6 19.f5! (19.Jh3? Jf5!-+ (19...b5 20.Sxb5 (20.Dxb5 Jf5 21.Jxf5 Sxf5 22.Jg1-+) 20...Vab8! 21.a4-+ (21.f5 Jxf5 22.Jxf5 Dc5-+) ) ) 19...b5! (19...hxg5? 20.fxg6 Jxg6 21.Sxf7+ Kh7 22.Dc2-/+) 20.Sd3 Sxf5-+) ) 17.Je2 (17.Kh1? Jxc4-+) 17...Dc5-+) ; b) 15.Ve1! Jc6 16.Jf3= 15...Jb6 16.Vfe1?? 16.Jf3!= 16...Jc6!!-+ 16...Dxd4?! 17.Vxe7 Jxc4 18.Vxc7 Jxb2 19.Jf3=/+ (19.Dxb7?? Jd1 20.Vxd1 Dxd1+ 21.Jf1 Sd3-+) 0-1 Veselý,Jiří - Hodač,Pavel, corr., 1998 17.J3e4 h6-+ (17...Jxc4?! 18.Dxc4 Dxd4 19.Db3-/+)

12.Db3 Grbac 12...Jxc3 13.Sxe6 13.bxc3! Sxc4 14.Dxc4 0-0= 13...Je2+!  Euwe doporučil 13...Jcd5? a klade za tímto tahem vykřičník s tím, že černý stojí o něco lépe, ve skutečnosti po 14.Sxd5 Dxd5 15.De3! je bílý ve výhodě, protože vazba jezdce ke králi na e-sloupci je dost nepříjemná a tak černý nejlépe udělá když nabídne výměnu dam po 15...De6 a po 16.Dxe6 fxe6 17.Jg5 je jeho nevýhoda v koncovce jasně zřetelná. 14.Kh1 fxe6 15.Db5+ Dd7!? Zcela nejpřesnější je 15...Jc6! 16.Dxe2 Dd5=, ale ani tah dámou není vůbec špatný. 16.Dxe2 Jc6 17.Je5 17.Vfe1 0-0-0 18.Vad1= 17...Jxe5= 18.dxe5 0-0-0 19.a4 19.Vac1 Df7 20.Vfd1= 19...Vhf8 20.f3 Vf4 21.Dc2 Dd3 22.Dc5 Vxa4?? 22...Kb8 23.Vac1 Vf7=/+ 23.Vac1 23.Vfc1! Dc4 24.Dxc4 (24.Vxc4? Vxa1+ 25.Vc1 Vd1+ 26.Vxd1 Vxd1+ 27.Dg1 Vxg1+ 28.Kxg1 a5-+) 24...Vxc4 25.Vxc4+- 23...c6-/+ 24.h3 24.Vfe1!?-/+ 24...Dd4 25.Dc2 Va2 26.Db3 Dd5 26...Vxb2?! 27.Dxe6+ Kb8 28.Vb1 Vxb1 29.Vxb1=/+ 27.Dc3 Va4 28.Dc2 Vd4 29.Vfe1 g6 30.Va1 a6 31.Dc3 Vd2 32.Db4 Ve8 32...Vf2 33.Dg4-+ 33.Dc3 33.Df4!?-/+ 33...Dd4 34.Da3?? 34.Dxd4 Vxd4 35.Ve2 Ved8-+ 34...Vxb2 34...Dxb2! 35.Dxb2 Vxb2-+ 35.Vad1 Db4 35...Vd2 36.Vxd2 Dxd2 37.Vb1-+ 36.Da1? 36.Dd3! Kb8 37.Ve4-+ 36...a5 36...Vd8! 37.Vxd8+ Kxd8 38.Dc1-+ 37.Ve4 1-0 Grbac,Boris 2215 - Ljubicic,Leonardo 2165, CRO-chT3 Zadar (1), 1999 37.Ve4 Db3 38.Vg1-+

12.Jxd5! Jxd5! 12...Sxd5 13.Sxd5 Dxd5 viz 11.Sxd5 Sxd5 12.Jxd5 Dxd5 13.Sxe7 Jxe7 (13...Jxd5?! 14.Ve1+ Kf8 15.Db3+/=)  13.Db3 Vb8+/=

10...f6?? Le Pontois 11.Ve1! Bílý má jasnou výhodu. 11...Kf7 11...0-0 12.Vxe6 Sxc3 13.bxc3 fxg5+- 12.Vxe6! Sxc3 12...Kxe6 13.Jxd5 13.Vxc6! 13.bxc3?! Kxe6 14.Db3 Jce7 15.Ve1+ Kf7 16.Je5+ Kf8 17.Dxb7 fxg5 18.Jd7+ Dxd7 19.Dxa8+ De8 20.Dxe8+ Kxe8 21.Sxd5 h6+- 13...bxc6 14.bxc3 14.Je5+! Kf8 15.bxc3 De8+- 14...Dd6 15.Sd2 Vhe8 16.Dc2 Kg8 16...g6 17.Da4+- 17.Sb3 17.Sd3 g6 18.c4 Je7+- 17...Kh8 18.c4 Jb4 18...Je7 19.Ve1+- 19.Dc3 Ja6 20.Jh4 20.c5! Dd7+- 20...c5 21.d5 Vad8 21...c6 22.Dh3 cxd5 23.Sc2+- 22.Dh3 Jb4 22...Db6+- 23.Sxb4 cxb4 23...Ve4 24.Sc2 cxb4 25.Sxe4 f5 26.Sxf5 Dh6+- 24.Sc2 24.c5! Dxd5 25.Jg6+ Kg8 26.Sxd5+ Vxd5 27.Db3 hxg6 28.Dxd5+ Kh7 29.Dd7+- 24...h6 24...f5 25.Sxf5 Df6+- 25.Df5 25.Df5 g6 26.Jxg6+ Kg8 27.Jf4+- 1-0 Von Feilitzsch,Baron M - Le Pontois, corr, 1930

Jednoznačně nejsilnější obranou je 10...Dd7! Rorvik nebo Miquel Badenes

11.Sxd5?
11.Jxd5!
11.Ja4?

11.Sxd5?= Hjoberg 11...Sxd5 12.Ve1+ 12.Je5!? Jxe5 13.Jxd5!= Dxd5 14.dxe5 Dxd1 15.Vaxd1=

12...Kf8!
12...Se7??

12...Kf8!  Rorvik

13.Je5?
13.Dd3
13.Sf4!
13.a3
13.Ve3

13.Je5?= Hjoberg 13...Jxe5 14.Vxe5 14.dxe5! Sxc3 15.bxc3!  h6  16.Se3= 14...Sxc3 15.Se7+ 15.bxc3? f6 16.Vxd5 Dxd5-+ 15...Kg8 16.bxc3 Ve8 17.De2 h6? 17...h5! 18.Ve1 Dc6 19.f4 Vh6= 18.Ve1 Dc6 19.De3 19.f4 h5+/= 19...Sxa2+/= 20.Dg3 Dg6 21.Dxg6 fxg6 22.Sd6 22.Va1 Sd5 23.Vxa7 Sc6+/= 22...Vxe5= 23.Sxe5 Kf7 23...a6!?= 24.Va1+/= 24.Sxc7 Vc8 25.Sd6 Vxc3 26.Ve7+ Kf6-/+ 24...Sc4 25.Sxc7 25.Vxa7 Sa6 26.c4+/= 25...Vc8= 26.Sf4 a6 27.h3 Sd5 28.Sd2 Ve8 29.Se3 Vc8 30.Sd2 Sc4 31.Va4 Vc6 32.Va1 Sd3 33.Va5 Vb6 34.Vc5 Vb2 34...g5 35.c4=/+ 35.Vc7+ Kf6 36.Sf4 a5 37.Se5+ Ke6 38.Sxg7 38.Vxg7? a4 39.f4 a3-/+ 38...a4 39.Sf8 39.Sxh6? a3 40.c4 Sxc4 41.Vxc4 a2-+ 39...Vb3 39...b5 40.Sb4 (40.Sxh6? a3-+) 40...Sc4 41.g4+/= 40.Vc5 40.c4!? a3 41.d5+ Ke5 42.d6+/- 40...b5 40...Kf7 41.Sd6= (41.Sxh6? a3 42.Va5 Sc4-/+)  41.Vc6+ 41.d5+!? Kd7 42.d6 (42.Sxh6? a3 43.c4 Vb1+ 44.Kh2 Sxc4-+) 42...Vb1+ 43.Kh2+/= 41...Kd7= 42.d5 Sc4 43.Va6 43.Kh2 Vxc3 44.Vxg6 a3= (44...Sxd5? 45.Vd6+ Ke8 46.Vxd5 Kxf8 47.Vxb5+/-)  43...Vxc3 44.Va7+ 44.Sb4 Vb3 45.Sc5 Ke8 46.Vxg6 Sxd5-/+ 44...Kc8 44...Ke8 45.Va8+ Kf7 46.d6-/+ 45.d6 Se6 45...Vd3!-/+ 46.Va8+? 46.Sxh6! a3 47.d7+ Sxd7 48.Sf8= 46...Kb7-+ 47.Ve8 Sd7 48.Ve1 48.Vd8 Sc6-+ 48...h5 49.Sg7 49.Kf1 b4 50.Sg7 Vc4-+ 49...Vc2 50.Se5 50.f3 b4-+ 50...a3 51.Va1 51.Ve3 a2 52.Kh2 Vxf2 53.Vf3-+ 51...a2 52.Kf1 52.Ve1 Kc6 53.Kh2 b4-+ 52...b4 53.Ke1 53.g4 h4 54.Kg2 Sc6+ 55.Kf1 b3-+ 53...b3 54.Kd1 54.Kf1 b2 55.Sxb2 Vxb2 56.Vxa2 Vxa2-+ 54...Vxf2 55.g3 Sxh3 56.Kc1 Vc2+ 57.Kd1 Sg4+ 58.Ke1 b2 58...Ve2+ 59.Kd1 Vxe5+ 60.Kd2 b2 61.Vh1 b1D 62.Vxb1+ axb1D 63.Kc3 Ve3+ 64.Kc4 Se6+ 65.Kc5 Db6# 0-1 Hjoberg,S - Rorvik,Jon F, chT east NOR (3), 1993 59.Sxb2 Vxb2 60.Vxa2 Vxa2 61.d7 Sxd7 62.Kf1 g5 63.Ke1 h4 64.gxh4 gxh4 65.Kd1 h3 66.Kc1 Vg2 67.Kb1 h2 68.Kc1 h1D#

13.Dd3= comp. CorChess b3 160117 64 13...f6

14.Sd2
14.Sf4!?

14.Sd2= comp. CorChess b3 160117 64

14...Sxc3!?
14...Kf7

14...Sxc3!? comp. Equinox 3.30 x64mp 15.bxc3

15...Vd8?
15...Ve8!
15...Kf7!?

15...Vd8?+/= comp. Equinox 3.30 x64mp

16.Jh4
16.h3!?
16.Sf4

16.Jh4+/= comp. CorChess b3 160117 64 16...Se6 17.Ve2 Kf7 18.h3 Vde8 19.Vee1 Ja5 20.Sf4 c6 21.Sg3 g6 22.Jf3 Sf5 23.Df1 Dd5 24.Jd2 Vxe1 25.Vxe1 Ve8 26.Vxe8 Kxe8 27.Sc7 Kd7 28.Sb8 Dxa2 29.De1 a6 30.De3 Jc4 31.Jxc4 Dxc4 32.Df4 Dxc3 33.Dd6+ Ke8 34.Dxf6 De1+ 35.Kh2 De7 36.Dh8+ Kd7 37.Se5 a5 38.Db8 Db4 39.Dc7+ Ke6 40.Dxh7 1/2 comp. CorChess b3 160117 64 - comp. Equinox 3.30 x64mp, Steinitz Attack blitz Jihlava (1), 31.01.2018

16.h3!?+/= comp. Brainfish 140117 64 16...b6 17.Jh4 Se6 18.Vad1 Kf7 19.a3 Ja5 20.Sf4 c6 21.Sd2 Vde8 22.Df3 Jc4 23.Dh5+ g6 24.Dh6 Sd5 25.Sc1 Jd6 26.Sf4 Jb5 27.g4 Jxc3 28.Jf5 Je2+ 29.Vxe2 Vxe2 30.Dg7+ Ke6 31.Dxh8 gxf5 32.Kf1 Sc4 33.Dg8+ Df7 34.Dc8+ Ke7 35.Dxc6 De6 36.Dc7+ Ke8 37.Db8+ Kf7 38.Dc7+ Kg8 39.Kg1 fxg4 40.d5 De4 41.Dc8+ Kf7 42.Dd7+ De7 43.Dxg4 Ve1+ 44.Kh2 1/2 comp. Brainfish 140117 64 - comp. Equinox 3.30 x64mp, Steinitz Attack blitz Jihlava (3), 31.01.2018

16.Sf4=

15...Ve8!= comp. Cfish 8 64 POPCNT 16.Vxe8+ Kxe8 17.Sf4 Kf7 18.Jd2 Se6 19.a4

19...Vc8
19...Vd8

19...Vc8= comp. Cfish 8 64 POPCNT 20.a5 Kg8 21.Db5 b6 22.axb6 cxb6 23.Ve1 Ja5 24.Dxd7 Sxd7 25.Ve7 Sf5 26.h3 Vxc3 27.Vxa7

27...Jc6!?
27...Vd3

27...Jc6!?= comp. Cfish 8 64 POPCNT 28.Vb7 Jxd4 29.Se3 Vd3 30.Jc4 h5 31.Kh2 Jc2 32.Sxb6 Se6 33.Vc7 Vc3 34.Jd6 Vxc7 35.Sxc7 h4 36.g3 hxg3+ 37.fxg3 Kf8 38.Sd8 Jb4 39.g4 Jc6 40.Sb6 Ke7 41.Sc5 1/2 comp. CorChess b3 160117 64 - comp. Cfish 8 64 POPCNT, Steinitz Attack blitz Jihlava (3), 31.01.2018

27...Vd3= comp. Stockfish 8 64 28.Se3 Jc6 29.Va8+ Kf7 30.Jc4 Jxd4 31.Va7+ Kg6 32.Jxb6 Jc2 33.Sc5 Vd1+ 34.Kh2 Jd4 35.Sf8 Je6 36.Sa3 Jd4 37.Sf8 Je6 38.Sa3 Jd4 39.Sf8 1/2 comp. CorChess b3 160117 64 - comp. Stockfish 8 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (10), 31.01.2018

19...Vd8= comp. Stockfish 180317 64 20.Ve1 h6 21.h3 b6 22.Jf1 Je7 23.Sxh6 1/2 comp. CorChess b3 160117 64 - comp. Stockfish 180317 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (8), 31.01.2018

15...Kf7!?=

14...Kf7= comp. Fritz 15 15.Jxd5 Dxd5 16.Sxb4 Jxb4 17.Da3 a5 18.Je5+ fxe5 19.Vxe5 Dc4 20.Vc5 Dd3 21.Vc3 De4 22.Vxc7+ Kg8 23.Db3+ Dd5 24.Dg3 g6 25.Ve1 Jc6 26.h4 a4 27.h5 Jxd4 28.De3 Je6 29.Dxe6+ Dxe6 30.Vxe6 gxh5 31.Vxb7 Kf8 32.Vh6 Ke8 33.a3 Kd8 34.Vxh5 h6 35.Vh4 Kc8 36.Vbb4 Kc7 37.Vxa4 Vae8 38.Vhc4+ Kd6 39.Va6+ Kd5 40.Vc2 Va8 41.Vd2+ Kc4 42.Vad6 Vaf8 43.g3 h5 44.Kg2 Vf7 45.V2d3 Vb7 46.Vc3+ Kb5 47.b4 h4 48.g4 Vf7 49.Vc5+ Ka4 50.Vd3 h3+ 51.Kg3 Va8 52.f3 Vh7 53.Kh2 Vh4 54.g5 Va6 55.Vdc3 Vf4 56.Kg3 h2 57.Kxh2 1-0 comp. CorChess b3 160117 64 - comp. Fritz 15, Steinitz Attack blitz Jihlava (6), 31.01.2018

14.Sf4!? comp. Stockfish 8 64

14...g5
14...Vd8
14...Kf7!?

14...g5+/= comp. Stockfish 180317 64

15.Sg3!?
15.Sd2

15.Sg3!?+/= comp. Stockfish 8 64 15...Kg7 16.h4

16...Sxc3
16...g4!?

16...Sxc3+/= comp. Stockfish 180317 64 17.bxc3 h6 18.Jd2 Sf7 19.Je4 Vae8 20.Vad1 Sd5 21.Jxf6 Vxe1+ 22.Vxe1 Kxf6 23.c4 Sf7 24.d5 Ve8 25.Dc3+ Kg6 26.Vxe8 Dxe8 27.Dd3+ Kh5 28.dxc6 Dxc6 29.hxg5 Dxc4 30.Df3+ Kxg5 31.Dxb7 Dd5 32.Db1 c5 33.f3 h5 34.Sf2 Dxa2 35.Dc1+ Kg6 36.Sxc5 a5 37.Sd4 a4 38.Sb2 Sd5 39.Dc3 Kf7 40.De5 h4 41.Kh2 Dc4 42.Sa3 Se6 43.Dh5+ Kg7 44.Dg5+ Kf7 45.De7+ Kg6 46.Sb2 Df4+ 47.Kh1 Sd5 48.Dg7+ Kh5 49.Dh7+ Kg5 50.Dd3 Df5 51.Dc3 Kg6 52.Kh2 Df4+ 53.Kg1 Kf7 54.Dg7+ Ke8 55.Dg6+ Kd7 56.Dh7+ 1/2 comp. Stockfish 8 64 - comp. Stockfish 180317 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (2), 31.01.2018

16...g4!?+/= comp. Stockfish 251216 64 17.Jd2

17...Sf7?
17...Vhe8!?
17...Vhd8

17...Sf7?+/- comp. Stockfish 251216 64

18.Vad1
18.a3?!
18.Jde4!?

18.Vad1+/= comp. Stockfish 8 64 18...Dxd4 19.Db1 Dc5 20.Sxc7 Vac8 21.Sf4 Vhd8 22.Jde4 Dh5 23.a3 Sxc3 24.bxc3 Df5 25.Jd6 Dxf4 26.Jxf7 Kxf7 27.Vxd8 Vxd8 28.Dxb7+ Kg6 29.Dxc6 h5 30.g3 Df3 31.Dxf3 gxf3 32.Vc1 f5 33.c4 Vc8 34.c5 Vc6 35.Kf1 Kf6 36.Vc3 Ke5 37.Kg1 Kf6 38.Kh2 Ke5 39.a4 a5 40.Vxf3 Vxc5 41.Vb3 f4 42.Kg2 fxg3 43.fxg3 Kd4 44.Vb6 Vc4 45.Vf6 Vc5 46.Kf3 Ve5 47.Vf4+ Kd5 48.g4 Ke6 49.gxh5 Vxh5 50.Kg4 Vh7 51.h5 Vg7+ 52.Kh4 Vg1 53.Vg4 Va1 54.Kg5 Kf7 55.Kh6 Va2 56.Kh7 Va1 57.Vf4+ Ke6 58.Kh6 Vg1 59.Ve4+ Kf6 60.Vc4 Va1 61.Vf4+ Ke7 62.Kg5 Vg1+ 63.Vg4 Va1 64.Kg6 Kf8 65.Vc4 Vg1+ 66.Kf6 Kg8 67.Vc5 Kh7 68.Vxa5 Va1 69.Ke6 Va2 70.Kd6 Kg7 71.Kc6 Kh6 72.Kb6 Va1 73.Va8 Ve1 74.Vh8+ Kg7 75.Vc8 Vb1+ 76.Ka6 Kh6 77.a5 1-0 comp. Stockfish 8 64 - comp. Stockfish 251216 64,Steinitz Attack blitz Jihlava (5), 31.01.2018

18.a3?!+/= comp. Stockfish 8 64 18...Jxd4 19.Vad1 Vhd8 20.axb4 Jf3+ 21.Jxf3 Dxd3 22.Vxd3 Vxd3 23.Jh2 h5 24.b5 Ve8 25.Va1 Vd2 26.Vb1 Sg6 27.Jf1 Vc2 28.Vd1 Ve7 29.Je3 Vxb2 30.Vd8 Vf7 31.Sf4 Vb3 32.Jcd5 c6 33.Jc7 Kh7 34.bxc6 bxc6 35.Je6 a5 36.Va8 Vb4 37.Sd6 Ve4 38.Jf8+ Kg7 39.Jxg6 Kxg6 40.Vxa5 Vd7 41.Sg3 Vb7 42.Va6 Vb1+ 43.Kh2 Vc1 44.Sd6 Vc3 45.Sf8 Ve8 46.Sb4 Vb3 47.Sd6 Vd3 48.Sf4 Ve6 49.g3 Vd2 50.Kg1 Vb2 51.Va1 Kf7 52.Vc1 Vb5 53.Kg2 Vb2 54.Kf1 Vb5 55.Jg2 c5 56.Se3 Vc6 57.Vc4 Vb4 58.Vxc5 Vxc5 59.Sxc5 Vc4 60.Se3 Kg6 61.Jf4+ Kh6 62.Ke2 Vc2+ 63.Kd3 Va2 64.Sd4 f5 65.Kc4 Va5 66.Sc5 Va2 67.Kd5 Va5 68.Kd6 Kg7 69.Ke7 Vb5 70.Sd4+ Kh6 71.Kf6 Vb8 72.Sc5 Vd8 73.Je6 Vd5 74.Se3+ Kh7 75.Jf4 Va5 76.Jxh5 Vb5 77.Jf4 Kh6 78.Je6+ Kh7 79.Jf8+ Kg8 80.Jd7 Kh7 81.Je5 Va5 82.Kxf5 Vb5 83.h5 Va5 84.Sf4 Kg7 85.h6+ Kg8 86.Kxg4 Kh7 87.Kf5 Va8 88.g4 1-0 comp. Stockfish 8 64 - comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64, Steinitz Attack blitz Jihlava (7), 31.01.2018

18.Jde4!?+/=

17...Vhe8!?+/= comp. Fritz 15 18.h5 Sa5 19.Jc4 Sxc4 20.Dxc4 Dxd4 21.Db5 Vxe1+ 22.Vxe1 Dd7 23.Dxb7 Vb8 24.Da6 Vxb2 25.Vd1 De6 26.Jd5 Vd2 27.Vxd2 Sxd2 28.Jxc7 Dd7 29.De2 Sg5 30.Je6+ Kh6 31.De4 Jd8 32.Jxd8 Dxd8 33.Dxg4 Sc1 34.Sh4 Sg5 35.Sxg5+ fxg5 36.Df3 Kg7 37.g4 Dd7 38.De4 Kh6 39.Kg2 a6 40.Kh3 Dd6 41.Df5 De7 42.Dd5 Df6 43.Kg2 Kg7 44.a4 Kh6 45.a5 Kg7 46.Db7+ Kg8 47.Db6 Df4 48.De6+ Kh8 49.Df5 Dd6 50.Dxg5 Dd1 51.De5+ Kg8 52.f3 Dd2+ 53.Kg3 h6 54.De6+ Kf8 55.Dxa6 De1+ 56.Kg2 Dd2+ 57.Kh3 Ke7 58.Da7+ Ke8 59.a6 De2 60.Da8+ Kf7 61.Dd5+ Kg7 62.Dd4+ Kf7 63.a7 Dxf3+ 64.Kh2 Ke6 65.Db6+ 1-0 comp. Stockfish 8 64 - comp. Fritz 15, Steinitz Attack blitz Jihlava (11), 31.01.2018

17...Vhd8!?+/=

15.Sd2+/= comp. Cfish 8 64 POPCNT 15...Sxc3 16.bxc3 Df7 17.h3 Kg7 18.Jh2 Vae8 19.f4 h6 20.Dg3 Vhf8 21.fxg5 fxg5 22.Jg4 Se4 23.h4 Dg6 24.hxg5 hxg5 25.d5 Sxd5 26.Vxe8 Vxe8 27.c4 De4 28.Sc3+ Kg6 29.cxd5 Jd4 30.Ve1 Dxe1+ 31.Dxe1 Vxe1+ 32.Sxe1 Kf5 33.Je3+ Ke4 34.Kf2 Jb5 35.Sd2 a6 36.Jd1 g4 37.Kg3 Kxd5 38.Kxg4 Ke4 39.Jf2+ Ke5 40.Kh5 c5 41.g4 Jc7 42.g5 b5 43.g6 Je8 44.Sc3+ Kd5 45.Sa5 Ke5 46.Jd3+ Kd4 47.Jf4 Ke5 48.Kg5 Kd6 49.Kf5 Kd7 50.Jd5 Kd6 51.Jc7 Jg7+ 52.Kf6 Jh5+ 53.Kg5 Jg7 54.Sc3 Kxc7 55.Sxg7 1-0 comp. Cfish 8 64 POPCNT - comp. Equinox 3.30 x64mp, Steinitz Attack blitz Jihlava (10), 31.01.2018

14...Vd8+/= comp. Stockfish 8 64 15.a3 15.Vac1!?=; 15.Jxd5 Dxd5 16.Ve4=

15...Sa5!
15...Sxc3?

15...Sa5!= comp. Stockfish 8 64

16.Vad1
16.Jxd5

16.Vad1= comp. Cfish 8 64 POPCNT 16...Sb6 17.b4 a6 18.Vb1 Kf7 19.Jxd5 Dxd5 20.Se3 Je5 21.Jxe5+ Dxe5 22.a4 Vhe8 23.Ved1 De4 1/2 comp. Cfish 8 64 POPCNT - comp. Stockfish 8 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (8), 31.01.2018

16.Jxd5= comp. Stockfish 8 64 16...Dxd5 17.b4 Sb6 18.Vac1 Kf7 19.a4 Jxb4 20.Db1 Jc6 21.Sxc7 Sxc7 22.Dxb7 Vd7 23.Dxc6 Dxc6 24.Vxc6 Vb8 25.g3 Vb4 26.Vec1 Sb6 27.V1c4 Vb2 28.h3 Va2 29.g4 Ve7 30.Vd6 Vee2 31.Vd7+ Ke6 32.Vxg7 Kd5 33.Vc3 Vxf2 34.Vd7+ 1/2 comp. Stockfish 8 64 - comp. asmFishW_2017-12-20_base, Steinitz Attack blitz Jihlava (9), 31.01.2018

15...Sxc3?+/= comp. Stockfish 180317 64 16.bxc3 b6 17.h4 Je7 18.c4 Sxf3 19.Dxf3 Kf7 20.d5 Vhe8 21.Ve6 b5 22.Dh5+ Kg8 23.De2 bxc4 24.Ve1 Kf8 25.Se3 Jg6 26.Dxc4 Je5 27.De4 Dxd5 28.Vxe8+ Kxe8 29.Dxh7 Kf7 30.Dh5+ Kf8 31.Sf4 Ve8 32.Vd1 De6 33.De2 c5 34.Dc2 Dc4 35.Dxc4 Jxc4 36.Vc1 Ve4 37.Sb8 Vxh4 38.Sxa7 Je5 39.Sxc5+ Kf7 40.Vc3 Ke6 41.f3 g5 42.Kf2 Kd5 43.Sb4 Ke6 44.Ve3 Vc4 45.g4 Kd5 46.Sc3 Ke6 47.Kg2 Kd5 48.Kg3 Ke6 49.Kf2 Kd6 50.Sb4+ Kd5 51.Sc3 Va4 52.Sb4 Va6 53.Kg3 Ke6 54.Ve2 Va8 55.Ve1 Vb8 56.Ve3 Vd8 57.Vb3 Vd4 58.Se1 Kd5 59.Sb4 Ke6 60.Sa5 Vd7 61.Sb6 Vd2 62.Se3 Vd1 63.Sc5 Kd5 64.Sf8 Vd4 65.Se7 Vf4 66.Sd8 Kd6 67.Ve3 Ke6 68.Sa5 Vxf3+ 69.Vxf3 Jxf3 70.Kxf3 f5 71.a4 fxg4+ 72.Kxg4 Kd5 73.Sc3 Kc6 74.a5 Kb7 75.Sd4 Ka6 76.Kxg5 Kxa5 1/2 comp. Brainfish 140117 64 - comp. Stockfish 180317 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (10), 31.01.2018

14...Kf7!?= comp. Fritz 15 15.Jd2 g5 16.Se3 Kg7 17.a3 Sa5 18.b4 Sb6 19.b5 Je7 20.Jxd5 Jxd5 21.Jc4 Vhe8 22.a4 Vad8 23.h4 gxh4 24.a5 Jxe3 25.Jxe3 Sc5 26.Jf5+ Kh8 27.Vxe8+ Vxe8 28.Df3 Sb4 29.a6 b6 30.Vc1 Sd2 31.Vc4 h3 32.Vc2 Sb4 33.g3 Se7 34.Kh2 Sd8 35.Vc6 Ve1 36.d5 Ve5 37.Ve6 Kg8 38.Jd4 Vg5 39.d6 Vc5 40.Dg4+ Vg5 41.De4 Ve5 42.Vxe5 fxe5 43.Dd5+ Kg7 44.De6 Dxe6 45.Jxe6+ Kf6 46.Jxd8 1-0 comp. Cfish 8 64 POPCNT - comp. Fritz 15, Steinitz Attack blitz Jihlava (4), 31.01.2018

13.Sf4!+/= comp. Brainfish 140117 64  

13...f6!?
13...Vd8

13...f6!?= comp. Stockfish 8 64 14.Jxd5 14.Dd3!? Je7! (14...g5 15.Sd2 Vd8+/=) 15.Jd2 g5 16.Sg3 Kg7 17.Jde4 Sxe4 18.Dxe4 Jf5 19.Dxb7 Vhb8 20.Da6+/= 14...Dxd5 15.Ve3 15.Ve2!? Sd6= 15...Sa5 15...Sd6!?= 16.De2? 16.Vc1!+/=, 16.Dc2?=; 16.Db3!?+/=; 16.b4?= Sxb4 17.Vc1 Ve8 18.Sxc7 Vxe3 19.fxe3 Kf7! (19...g6? 20.e4!! Dxe4 21.d5! Je7 22.d6 Jc6 23.d7+/-) 20.a3! Sxa3 21.e4! De6! (21...Dxe4? 22.Db3++/-) 22.Va1!+/= 16...Vd8 17.Vc1

17...Kf7!
17...Sb6?

17...Kf7!+/= comp. Stockfish 8 64 18.b4 Sxb4 19.Db2 Vhe8 20.Vxe8 Vxe8 21.Vxc6 bxc6 22.Dxb4 c5 23.Db5

23...c6
23...a6

23...c6= comp. Stockfish 8 64 24.Db1 cxd4 25.Dxh7 Ve7 26.h3 1/2 comp. Brainfish 140117 64 - comp. Stockfish 8 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (1), 31.01.2018

23...a6= comp. Cfish 8 64 POPCNT 24.Dxa6 cxd4 25.Sxc7 1/2 comp. Brainfish 140117 64 - comp. Cfish 8 64 POPCNT, Steinitz Attack blitz Jihlava (5), 31.01.2018

17...Sb6?+/- comp. CorChess b3 160117 64 18.a4 h5 19.h4 Kf7 20.b4 Vhe8 21.b5 Jxd4 22.Jxd4 Dxd4 23.Dxh5+ Kf8 24.Vce1 Vxe3 25.Sxe3 Dd5 26.Dh7 Sxe3 27.Vxe3 c6 28.bxc6 bxc6 29.h5 Dc4 30.Ve1 Dd3 31.Ve4 Dd5 32.g4 Dg8 33.Dxg8+ Kxg8 34.Vc4 a5 35.Kg2 Vd3 36.Vc5 Vd4 37.Vxa5 Vxg4+ 38.Kf3 Vh4 39.Kg3 Vh1 40.Kg4 Vg1+ 41.Kf3 Vh1 42.Ke4 Kf7 43.Vc5 Va1 1/2 comp. Brainfish 140117 64 - comp. CorChess b3 160117 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (7), 31.01.2018

13...Vd8+/= comp. asmFishW_2017-12-20_base 14.a3 Sxc3 15.bxc3

15...f6!?
15...h5?
15...Dg4!

15...f6!?= comp. asmFishW_2017 16.Jd2 Sf7 17.Df3 b6 18.h4 h5 19.Je4 Sd5 20.Dg3 Ve8 21.Jd2 Je7 22.c4 Jf5 23.Dh3 Sf7 24.d5 Sg6 25.Je4 Ve7 26.Jc3 Kg8 27.Jb5 c5 28.a4 Kh7 29.Vxe7 Dxe7 30.g4 Jd4 31.Jxd4 cxd4 32.gxh5 Sxh5 33.Dd3+ Sg6 34.Dxd4 1/2 comp. Cfish 8 64 POPCNT - comp. asmFishW_2017-12-20_base, Steinitz Attack blitz Jihlava (2), 31.01.2018

15...h5?+/= comp. Stockfish 180317 64 16.Jd2 Df5 17.Se3 Se6 18.h4 Kg8 19.De2 b6 20.Sg5 Vd7 21.Vad1 Ja5 22.Jf3 Sb3 23.Vc1 Sc4 24.De5 Se6 25.Sf4 Dxe5 26.Vxe5 Jc4 27.Ve2 c6 28.Vce1 Ve7 29.Sc1 Ve8 30.Jg5 Kf8 31.Jxe6+ fxe6 32.Vxe6 Kf7 33.V6e4 Vxe4 34.Vxe4 Jd6 35.Ve2 Ve8 36.Vxe8 Kxe8 37.Kf1 b5 38.f3 a5 39.g4 g6 40.Kf2 Kd7 41.Ke3 Ke6 42.Kd3 Jc4 43.gxh5 gxh5 44.Ke4 a4 45.Kf4 Kf6 46.Ke4 Jd6+ 1/2 comp. Cfish 8 64 POPCNT - comp. Stockfish 180317 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (4), 31.01.2018

15...Dg4!=

13.a3= Sxc3 14.bxc3 f6! 14...Df5? 15.Db1!? Dxb1 16.Vaxb1 Sxf3 17.gxf3 b6 18.d5 Ja5 19.Ve4 s drobnou převahou bílého nebo 15.Sh4! Ve8!? (15...Sxf3 16.Dxf3!?Dxf3 17.gxf3+/= nebo i 16.gxf3 h5+/=)16.Sg3+/=  15.Se3 Kf7 16.Jd2=

13.Ve3 Sxc3 14.bxc3 f6=

Po tahu 12...Se7?? říká teorie, že černý ztrácí důležité tempo. 13.Sxe7 Angeli Mnohem silnější ale je 13.Je5! Jxe5 14.Vxe5! (Také 14.Jxd5 Dxd5 15.Vxe5 Dxe5 16.dxe5 Sxg5+-není špatné.) 14...Se6 15.Sxe7 Dxe7 16.d5+-. Teorie uvádí pouze tuto variantu: 13.Jxd5 Dxd5 14.Sxe7 Jxe7 15.De2?! ( Zde mohl hrát bílý silněji: 15.Vc1! s plánem převést věž na e3 a dámu na e2, např: 15...Dd6 16.De2! (16.Db3 0-0 17.Dxb7 Vfb8 18.Dxc7 Dxc7 19.Vxc7 Jd5 20.Vc2 Jb4 21.Vd2+-) 16...c6 (16...f6? 17.d5! Kf7 18.Vxc7 Vhe8 19.Vxb7 Kf8 20.Jd4 Jf5 21.Je6++-) 17.Vc3 Vc8 18.Ve3 Vc7 19.d5!! Df6 (19...cxd5? 20.Jd4! 0-0 21.Jb5!+-; 19...g6 20.dxc6 bxc6 21.Jg5+-) 20.dxc6 bxc6 21.Ve4 (21.h4!?+-) 21...h6 (21...h5!?+-) 22.h4! anebo i 22.b4!?+-) 15...Dd7 16.De4 Za tímto tahem klade teorie vykřičník a zde analýza končí s tím, že bílý má velkou převahu. (Zdá se, že silnější ale bylo 16.Je5! Dd6 17.Jc4! (Nebo i 17.Vac1 0-0 18.Jc4 De6 19.Df3 Dd7 20.Dxb7+/-) 17...Dd7 (17...De6! 18.Dd3 Dd7 19.Je5 Dd5 20.Da3+/-) 18.Vac1 (Ještě lepší je asi 18.Vad1! Kf8 19.Df3 Vd8 (19...Db5 20.Da3 Ve8 21.Vc1 Da6 22.Db4+-) 20.Dxb7 f6 21.Da6+-) 18...f6 19.Ja5! c6 20.Dc4 0-0-0 21.Dc5 b6 22.Dxe7 bxa5 23.Dc5+/-.) Podívejme se dále: 16...f6 17.Ve2 (17.Dxb7!?+/-) 17...Kf7 18.Dxb7 Jd5 19.Vae1 Vhb8 20.Da6 c6 (20...Vb6!?+/-) 21.Dd3 s velmi výhodnou koncovkou bílého. Možná ještě silnější by bylo 21.Dc4!?+/- . Další možností bylo 15.Da4+ Kd8 16.Vac1 b6 17.Da3 Jg6 18.Je5 Ve8 19.Da4++- 13...Jxe7 14.Jxd5 14.Je5 Dd8 15.Jxd5 Dxd5 16.Da4+ b5+- 14...Dxd5 15.Da4+ Dd7 16.Db4 Dd6 17.Db5+ Dc6 18.De2 18.De5 Dd6 19.Dxg7 0-0-0 20.Dxf7 Jc6+- 18...Dd6 19.Vad1 f6 19...Kf8 20.Je5+- 20.d5 Vd8 21.Jd4 Kf7?? 21...0-0 22.Jb5 Da6+- 22.Jb5 De5 22...Db4 23.a3 Dxe1+ 24.Vxe1 Jxd5 25.Jxc7 Jxc7 26.De7+ Kg6 27.Dxc7 h5+- 23.Dc4 1-0 Angeli,David - Rispoli,Rodolphe, Paris op-A Paris (5), 2001 23...Dg5 24.Vxe7+ Kxe7 25.Dxc7+ Vd7 26.Ve1+ Kf7 27.Dxd7+ Kg6 28.Ve3+-

11.Jxd5! Flores Ramos 11...Sxd5

12.Sxd5?
12.Db3!

12.Sxd5?= Flores Ramos 12...Dxd5= 13.a3 Se7? 13...Sd6! 14.Ve1+ Kf8! (14...Kd7 15.Je5+ Sxe5 16.dxe5 Dxd1 17.e6+ fxe6 18.Vaxd1+ Kc8 19.Vxe6 a5+/- ) 15.Dd2 f6 16.Sf4= ; 13...Sa5 14.b4 Sb6 15.Ve1+ Kf8 16.Vb1+/- 14.Sxe7+- Jxe7 15.Ve1 Dd6 15...f6!? 16.Da4++/- 16.De2 c6 17.Vac1 Vc8 17...Kf8!+- 18.d5 Vc7 19.De5 Kd7 19...Dxe5 20.Jxe5 f6+- 20.Dxg7 20.dxc6+! Jxc6 21.Df5+ De6 22.Vxe6 fxe6 23.Je5+ Kc8 24.Dxe6+ Kb8+- 1-0 Flores Ramos,Jose - Miquel Badenes,Indalecio, ESP corr Spain, 1993  20...Jg6 21.Je5+ Kc8 22.Jxg6+-

12.Db3!+/= comp. asmFishW_2017-12-20_base 12...Sxf3 13.Dxf3 0-0

14.Se3?!
14.Vfd1!
14.Vad1

14.Se3?!+/= comp. asmFishW_2017-12-20_base 14...Vab8 15.Sb5 Vfd8 16.Sxc6 bxc6 17.Vfc1 Vb6 18.Vc2 Dd5 19.Dxd5 Vxd5 20.b3 Kf8 21.g3 Ke7 22.Ve2 Kd7 23.Vc1 a5 24.Vc4 Vd6 25.Kf1 Ve6 26.Sc1 g6 27.Vxe6 Kxe6 28.Sf4 Sd6 29.Se3 Sb4 30.Ke2 Kd5 31.Kd3 h5 32.Sf4 Vb7 33.Sc1 Vb6 34.Sf4 Vb7 35.h3 Va7 36.Sd2 Va6 37.Sc3 Vb6 38.f3 Vb8 39.Sxb4 axb4 40.Vc5+ Kd6 41.h4 Va8 42.Vc2 Kd5 43.g4 Va5 44.Ve2 f6 45.g5 Kd6 46.gxf6 Vf5 47.Kc4 Vxf3 48.Ve4 Vxf6 49.Kxb4 Vf5 50.a4 Kd5 51.Ve8 Kxd4 52.Vd8+ Ke3 53.a5 Vb5+ 54.Ka4 g5 55.Ve8+ Kd3 56.Ve6 gxh4 57.Ve1 Kd4 58.Vh1 Kd5 59.Vxh4 Kd6 60.a6 Vb6 61.Ka5 Vb5+ 1/2 comp. asmFishW_2017-12-20_base - comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64, Steinitz Attack blitz Jihlava (1), 31.01.2018

14.Vfd1!+/= comp. Fritz 15

14...Sa5
14...Sd6!?
14...Vab8?
14...Se7?
14...Vfe8?
14...Jxd4!

14...Sa5+/= comp. Stockfish 251216 64 15.Sb5 Dd6 16.Sxc6 Dxc6 17.Dxc6 bxc6

18.Vdc1
18.Vac1!?
18.Se3!

18.Vdc1+/- comp. Fritz 15 18...Sb6 19.Se3 Vfd8 20.Vxc6 a5 21.Vd1 Vd5 22.g3 h5 23.Kg2 g5 24.h4 gxh4 25.gxh4 Vad8 26.b3 V8d7 27.Kf3 Sxd4 28.Sf4 Sb6 29.Vxd5 Vxd5 30.Sxc7 Sxc7 31.Vxc7 Vd2 32.Vc5 Vxa2 33.Vxh5 a4 34.bxa4 Vxa4 35.Vg5+ Kh7 36.Kg3 Kh6 37.f4 Va1 38.Kg4 Vh1 39.Vd5 Kg7 40.Vd3 Kg6 41.Vd6+ Kg7 42.Vd5 Vg1+ 43.Kf5 Vh1 44.Kg5 Vg1+ 45.Kh5 Vf1 46.Vg5+ Kf6 47.Kg4 Vg1+ 48.Kf3 Vf1+ 49.Kg3 Vh1 50.Kg4 Vg1+ 51.Kh5 Vf1 52.Kh6 Vxf4 53.h5 Vh4 54.Vg2 Kf5 55.Vg1 Vg4 56.Ve1 f6 57.Kh7 Kg5 58.h6 f5 59.Kg7 Kh5+ 60.Kf6 Vg6+ 61.Kxf5 Kxh6 1/2 comp. Fritz 15 - comp. Stockfish 251216 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (1), 31.01.2018

18.Vac1!?+/- comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64 18...Vfe8 19.Vxc6 Ve2 20.Sc1 Vae8 21.g3 V8e6 22.d5 Vxc6 23.dxc6 h6 24.a4 g5 25.Vd8+ Kh7 26.Vd5 Sb6 27.Sd2 Vxf2 28.a5 Sc5 29.Vxc5 Vxd2 30.Vb5 Vc2 31.Vb7 Vc1+ 32.Kf2 Vxc6 33.Vxa7 Vc2+ 34.Kf3 Vxb2 35.Vxc7 Vxh2 36.Vxf7+ Kg6 37.Vc7 Va2 38.Vc6+ Kf5 39.Vc5+ Kg6 40.g4 Kf6 41.Vb5 Va4 42.Kg3 Va3+ 1/2 comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64 - comp. Stockfish 251216 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (8), 31.01.2018

18.Se3!+/-

14...Sd6!?+/= comp. Komodo 10 64-bit

15.Vac1!
15.g3?!
15.Sb3!?

15.Vac1!+/= comp. Stockfish 180317 64

15...Vab8!?
15...a5!?
15...Je7?
15...h6
15...a6!

15...Vab8!?+/= comp. Komodo 10 64-bit

16.g3!?
16.a3
16.Dh5!

16.g3!? comp. Stockfish 180317 64

16...Kh8
16...h6!?
16...Je7!

16...Kh8+/= comp. Komodo 10 64-bit

17.Dh5?
17.a3
17.Sb3!
17.Vc3?
17.Sd5

17.Dh5?+/= comp. Stockfish 180317 64 17...f6 18.Se3 f5 19.f4 b5 20.Sf1 Jb4 21.d5 Jxa2 22.Va1 Jb4 23.Vxa7 h6 24.Sf2 Kh7 25.Va5 Vfe8 26.Vd2 Ve7 27.Sh3 g6 28.Df3 De8 29.Sf1 Ve4 30.b3 Dd7 31.Dd1 De8 32.Df3 Dd7 33.h4 De8 34.Kg2 Se7 35.Kh2 Sd6 36.Kg1 Ve7 37.Dd1 Ve4 38.Va7 Kg8 39.Sg2 Ve7 40.Sf3 Vg7 41.Kf1 Df8 42.Va1 g5 43.hxg5 hxg5 44.Sd4 g4 45.Sg2 Ve7 46.Vf2 Vbe8 47.Dd2 Kh7 48.Kg1 Kg6 49.Vd1 Df7 50.Sa7 Va8 51.Sd4 Va3 52.Db2 Jxd5 53.Sh8 c6 54.Dc2 Va6 55.Sxd5 cxd5 56.Sd4 De8 57.Dd2 Vc6 58.Va1 Ve4 59.Dd3 Dc8 60.Kf1 Sc5 61.Sxc5 Vxc5 62.Vfa2 d4 63.Ve2 Vc1+ 64.Vxc1 Dxc1+ 65.Kf2 Dh1 66.b4 Kh6 67.Vxe4 Dxe4 68.De2 Df3+ 69.Dxf3 gxf3 70.Kxf3 Kh5 71.Kf2 Kg4 0-1 comp. Stockfish 180317 64 - comp. Komodo 10 64-bit, Steinitz Attack blitz Jihlava (1), 31.01.2018

17.a3+/= comp. Komodo 10 64-bit 17...f5 18.Sf1 Df7 19.Sg2 a5 20.Sf4 Df6 21.Sxd6 cxd6 22.Df4 Vbc8 23.Dd2 a4 24.Vc3 h6 25.f4 Dd8 26.Dc2 Db6 27.Kh1 Je7 28.Ve1 Jc6 29.d5 Ja7 30.Ve7 Da5 31.Vc4 Vxc4 32.Dxc4 Dd2 33.Db4 Dd3 34.Ve1 Jb5 35.Sf1 Dxd5+ 36.Sg2 Dc5 37.Dxa4 Df2 38.Vb1 Jd4 39.Db4 Vc8 40.De1 Dc2 41.Dd1 b5 42.Sb7 Je2 43.Sf3 Jd4 44.Sb7 Je2 45.Sf3 Jd4 46.Dxc2 Vxc2 47.Sh5 g6 48.Vd1 gxh5 49.Vxd4 Vxb2 50.Vxd6 Kg7 51.Vb6 Vb3 52.Kg2 Vxa3 53.Vxb5 Va2+ 54.Kh3 Kf6 55.Vb1 h4 56.Vb6+ Kg7 57.Vd6 hxg3 58.hxg3 Va7 59.Vd5 Kg6 1/2 comp. Komodo 10 64-bit - comp. Equinox 3.30 x64mp, Steinitz Attack blitz Jihlava (5), 31.01.2018

17.Sb3!+/= comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64 17...f6 18.Se3 f5 19.Sf4 De7 20.Sd5 Jb4 21.Ve1 Df6 22.Se5 Dg6 23.Sxb7 Jxa2 24.Vc4 Jb4 25.Vec1 Jd3 26.Dxd3 Vxb7 27.Df3 Vbb8 28.Vxc7 Sxc7 29.Vxc7 Vg8 30.Vc6 Dg4 31.Dxg4 fxg4 32.Sxb8 Vxb8 33.d5 Kg8 34.d6 Vd8 35.b4 Kf7 36.Vc7+ Kf6 37.d7 a6 38.Va7 Ke7 39.Vxa6 Vxd7 40.b5 g6 41.b6 Vd1+ 42.Kg2 Vb1 43.h3 gxh3+ 44.Kxh3 Kf6 45.b7+ Kf5 46.Va7 h5 47.f4 Vb4 48.Va5+ Kf6 49.Va6+ Kf5 50.Va7 Vb1 51.Va5+ Kf6 52.g4 hxg4+ 53.Kxg4 Vxb7 54.Va1 Vb5 55.Va6+ Kf7 56.Va3 Kg7 1/2 comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64 - comp. Komodo 10 64-bit, Steinitz Attack blitz Jihlava (6), 31.01.2018

17.Vc3?= comp. Fritz 15 17...f6 18.Se3 f5 19.Sf4 a6 20.Sb3 Vbe8 21.Sa4 Sxf4 22.gxf4 De7 23.Sxc6 bxc6 24.Vxc6 Vf6 25.d5 Dd8 26.Dc3 Vxc6 27.Dxc6 h6 28.d6 cxd6 29.Vxd6 De7 30.Kg2 De2 31.h3 Kh7 32.Dd5 Dxb2 33.Dxf5+ Kh8 34.Dd7 De2 35.Vxa6 De4+ 36.Kg3 Vf8 37.Dd6 Kg8 38.De6+ Dxe6 39.Vxe6 Va8 40.Ve7 Vxa2 41.f5 Kf8 42.Vd7 Va5 43.Kg4 Va1 44.f4 Va5 45.Vc7 Va6 46.Vb7 Va5 47.Vd7 Va6 48.Vc7 Va5 49.Vb7 Va6 50.h4 Va1 51.Vd7 Vg1+ 52.Kh5 Vf1 53.f6 Vxf4 54.Vxg7 Vxf6 55.Vg6 Vxg6 56.Kxg6 Ke7 57.Kxh6 Kf6 58.h5 Kf7 59.Kg5 Kg7 60.Kh4 Kh6 61.Kg4 Kh7 62.Kg3 Kh6 63.Kh4 Kh7 64.Kh3 Kh6 65.Kh4 Kh7 66.Kg3 Kh6 67.Kf3 Kxh5 1/2 comp. Fritz 15 - comp. Komodo 10 64-bit, Steinitz Attack blitz Jihlava (10), 31.01.2018

17. Sd5+/= comp. Stockfish 180317 64 17...f5 18.Sxc6 bxc6 19.b3 f4 20.Sxf4 Sxf4 21.gxf4 Vf6 22.d5 Df7 23.Vc4 c5 24.Ve1 Vf8 25.h3 Kg8 26.Ve6 Dg6+ 27.Kh1 Vxe6 28.dxe6 Dxe6 29.Vxc5 Dd6 30.Vc4 c5 31.De3 Vf5 32.De4 g6 33.Va4 Vf7 34.Kg2 Dd7 35.Kg3 Dc8 36.Dd5 Kg7 37.Va5 Vc7 38.Dd6 Kg8 39.h4 h5 40.f3 De8 41.De5 Dc8 42.Dd5+ Kh8 43.Dd6 Kg8 44.Va6 Vg7 45.Vc6 De8 46.Dxc5 Kh7 47.Dc3 Dd8 48.Ve6 Dd5 49.De3 Db7 50.a4 Dc7 51.b4 Dc4 52.Ve4 Df7 53.Ve5 Kg8 54.a5 Kh7 55.Dd3 Kh6 56.Dd8 a6 57.Ve8 Dxe8 58.Dxe8 Kh7 59.b5 g5 60.Dxh5+ Kg8 61.Dxg5 axb5 62.a6 Kf8 63.Dxg7+ Kxg7 64.a7 b4 65.a8D b3 66.Db7+ Kf6 67.Dxb3 Ke7 68.Dd5 Ke8 69.Db7 Kd8 70.h5 Ke8 71.h6 Kd8 72.h7 Ke8 73.h8D# 1-0 comp. Stockfish 180317 64 - comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64, Steinitz Attack blitz Jihlava (5), 31.01.2018

16...h6!?+/= comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64 17.Se3 Je7 18.Sd2 Df5 19.Dxf5 Jxf5 20.d5 a6 21.Sa5 Vfe8 22.Kg2 Kf8 23.h3 Ve5 24.Sc3 Vee8 25.a3 Vbd8 26.Sb3 Je7 27.Sa5 Vd7 28.Vd2 g6 29.Sa4 b5 30.Sd1 h5 31.h4 Jf5 32.Vc6 Va8 33.Sb3 Kg7 34.Sa2 f6 35.Vc1 Ve7 36.Sb1 Jh6 37.Sd3 Jg4 38.Vdc2 Va7 39.Ve2 Je5 40.Sb1 Jc4 41.Vxe7+ Sxe7 42.Sc3 Sd6 43.Sd3 Je5 44.Se2 Kf7 45.f4 Jd7 46.f5 Je5 47.Vf1 Va8 48.b3 Ve8 49.a4 b4 50.Sd4 a5 51.Sd1 Ve7 52.fxg6+ Kxg6 53.Sc2+ Kg7 54.Sf5 Jf7 55.Se6 Se5 56.Sf2 Sd6 57.Kh3 Jd8 58.Sc8 Jf7 59.Sd4 Se5 60.Sg1 Sc3 61.Se6 Jd8 62.d6 cxd6 63.Sd5 Je6 64.Sb6 Jc5 65.Sxa5 Ve3 66.Sb6 Se5 67.Vf3 Vxf3 68.Sxf3 Jxb3 69.a5 Jc5 70.Sxh5 b3 71.Sd1 b2 72.Sc2 Ja4 73.Se3 Jc5 74.h5 Ja6 75.h6+ Kg8 76.Kg4 d5 77.Sb1 d4 78.Sd2 Sd6 79.Kf5 Sb4 80.Sf4 Sxa5 81.Kxf6 d3 82.Sxd3 Sc3+ 83.Kf5 Jc5 84.Sc2 Kf7 85.Sb1 Je6 86.Sa2 b1D+ 87.Sxb1 Jxf4 88.gxf4 Sd2 89.Sa2+ Kf8 90.Sc4 Sc1 91.Kg5 Sd2 92.Sd5 Se3 93.Sa2 Sc1 94.Se6 Sd2 95.Sc4 Sc1 96.Sb3 Sd2 97.Se6 Sc1 98.Sa2 Se3 99.Sd5 Sd2 100.Kf5 Se3 101.Ke5 Sd2 102.Sb3 Sc1 103.Kf5 Se3 104.Ke4 Sc1 105.Sa2 Sb2 106.Se6 Sa3 107.Sd5 Sb4 108.Sc4 Sc3 109.Kf5 Sd2 110.Ke5 Sc3+ 111.Ke4 Sb2 112.Sd5 Sa3 113.Ke5 Sb2+ 114.Kf5 Sc1 115.Se6 Sd2 116.Sa2 Se3 117.Ke4 Sd2 118.Se6 Sc3 119.Sb3 Sb2 120.Kf5 Sc1 121.Ke4 Sb2 122.Sa2 Sc1 123.Ke5 Se3 124.Sc4 Sd2 125.Sd5 Se3 126.Sa2 Sd2 127.Se6 Sc1 128.Ke4 Sa3 129.Kf5 Sc1 130.Kg4 Sd2 131.Kf5 Sc1 132.Ke5 Sb2+ 133.Kf5 Sc1 1/2 comp. Fritz 15 - comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64, Steinitz Attack blitz Jihlava (3), 31.01.2018

16...Je7!+/= comp. Stockfish 8 64

17.Sd2
17.Kg2!?

17.Sd2+/= comp. Komodo 10 64-bit

17...a6
17...Df5!?

17...a6+/= comp. Stockfish 8 64 18.Sc3 Df5

19.Dg2!?
19.Dxf5

19.Dg2!?+/= comp. Komodo 10 64-bit 19...Dh5 20.Sb3 c6 21.d5 c5 22.Ve1 b5 23.Vcd1 Jg6 24.f4 c4 25.Sc2 Vfe8 26.Se4 Jf8 27.Ve2 Jd7 28.Vde1 Ved8 29.Sf3 Dh6 30.h3 Jc5 31.Kh2 Dg6 32.Sd4 h5 33.h4 Jd3 34.Vd1 Ve8 35.Se4 Dg4 36.Df3 Dxf3 37.Sxf3 g6 38.Kg2 Vbd8 39.Sf6 Vc8 40.b3 Vxe2+ 41.Sxe2 Jb4 42.bxc4 bxc4 43.Vd4 Ve8 44.Kf3 c3 45.a3 c2 46.Vc4 Jxd5 47.Sd4 a5 48.Sd3 c1V 49.Vxc1 Sxa3 50.Vc4 Vd8 51.Sb1 Je7 52.Sc3 Vb8 53.Sc2 Sb4 54.Se5 Vb7 55.g4 hxg4+ 56.Kxg4 Vb6 57.h5 gxh5+ 58.Kxh5 Sd6 59.Sd4 Vb4 60.Vxb4 Sxb4 61.Kg5 Kf8 62.f5 Jd5 63.Sb3 Jc3 64.Sc2 Jb5 65.Se3 Kg8 66.Sb3 Jc3 67.Kf6 Je4+ 68.Ke5 Jd2 69.Sd5 Kg7 70.Sd4 a4 71.Kf4+ f6 72.Ke3 Jf1+ 73.Kf3 Jh2+ 74.Ke4 Jg4 75.Sb2 Sd6 76.Sc1 Je5 77.Kd4 Kf8 78.Kc3 Sc5 79.Se4 Ke7 80.Sc2 a3 81.Se4 Kd6 82.Kb3 Jc6 83.Sf4+ Kd7 84.Sd2 Jd4+ 85.Ka2 Je2 86.Sd3 Jg1 87.Sc3 Ke7 88.Kb3 Jf3 89.Kc4 Sd6 90.Kb3 Je5 91.Se4 Jf7 92.Sd2 Sc5 93.Sc3 Je5 94.Sd2 Jd7 95.Sg2 Kd6 96.Sc3 Je5 97.Se4 Kc7 98.Sd5 Kb6 99.Sg2 Jd7 100.Sf1 Sd6 101.Sd4+ Kc6 102.Sg2+ Kc7 103.Sc3 Kb6 104.Sd4+ Sc5 105.Sc3 Je5 106.Sd5 Kc7 107.Sg2 Kd7 108.Se4 Kd6 109.Ka2 Kc7 110.Kb3 Kd7 111.Ka2 Sd6 112.Sd4 Ke7 113.Sb6 Jd7 114.Se3 Jc5 115.Sb1 Ja6 116.Kb3 Kd8 117.Sd4 Jc5+ 118.Ka2 Jd7 119.Se3 Kc7 120.Se4 Sc5 121.Sd2 Je5 122.Sc3 Kc8 123.Se1 Kd8 124.Sc3 Ke7 125.Kb3 Jf7 126.Sd3 Sd6 127.Sb5 Je5 128.Sd4 Kf8 129.Sc3 1/2 comp. Komodo 10 64-bit - comp. Stockfish 8 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (3), 31.01.2018

19.Dxf5+/= comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64 19...Jxf5 20.Kg2 Vfe8 21.Sb3 c6 22.d5 c5 23.Sc2 Jd4 24.Sxd4 cxd4 25.Vxd4 Vbc8 26.Vdd1 Kf8 27.Sd3 Vxc1 28.Vxc1 Ve5 29.Sc4 g5 30.a3 Ke7 31.b4 h5 32.Vc2 f5 33.Vc1 g4 34.h3 Kf6 35.hxg4 fxg4 36.Sa2 Ve2 37.Sb1 Vd2 38.Vc8 a5 39.bxa5 Vxd5 40.Vd8 Ke7 41.Va8 Sc5 42.Vc8 Sxa3 43.Vc7+ Kf6 44.Vxb7 Vxa5 45.Vb6+ Ke7 46.Vh6 Sc1 47.Vc6 Sb2 48.Sg6 Sd4 49.Vc4 Sb2 50.Sxh5 Vxh5 51.Vxg4 Vd5 52.f4 Sf6 53.Vg6 Kf7 54.Vh6 Vd2+ 55.Kf3 Vd3+ 56.Kg4 Va3 57.Vh2 Sd4 58.Vd2 Sg1 59.Vc2 Kf6 60.Vg2 Sb6 61.Vd2 Sc5 62.Vd5 Sf2 63.Vf5+ Ke7 64.Ve5+ Kd6 65.Ve2 Sxg3 66.Vd2+ Kc5 67.Vc2+ Kd5 68.Vd2+ Kc4 69.Ve2 Kd3 70.Ve6 Kd4 71.Ve2 Vb3 72.Vd2+ Ke3 73.Vd8 Ke4 74.Ve8+ Kd5 75.Ve2 Vd3 76.Ve5+ Kd6 77.Ve2 Kd7 78.f5 Sd6 79.f6 Vd5 80.f7 Se7 81.Vf2 Vg5+ 82.Kf4 Vg6 83.Ke5 Ve6+ 84.Kd5 Sf8 85.Vb2 Ke7 86.Vb7+ Kf6 87.Vb3 Vd6+ 88.Kc4 Kxf7 89.Vf3+ Ke8 90.Vf5 Ke7 91.Vf3 Sg7 92.Ve3+ Kf7 93.Vd3 Vg6 94.Ve3 Vg5 95.Ve4 Se5 96.Kd5 Kf6 97.Ve2 Vf5 98.Vg2 Vf1 99.Vd2 Kf5 100.Va2 Vd1+ 101.Kc4 Sf4 102.Ve2 Vd6 103.Ve1 Se5 104.Kc5 Ke6 105.Vb1 Vd5+ 106.Kc4 Vd4+ 107.Kc5 Vf4 108.Vb6+ Kf5 109.Vb1 Va4 110.Kd5 Vd4+ 111.Kc5 Vd8 112.Kc4 Vd2 113.Kc5 Sd4+ 114.Kc4 Ke4 115.Ve1+ Se3 116.Kc3 Vd3+ 117.Kc4 Vd6 118.Kb5 Vb6+ 119.Kc4 Vc6+ 120.Kb5 Vb6+ 121.Kc4 Vb8 122.Kc3 Vc8+ 123.Kb4 Vc7 124.Kb5 Vc3 125.Kb4 Vd3 126.Kc4 Vd6 127.Kb5 Vb6+ 1/2 comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64 - comp. Cfish 8 64 POPCNT, Steinitz Attack blitz Jihlava (11), 31.01.2018

17...Df5!?+/= comp. Cfish 8 64 POPCNT 18.Dxf5 Jxf5

19.Sc3!?
19.d5!

19.Sc3!?+/= comp. Komodo 10 64-bit 19...Vfe8 20.d5 b5 21.Sf1 b4 22.Sd2 g6 23.Vc4 a5 24.a4 Kg7 25.b3 h5 26.Sc1 f6 27.Kg2 Vbd8 28.Sb2 Kf7 29.Vc6 Je7 30.Vc2 g5 31.Sb5 Vh8 32.Ve2 h4 33.Sc4 Vh6 34.Ve6 hxg3 35.hxg3 Vdh8 36.Vde1 Jf5 37.Kf3 Vf8 38.Sd3 Jg7 39.V6e2 Vh2 40.Kg4 Vg8 41.Sd4 Vgh8 42.Vd1 Jh5 43.Ve6 Vh6 44.Sb1 Jg7 45.Vee1 Vh8 46.Sd3 Jh5 47.Se3 Ve8 48.Vh1 Vxh1 49.Vxh1 Jxg3 50.Vh7+ Kg8 51.Vd7 Je4 52.Kf5 Jc3 53.Kg6 Kf8 54.Vf7+ Kg8 55.Vxf6 Ve5 56.Sc4 Ve7 57.Ve6 Kf8 58.Sxg5 Vg7+ 59.Kh5 Kf7 60.Vf6+ Ke8 61.f4 Vg8 62.Kg4 Vh8 63.Sa6 Kd7 64.Sb7 Je4 65.Sc6+ Kc8 66.Ve6 Jxg5 67.fxg5 Sc5 68.Kf5 Sd4 69.Ke4 Sb2 70.Kd3 Vg8 71.Kc4 Sc1 72.g6 Sg5 73.Kb5 Kd8 74.g7 Se7 75.Vh6 Sg5 76.Vh8 1-0 comp. Komodo 10 64-bit - comp. Cfish 8 64 POPCNT, Steinitz Attack blitz Jihlava (7), 31.01.2018

19.d5!+/= comp. Stockfish 180317 64 19...a6 20.Sa5 g6 21.Sd3 Vbc8 22.Kg2 Vfe8 23.Sc3 Vcd8 24.Sxf5 gxf5 25.Sf6 Se7 26.Se5 Sg5 27.Sxc7 Sxc1 28.Sxd8 Vxd8 29.Vxc1 Vxd5 30.Vc7 b5 31.Vc2 Kg7 32.Kf3 Vd4 33.b3 Ve4 34.Vc7 Ve6 35.Vc2 Ve4 36.Vc6 Ve6 37.Vc8 Vh6 38.h4 Ve6 39.Va8 Kg6 40.Vg8+ Kf6 41.Vb8 Kg6 42.a4 bxa4 43.bxa4 f6 44.Va8 h5 45.a5 Kg7 46.Kg2 Kg6 47.f4 Vd6 48.Va7 Vd2+ 49.Kf1 Vd6 50.Ke2 Kh6 51.Ke1 Kg6 52.Kf2 Vd2+ 53.Ke3 Vd6 54.Ke2 Kh6 55.Ke1 Kg6 56.Kf2 Vd2+ 57.Ke1 Vd6 1/2 comp. Stockfish 180317 64 - comp. Fritz 15/Jihlava 2018, Steinitz Attack blitz Jihlava (9), 31.01.2018

17.Kg2!?+/= comp. asmFishW_2017-12-20_base 17...a6 18.Ve1 h6 19.Sd2 Df5 20.Sf4 Dd7 21.Se5 c6 22.a3 Vbd8 23.b4 Sxe5 24.dxe5 Jd5 25.Sb3 Kh8 26.Vcd1 Vfe8 27.h4 De6 28.h5 Vf8 29.De4 Kg8 30.Sc2 f5 31.Df3 Vd7 32.Vd4 Vdd8 33.Sb3 Kh8 34.Dd3 Vfe8 35.Kf1 Vg8 36.Kg2 Vge8 37.Kf1 Vg8 38.f4 g5 39.hxg6 Dxg6 40.Sxd5 cxd5 41.Ve3 De6 42.Db3 Db6 43.Dd1 Vg4 44.Ke2 De6 45.Dh1 Kg7 46.Kd2 h5 47.Kc2 Db6 48.Ved3 h4 49.gxh4 a5 50.Kb3 axb4 51.Vxb4 Dc6 52.Df3 Vxh4 53.Vd2 Vdh8 54.Dxd5 Vh3+ 55.Ka2 Dxd5+ 56.Vxd5 Vh2+ 57.Kb3 V2h3+ 58.Kc4 Vxa3 59.Vd7+ Kg6 60.Vb6+ Kh5 61.Vg7 Vf3 62.Vg5+ Kh4 63.Vxf5 Kg4 64.Vbf6 Vc8+ 65.Kd5 Vf1 66.Vg5+ Kf3 67.Vg7 Vd8+ 68.Ke6 Vb8 69.Vff7 Ve1 70.Ke7 b5 71.e6 b4 72.Kf6 Kxf4 73.Vb7 Vf8+ 74.Vgf7 Va8 75.Vxb4+ Ke3 76.e7 Kd3 77.Vb6 Ve8 78.Vb5 Kd4 79.Vg7 Vh8 80.Vg4+ Kc3 81.Vb7 Vh2 82.Vf4 Vh8 83.Kg7 Ve8 84.Kf7 Vh8 85.Vg4 Vf1+ 86.Kg7 Vfh1 87.Vd7 V1h2 88.Vf4 V2h7+ 89.Kg6 Vh6+ 90.Kf7 V6h7+ 91.Ke6 Ve8 92.Kf6 Vhh8 93.Vfd4 Vh2 94.Ve4 Vh6+ 95.Kf7 Va8 96.Ve6 Vh7+ 97.Kg6 Vhh8 98.Ved6 Vhg8+ 99.Kf6 Vaf8+ 100.exf8D Vxf8+ 101.Ke7 Vc8 102.Vd3+ Kc2 103.Vd2+ Kc1 104.Vd1+ Kb2 105.V7d2+ Kc3 106.Vc1+ Kxd2 107.Vxc8 1-0 comp. asmFishW_2017-12-20_base - comp. Stockfish 251216 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (10), 31.01.2018

16.a3+/= comp. Equinox 3.30 x64mp

16...h6!?
16...Je7

16...h6!?+/= comp. Stockfish 180317 64 17.Se3 Je7 18.Sd2

18...c6!
18..Jf5

18...c6!+/= comp. Stockfish 180317 64 19.g3 Vbd8 20.Kg2 Sc7 21.Sb4 Sd6 22.Sa5 b6 23.Sc3 Sc7 24.Sb4 Sd6 25.Sd2 Sb8 26.Sb3 a5 27.Sa4 b5 28.Sc2 Sc7 29.Se4 Jd5 30.Sxd5 cxd5 31.Dc3 Sd6 32.Dxa5 f5 33.f3 f4 34.g4 Vc8 35.Da6 Vfe8 36.Kf1 h5 37.h3 De6 38.Kg1 Vxc1 39.Sxc1 Dd7 40.Sd2 hxg4 41.hxg4 Ve2 42.Da5 De6 43.Ve1 Vxe1+ 44.Sxe1 De2 45.Dc3 Se7 46.Sf2 Kf7 47.b3 g6 48.b4 Sd8 49.Db3 Ke6 50.a4 bxa4 51.Dxa4 Dxf3 52.De8+ Se7 53.Dxg6+ Sf6 54.b5 De4 55.De8+ Kd6 56.Dc6+ Ke7 57.Dc7+ Ke6 58.Dc8+ Kd6 59.Df5 Se7 60.De5+ Kd7 61.g5 Db1+ 62.Kg2 f3+ 63.Kxf3 Dh1+ 64.Ke2 Dh5+ 65.Kd2 Df3 66.De3 Df5 67.Sh4 Dg4 68.Df2 De4 69.Kc3 Db1 70.Df7 Dxb5 71.Df5+ Kd8 72.Kd2 Db4+ 73.Ke3 Dc3+ 74.Ke2 Dxd4 75.Sf2 Dc4+ 76.Kf3 d4 77.g6 d3 78.Se3 d2 79.Da5+ Ke8 80.Sxd2 Dc6+ 81.Kf2 Dxg6 1/2 comp. Equinox 3.30 x64mp - comp. Stockfish 180317 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (4), 31.01.2018

18...Jf5+/= comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64 19.Sc3 Vfe8 20.g3 Sf8 21.Sd3 Jd6 22.Sb4 g6 23.Kg2 Sg7 24.h4 Ve6 25.d5 Ve7 26.h5 Vf8 27.Vc2 Ve5 28.Vh1 g5 29.Vhc1 Vc8 30.g4 Ve7 31.b3 Se5 32.Ve2 Vce8 33.Vce1 a6 34.Sf5 Dd8 35.Sc2 Sd4 36.Vxe7 Vxe7 37.Vd1 Sg7 38.a4 Dd7 39.Sc5 Ve5 40.Sd4 Ve7 41.Se3 Se5 42.Sc1 a5 43.Ve1 Sd4 44.Vf1 b6 45.Sa3 Sg7 46.Vc1 Ve5 47.Sb2 Ve7 48.Sxg7 Kxg7 49.Sd3 Ve5 50.Kf1 Jb7 51.Sb5 De7 52.Vc6 Jc5 53.Kg2 Je4 54.Sc4 Jf6 55.Kh3 Ve1 56.Dc3 Ve4 57.Sd3 Vf4 58.Kg2 Dd8 59.f3 Dxd5 60.Se4 Dd1 61.Vxc7 Vxe4 62.fxe4 Dxg4+ 63.Kf1 Dxe4 1/2 comp. Equinox 3.30 x64mp - comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64, Steinitz Attack blitz Jihlava (9), 31.01.2018

16...Je7 comp. Stockfish 8 64 17.Sd2 Df5 18.De2 c6 19.Ve1 Jd5 20.h3 Vbd8 21.Sd3 Dd7 22.De4 Jf6 23.Df3 Sc7 24.Sc3 Vfe8 25.Sc2 Sb6 26.Vxe8+ Vxe8 27.h4 Sxd4 28.Sf5 Dd6 29.Vd1 c5 30.Sxd4 cxd4 31.Dxb7 g6 32.Sd3 Jg4 33.g3 Kg7 34.Se4 Df6 35.Vd2 g5 36.Dd5 gxh4 37.gxh4 Dxh4 38.Dxd4+ Kg8 39.Kg2 Dg5 40.f3 Jf6+ 41.Kh2 Kh8 42.Vg2 Dh4+ 43.Kg1 Vc8 44.De3 Jxe4 45.fxe4 Vc4 46.Ve2 a6 47.b4 f6 48.Kg2 Vc7 49.Kg1 Dg4+ 50.Kf2 Vg7 51.Ke1 Vd7 52.Vd2 Ve7 53.Ve2 h5 54.Kf2 Vg7 55.Ke1 Dh4+ 56.Kd1 Dh1+ 57.Ve1 Dh2 58.Ve2 De5 59.Vd2 Da1+ 60.Kc2 Da2+ 61.Kd1 Db1+ 62.Ke2 Vg2+ 63.Kf3 Vg5 64.Vd8+ Kh7 65.Da7+ Vg7 66.Df2 Db3+ 67.Ke2 Vg5 68.Vd3 Dc4 69.Df4 Kg6 70.Ke3 Dc1+ 71.Kf3 Dg1 72.Vd2 Da1 73.Vf2 Dxa3+ 74.Ke2 Db2+ 75.Dd2 De5 76.Dd5 Dxd5 77.exd5 Vxd5 78.Ke3 Ve5+ 79.Kd4 h4 80.Vh2 Kg5 81.Vg2+ Kh5 82.Vh2 Kg4 83.Vg2+ Kf3 84.Vg6 Vf5 85.Vh6 Vf4+ 86.Kd3 Kg3 87.Ke3 Vxb4 88.Vxf6 h3 89.Vf3+ Kg2 90.Vf2+ Kg1 91.Vf5 h2 92.Vg5+ Kf1 0-1 comp. Equinox 3.30 x64mp - comp. Stockfish 8 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (6), 31.01.2018

16.Dh5!+/=

15...a5!?+/= comp. CorChess b3 160117 64 16.Sb5 De6 17.d5 De5 18.dxc6 Dxb5 19.cxb7 Vab8 20.Sf4 Dxb7 21.Dxb7 Vxb7 22.Sxd6 cxd6 23.Vc2 Vb6 24.b3 g6 25.g3 a4 26.bxa4 Vb4 27.a5 Va4 28.Vxd6 Vxa5 29.Vd7 Kg7 30.h4 Va3 31.Kg2 Va4 32.Vb7 h5 33.Kf1 Va6 34.Kg1 Va4 35.Kg2 Va6 36.Kf1 Va3 37.Ve2 Va4 38.Kg2 Va5 39.Kg1 Va3 40.Vd7 Va4 41.Vc7 Va3 42.Kg2 Va5 43.Vd7 Va6 44.Vb2 Va4 45.Kf1 Va3 46.Vc7 Va5 47.Kg2 Va4 48.Ve7 Va5 49.Kg1 Va4 50.Vc2 Va6 51.Kg2 Va5 52.Vd7 Va4 53.Vb2 Va6 54.Ve2 Vc8 55.Vee7 Vf6 56.Vd2 Va8 57.Vc7 Va4 58.Vb2 Vf5 59.Ve2 Va3 60.Vb7 Vf6 61.Vd7 Va4 62.Kg1 Va3 63.Vc2 Va8 64.Ve7 Va4 65.Kg2 Va3 66.Vd7 Vf5 67.Vb7 Va6 68.Vd2 Va4 69.Ve2 Va3 70.Vd7 Va6 71.Vb2 Va4 72.Vc7 Vf6 73.Vd2 Vf5 74.Vb7 Va6 75.Kg1 Va3 76.Vc2 Va4 77.Kf1 Va3 78.Vb3 Vfa5 79.Vxa3 Vxa3 80.Kg2 f5 81.Ve2 Kf7 82.f4 Kf6 83.Vb2 Ke6 84.Vd2 Kf6 85.Ve2 Kf7 86.Kf2 Kf6 87.Vd2 Ke6 88.Vb2 Kf6 89.Vc2 Kf7 90.Kg2 Kf6 91.Kh3 Va4 92.Vd2 Ke6 93.Ve2+ Kf6 94.Vb2 Kf7 95.Kh2 Kf6 96.Kg2 Va3 97.Vc2 Ke6 98.Kh3 Kf7 99.Vd2 Kf6 100.Vb2 Va4 101.Ve2 Kf7 102.Kh2 Kf6 103.Vb2 Va3 104.Vc2 Kf7 105.Kh3 Ke6 106.Ve2+ Kf6 107.Vd2 Kf7 108.Kh2 Kf6 109.Kg2 Ke6 110.Kh2 Kf7 111.Ve2 Kf6 112.Vg2 Kf7 113.Vf2 Ke6 114.Kg2 Kf7 115.Kh3 Kf6 116.Vh2 Ke6 117.Vb2 Kf7 118.Vg2 Kf6 119.Vf2 Kf7 120.Kg2 Kg7 121.Kh2 Kf6 122.Vd2 Ke6 123.Vc2 Kf6 124.Vf2 Ke6 125.Kh3 Kf7 126.Kg2 Kg7 127.Vb2 Kf6 128.Kf2 Kf7 129.Vc2 Kf6 130.Ve2 Kf7 131.Vc2 Kf6 132.Vb2 1/2 comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64 - comp. CorChess b3 160117 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (2), 31.01.2018

15...Je7?+/- comp. Stockfish 251216 64 16.Dxb7 Vab8 17.Dxa7 Vxb2 18.Da5 Sb4 19.De5 Sd6

20.De1!
20.De4

20.De1!+/- comp. Stockfish 180317 64 20...h6 21.Sd2 Sa3 22.Va1 Vb6 23.De4 Jf5 24.Sd3 g6 25.d5 Ve8 26.Dc4 Va8 27.Sc2 Sb2 28.Vab1 Se5 29.Vxb6 cxb6 30.Dc6 Dxc6 31.dxc6 Vxa2 32.Se4 Va4 33.Sxf5 gxf5 34.Sxh6 Kh7 35.Sd2 Vd4 36.Kf1 Vd6 37.Ve1 f6 38.f4 Vxd2 39.fxe5 fxe5 40.Vxe5 Vc2 41.Vxf5 Vc1+ 42.Kf2 Vxc6 43.Vb5 Vf6+ 44.Kg1 Vc6 45.h3 Vc1+ 46.Kh2 Vc6 47.h4 Vc4 48.Kh3 Vc6 49.g4 Kg6 50.h5+ Kf7 51.Vf5+ Kg8 52.g5 Vc3+ 53.Kg4 Vc4+ 54.Vf4 Vc7 55.h6 1-0 comp. Stockfish 180317 64 - comp. Stockfish 251216 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (3), 31.01.2018

20.De4+/- comp. asmFishW_2017-12-20_base 20...Df5 21.Dxf5 Jxf5 22.g3 Va8 23.Vc3 Vb4 24.Kg2 h5 25.Sc1 c6 26.h3 Je7 27.Sb3 Vb6 28.Sg5 Kf8 29.Vdc1 f6 30.Se3 Vbb8 31.V3c2 Ke8 32.Vd1 Kd7 33.d5 Jxd5 34.Sxd5 cxd5 35.Vxd5 Ke6 36.Vxh5 Va6 37.Vh4 Vba8 38.Vd4 g5 39.Vdd2 Kf5 40.Sd4 Kg6 41.Vb2 Sa3 42.Vb6 Vxb6 43.Sxb6 Va6 44.Sd4 Sb4 45.Ve2 Sf8 46.Kf3 Va4 47.Ke3 f5 48.Kd3 f4 49.Ve6+ Kh7 50.gxf4 gxf4 51.Vf6 Sg7 52.Vxf4 Sxd4 53.Vxd4 Vxa2 54.Ke3 Va1 55.Kf3 Kh6 56.Kg4 Vg1+ 57.Kh4 Vg2 58.Vd6+ Kg7 59.f4 Vg1 60.Kh5 Kf7 61.Vb6 Kg7 62.h4 Vg2 63.Vb7+ Kf6 64.Kh6 Vg4 65.h5 Vxf4 66.Kh7 Vc4 67.h6 Vc8 68.Vg7 Vb8 69.Vg2 Vb7+ 70.Kh8 Kf5 71.Vg7 Vb8+ 72.Vg8 Vb6 73.Kh7 Vb7+ 74.Vg7 Vb6 75.Vg2 Vb7+ 76.Kg8 Vb8+ 77.Kg7 Vb7+ 78.Kh8 Vb6 79.Kg7 Vb7+ 80.Kh8 Vb8+ 81.Kh7 Vb7+ 82.Kg8 Vb8+ 83.Kf7 Vb7+ 1/2 comp. Fritz 15 - comp. asmFishW_2017-12-20_base, Steinitz Attack blitz Jihlava (5), 31.01.2018

15...h6+/= comp. Brainfish 140117 64 16.Se3

16...Je7
16...a5!

16...Je7+/= comp. Brainfish 140117 64 17.Dxb7 Vab8

18.Dxa7!
18.De4

18.Dxa7!+/= comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64 18...Df5 19.Sb3 Db5 20.Da4 Dxa4 21.Sxa4 Vxb2 22.Vd2 Vb4 23.Sb3 Jf5 24.g3

24...Va8!?
24...g5!
24...g6!?

24...Va8!?+/- comp. Brainfish 140117 64 25.Kg2 g6 26.Vd3 Jxe3+ 27.fxe3 Kg7 28.e4 f6 29.Vc6 h5 30.h4 Va5 31.Vd2 Kf8 32.Kf3 Kg7 33.Vd1 Kh6 34.Vd3 Kg7 35.Ke2 Kh6 36.Kd2 Kg7 37.Kc3 Vb8 38.Vf3 Vaa8 39.Kc4 Va5 40.Kd3 Ve8 41.a4 Vb8 42.Kc3 g5 43.Kd2 g4 44.Vd3 Ve8 45.Ve3 Vb8 46.Ke2 Vb4 47.Vd3 Va8 48.Kd2 Va5 49.Kc2 Kg6 50.Kc3 Vb8 51.Kd2 Vb4 52.Ke1 Kg7 53.Kd1 Kh6 54.Sc2 Kg7 55.Ke2 Vb2 56.Kf1 Kf7 57.Vdc3 Kg7 58.V6c4 Va2 59.Kf2 Va6 60.Ve3 Va5 61.Vc6 Kf8 62.Kg1 Va1+ 63.Kg2 Va2 64.Kf1 Va1+ 65.Ke2 Va2 66.Vc4 Kg7 67.Kf1 Va1+ 68.Kg2 Va2 69.Vec3 Va6 70.Kf2 Vb6 71.Ke3 Kf8 72.e5 fxe5 73.d5 Kg7 74.Ke4 Kf6 75.Sd3 Va6 76.Vxc7 V2xa4+ 77.V7c4 Vxc4+ 78.Sxc4 Va4 79.Vc1 Sa3 80.Vc2 Sc5 81.d6 Sxd6 82.Kd5 Sb8 83.Vf2+ Kg7 84.Vb2 Sa7 85.Sb5 Va5 86.Ke4 Sd4 87.Vb3 Sf2 88.Se8 Kf6 89.Vc3 Va6 90.Vc4 Sxg3 91.Sxh5 Sxh4 92.Sxg4 Vd6 93.Sf3 Sg5 94.Se2 Sf4 95.Vb4 Vd8 96.Va4 Kg5 97.Sd3 Vd7 98.Vb4 Vd6 99.Se2 Kf6 100.Sd3 Vd8 101.Va4 Kg5 102.Vb4 Sg3 103.Va4 Sf4 104.Vb4 Sg3 105.Va4 Sf2 106.Va2 Sd4 107.Vh2 Vb8 108.Vg2+ Kf6 109.Vh2 Sa1 110.Sc4 Sb2 111.Vh6+ Kg5 112.Vh7 Vb4 113.Vg7+ Kh6 114.Vc7 Kg6 115.Vc8 Va4 116.Vg8+ Kf6 117.Vc8 Sa1 118.Vc6+ Kg5 119.Vc7 Sb2 120.Vg7+ Kf6 121.Vc7 Kg6 122.Vc8 Sa1 123.Vg8+ Kf6 124.Vc8 Sb2 125.Vc6+ Kg5 126.Vc7 Sc3 127.Vc8 Sa1 128.Vg8+ Kf6 129.Vc8 Sb2 130.Vc6+ Kg5 131.Vc7 Sd4 132.Vg7+ Kh6 133.Vc7 Kg6 134.Se6 Sb2+ 135.Sc4 Sa1 136.Vc8 Vb4 137.Vg8+ Kf6 138.Vc8 1/2 comp. Deep Rybka 4.1 SSE42 x64 - comp. Brainfish 140117 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (4), 31.01.2018

24...g5!+/- comp. asmFishW_2017-12-20_base 25.Vd3 Jxe3 26.fxe3 Kg7 27.Kg2 f5 28.Vf1 h5 29.Vf2 g4 30.h3 Kg6 31.h4 Vb5 32.a4 Vb4 33.Vf1 Va8 34.Sc2 Vc4 35.Vd2 Vf8 36.Vff2 Kg7 37.Vd1 Ve8 38.Vd3 Vb8 39.a5 Vb2 40.Sb3 Vxf2+ 41.Kxf2 Vc6 42.Vd1 Va6 43.Va1 Sb4 44.Va4 Sxa5 45.Sc2 Va7 46.Vc4 Sb6 47.Sxf5 Va5 48.Sc2 c5 49.Ke2 Sa7 50.Kd2 Kf6 51.dxc5 Sxc5 52.Vf4+ Kg7 53.Vf5 Sb4+ 54.Ke2 Vxf5 55.Sxf5 Kf6 56.Sc2 Sd6 57.Kf2 Se5 58.Se4 Kg7 59.Sd5 Kh6 60.Sc6 Kg7 61.Se4 Sd6 62.Sd5 Kf6 63.Sc4 Sc7 1/2 comp. Equinox 3.30 x64mp - comp. asmFishW_2017-12-20_base,Steinitz Attack blitz Jihlava (11), 31.01.2018

24...g6!?+/-

18.De4+/= comp. asmFishW_2017-12-20_base 18...Vxb2 19.Sd3 f5 20.Sc4+ Kh8 21.Df3

21...Vbb8
21...Jc6!?

21...Vbb8+/= comp. CorChess b3 160117 64 22.h3 Jc6 23.Sd5 Je7 24.Sb3 a5 25.Vc4 Jd5 26.Sd2 Jb6 27.Dc6 Dc8 28.Vc2 a4 29.Sxa4 Jxa4 30.Dxa4 Va8 31.Dc4 Da6 32.Va1 Da4 33.Dd3 Dd7 34.Vc4 Va3 35.Dc2 Vfa8 36.Sb4 Sxb4 37.Vxb4 c6 38.Vc4 V8a6 39.Vc5 Dxd4 40.Ve1 Dd3 41.Dxd3 Vxd3 42.Vxf5 Vxa2 43.Ve7 Vd6 44.g4 Kg8 45.Vc7 Va8 46.Vff7 Vg6 47.f4 h5 48.g5 Va2 49.Va7 Vc2 50.h4 Ve6 51.Vxg7+ Kf8 52.Vgf7+ Ke8 53.Kf1 1/2 comp. asmFishW_2017-12-20_base - comp. CorChess b3 160117 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (4), 31.01.2018

21...Jc6!?+/= comp. asmFishW_2017-12-20_base 22.Dh5 a5 23.a4 f4 24.Sd2 f3 25.g3 Jxd4 26.Sxh6 Je2+ 27.Sxe2 Vxe2 28.Sf4+ Kg8 29.Dd5+ Vf7 30.Vb1 Dg4 31.Vb8+ Sf8 32.h3 Dxh3 33.Dxf3 Ve6 34.Vb5 c5 35.Dd5 Vxf4 36.gxf4 Dg4+ 37.Kf1 1/2 comp. Stockfish 180317 64 - comp. asmFishW_2017-12-20_base, Steinitz Attack blitz Jihlava (7), 31.01.2018

16...a5!+/= comp. Brainfish 140117 64 17.Sb5 De6

18.d5
18.a4
18.Sc4!?

18.d5+/= comp. Fritz 15 18...De5 19.dxc6 Dxb5 20.cxb7 Vab8 21.b3 Dxb7 22.Dg4 Dc8 23.Dxc8 Vfxc8 24.Vc6 Ve8 25.g3 Vb5 26.Kg2 a4 27.bxa4 Vb2 28.Vd2 Vxd2 29.Sxd2 Ve2 30.Se3 Vxa2 31.Va6 f5 32.h4 g5 33.hxg5 hxg5 34.Sxg5 Sc5 35.Kh3 Sxf2 36.Sf4 Vc2 37.Kh4 Kf7 38.Kg5 Vc3 39.Se5 Ve3 40.Sxc7 Sxg3 41.Sxg3 Vxg3+ 42.Kxf5 Ke7 43.Ke4 Kd7 44.Kd5 Kc7 45.a5 Vg5+ 46.Kc4 Vg4+ 47.Kb5 Vg5+ 48.Kb4 Vg4+ 49.Ka3 Vg3+ 50.Ka4 Vg8 51.Vb6 Vg4+ 1/2 comp. Fritz 15 - comp. Brainfish 140117 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (8), 31.01.2018

18.a4+/= comp. Komodo 10 64-bit 18...Dg6 19.h4 Je7 20.Sd3 f5 21.Sf4 Jc6 22.Sb5 Vab8 23.Vd2

23...Jb4
23...Df6!?

23...Jb4+/- comp. CorChess b3 160117 64 24.h5 Df6 25.Se5 Dh4 26.Vdd1 De7 27.Ve1 c6 28.Sc4+ Kh8 29.Df4 Sxe5 30.dxe5 c5 31.Sb5 Vbd8 32.Ved1 Jc2 33.Vxd8 Dxd8 34.Df3 Jd4 35.Dxb7 Dh4 36.Ve1 Jc2 37.Vf1 Jd4 38.f4 Dxh5 39.De7 Va8 40.e6 Dg6 41.Sc4 Vb8 42.b3 Ve8 43.Dd7 Vxe6 44.Sxe6 Jxe6 45.Dd6 Df6 46.Ve1 Dd4+ 47.Dxd4 Jxd4 48.Ve5 Jxb3 49.Vxf5 Kh7 50.Kf2 Kg6 51.Vf8 h5 52.Ke3 Jd4 53.Vc8 Jb3 54.Ke4 Kf6 55.Vc6+ Ke7 56.Ke5 Kd7 57.Vg6 Jc1 58.Vxg7+ Kc6 59.Vg6+ Kd7 60.Vd6+ Ke7 61.f5 Ke8 62.f6 Jb3 63.Vc6 1-0 comp. Komodo 10 64-bit - comp. CorChess b3 160117 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (9), 31.01.2018

23...Df6!?+/- comp. Brainfish 140117 64 24.g3 Ja7 25.Se5 Dg6 26.Sc4+ Kh8 27.Sd5 Vbd8 28.Sxd6 Dxd6 29.Sxb7 Db4 30.Vdd1 Dxa4 31.Vxc7 Jb5 32.b3 Da3 33.Vc4 f4 34.g4 De7 35.Sc6 Jd6 36.Vc5 Dxh4 37.Kg2 Vc8 38.Sd5 Vb8 39.Vxa5 Dg5 40.Vc5 Jf5 41.Dh3 Jh4+ 42.Kh2 Vb6 43.Sc4 Dd8 44.Vd5 De7 45.Ve5 Dd8 46.d5 Vd6 47.Vde1 Jg6 48.Vh5 f3 49.Ve6 Vf7 50.Sd3 Vf6 51.Vxf6 Vxf6 52.Sxg6 Dd6+ 53.Dg3 Vxg6 54.Kh3 Kg8 55.Vf5 Dxg3+ 56.Kxg3 Vd6 57.Kxf3 g6 58.Ve5 Vb6 59.Ke4 Vb4+ 60.Kd3 Kf7 61.g5 hxg5 62.Kc3 Vb8 63.Ve2 g4 64.b4 g5 65.Kc4 Vc8+ 66.Kb5 Vb8+ 67.Kc5 Vc8+ 68.Kd6 Vc1 69.b5 Vb1 70.Kc6 Vc1+ 71.Kb7 Vd1 72.b6 1-0 comp. Komodo 10 64-bit - comp. Brainfish 140117 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (11), 31.01.2018

18.Sc4!?+/=

15...a6!+/=

15.g3?!+/= comp. Stockfish 251216 64

15...h6
15...a5!?
15...Kh8

15...h6+/= comp. Brainfish 140117 64 16.Se3 Vab8 17.Vac1 Je7 18.Sd2 a6

19.Sb3!?
19.Kg2

19.Sb3!?+/= comp. Stockfish 251216 64 19...c6 20.d5 c5 21.Sc2 Vbe8 22.Dh5 c4 23.Sc3 b5 24.Ve1 Jg6 25.Vxe8 Vxe8 26.Sxg6 fxg6 27.Dxg6 Sc5 28.Sxg7 Df7 29.Dxf7+ Kxf7 30.Sxh6 Ve2 31.b3 Vxa2 32.bxc4 b4 33.Vb1 Vxf2 34.Vf1 b3 35.Sc1 Vf6+ 36.Kg2 Sd4 37.Sf4 a5 38.Kf3 a4 39.Ke4 Sc5 40.Kd3 1/2 comp. Stockfish 251216 64 - comp. Brainfish 140117 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (2), 31.01.2018

19.Kg2+/= comp. asmFishW_2017-12-20_base 19...Df5 20.Dxf5 Jxf5 21.Sa5 Je7 22.d5 Jc8 23.Sb3 Jb6 24.Ve1 Vfe8 25.f4 Vxe1 26.Vxe1 Kf8 27.Sc3 Vd8 28.Kf3 Jc8 29.h3 Je7 30.g4 Jg6 31.f5 Jf4 32.h4 f6 33.Ve3 b5 34.a4 Vb8 35.a5 Vd8 36.Sd2 Se5 37.Sb4+ Ke8 38.Sc3 Jxd5 39.Sxd5 Vxd5 40.Sxe5 fxe5 41.Ke4 Vd2 42.b3 Va2 43.Kxe5 Vxa5 44.Ke6 Va1 45.f6 Kf8 46.fxg7+ Kxg7 1/2 comp. asmFishW_2017-12-20_base - comp. Brainfish 140117 64, Steinitz Attack blitz Jihlava (6), 31.01.2018

15...a5!?+/= comp. Komodo 10 64-bit

16.a4!?
16.Se3?!

16.a4!?+/= comp. Komodo 10 64-bit 16...Jb4 17.Sb3 b6 18.Sd2

18...Vac8
18...Kh8!?
18...Vad8

18...Vac8+/= comp. Komodo 10 64-bit 19.Sc3 Se7 20.d5 Sd6 21.Sc4 f5 22.Vd2 Vcd8 23.Ve2 Kh8 24.Ve6 Jc2 25.Vd1 Kg8 26.h4 Jb4 27.Vde1 Vf7 28.Sb5 Dc8 29.Se8 Vf8 30.Vg6 Vd7 31.Sxd7 Dxd7 32.Vxg7+ Dxg7 33.Sxg7 1-0 comp. Stockfish 251216 64 - comp. Komodo 10 64-bit, Steinitz Attack blitz Jihlava (4), 31.01.2018

18...Kh8!?+/= comp. CorChess b3 160117 64 19.Sc3 Vad8 20.Dh5 Kg8 21.Vac1 Vde8 22.Ve1 Jd3 23.Vxe8 Vxe8 24.Vd1 Jb4 25.Df3 Sf8 26.d5 Sd6 27.Sc4 Ve7 28.b3 h6 29.Dh5 Ja2 30.Sb2 Jb4 31.Kg2 f5 32.h4 Ve4 33.Df3 Df7 34.Vd4 Vxd4 35.Sxd4 Kf8 36.h5 g6 37.Se3 g5 38.Sd4 f4 39.gxf4 Dxf4 40.Dxf4+ Sxf4 41.Kf3 Sd6 42.Ke4 Jc2 43.Sc3 Jb4 44.Kf5 Kf7 45.Sb5 Se7 46.Se5 Sd6 47.Sf6 Sc5 48.Sd7 Jd3 49.Se6+ Ke8 50.Sg7 Sf8 51.d6 cxd6 52.Sd4 Jf4 53.Sxb6 Jxh5 54.Sxa5 Jg7+ 55.Kf6 Jh5+ 56.Kg6 Jf4+ 57.Kf5 d5 58.Sb6 Se7 59.b4 Jd3 60.b5 Sc5 61.Sxc5 Jxc5 62.a5 Jb7 63.Sxd5 Jxa5 64.b6 1-0 comp. Stockfish 251216 64 - comp. CorChess b3 160117 64 Steinitz Attack blitz Jihlava (11), 31.01.2018

18...Vad8+/=

16.Se3?!= comp. asmFishW_2017-12-20_base 16...a4 17.Vac1 a3 18.Vb1 axb2 19.Vxb2 Va3 20.Kg2 Ja5 21.Sd3 g6 22.h4 Vb8 23.h5 Sf8 24.Vc2 b5 25.Sc1 Va4 26.Se4 Vb6 27.Ve2 Jc4 28.d5 Vba6 29.Sb1 Va8 30.Vde1 V4a6 31.Sg5 Va3 32.Df4 f5 33.hxg6 hxg6 34.Kg1 V3a4 35.Ve6 Df7 36.Vf6 Dg7 37.Vee6 Sd6 38.Dc1 Je5 39.Kg2 Vg4 40.Sh6 Dd7 41.f3 Se7 42.Vxe7 Dxe7 43.Ve6 Da3 44.Dxa3 Vxa3 45.fxg4 Jxg4 46.Sc1 Vc3 47.Sd2 Vc5 48.Vxg6+ Kf7 49.Vc6 Vxd5 50.Vxc7+ Kf6 51.Vc6+ Kf7 52.Sg5 Ve5 53.Sd3 Vd5 54.Sc2 Ve5 55.Sf4 Ve2+ 56.Kf1 Ve7 57.Sb3+ Kg7 58.Vb6 Jh2+ 59.Kf2 Jg4+ 60.Kg2 Ve2+ 61.Kf1 Vf2+ 62.Ke1 Vh2 63.Se6 Vh5 64.Vxb5 Kf6 65.Vb6 Ke7 66.a4 Vh1+ 67.Ke2 Va1 68.Sxf5 Va2+ 69.Kd1 Va1+ 70.Kc2 Vxa4 71.Sxg4 Va2+ 72.Kd1 Va8 73.Se5 1-0 comp. asmFishW_2017-12-20_base - comp. Komodo 10 64-bit, Steinitz Attack blitz Jihlava (8), 31.01.2018

15...Kh8+/=

15.Sb3!?+/= comp. Stockfish 251216 64 15...Vae8 16.Se3 Ja5 17.Sc2 Jc4 18.Sc1 Jb6 19.Dxb7 Dg4 20.Df3 Dxf3 21.gxf3 Jd5 22.Sb3 Jf4 23.Se3 Vb8 24.d5 a5 25.Kf1 Jg6 26.Vd4 Se5 27.Va4 Sxb2 28.Vb1 Se5 29.h3 Sd6 30.Vxa5 Jf4 31.h4 Vb4 32.Sc5 Vb7 33.Vc1 Vd8 34.Va7 Vxa7 35.Sxa7 Va8 36.Se3 Vb8 37.Vd1 g6 38.Vd4 Jh5 39.Sd2 Jg7 40.Vc4 Jf5 41.Sc3 Kf8 42.Ke2 Je7 43.Ve4 Jf5 44.Kf1 Vb5 45.Va4 Vb8 46.Sf6 Se7 47.Se5 Sd6 48.Sc3 h5 49.Vc4 Je7 50.Ve4 Jf5 51.Kg2 Vb5 52.Kh3 Sc5 53.Sa4 Vb8 54.Vc4 Sd6 55.Sb3 Vb5 56.Sf6 Vb8 57.Vc6 Ke8 58.Va6 Kf8 59.Va7 Je7 60.Va4 Jc8 61.Va5 Je7 62.Sc4 Jg8 63.Sa1 Vb4 64.Sb3 Vb8 65.Va4 Je7 66.Sc3 Jf5 67.Va7 Ke7 68.Sa4 Sf4 69.Sc2 Vb5 70.Va4 Sd6 71.Sb3 Sc5 72.Kg2 Sd6 73.Vc4 Kf8 74.Sf6 Va5 75.Kh3 Je7 76.Vd4 Sc5 77.Vd2 Vb5 78.Kg2 Jf5 79.Vc2 Sd4 80.Sd8 Se5 81.Vc4 Kg7 82.Sg5 Sd6 83.Ve4 Sc5 84.Sd8 Sd6 85.Kf1 Vb8 86.Sg5 Vb7 87.Sd2 Kf8 88.Kg2 Se7 89.Kh3 Vb5 90.Va4 Sd6 91.Va8+ Ke7 92.Sa4 Vc5 93.Ve8+ Kf6 94.Ve4 Kg7 95.Sb3 Vb5 96.Sc3+ Kf8 97.f4 Je7 98.Sc4 Vb1 99.a4 Vc1 100.Sf6 Vd1 101.Kg3 Sc5 102.a5 Jf5+ 103.Kf3 Jd6 104.Se7+ Kg7 105.Sxd6 cxd6 106.a6 Kf6 107.Ve2 Vc1 108.Sb5 Vb1 109.Sc4 Vc1 110.Sb5 Vb1 111.Sd7 Va1 112.Sc8 Va3+ 113.Kg2 Va4 114.Kg3 Va5 115.Ve8 Va2 116.f3 Sg1 117.Ve4 Sf2+ 118.Kh3 Va5 119.Ve2 1/2 comp. Stockfish 251216 64 - comp. Cfish 8 64 POPCNT, Steinitz Attack blitz Jihlava (9), 31.01.2018

14...Vab8?+/- 15.Sb5 Se7 16.Sxc6 bxc6 17.Sxe7 Dxe7 18.b3 Vb6 19.g3 Da3 20.Df4 Dd6 21.Dd2 g6 22.Vac1 Ve8 23.Ve1 Vxe1+ 24.Dxe1 Va6 25.Dd2 Dd5 26.Vc5 Dd6 27.h4 h5 28.Kg2 De7 29.Ve5 Dd6 30.De2 Va3 31.Db2 Va6 32.Ve8+ Kh7 33.d5 f6 34.De2 cxd5 35.Vc8 De6 36.Vxc7+ Kh6 37.Dxe6 Vxe6 38.Vxa7 g5 39.Vb7 d4 40.a4 Kg6 41.Vb4 gxh4 42.gxh4 Vd6 43.Kf1 Kf5 44.Ke2 Ke4 45.f3+ Ke5 46.a5 Vc6 47.Vb5+ Kf4 48.b4 f5 49.Kd3 Vc3+ 50.Kxd4 Va3 51.Vd5 Va2 52.Kc5 Kxf3 53.Vxf5+ Kg4 54.Vg5+ Kxh4 55.Vg6 Vc2+ 56.Kb6 Vc4 57.Kb5 Vc8 58.a6 Va8 59.Kb6 1-0 comp. Stockfish 251216 64 - comp. Equinox 3.30 x64mp, Steinitz Attack blitz Jihlava (7), 31.01.2018

14...Se7? 15.Se3 Vad8 16.Sb5!? 16.Vac1 Dd6 17.Sf1!? h6 18.d5 Je5 19.Dg3 Vfe8 20.a4 Sf8 21.b3+/- 16...Sd6!? 16...a6 17.Sxc6 bxc6 18.Vac1 c5!? (18...Sd6 19.Vxc6 a5 20.Sd2 a4 21.Ve1+/-) 19.dxc5 Da4 20.g3 Dxa2 21.Db7+/- 17.Sxc6 bxc6 18.Vac1 Vfe8 19.Vxc6 a5 20.Vdc1 Vb8 21.b3+/-

14...Vfe8? 15.Dh5 Sd6 16.Vac1+/=

14...Jxd4!+/=

14.Vad1+/= comp. Equinox 3.30 x64mp 14...Vfe8 15.Se3 Vad8 16.a3 Sa5 17.b4 Sb6 18.b5 Ja5 19.Sa2 c6 20.a4 Vc8 21.Vc1 Vf8 22.Vfd1 h6 23.h3 Dd6 24.Sd2 Vcd8 25.Vb1 Sc7 26.g3 Dd7 27.Sb4 Sb6 28.Sxf8 Vxf8 29.h4 Vc8 30.Vd2 cxb5 31.axb5 Jc4 32.Vc2 Jd6 33.Vxc8+ Dxc8 34.Dd5 Dd8 35.h5 Df6 36.Vd1 Kf8 37.Vd3 Ke7 38.Ve3+ Kf8 39.Vf3 De7 40.Sc4 Dc7 41.Sb3 Sa5 42.Dc5 Sb6 43.De5 Sa5 44.Kg2 Sb6 45.Vf4 Dd8 46.Dd5 Kg8 47.Sc2 Dc7 48.Sg6 Sa5 49.Vf3 Sb6 50.Sb1 Je8 51.Sh7+ Kf8 52.Se4 Jd6 53.Vf4 Dd7 54.Sh7 De7 55.Sg6 Dc7 56.De5 Dd7 57.Vf3 De7 58.Dd5 Dc7 59.Ve3 Dd8 60.Sd3 Dc7 61.Ve2 Dd7 62.Sc2 Sc7 63.Dc5 Sb8 64.Ve5 b6 65.Dd5 Dc7 66.Ve2 Dd8 67.Sd3 Dc7 68.Vc2 Dd7 69.Sc4 Dc7 70.Sb3 Dd8 71.Vc6 Dd7 72.Vc3 Sc7 73.Dc6 Dxc6+ 74.Vxc6 Sb8 75.Sc4 Ke7 76.Kf3 Kd7 77.Sd3 Ke6 78.Ke3 Ke7 79.g4 Kf6 80.f4 Ke7 81.g5 Kd7 82.f5 f6 83.gxh6 gxh6 84.Vc2 Jf7 85.Se4 Ke7 86.Vc8 Sg3 87.Va8 Jd6 88.Vxa7+ Kf8 89.Sd3 Sh2 90.Va8+ Kg7 91.Kf2 Kf7 92.Va6 Jc8 93.Sc4+ Ke7 94.Se6 Jd6 95.Vxb6 Sf4 96.Kf3 Sh2 97.d5 Jc4 98.Vb7+ Kd6 99.Vh7 Se5 100.Vxh6 Kc5 101.Vg6 1-0 comp. Equinox 3.30 x64mp - comp. Fritz 15, Steinitz Attack blitz Jihlava (2), 31.01.2018

11.Ja4? h6! 11...0-0? 12.a3 Sd6 13.Jc5 Sxc5 14.dxc5+/= 12.Sh4 Jf4 13.Sxe6 fxe6=

10...Dd6? 11.Sxd5! a) 11.Je4 Dd7 12.a3 Sd6 13.Je5 (13.Ve1? 0-0+/=) 13...Jxe5 14.dxe5 Sxe5; b) 11.Jxd5? Sxd5 12.Sf4 De6 13.Sxd5 Dxd5+/- 11...Sxd5 12.Sf4 Dd7 13.Ve1+ Kf8+/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz