aktualizováno 16.04.2017 17:12:30

line-40:

7...Jxe4 8.0-0 Sxc3 9.d5 Sf6 10.Ve1 Je7 11.Vxe4 d6 12.Sg5 Sxg5 13.Jxg5 h6 14.De2 hxg5 15.Ve1 Se6 16.dxe6 f6 17.Ve3 c6 18.Vh3 Vxh3 19.gxh3 rk. 19...g6!; 19...g6! rk. 20.b4; 20.Df3!?

 

V tomto oddíle se podíváme na zoubek variantám, ve kterých černý odpovídá v 19. tahu jinak než nejlepším 19...g6!, a nebo ve kterých černý sice hraje 19...g6!, ale bílý odpovídá jinak než 20.b4 a nebo 20.Df3!?.

Rozebereme čtyři možné odpovědi černého:

19...g6!
19...g4?
19...Kf8??
19...Da5??

19...g6! Kunz Černý plánuje 20...Da5!  V tomto oddíle se tedy podíváme na všechny varianty, kde bílý pokračuje jinak než 20.b4? nebo 20.Df3?!. 

Bílý má při svém rozhodování k dispozici tyto možné tahy, kterým se budeme dále věnovat:

20.Sd3!
20.Vd1!?
20.Dd2
20.Dd3?
20.Dc2!?
20.h4!?
20.Dd1?
20.Dg4
20.Kf1?

 

Doerflingerovo nebo Diazovo 20.Dd2 sice není nejlepší volbou, ale je ještě jakžtakž hratelné:

20...Kf8?
20...Jf5?
20...d5!
20...Dc7?

 

20...Kf8? Kunz  Slabý tah, který dá bílému určitou protihru. 21.h4! gxh4 22.Dh6+ Kg8 

23.Kh1?
23.Ve3?
23.Vd1
23.b4!
23.Ve4?
23.Dxh4?!
23.Dxg6+??

 

23.Kh1? Doerflinger To už ale není promyšlené. 23...Da5! 24.Vg1 Df5 

25.De3?
25.Dxh4

 

25.De3? Doerflingerovo 25...Kg7! 26.Vd1 d5 27.Sd3 De5 Starší teorie se zcela mylně domnívá, že zde má černý pouze malou výhodu, novější dává černému velkou,  ve skutečnosti stojí samozřejmě hladce na výhru.  28.Dd2 Dxe6 29.Db4 Dd7 30.Df4  Ještě stále bylo lepší pěšcem nepohrdat a hrát 30.Dxh4!? Vh8 31.Db4 Dc7 32.f4 -+ atd. 30...h3 31.Dg3 Vh8 32.Ve1 Vh5 33.f4 Kf7? Nechápu dost dobře smysl tohoto tahu. Že by byl černý již v časové tísni? Nejspíše ano a proto nejsilnější pokračování neobjevil. Bylo jím 33...d4! 34.Df3 Jf5! -+  34.Se2 Nebo 34.Vg1!? Vh6-+  34...Vh6?  Černý aby neztratil moc času hraje co ho prvně napadne. To je pro časovky typické. Silnější bylo 34...Jf5! 35.Df2 Vh8 36.Sf1 a6 -+ 35.Sg4 Dd6 36.De3? Vzhledem k časové tísni soupeře je takovéto obtěžování a hraní na nervy asi správné, ale objektivně je tento tah slabší. Prosté 36.a3! d4 37.Sxh3-+ bylo silnější. 36...Vh4  O něco přesnější bylo 36...d4!? 37.Db3+ Kf8 38.Dg3 Dd5+ -+  37.Dg3 Vh6 38.De3 Vh4 Černý se rozhodl před časovou kontrolou zřejmě s visícím praporkem pro opakování tahů. Škoda, jeho pozice je hladce vyhraná po 38...d4! 39.Se6+ Kf8 40.Df2 Jf5 atd. 39.Dg3 Vh6  Ještě zde se dalo vyhnout opakování tahu pomocí dobrého 39...Vh8! -+  40.De3  a soupeři se shodli na remíze. 1/2 Doerflinger,Josef - Kunz,Walter, BL2-S8990 Německo 1990

 

Je nutné ihned vzít pěšce, pak už se k tomu bílý nedostane včas. Binas proto hrál 25.Dxh4 d5! Rozhodně nejlepší tah. Po 25...Kg7?! 26.Sb3 Jd5 27.Dg4 Dxg4 (Nutné) 28.Vxg4 f5 29.Vd4 Kf6 30.Sxd5 cxd5 31.Vxd5 Kxe6 32.Vd3 g5 33.Kg2 d5 34.Ve3+ Kf6 35.Vd3 Vd8 nebude tak jednoduché vyhrát věžovku s pěšcem navíc.  26.Sd3 Df3+!  Po 26...Dxd3? přijde 27.Dxf6 Vf8 28.Dxe7 a černému zůstane jen drobná výhoda. 27.Vg2 Kg7? Není zcela nejpřesnější. Ještě mnohem silnější bylo napřed preventivně 27...Ve8! 28.Dd4 a teprve nyní 28...Kg7!, protože již nevychází obrat 29.Db4. Dále může pokračovat hra například takto: 29.a3 a5 30.Sc2 s ideou Db6 nebo Da7 30...Jf5! 31.Dg4 Dxg4 (Nutné) 32.Vxg4 Je7! s hrozbou f5 s dalším Kf6 33.Vg3 f5 34.a4 Kf6 35.Vb3 Vb8 36.Kg2 Kxe6 a se dvěma pěšci navíc černý rychle vyhraje. 28.Db4! Ve8! Nedobré by bylo 28...Dxd3? 29.Dxe7+ Kh6 30.Dxf6 s nejasnou koncovkou, ve které mají oba soupeři asi stejně hodnotné dynamické vyhlídky. 29.Db3 Kf8!  Velmi silný tah. Černý plánuje postavit jezdce na f5. Šlo hrát i 29...g5!? 30.Kg1 b6 31.Vg3 Df4 32.Da3 a5 33.Db3 Dc1+ 34.Sf1 b5 35.Vc3 De1 s vyhranou koncovkou pro černého. 30.Kg1 Jf5! 31.Dxb7 Vxe6 32.Sf1 g5! a bílý se zcela oprávněně vzdal 0-1, Binas,Jindřich - Polách, corr. 1998-1999 Např. 33.Dc8+ Kf7 34.Dd7+ Ve7 35.Dxc6 Ve1 atd.

 

Dobré nebylo ani Meudtovo 23.Ve3?

23...Df8
23...d5!?
23...Da5!

 

23...Df8 Braun 24.Dxh4 Dg7  Opět šlo i 24...d5!? 25.Sd3 s trochu nadějnějším postavením černého. 25.Sb3!? Nebo 25.Sd3 f5 26.Ve2 a černý stojí trochu lépe. 25...d5 26.Sc2?!  26.Db4!? s malou výhodou černého. 26...b6 27.Df4 Vc8?!  Černý zde mohl hrát silněji a to po 27...f5!, např. 28.Dc7 Df6! s citelnou výhodou. 28.Dd6 Df8?  Tento pasivní tah nejenže pouští výhodu, ale ji ještě předává soupeři. Nabízelo se 28...f5! a černý stojí o něco nadějněji. 29.Sxg6!! Černý zřejmě úplně přehlédl možnost tohoto drtivého tahu. 29...Jxg6 Nebo 29...Dg7 30.Dd7 Va8 31.Kf1! Kf8 Vynuceno. 32.Sd3 s jasnou výhodou bílého. Např. po vynuceném 32...Dg4 přijde 33.Vg3 Dh5 34.Db7 Vd8 35.h3! atd. 30.e7! De8 31.De6+ Kg7 32.Dxc8! Jak jednoduché! 32...Dxc8 33.e8D Dxe8 34.Vxe8 Kf7 35.Va8 Je5 36.Vxa7+ Ke6 37.Va6 b5 38.f4 Jd3? O něco delší by byla partie po 38...Jf3+! 39.Kf2 Jd4 40.h4 Kf7 +- atd. 39.Vxc6+ Kf5 40.Vb6 b4 41.a4 bxa3 42.bxa3 Jxf4 43.a4 d4 44.a5 d3?  Nebo 44...Jd5! 45.Kf2 Jc7 46.Vc6+-   45.Kf2?   Zbytečné zdržování. Volný pěšec musí uhánět! Tedy 45.a6! d2 46.Vd6 Je6 47.Vxd2 Jc7 48.a7 atd.  45...Ke4?   A nebo 45...Jd5 46.Vb5 Ke4 47.Vxd5 Kxd5 48.a6+- atd. 46.a6?   A zde je to vynímečně paradoxně naopak. Tedy okamžitý postup pěšce je slabší. Rychleji zde totiž vyhrávalo 46.Vb4+! Ke5 47.Vxf4! Kxf4! a teď teprve 48.a6.  46...d2 47.Vd6 Jd5 48.Vxd5! Prosté, ale účinné! 1:0 Meudt,Markus - Braun,Mk, Oberliga Sued W9394 1994 Po 48...Kxd5 přijde 49.Ke2+- atd.

 

  23...d5!? 24.Sd3 Df8 25.Dxh4 s menší výhodou černého. 

 

Nejsilnější, nicméně k citelné výhodě také nevedoucí, je zde ovšem Jurenčákovo 23...Da5!, např. 24.Dxh4 Kg7! 25.Vf3? Nezpůsobí černému žádnou starost, spíše naopak. Také není dobré 25.b4? Dg5+! (Nelze brát 25...Dxb4?? 26.Vh3! De1+ 27.Kg2 a černý je ztracen nebo 25...Jf5? 26.bxa5 Jxh4 27.Vb3 f5 28.Vxb7+ Kf6 29.e7 jen s malou výhodou černého.) 26.Dxg5 fxg5 a bílý koncovku prohraje. Po 25.Vh3? by přišlo ihned 25...Dg5+! s přechodem do partie. Další možností je 25.Sd3 Dg5+ 26.Dxg5 fxg5 27.Sf1 (27.Se2 Kf6 s vyhranou pozicí černého.) 27...d5-+; Je potřeba hrát 25.Dg4! Dg5 26.Dxg5 fxg5 27.Vf3 Jf5 s vyhranou koncovkou černého. 25...De5?!  Ještě podstatně silnější alternativou bylo 25...Jf5! 26.Dg4 Vh8 27.Vb3 b5 s vyhranou koncovkou. Např. 28.Va3 De1+ 29.Sf1 a5 30.Vc3 Dxe6 31.Vxc6 Vh5 32.Vc7+ Kh6 33.Kh1 Dxa2 atd.  26.Vh3 Hrozí mat druhým tahem. 26...Dg5+! Černý má citelnou výhodu a zbytek partie je názornou ukázkou jak se taková výhoda správně uplatňuje. Nutno uznat, že černý hrál koncovku výborně. Vůbec samozřejmě nešlo 26...Dxb2?? 27.Dh7+ Kf8 28.Df7 mat. 27.Dxg5 fxg5 28.Se2 Jf5 29.Vb3 b6 30.Vc3 Jd4 31.Sg4 Ve8 32.Va3 Ve7! 33.Vd3 c5! 34.Kg2 Kf6! 35.a4  Nebo 35.Kf1!? Vh7!-+ atd. 35...d5 36.Kf1 Ke5! 37.Ve3+ Kd6 38.Vg3 Jxe6 Konečně se černý dostává k braní na e6 a tím je partie rozhodnuta. 39.Sxe6  Ani věžová koncovka s pěšcem navíc zde nebude černému činit problémy. 39...Vxe6 40.Vxg5 c4! Dva spojení silní pěšci jsou příliš silná káva na udržení partie. 41.f4 d4 42.f5 gxf5 43.Vxf5 d3 44.Vf2 Kc5 45.h4 c3! Velmi silný tah, který partii rázně zakončuje 0-1, Čepela-Jurenčák, corr. Po 46.bxc3, přijde totiž 46...Kc4 a vše je jasné.

Možné bylo 23.Vd1 Df8! 24.Dxh4 d5 25.Sb3 Jf5 26.Dg4 Dh6 a zde má černý výhodu.

Ještě asi nejlepší bylo 23.b4! Df8 24.Dxh4 Kg7 25.Sd3 Dh8 s výhodou černého.

23.Ve4? comp. Anmon 23...Df8 24.Dxf8+ V jednom diskusním fóru na internetu uvádí čtenář "Neric" 24.Dxh4?? d5-+ 24...Vxf8 25.Vxh4 Ve8 26.Vg4  26.Sb3 d5-+ 26...f5 27.Vg3 Kg7 28.h4 28.Vb3 b5 29.Se2 a5-+ 28...Kf6 29.Ve3 29.Kf1 Vh8 30.Vh3 b5-+ 29...Vh8 30.h5 30.Vh3 b5 31.Sb3 d5-+ 30...Vxh5 31.Ve2  31.Sb3 d5-+ 31...d5 32.Sb3 g5 33.Sc2 g4  33...Vh7 34.Kf1-+ 34.Sd1 34.Ve3 f4 35.Ve1 Ve5 36.Vxe5 Kxe5-+ 34...f4 35.a4 35.Ve1 f3-+ 35...Jg6 36.a5 36.Vd2 Vg5-+ 36...Ve5 37.Kf1 f3 38.Vxe5 38.Ve1 Kxe6 39.Vxe5+ Kxe5-+ 38...Jxe5 39.b4 39.Sc2 Kxe6 40.Ke1 c5-+ 39...b6 40.Kg1 40.Sc2 bxa5 41.bxa5-+ 40...Kxe6 41.Kh2 bxa5 42.bxa5 d4 43.Sc2 d3 44.Sa4 Kd6 44...c5 45.Kg1 c4 46.Kf1 Kd5 47.Kg1 c3 48.Sb3+ Ke4 49.Sg8 (49.Kh2 c2 50.Sd5+ (50.Se6 c1D 51.Sxg4 Df4+ 52.Kg1 Jxg4 53.Kf1 Dc1#) 50...Kf4 51.a6 c1D 52.Sc4 Df1 53.Sxd3 Dg2#) 49...Kf4 50.Sb3 c2 51.Kh2 c1D 52.Sd1 Dxd1 53.a6 Kg5 54.Kg3 Dg1# 45.Kg3 d2 45...Kd5 46.Kh4-+  46.a6 Jd3 46...Kd5 47.Kf4-+ 47.Sc2 Kc5 48.Kxg4 Kd4 49.Kxf3 Je1+ 50.Ke2 Jxc2 51.Kxd2 Jb4 52.Ke2 Jxa6 53.Kd2 53.Kf3 .c5 54.Ke2 c4-+ 53...Jb4 54.f4 Jd5 55.f5 Kc4 56.Kc1 56.Kc2 a5 57.f6 Jxf6 58.Kb2 Kb4 59.Kc2 a4-+ 56...Kb4 57.Kb2 57.Kd1 Kc3 58.Ke2 a5 59.Kf3 a4 60.Ke4 a3 61.f6 a2 62.Ke5 a1D 63.Ke6 (63.Kf5 Df1+ 64.Kg5 Dxf6+ 65.Kg4 Je3+ 66.Kh5 Dg7 67.Kh4 Dg4#) 63...Df1 64.Kd6 Kc4 65.Kd7 Dxf6 66.Kc8 Df7 67.Kb8 Dc7+ 68.Ka8 Jb6#  57...a6  57...a5 58.Kc2 a4 59.Kb2 a3+ 60.Ka2 Ka4 61.f6 Jb4+ 62.Kb1 Kb3 63.f7 a2+ 64.Ka1 Jc2# 58.Ka2 Jf6 59.Kb2 Jd7 59...a5 60.Kc2 a4 61.Kd3 a3 62.Kc2 Kc4 63.Kb1 Kb3 64.Ka1 Jd5 65.f6 a2 66.f7 Je3 67.f8D Jc2# 60.f6 Jxf6  0-1 comp. Anmon - comp. Chess Tiger, 4eme Championnat de France des programm, 1996

23.Dxh4?! Nunn a Soltis 23...Kg7 A dle Nunna a Soltise se černý zkonsolidoval.  24.Kh1 24.Sd3 Da5 25.Kf1 Vh8-+ 24...d5 25.Sd3 c5 25...Dd6 26.f4 Vh8-+ 26.Vg1 c4?? 26...f5 27.Dg3 Db8 28.Dg5-/+ 27.Sc2?? 27.Sxg6 Jxg6 28.Dg4+- 27...d4 27...Vc8 28.Dh3 Dh8= 28.Se4? 28.Sxg6 Jxg6 29.De4= 28...Db6?? 28...Vc8-+ 29.Dg4 29.Dh5 Dxe6 30.Sxg6 Jxg6 31.Dxg6+ Kf8 32.Dg7+ Ke8 33.Dh7 Dd5+ 34.Vg2+- 29...g5 30.Dh5?  30.f4=/+ 30...Dxe6 31.Dh7+ Kf8 32.f4 d3?? 32...g4 33.Sxb7 Vd8-+ 33.fxg5 fxg5 33...Vd8 34.Vf1 Jd5 35.gxf6 Jxf6 36.Dh6+ Ke7 37.Sxb7 d2=/+  34.Dh8+ Dg8 35.Df6+ Df7 36.Dh8+ Jg8 37.Kg2 37.Vxg5!? d2 38.Dd4 Df1+ 39.Vg1= 37...d2  37...Ve8!? 38.Vf1 Dxf1+ 39.Kxf1 Vxe4=/+ 38.Dd4 Jf6 39.Vf1 Kg8 40.Sf3 c3 41.bxc3 Dxa2 42.Vf2 Da6 42...Vf8 43.c4= 43.Dxd2 Kh8 44.Dd4 Ve8 45.h3 Kg7 46.Sg4? 46.c4!?=  46...Ve4 47.Vxf6??  47.Dc5 Jxg4 48.Df8+ Kg6 49.Dg8+ Kh5 50.Dh7+ Dh6 51.Dxe4 Jxf2 52.De2+ g4 53.Kxf2 Df6+ 54.Kg1-/+ 47...Vxd4 48.Vxa6 Vd2+ . 0-1 comp. ADOLF - comp. Crafty, ICC, 1996 49.Kf3 bxa6-+ 

Na internetu v jednom diskusním fóru uvádí čtenář s nickem "Neric" tuto variantu: 23.Dxg6+?? Jxg6 24.e7+ d5 25.exd8D+ Vxd8 26.Sf1 Kf7 a černý zvítězí.

Ještě slabší je Tuckerův tah 20...Jf5? 21.Dc3?? Hrozí sice velmi silné a smrtící 22.e7! nicméně přesto chybná reakce. Bílý vrací černému výhodu i s úroky. Po 21.e7! Jxe7 22.Dc3 d5 23.Dxf6 dxc4 24.Dxg6+ Kd7 25.De6+ Kc7 26.Dxe7+ Dxe7 27.Vxe7+ Kb6 28.Ve4 Vd8 29.Vxc4 Vd2 skončí věžovka pravděpodobně remízou. Pettersen, Bruce - Tucker, Harry, CompuServe email 1994, 1:0 (33) 21...d5! 22.Sd3 Jh4 s výhodou černého.

Nabízí se logické Purdyho či Sorriho 20...d5!

21.Dc3?
21.Dd4??
21.Sd3!
21.Sb3?!

 

Slabý je. Wiseho nebo Sammalvuovo 21.Dc3?-+

21...Jf5!
21...dxc4??
21...Dd6?
21...d4!?

 

21...Jf5! Brom Směřuje na velmi dobré pole h4.  

22.Sd3
22.e7?

22.Sd3 Jandečka

22...Jh4!
22...De7?

22...Jh4! Brom Hrozí samozřejmě vidlička na f3. 

23.Sa6?

23.Se2?

23.e7??
23.Kf1!
23.Sb1

23.Sa6?-+ Zajímavý nápad, ale úlohu černému spíše ulehčuje. 23...De7?? Černý se ale chytá do pasti. Dáma po tomto tahu kryje oba slabé body, tedy b7 i f6 a toho bílý samozřejmě ihned využije. Přitom 23...d4! by asi zpochybnilo manévr bílého střelce, např. 24.Db3 Dd5! (Střelce brát stále nelze, např. 24...bxa6?? 25.Db7 a černý ztrácí materiál.) 25.Dxd5 cxd5 26.Sxb7 Jf3+ 27.Kf1 Vb8! (Podstatně slabší je 27...Jxe1? 28.Sxa8 Jd3 29.Sxd5 i když koncovka je stále bílému nevýhodná.) 28.Sc6+ Ke7 29.Vc1 Kxe6 30.b3 d3 s vyhranou koncovkou černého. 24.Sxb7!  Bílý si nyní může tímto způsobem vynutit remízu. 24...Dxb7 25.Dxf6 Dh7?? Tento tah ale prohrává. Jediné správné pokračování v této pozici je 25...De7! a když 26.Dh8+ tak 26...Df8, např. dále 27.Dh7 Jf3+ 28.Kh1 De7 29.Dg8+ Df8 30.Dh7 De7 a bílý musí opakovat tahy. 26.e7 Pro černého již není záchrany. 26...Dg8?? Další chyba, která prohrává okamžitě. Ještě vzpírat se mohl černý po 26...Kd7! 27.De6+ Kc7. Ovšem po 28.Vc1 Jf3+ 29.Kg2 Jd4 30.e8D Vxe8 31.Dxe8 by pro něj koncovka byla zbytečným utrpením. 27.Dxc6+ Kf7 28.Dxd5+ Kg7 29.Dxg8+ a černý se vzdal. 1:0 Jandečka,Tomáš 2090 - Brom,Jiří, Klatovy op 1996

23.Se2?-+ Clark 23...De7 24.Da5 d4 25.Sg4 Dd6 26.e7 d3 27.Dc3 d2 28.Vd1 Dxe7 29.Dxd2 Vd8 30.Dc1 Vxd1+ 31.Dxd1 f5 32.Se2 De4 33.Df1 Jf3+ 34.Sxf3 Dxf3 35.Dc4 Dd1+ 36.Kg2 Dd5+ 37.Dxd5 cxd5 White resigns.; Enddate: 7/ 6/2005 0-1 Clark,Robert (1724) - Brayman,Zvi (1806), SI.2005.0.00029 Chessfriend.com (1), 11.01.2005

Velmi lajdáckou variantu zde také uvádí Soltis: 23.e7?? Dd6 24.Dc2?? (24.Ve2!? Kf7 25.Sc2 Ve8-+ nebo i 24.Se2 Kf7! 25.Sg4 Ve8-+) 24...Jf3+ 25.Kf1 Jxe1 26.Sxg6+ Kd7?? (26...Kxe7!-+) 27.Df5+?? (27.e8D+! Vxe8 28.Sxe8+ Kxe8 29.Kxe1 Kd8!-+) 27...Kc7?? (27...Kxe7!-+) 28.e8J+ Vxe8 29.Sxe8 De7? (29...Db4! 30.Sg6 Dd2 31.Dxf6 Jc2=/+) 30.Dd7+?? (30.Sh5! Dc5 31.Dh7+ Kd6 32.Sg4 Dc4+ 33.Kxe1 Dc1+ 34.Ke2 Dxb2+ 35.Kf3 Dxa2 36.Dd7+ Kc5 37.De7+ Kc4 38.Dxf6+/=) 30...Dxd7 31.Sxd7 Kxd7 (31...Jd3!?-+) 32.Kxe1-+.

Logické 23.Kf1! Serka bylo asi nejlepší. 23...De7 24.Dc2!? 24.Ve2 0-0-0 25.Dd4 b6-/+ atd. 24...f5 25.De2 Dc7 26.e7 Dd7 27.f4 Dd6 28.fxg5 Df4+ 29.Df2 Dxg5 30.Ve2

30...Kf7!?
30...f4

30...Kf7!? del Toro Montoya 31.Dg3 Dxg3 32.hxg3 Jf3 33.g4 Jd4 34.Ve3 Ve8 35.gxf5 Jxf5 0-1 Serka,Goran Mirko - del Toro Montoya,Yovany (1969), CUB-AdC/gr6 ICCF, 15.01.2016

30...f4 Dillenburg 31.Dd4 Kf7 0-1 Serka,Goran Mirko - Dillenburg,Alberto Francisco (2317), CAD/C27/prel 5 ICCF, 01.12.2015

Další dobrou obranou byl tah 23.Sb1 d4 24.Dg3 De7 25.Sd3 0-0-0-/+.

22...De7? comp. Crafty 23.Sxf5 gxf5 

24.Dd3?!
24.Df3!

24.Dd3?! comp. ADOLF 24...Db4 25.Ve2 25.Ve3 d4 26.Ve2 Db5-+ 25...Df4 25...Dc4 26.Dd2-+ 26.e7 26.Dc3 Ke7 27.Db3 b5 28.Da3+ b4-/+ 26...Kf7 26...Dc1+ 27.Kg2 Dc4 28.Df3-+ 27.Db3? 27.Ve1!? Ve8 28.De2=/+ 27...Ve8 27...Dc1+ 28.Kg2 Ve8 29.Dxb7-+ 28.Dxb7 Dc4 28...Dc1+ 29.Kg2 Dc4 30.Ve1-+ 29.Ve1 Dxa2?? 29...Dc5-+ 30.Dxc6 Vxe7 31.Vxe7+ Kxe7 32.Dc7+ Ke6 33.Dc6+ Ke5 34.Dc7+ Ke6 1/2 comp. ADOLF - comp. Crafty,.mmeics rated blitz game, 1996

24.Df3! Kovacs 24...0-0-0 25.Dxf5 Vd6 26.Dg6? 26.a4=/+ 26...Vxe6-+ 27.Dg8+ 27.Df5 Kd7 28.Dg4-+ 27...Kd7 28.Vxe6 Dxe6 29.Db8 De1+ 30.Kg2 De4+ 31.Kg1 Db1+ 32.Kg2 Dxb2 33.Dxa7 Db4 34.a3 Db1 35.Dc5 35.Kg3 Db3+ 36.Kg2 Db1-+ 35...De4+ 36.f3 36.Kg1 b5-+ 36...De7 36...De2+ 37.Kg3 De5+ 38.Kg2 Db2+ 39.Kg3-+ 37.Dc3 37.Db6 Kc8 38.Df2 Dxa3-+ 37...Dd6 37...De2+!? 38.Kg1 De5 39.Dc2-+ 38.Dd3 d4 38...c5 39.h4 gxh4 40.Dh7+ Kc6 41.Dxh4-+ 39.Dh7+ 39.h4 gxh4 40.Dh7+ De7 41.Dxh4 c5-+ 39...Kc8 40.h4 40.Dg8+ Kc7-+ 40...d3 41.Dg8+ Dd8 41...Kc7 42.Df7+ Kb8 43.De8+ Ka7 44.De3+ c5-+ 42.De6+ 42.Dxd8+ Kxd8 43.Kf2-+ 42...Kb8 43.De1 d2 44.Dd1 gxh4  0-1 Kovacs,Zoltan 2085 - Hajnal,Zoltan 2335, Paks F20, 2000 Např. 45.a4 c5-+

22.e7? comp. ADOLF 22...Dd6 23.Se2 23.Sf1 Kf7 24.Db3 b6-+ 23...Jxe7  23...Kf7!? 24.h4 Jxh4 25.Sf1-+ 24.Sg4 Kf7 25.Ve6 Df4 26.Dc5 Ve8 27.Ve3 27.Dc3 b6-+  27...Jf5 28.Sxf5 Dxf5 29.Vxe8 Kxe8 30.Dxa7 Db1+ 31.Kg2 Dxb2 32.Db8+ Ke7 32...Kd7 33.a4-+ 33.Dc7+ 1/2 comp. ADOLF - comp. crafty, ICC, 1996

20...Dc7?=/+ Wagner 21.Dc3 0-0-0 22.Dxf6 d5 23.Sd3 Vg8 24.Dxg5 Kd8 25.Ve3 Ke8 26.Vf3 Dd6 27.Df6 Kd8 28.Vg3 Kc7 29.Sxg6 Vd8 30.Sh5 Kb6 31.Vg7 Vg8 32.Vxg8 Jxg8 33.Df7 Je7 34.Sg4 d4 35.h4 d3 36.h5 d2 37.Df3 a6 38.h6 Jg6 39.h7 Je5 40.De3+ Kc7 41.h8D d1D+ 42.Sxd1 Dxd1+ 43.Kg2 Dg4+ 44.Dg3 Dxe6 45.Dhxe5+ 1-0 Bjornvall,Tord - Wagner,Peter, Kiev ECCCD-ch 16th Kiev (2), 17.04.2003

Brát střelce 21...dxc4?? nelze pro 22.Dxf6 Dd6 23.Dh8+ Jg8 24.Dxg8+ Df8 25.Dxg6+ Ke7 26.Vd1 s beznadějným postavením.

 

Slabší je také původní idea Valdese Castilla s obětí pěšce 21...Dd6?, např. 22.Dxf6 Df4 23.Dh8+ Df8 24.Dd4 Také po 24.Dxf8+ Kxf8 25.Sd3 Kg7 má černý jasnou výhodu.  

24...Df4?
24...Jf5!

24...Df4? Černý se smiřuje s remízou ačkoliv v pozici měl více a mohl hrát na výhru. 1/2 Diaz,Joaquin - Valdes Castillo,Luis, Pinar del Rio, 1990

S vylepšením výše uvedené partie přišel Purdy: 24...Jf5! 25.Dd2 Jh4! 26.Se2 Nebo 26.Sxd5!? cxd5 27.Dxd5 De7! s výhodou černého. 26...Df3 Hrozí matem na g2. 27.Sf1 Nefunguje obrana 27.Dxg5?? pro 27...Dxe2! a bílý musí 28.Dxg6+ Jxg6 29.Vxe2, po čemž černý odpoví 29...Jf4 a koncovku vyhraje. 27...Df4 28.Dxf4 gxf4 29.Se2 Ke7 30.Sg4 Kf6 31.b4 Ve8 32.b5 Jf5 33.Sxf5 Kxf5 34.bxc6 bxc6 35.e7 c5 36.Kg2 c4 37.Kf3 g5? Rychleji vyhrávalo 37...c3! 38.Vd1 Ke5 39.Ke2 Vxe7 40.Kd3 d4-+ atd. 38.Vd1 Ke5 39.Vg1 Nebo 39.Ve1+!? Kd6 -+ 39...Vxe7 40.Ve1+ Kd6  0:1 Wise,G - Purdy, John Spencer, olm12 corr9196 1991 41.Vc1 Kc5 -+

21...d4!? Sorri 

22.Df3?!
22.Da3!

22.Df3?! Sammalvuo 22...Da5 23.Ve2 Df5  Pinski správně hodnotí pozici jako pro černého snadno vyhranou.

24.Db3!
24.Da3?

24.Db3! Sammalvuo 24...b6 24...0-0-0 25.Vd2 De4 26.Dd1-+ 25.Sd3 Dd5 25...Dc5!? 26.Da4-+ 26.Da4 a5 27.Se4 Dd6 28.Db3 b5 29.Dd3 f5 30.Sg2 Vd8 31.Dd2? 31.Sf1-/+  31...d3 32.Dc3 32.Ve1 Db4 33.De3 Dxb2-+ 32...Dd4 32...dxe2 33.Dh8+ Jg8 34.Dxg8+ Df8 35.Sxc6+ Ke7 36.Dxf8+ Vxf8-+ 33.Vd2 Dxc3 34.bxc3 c5 35.a3 35.Sb7 Vb8 36.Sf3-+ 35...c4 0-1 Sammalvuo Tapani - Sorri Juhani, Helsinki, 1991 35...c4 36.Vb2 d2-+

24.Da3? Fang 24...Df4 Ještě podstatně silnější je 24...Db1+! Pinski však tento tah značí znaménkem spornosti a uvádí variantu: 25.Kg2 Jf5 26.f3 Dc1?! s útokem černého. To je sice pravda, ale ještě podstatně silnější bylo 26...Dd1!-+. Dále Pinski uvádí také variantu: 26...Jh4+?? 27.Kf2 Dh1 28.Dd6! s neočekávanou protihrou bílého. To je také pravda. Bílý už má dokonce lepší vyhlídky. 25.Sd3 f5 26.Dc5 26.Vc2 g4 27.h4 b6-+ 26...b6 27.Dc4 0-0-0 28.a4? 28.Db4 c5 29.Vc2-+ 28...Vh8! 29.a5 29.f3 Vxh3 30.Vf2-+ 29...Vxh3 30.Ve1 30.f3 Vxf3 31.Vg2 De3+ 32.Kh1 Dxd3 33.Dxd3 Vxd3 34.Vxg5 Ve3-+ 30...b5 30...Dg4+ 31.Kh1 Dh4 32.Kg1 Vxh2 33.Da6+ Kd8 34.Dc8+ Jxc8 35.e7+ Ke8 36.Ve2 Vh1+ 37.Kg2 Dh3#  31.Dc2 Dxh2+ 31...Dg4+ 32.Kh1 Dh4 33.f3 Dxe1+ 34.Kg2-+ 32.Kf1 Dh1+ 32...Vf3 33.Vc1 g4 34.Ke1 Dg1+ 35.Kd2 Dxf2+ 36.Kd1 Dg1+ 37.Kd2 Dg2+ 38.Se2-+ 33.Ke2 Df3+ 34.Kd2 Dxf2+ 35.Kd1 Dxc2+ 36.Kxc2 Kc7 37.b4 37.Sf1 Vh2+ 38.Kc1 g4-+ 37...Kd6  0-1 Fang,Joe 2355 - Ivanov,Alexander 2585, Queen City op-23, 1999 38.Se2 Vc3+ 39.Kd2 Vb3-+

22.Da3! comp. Rabbit32 061098  22...Db6 23.Vd1 Vd8 24.Df3 Jf5 25.Sd3 25.Da3 c5-+ 25...Vd5 25...Ke7 26.Sxf5 gxf5 27.Dxf5-+ 26.Se4 26.h4 gxh4 27.Dg4 Ke7 28.Dxg6 Kxe6 29.Ve1+ Je3+- 26...Va5 26...Ve5 27.b3-+ 27.Sxf5 27.h4!?-/+  27...Vxf5 28.De4? 28.Da3 c5 29.Da4+ Dc6 30.Dxa7 Ke7-+ 28...c5 28...Dxb2 29.Dxd4 Dxd4 30.Vxd4-+ 29.Db1?! 29.b3-+ 29...Dxe6 30.Ve1 Ve5 31.Dxg6+ Kd7 32.Vxe5 Dxe5 33.a3 33.b3 Kd6-+ 33...a5 34.b3 Kc6 35.a4 b6 36.Dg8 d3 37.Dc8+ 37.Da8+ Kd6-+ 37...Kd5 38.Dd7+ Dd6 39.Dxd6+ 39.Dg4 d2 40.Kf1-+ 39...Kxd6 40.Kf1 Ke5 41.Ke1 Kd4 42.Kd2 f5 43.h4 43.f3 f4 44.h4 gxh4 45.b4 cxb4 46.h3 Kc4 47.Kc1 Kc3 48.Kb1 d2 49.Ka2 Kc2 50.Ka1 d1D+ 51.Ka2 Db1# 43...gxh4 44.h3 44.f3 h3 45.f4-+ 44...Ke4 45.Kc3 Kf3 46.Kxd3 f4 47.Kc4 Kxf2 48.Kb5 Ke3 49.Kxb6 f3 50.Kxa5 f2 51.Kb6 f1D 0-1 comp. Rabbit32 061098 - comp. Diogenes 4.72, FSV-Summer98B, 1998 52.Ka5 c4 53.bxc4 Db1 54.Ka6 Kd4 55.Ka7 Kc5 56.a5 Kc6 57.a6 Kc7 58.c5 Db8#  

Matlak uvádí variantu 21.Dd4?? Dc7?? 22.Dxf6 Df4 s nejasnou hrou. Matlakovi totiž uniklo silné 21...Jf5! a bílý ztrácí střelce!

Nejsilnější je zřejmě Binasův tah 21.Sd3!, načež přijde 21...Dd6 22.Dc2! Slabé je 22.Da5? Kf8 23.h4!? gxh4 24.Da4 Kg7! 25.Dd4!? (25.Dxh4 Vh8-/+) 25...a5! ( 25...c5 26.Dxh4 c4 27.Sf1 Vh8-/+) 26.Dxh4 (26.a3!? c5 27.Dxh4! (27.Da4 c4-+ ) 27...c4-+) 26...Db4 27.Dxb4 axb4-+, ale slabší je i 22.De3? Df4!? (22...d4 23.Dg3 0-0-0 24.h4 Dxg3+ 25.hxg3 gxh4 26.gxh4-/+) 23.Dxf4 gxf4 24.h4!? (24.Kh1 0-0-0 25.Vg1 f5-/+) 24...0-0-0 25.h5! gxh5-/+

22...0-0-0!
22...f5!?

22...0-0-0! Vicenc 23.Sxg6 Vh8 23...Db4!? 24.Kf1 Vh8 25.Ve3 Df4-/+ 24.Sf5 Df4!? Nebo i 24...Db4 25.Ve3 d4=/+ 25.Sg4 f5 26.Dc3! Vh7 27.Dd3 Kc7 28.Ve3 d4 29.Ve1 b6 30.Kg2 Kb7 31.Kg1 Vh8 32.Da3 Jd5? 32...Dc7 33.Sf3-/+ 33.Se2 g4 33...Ve8 34.Sa6+ Ka8 35.e7=/+ 34.e7 Jf6?? 34...b5! 35.Sd1 Ve8 36.hxg4 fxg4= 35.Sa6+ Kb8?? 35...Ka8! 36.Dg3 Dxg3+ 37.fxg3 Ve8+- 36.Ve6 Dc1+ 36...gxh3 37.Dg3 Dxg3+ 38.fxg3+- 37.Sf1 Je8 38.Vd6! Jxd6 39.Dxd6+ Kc8 40.De6+ 1-0 Binas,J - Vicenc,R  cr CZE liga, 1997 40...Kb7 41.Dd7+ Ka8 42.hxg4 fxg4 43.e8V+ Vxe8 44.Dxe8+ Kb7 45.Dd7+ Kb8 46.Kg2+-

22...f5!? comp. Crafty 23.Dd2 Df4 24.Dc3 0-0-0 24...Df3 25.Dh8+ Jg8 26.Dxg8+ Ke7 27.Dg7+ Kd6 28.b4+- 25.Da3 Dd2 26.Kf1 Ve8 27.Sb1 Kc7 28.Dg3+ 28.Dxa7 Dxb2 29.Sd3 Kd6-+ 28...Df4 29.Kg1 29.Sc2 Vh8-+ 29...Dxg3+ 30.hxg3 Kd6 31.g4 31.Kf1 Jc8 32.g4 Vxe6 33.gxf5 Vxe1+ 34.Kxe1 gxf5 35.Sxf5 Je7-+ 31...fxg4 32.hxg4 Vf8 33.Ve3? 33.Sd3 Vf6 34.Kf1-+ 33...Vf6 34.Kf1 Vxe6 35.Va3 Jc8 36.b4 a6 36...b6 37.Ve3-+ 37.Vf3 37.Ve3 Je7-+ 37...Jb6 38.Vf7 Jc4 39.Sc2 b5 39...b6 40.Vg7 Ke5 41.Sxg6-+ 40.Vf8 40.Va7 Je5 41.Vxa6 Vf6-+ 40...Je5 41.Vg8 41.Vd8+ Kc7 42.Vg8 Jxg4 43.Vxg6 Vxg6 44.Sxg6 Je5-+ 41...Vf6 42.Ke2 Jxg4 43.Vxg6 c5 43...Vxg6!? 44.Sxg6 c5 45.Sf5-+ 44.Vxg5 44.bxc5+ Kxc5 45.Vxg5 Vxf2+ 46.Kd3 Je3 47.Kxe3 Vxc2-+ 44...Vxf2+ 45.Ke1 Vxc2 46.Vxg4 Vxa2 47.Vg6+ Ke5 48.bxc5 d4 49.Kd1 b4 49...d3 50.Vd6 Ke4 51.c6-+ 50.c6 b3 51.c7 Vc2 52.Vb6 Vxc7 53.Vxb3 Ke4 54.Va3 Vc6 55.Kd2 Vg6 56.Kc2 Vf6 57.Va1 57.Kd2 Vb6-+ 57...d3+ 58.Kc3 Vc6+ 58...Vf2-+ 59.Kd2 Vc2+ 59...Kd4 60.Va4+ Kc5 61.Kxd3-/+ 60.Kd1 Ke3 60...Vc6 61.Kd2 Kd4 62.Va4+ Kc5 63.Kxd3 Kb5-/+ 61.Vxa6 Vd2+ 62.Kc1 Vh2 63.Ve6+ Kf3 64.Vf6+ Ke4 65.Vd6 Vc2+ 66.Kd1 Vg2 67.Vh6 Vb2 68.Vh4+ Ke3 69.Vh3+ Kd4 70.Vh8 Vg2 71.Vd8+ Kc3 72.Vc8+ Kb3 73.Vb8+ Kc4 74.Vc8+ Kd5 75.Vd8+ Ke4 76.Ve8+ Kf3 77.Vf8+ Ke3 78.Ve8+ Kf4 79.Vf8+ Ke3 80.Ve8+ Kf3 81.Vf8+ Ke3 1/2 comp. sILMARIL - comp. Crafty, mmeics rated blitz game, 1997

21.Sb3?!-/+ Andres Gonzalez 21...Dd6 22.Dd4 Df4 23.Dc5 g4 24.hxg4 Dxg4+ 25.Kf1 Dh3+ 26.Kg1 Dg4+ 27.Kf1 b6 28.Dd6 Vd8 29.Dc7 d4 30.Sd1 Dh3+ 31.Kg1 f5 32.De5 Vd5 33.Df6 Dh7 34.Sf3 Vd6 35.De5 Jc8 36.e7 d3 37.Sxc6+ Vxc6 38.Dd5 Jxe7 39.Dxc6+ Kd8 40.Dd6+ Ke8 41.Db8+ Kd7 42.Dxa7+ Kd6 43.Da3+ Kd7 44.Dxd3+ Kc7 45.Vc1+ Jc6 46.Dd5 Dd7 47.Dxd7+ Kxd7 48.Kf1 Je5 49.Ke2 Kd6 50.Vg1 f4 51.h4 Ke6 52.Vg5 Kf6 53.a4 f3+ 54.Kf1 Ke6 55.b4 Kd6 56.a5 bxa5 57.bxa5 1-0 Andres Gonzalez,Ivan - Recuero Guerra,David, Asturias-ch Oviedo (4), 22.02.2003

Také Roebergovo 20.Dd3? nic dobrého bílému nedává. Teorie označuje tento tah dokonce otazníkem a má pravdu. 20...Kf8?! Nevystihuje podstatu černé pozice zrovna nejlépe. Černý měl k dispozici podstatně silnější možnost v postupu 20...d5! 21.Dc3! Jf5! 22.Sd3 Jh4! 23.Se2 De7 24.Sg4 a6 25.b4 Vd8 s vyhranou pozicí. Střelce ovšem černý po 21.Dc3! brát nesmí: 21...dxc4?? 22.Dxf6 Dd6 23.Dh8+ Jg8 24.Dxg8+ Df8 25.Dxg6+ Ke7 26.Vd1 a bílý vyhraje. Možno i 20...Da5!? 21.b4 Dxb4 22.Vb1 Da5 23.Dd4 0-0-0 24.Dxf6 Df5 25.Db2 b6 a i tuto pozici by měl černý vyhrát. 21.h4! gxh4 22.Ve4! Kg7 23.Vxh4 Jf5 24.Vg4! Visí jezdec 24...Da5 25.Db1 Je7 26.Sd3 Nebo 26.Vg3 Vh8 27.Dd1 De5 28.Db3 atd. s výhodou černého. 26...Dh5! Zajímavé bylo i 26...f5!? 27.Vg3 Vh8 28.h3 De5 s výhodou černého. 27.Vg2 Vh8 28.b4 b6 29.Dc2 De5 30.Da4 a5 31.bxa5 bxa5 32.Vg3 f5 33.f4? Tím bílý otevírá cestu na svého monarchu a velice tak černému ulehčuje jeho úkol vyhrát vyhranou pozici. Nejrozumnější by bylo asi 33.Sf1!? Kf6 34.a3 f4 35.Vf3 atd. 33...Dc5+!  Slabé by bylo 33...Dxe6? 34.Dxa5 Df6 35.Da7 po čemž by měl černý k výhře zase o dost dál. 34.Kh1 Vb8 35.Vf3?  Bílý hraje černému stále do not. Více "obranářštější" bylo 35.Vg2! Vb4 36.Dd1 Vxf4 37.Dd2 atd. -+  35...Dd5! 36.Dd1 Vb2! Stále je slabší brát pěšce 36...Dxe6? 37.Da1+ Df6 38.Dd1 -+ 37.Kg1? Je vidět, že tato dosti špatná pozice se bílému brání jen velmi nesnadno. Měl raději zkusit 37.Df1 Dxa2 38.h3 Dxe6 39.Da1 -+ 37...Vxa2 Na pěšce je samozřejmě času dost: 37...Dxe6? 38.a3 atd. -+  38.h4?? Nutné bylo 38.Se2, např. 38...Dxd1+ 39.Sxd1 Kf6 40.Vd3 atd. -+  38...Dd4+! 39.Kh1 a bílý se před ztrátou dámy vzdal. 0:1 Roeberg,Frank - Zude,Arno 2385, Hessen-ch 1991

 

 20.Dc2!? s myšlenkou 21.Dc3 20...Kf8! 21.Dc3! 21...Sd3 Kg7 22.Da4 Db6 23.Da3 Vd8 24.h4 gxh4 25.Ve4 Dc5=/+ nebo 21.b4 Kg7 22.b5 d5 23.Sd3 Dd6 24.bxc6 bxc6 25.Da4 a5-/+  21...Kg7 22.h4 gxh4 23.Ve4 d5 24.Vf4 Jf5 25.Sd3 Dd6=/+ Nebo i 20...Da5 21.b4 Da3 22.Sd3 Kf8 23.Ve3 Dxb4 24.Ve4 Db6 25.h4 Kg7=/+

 

Velmi silný je i Martinezův tah 20.h4!? ačkoliv Pálkövi mu moc nedůvěřuje a značí ho "?!" 

20...Da5!
20...gxh4?!
20...d5?

 

20...Da5! Pálkövi  

21.Vd1!
21.b4
21.h5?

21.Vd1! comp. Chessmaster 4000 21...d5 Pozice se jeví dosti nejasně, ale černý má silnou výhodu. Ještě silnější bylo ale 21...0-0-0! 22.h5 d5 23.Sd3 gxh5 24.Dxh5 Dxa2! (24...Db4!? 25.Vb1 Kb8 26.a3 Dd4 27.Dh7 Dg4+ s výhodnější koncovkou černého a nebo ještě lépe 25...c5! a černý má dokonce velkou výhodu. Bílý by snad mohl zahrát přesnější 25.Kf1!, ale po 25...Dd6! stále stojí černý lépe.) 25.Df7 Da4 a černá pozice je nadějnější.  22.Sd3 gxh4 23.Dg4 0-0-0! Zcela špatné by bylo 23...Dxa2?? 24.Sxg6+ Jxg6 25.Dxg6+ Ke7 26.Df7+ Kd6 27.Dd7+ Kc5 28.Dxb7 Dc4 29.b4+! Kd6 30.Dd7+ Ke5 31.Ve1+ Kf4 32.Dc7+ s drtivým útokem bílého. 24.Df4? Určitě silnější bylo 24.Dxh4 g5 25.Dd4 f5 (Nejde ovšem stále 25...Dxa2?? 26.Db4! Jg8 27.e7 Ve8 28.Dd6 Jxe7 29.Ve1 Vd8 30.Dxe7 a bílý vyhraje.) 26.a3. Černý má ovšem samozřejmě výhodu. 24...Dxa2 Nyní je už tento tah klidně možný aniž by černý utrpěl nějakou újmu. 25.Db4! Jf5 26.Sb1? Tento tah není zrovna nejšťastnější obranou. Program měl hrát raději 26.Ve1 Ve8 27.e7. Jeho pozice by ale byla i tak prohraná. 26...a5? Ještě mnohem silnější bylo 26...Dc4! s přechodem do koncovky bez dam po vynuceném 27.Dxc4 dxc4 28.Vc1 Je7, která je už vyhraná bez sebemenších problémů.  27.e7!  Nebo 27.Dc3!? Dc4 28.Sxf5 gxf5 29.Dxc4 dxc4 -+ 27...Ve8  Samozřejmě že nejde 27...axb4?? 28.exd8D+ Kxd8 29.Sxa2 s výhodou bílého. 28.Sxf5+! Zcela špatné je 28.Sxa2?? axb4 29.Sb1 Jd6 -+ 28...gxf5 29.Df4! Dxb2 30.Dxf5+ Kc7 31.Vb1? Lepší proto bylo 31.Ve1 Db4 32.De6-+ 31...Dd4?? Hrubé pochybení, které rázem ztrácí všechny vydobyté výhody. Kdyby nyní černý zahrál důležitý mezišach 31...Vg8+! 32.Kf1 a pak teprve 32...Dd4!, nic by se nedělo a bílý by byl zcela bez jakýchkoliv šancí. 32.Vxb7+! Právě tento obrat černý přehlédl. Bílý rázem vyrovnává. 32...Kd6 Po 32...Kxb7 by přišlo 33.Dd7+ Kb6 34.Dxe8 Dg4+ 35.Kf1 Dc4+ 36.Kg1 h3 37.Db8+ Kc5 38.Da7+ Kb5 39.Db7+ Ka4 40.f3 Dc2 41.Kf1 Dd3+ 42.Kf2 Dd2+ 43.Kf1 a černý musí držet věčný šach. 33.Vd7+?? Je vidět, že i šachové programy se mohou hrubě zmýlit. Vždyť po 33.Dd7+! Kc5 34.Dxe8 h3 35.Vb5+!! Kxb5 (Nebo 35...cxb5 36.Dc8+ Kd6 37.Dd8+ Kc5 38.Dc8+ =) 36.Db8+ Kc4 37.Db1 De5 38.Dc2+ Kb4 39.Dd2+ Kb5 40.Dd3+ Ka4 41.Dc2+ Kb4 42.Dd2+ Kc4 43.Dc2+ černý neunikne z věčného šachu. 33...Kc5  Hrozí mat třetím tahem po Vg8+. 34.Dc2+ Dc4 35.Dxc4+ Kxc4 36.Kg2 d4 37.Kh3 37.Kf3!? c5 38.Vc7-+  37...d3 38.Kxh4 c5 39.Kg4 Nebo 39.Kh5? a4 40.Kg6 a3 41.Kxf6 a2-+ 39...Kc3 40.Kf5 d2 41.Kxf6 c4 42.f4 a4 43.Kf7 Vxe7+! 44.Kxe7 Kc2?? Proč si tímto tahem černý vše jen zbytečně komplikuje? Vyhrávalo jednoduché 44...a3!-+  45.f5 a3 46.f6 a2 47.Va7 d1D 48.Vxa2+ Kb3 49.Va6 De2+?? Po tomto tahu již bílý udrží remízu. Vyhrávalo snad pouze 49...De1+! 50.Ve6 Db4+ 51.Vd6 Db7+ +-  50.Ve6 Dxh2 51.f7 Dh7 52.Ke8 Dh5 53.Ke7 Dc5+ 54.Ke8 Dc8+ 55.Ke7 Dc7+ 56.Kf6 K remíze vede i 56.Ke8 Db8+ 57.Ke7 Db4+ 58.Ke8 Da4+ 59.Ke7 Da7+ 60.Ke8 Da8+ 61.Ke7 Db7+ 62.Ke8 Db5+ 63.Ke7 Dg5+ 64.Ke8 Dg4 65.Ve3+ c3 66.Vxc3+! 56...c3 Nebo 56...Dd8+ 57.Kg7 Dg5+ 58.Vg6 De5+ 59.Kg8 Dd5=  57.f8D Df4+ 58.Ke7 Dxf8+ 59.Kxf8 c2 60.Ve1 Kb2 61.Ve2 Kb1 62.Ve1+ c1D 63.Vxc1+ Kxc1 1/2 comp. Chessmaster 4000 - Veselý, Jiří, volná partie , Jihlava 27.12.1997 

Pálkövi na tomto místě uvádí 21.b4 Dxb4 22.hxg5  fxg5 s výhodou černého. Například dále: 23.Sd3 0-0-0 24.Vb1 Da3 25.Dd2 d5-/+ atd. Myslím, že ještě přesnější je 22...f5!? 23.Sd3 Lepší je 23.Vc1! d5 24.De5 0-0-0! 25.Sf1 Dg4+-/+ 23...b6

24.De3
24.Sa6!?

24.De3 comp. Shredder 7 24...Dg4+?! O dost silnější je napřed 24...0-0-0!, například  25.a3 a teprve nyní 24...Dg4+ 26.Dg3 Dxg3 27.hxg3 d5-/+  25.Kh1 25.Dg3!? Dxg3+ 26.hxg3 Kd8!? (s ideou 27...Kc7 a 28...Vh8 ) 27.Kg2 d5-/+  25...0-0-0 26.Vg1 Dh4 27.Vg2 Vh8 27...Jd5! 28.Dc1 Kb7 29.Db2-+ 28.Sf1 Kb7 29.Da3 Df4 30.Kg1 De5 31.Vg3 Vh4 32.h3 Dxe6 33.Da6+ Kb8 34.Va3 Dd7 35.Sg2 d5 36.De2 c5 36...Jc8 37.Vc3-+ 37.De5+ Dc7 37...Kc8!? 38.Ve3 d4 39.Ve1-+ 38.Dg7 d4 39.Df8+ Jc8 40.Dg8 Dd7 41.Sd5?!  41.Vd3 Ve4 42.Sxe4 fxe4-+ 41...Dc7 41...Dh7!? 42.De6 Dc7 43.Dxg6-+ 42.Sg2 Dd7 43.Sd5 Vh7 43...Dh7 44.De6-+  44.Dxg6 Ve7 45.Sc6 Dc7 46.Df6 c4 47.Va4 c3  47...d3 48.Vxc4 Ve1+ 49.Kg2-+ 48.Vc4 De5 49.Sa4 De1+ 50.Kg2 De4+ 51.Kh2 b5 52.Vb4 Vb7 53.Vxd4 De2 54.Vf4 bxa4 55.Dxc3 Je7 55...Dxa2 56.Vxf5 De6 57.Vf6-/+ 56.Dh8+ Kc7 57.h4 57.Dc3+ Kd7 58.a3 Dh5-/+ 57...Dxa2 58.Dc3+ Kd7 59.h5 a3 59...Db3 60.Dd4+ Ke8 61.h6-/+ 60.h6 Dg8 61.Vh4 Dh7 62.Dxa3 Ke8 63.Da4+ Kf7 64.Vh3 Vb6 65.Da2+ Kg6 66.De2 Kf7 67.Da2+ Kg6 68.De2 Kf7 69.Da2+ 1/2 comp. Shredder 7 - comp. Shredder 7.04, tématický zápas na 2x25 min.(8), Jihlava 18.03.2003

 24.Sa6!? Vb8 Ještě silnější je 24-...b5! 25.Dd1 Kd8-/+ 25.Kf1 Lepší je 25.Sc4! Kd8-/+  25...Jd5 25...Kd8!-/+ 26.Dc2 Dc3 27.Da4 b5 28.Dh4 Dc4+! 29.Dxc4 bxc4 30.Sxc4 Jf4 31.e7 Jh3 32.Ve3 Jxg5 33.Vg3 Je4 34.Vxg6 Kxe7-/+ atd.

Slabší je 21.h5? comp. Shredder 7.04 21...0-0-0 21...g4! 22.h6 0-0-0 23.Kf1 s výhodou černého. 22.Kf1!? Nebo 22.hxg6 Jxg6 23.e7 (Nebo i 23.Kf1 Je5 24.Dh5 Dc7 25.Sb3 De7-/+) 23...Ve8 24.De6+ Kc7 25.Vd1 De5 s výhodou černého. Také po 22.Vd1 d5 23.Sb3 Dc7 24.De3 Kb8 25.Dd4 Vf8 má černý výhodu.

22...gxh5?
22...Vh8!

22...gxh5? comp. Shredder 7 23.Dxh5 d5 24.Dh7!?  Nebo 24.Se2 Db4 25.Df7 Vh8=/+  24...Db4 Přesnější bylo zřejmě 24...dxc4 25.Dxe7 Db5=/+ 25. 25.Sd3 Vg8 Po 25...d4 26.Df7 má bílý výbornou kompenzaci.   26.a3 Zajímavé by bylo 26.Df7!? a bílý má velmi slušnou kompenzaci. 26...Dd6 27.b4 g4 28.Kg1 Kb8 29.Ve3 d4 30.Ve1 Vd8 30...Kc8 31.Dh4 Df4 32.Dh7-/+ 31.Dg7 f5 32.Df6 Ka8 32...Ve8!?=/+  33.Sxf5 Jxf5 34.Dxf5 d3 35.e7 Ve8 36.Dg5 b6 37.De3 37.Dd2 c5 38.Dc3 d2= 37...Kb7 38.Dd2 Vh8 39.f4 gxf3 40.e8D Vxe8 41.Vxe8 Dg6+ 42.Kf2 Dxe8 43.Dxd3 De5 44.Dh7+ Ka6 45.Kxf3 Dc3+ 46.Ke2 Db2+ 47.Ke3 b5 48.Dc7 Dxa3+ 49.Ke2 Dxb4 50.Dxc6+ Ka5 51.Dc7+ Ka4 52.Dxa7+  s remízou v 64. tahu. comp. Shredder 7.04 - comp. Shredder 7, tématický zápas na 2x25 min.(7), Jihlava 18.03.2003 1/2 (64)

Nebo 22...Vh8! 23.Df3 f5 24.hxg6 Vxh2 25.g7 g4 26.Dc3 Dxc3 27.bxc3 Vh7-+

20...gxh4?! Pálkövi 21.Dg4? Ne zrovna dobré pokračování. Bílý zde měl k dispozici silné 21.Dd2! s hrozbou 22...Dh6, např. 21...Db6! (21...Jf5? 22.e7 Db6 23.Dc3 Dd4 24.Db3 d5 25.Dxb7 Dg4+ s remízou.) 22. Dc3! (22.Dxd6? Vd8! (Slabé je 22...Dxb2? 23.Vd1! (Poněkud méně dobré je 23.Dd7+ Kf8 24.Kf1 Db6 25.Dd2 Vd8 26.Dh6+ Kg8 27.Dxh4 Kg7 28.Sb3 Da6+ s výhodnou koncovkou pro černého.) 23...Kf8 24.Df4 b5 25.Vd7 Ve8! (Slabší je 25...Da1+?! 26.Sf1 Ve8 27.Dxh4 f5 28.a4 a6 29.Va7 bxa4 30.Vxa6 Kg7 31.Vxa4 Df6 32.Dc4 Jc8 33.Dxc6 Dxe6 s vyrovnanou koncovkou. Nebo i 25...bxc4?! 26.Dh6+ Kg8 27.Vxe7 Db1+ 28.Kg2 De4+ 29.f3 De2+ 30.Kg1 Dd1+ 31.Kf2 Dc2+ s remízou.) 26.Dxh4 Dc1+ 27.Sf1 Dg5+ 28.Dxg5 fxg5 29.Sg2 a6 30.Kf1 Jf5 31.Vf7+ Kg8 32.Sxc6 Vxe6 33.Vc7 Kf8 a černý s pěšcem více stojí v této koncovce poněkud šťastněji. Nebo 29.Vxa7 Kg7 30.Va6 Kf6 s lepší koncovkou černého.) 23.Df4 Da5 24.Kf1 Dg5 25.Dc7 Df5 s velkou výhodou černého.) 22...0-0-0 23.Dxf6 Db4 24.Ve3 d5! (24...Dxc4 25.Dxe7 Dg4+ 26.Kf1! a bílý má dobrou kompenzaci.) 25.Se2 d4 a černý stojí lépe. Ale zpět k partii. Pálkövi dává za 20...gxh4 znaménko "?!" a uvádí chybný tah 21.Df3? a s ním variantu 21...Jf5?? (Jeho druhou chybou bylo, že přehlédl nebo trestuhodně podcenil velmi silné 21...Da5! a bílý stojí rázem na prohru, protože už nemá žádné rozumné argumenty.) 22.Dg4? (Jeho třetí chybou bylo, že přehlédl skvělou možnost 22.e7!, např. 22...Da5 23.Kf1! Hrozí Db3 i Dg4 23...Dc5 (Slabší je 23...d5? 24.Sd3 d4 25.b4! a bílý vyhraje.) 24.Dg4 Jxe7 25.Dxg6+ Kd7 26.Se6+ Kc7 27.Df7 d5 28.Sh3! Dc4+ 29.Kg2 Vg8+ 30.Kh1 Kb8 31.Dxe7 s vyhraným postavením bílého.) a tento tah označuje vykřičníkem s tím, že má bílý iniciativu. Tak se na to podíváme: 22...Ke7 23.Kf1! Hrozí Dxg6 23...Dg8! 24.Sd3 a6 25.Sxf5 gxf5 26.Dxf5 Vc8 27.Dh5 Dg7 28.Ve3 b6 29.Dxh4 Vg8 a musíme chtě nechtě přiznat, že je to bohužel černý kdo má o něco výhodnější koncovku. Slabé je i 21.Dd3 Da5!-+. Slabší je 21...Kf8?! s přechodem do varianty 20.Dd3. Také 21.Vd1? je slabé. Přijde 21...d5 22.Df3 f5 23.Df4 Jg8 a černý má vyhranou pozici. 21...Da5 22.Vd1 

22...0-0-0!?
22...Dg5

22...0-0-0!? Perez  23.Dxh4 De5! Vcelku dobré je i 23...Db4!? 24.b3 d5 25.Dd4 Jf5 s jasnou výhodou černého. 24.b3? Urychluje vlastní porážku. Lepší bylo 24.Dh7!. Černý by pak pokračoval 24...Jf5 a po 25.Dxg6 pak 25...d5! 26.Sd3 a 26...Jd6-/+ nebo i 25...Vh8!?-/+ 24...d5! 25.Sf1 Dxe6 26.Db4 Dd6 27.Da4? Opět černému pomáhá. Bylo lepší vyměnit dámy 27.Dxd6 Vxd6 a pak 28.Kg2 Ve6 29.Sd3 s koncovkou, ve které ještě musí černý stále pro svoji výhru ledacos udělat. 27...Kb8 28.Ve1 Vh8 29.h3 Jf5 30.Dg4 Jh6? Toto pokračování není nejsilnější a zbytečně bílému ulevuje. Po 30...Vh5! 31.Kh1 Vg5 32.Ve8+ Kc7 33.Df3 Kb6 34.a4 Db4 je bílý proti silnému tlaku zcela bezbranný. 31.De6? Bílý ale chybu oplácí chybou. Spíše se nabízelo 31.Dxg6 Df8 32.Dg3+ Ka8 33.Kh2 -+ atd. 31...Dxe6 32.Vxe6 Vf8 32.Sd3 0:1 Martinez-Perez,Y, Isla op 1992

 

22...Dg5 Ma 23.Dxg5 fxg5 24.Vxd6 Vd8 25.Vxd8+ Kxd8 26.Kg2 Jf5 26...Jd5!?-/+ 27.Kf3 1/2 Fortin,Marc 1940 - Ma,Xiao, Tor CYCF, 1997 Tato remíza je naprosto předčasná. Koncovka se dá vyhrát. Jako příklad uvádím další možný postup: 27...Ke7 28.Kg4 Kf6 29.h3 Jh6+ 30.Kf3 b5 31.Sd3 Kxe6 32.Sxg6 Kd5 33.Ke3 Ke5 34.Se8 Kd6 35.Sg6 c5 36.f4 g4 37.hxg4 Jxg4+ 38.Kf3 Jf6 39.Kg2 Jd5 40.Kf3 c4 41.a3 a5 42.Kg4 h3 43.Kg3 h2 44.Kxh2 Jxf4 45.Se4 Jd3 46.Kg3 Jxb2 47.Kf3 b4 48.axb4 axb4 49.Ke2 Kc5 50.Kd2 Kd4 51.Sb1 b3 a černý vyhraje.

Slabší je 20...d5? 21.Sd3! 21.hxg5? dxc4 22.gxf6 Jf5 23.f7+ Kf8!-/+ 21...Dc7 22.h5 0-0-0 23.Df3 a černý má jen malou výhodu.

20.Dd1? Kf8!? Nebo i 20...Da5 21.Sb3 d5 22.Kf1 Db5+ 23.Kg1 Jf5 24.Dd2 Ke7 25.Sc2 Vh8-/+ 21.Df3 Kg7 22.Da3 Dc7 23.Sd3 a6 24.Se4 d5 25.Sc2 Vh8-/+

20.Dg4 Abilleira Carballal 20...Da5!-/+ 20...Db6? 21.Sb3 0-0-0 (21...Kf8?! 22.h4 Dc5 23.hxg5 Dxg5-/+ ) 22.h4 Kc7 23.hxg5 Da5 24.Kf1 Dxg5 25.Dh3 Vf8! ( K ničemu je 25...Db5+? pro 26.Ve2-/+) 26.Sc2 f5-/+21.Vf1 0-0-0 22.h4 Df5 23.De2 gxh4 24.Sd3 Dg5+ 25.Kh1 f5 26.Vg1 Df6 27.De3 De5 28.Ve1 Dxe3 29.Vxe3 d5 30.f4 Kc7 31.Kg2 Kd6 32.Kh3 Vh8 0-1 Abilleira Carballal,Sandra - Carbia Concheiro,Efren, Galicia-ch U20 Padron (7), 26.12.2003

20.Kf1? Da5 21.Df3 Df5 22.Dg3 0-0-0 23.b3 Df4 24.Sd3 Vh8 25.Kg2 Kc7-/+

Docela slabá je Munozova oběť 19...g4?  A přiznám se, že dost dobře nechápu její smysl nebo ideu. Bílý rázem vyrovnává hry. 20.Dxg4 Da5 Možná šlo tak trochu o léčku, která černému vyšla dokonale. Bílý má teď totiž pouze jeden jediný dobrý tah k udržení rovné hry a ten je potřeba nalézt. A je pravda, že to není vůbec tak jednoduché. 21.Vd1? Vypadá na první pohled silně, protože hrozí jak 22.Dxg7, tak i 22.Vxd6. Oním jediným správným tahem však bylo 21.Kf1! Bílý král uniká včas ze sloupce g a tak hrozí 22.Dxg7 s mnohem větší silou, protože rocháda už nepomáhá. Např. 21...Dg5 22.Dxg5 fxg5 22.Ve3 Jf5 24.Vf3 g6 25.Sd3 Ke7 26.Sxf5 gxf5 27.Vxf5 Vg8 28.Vf7+ Kxe6 29.Vxb7 a5 30.b3 a koncovka skončí s největší pravděpodobností remis. 21...0-0-0! Černý pokrývá obě hrozby a drží citelnou výhodu. 22.Kf1 Teď už je pozdě. 22...g6 23.a3 23.Dd4!? f5 s výhodou černého. 23...De5 24.Dd4 Dxd4 25.Vxd4 d5 26.Sd3 Vd6 27.Vh4 Vxe6 28.Vh6 f5 29.h4 Kd7 30.h5 gxh5 31.Vxh5 Vf6 32.Vh7 Ke6 33.h4 Vf7 34.Vh6+ Ke5 35.h5 a6 36.Vh8 c5 37.Ke1 Kd4 38.Kd2 Jc6 39.h6 Je5 40.Se2 Jg6!? Možné bylo i 40...Vf6 41.Sd1 Vb6 42.h7 Vh6 a bílý nedosáhne se svým postouplým pěšcem ničeho, takže černý si tak stále drží výhodu. 41.Vg8! Hrozí 42.Vxg6! 41...Jf4? Nepříjemný omyl, kterým si černý kazí zatím výborně vedenou koncovku. Bílý nyní vyrovná hry. Po 41...Jf8! 42.Vg5 c4! je bílý bezmocný. Výhoda černého je zřejmá. 42.Vg7! Vf6 43.h7 Vh6 44.Vxb7 Jxe2 45.Kxe2 Vh3 46.Vf7 Ke5 47.Ve7+ 1/2 Alfonso,Beatriz - Munoz,Miguel, St Feliu op 1994

 

To samé se týká tahu 19...Kf8??, po kterém by přišlo 20.Dh5 Kg8 21.Df7+ Kh8 22.h4 s útokem bílého. Např. 22...g4 23.Dh5+ Kg8 24.Sd3 f5 25.Sxf5 Jxf5 26.Dxf5 De7 27.Dxg4 Vf8 28.f4 a vyhlídky bílého jsou lepší.

 

Hrubým pochybením by bylo 19...Da5??, protože bílý hraje 20.Dh5+ Kd8 21.Vd1 s vyhraným postavením. 21...d5??  Když 21...Dc5, tak 22.Df7! d5 23.Df8+ Kc7 24.Dxa8 Dxc4 25.Df8 Db4 26.Dxg7 f5 27.Dxg5 se snadno vyhranou koncovkou. Ale nikoliv Bottlikem doporučované 22Dh8+? Kc7 23.Dxg7 (Nebo 23.Dxa8 Dxc4 24.Dxa7 Dxe6 25.Da5+ Kd7 26.Ve1 Dxh3 a koncovka vypadá nejspíše na remízu.) 23... d5 24.Dxf6 Bottlik zde tvrdí, že bílý má výhodu a své tvrzení opírá o 24...dxc4? 25.Vd7+ kde bílý opravdu slušnou výhodu má. Černý má ale k dispozici mnohem lepší obranu, která Bottlikovi zřejmě unikla: 24...Ve8! 25.Se2 Jg8 26.Dxg5 Vxe6 27.Sg4 Ve8 s dosti nejasnou koncovkou. 22.Dh8+  1-0 Rono,Poul Erik - Andersen,Kasper Sonne, Farum, 1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz