aktualizováno 29.04.2020 16:25:33

Line-38:

7...Jxe4 8.0-0 Sxc3 9.d5 Sf6 10.Ve1 Je7 11.Vxe4 d6 12.Sg5 Sxg5 13.Jxg5 h6 14.De2 hxg5 15.Ve1 Se6 16.dxe6 f6 17.Ve3 c6! rk. 18.Vh3?

 

Vynálezcem silného tahu 17...c6!  je Szarka. Starší teoretické prameny mu připojují pouze znaménko "!?", ale plně si zaslouží čistý vykřičník. V tomto oddílu se budeme zabývat všemi možnými reakcemi bílého, vyjma nejoblíbenějšího, ale bohužel asi nikoliv nejsilnějšího Sorriho tahu 18.Vh3?. Myslím si, že pokud bílý zapomene na "samozřejmé" 18.Vh3? a zamyslí se nad pozicí hlouběji, tak ho zde mohou napadnout různé další zajímavé ideje.

18.Vg3!?
18.h3!?
18.Dc2!?
18.Va3!?
18.Dg4
18.Vd1
18.Dd3?
18.Vb3!
18.Sd3?
18.Sb3?

18.Vg3!? Myšlenkou tohoto zajímavého, pozičního, profylaktického Marzialiho tahu je co nejvíce ztížit postup černých pěšců na královském křídle. Věru originální idea v pozici, kde všichni přísahají ( a zcela určitě neprávem) na přímočarou Sorriho výměnu věží na h-sloupci. 18...d5

19.Vh3?
19.Sd3!?

19.Vh3? Marziali A jak originální variantu bílý rozehrál, tak ji zase okamžitě hází do koše. Po tomto "klasickém" postupu se totiž dostane do zcela nevýhodné pozice. 19...Vxh3 20.gxh3 g6!  Nelze 20...dxc4??, pro 21.Dh5+ g6 22.Dh8+ Jg8 23.Dxg8+ Ke7 24.Df7+ Kd6 25.Vd1+ Kc5 26.Vxd8 Vxd8 27.Dxf6+- atd. 21.Sd3 Dc7 22.h4 gxh4 23.Dg4 0-0-0 24.Dd4 Da5 25.b4 Da3 26.Ve3 Vf8?? Černý držel jasnou výhodu, ale tímto tahem ihned prohrává. Měl hrát 26...Da4! 27.Ve1 Dxa2 atd. s výhodou. 27.Dc5! 1:0 Marziali,C - Salvadori,R corr Italy 1988 27...Ve8 28.Dd6 Dc1+ 29.Kg2+-

Zajímavé je napřed zkusit opět profylaktické 19.Sd3!? Choroba Hráno s ideou v následujícím tahu již hrát silné Vh3!, protože střelec ostřeluje bod g6 a obrana černého by tak byla mnohem obtížnější.  19...Da5 19...Dd6!?=/+  a nebo i 19...Dc7 20.h3!? Opět profylaxe! 20...Vh4 21.b4! Opět profylaktický tah! Bílý plánuje měnit věže na g4, tak aby bylo již předem pole a5 kryté před výpadem dámy. 21...0-0-0! Nyní již samozřejmě visí pěšec b4. (Okamžité braní 21...Vxb4?? by bylo po zásluze potrestáno po 22.Dh5+.) 22.a3! Toto jednoduché krytí vše řeší a hraje se dál. Bílý samozřejmě stále plánuje Vg4. 22...Kb8 To je také profylaktický tah. 23.Vg4 Vxg4 24.Dxg4 Vh8! s trochu lepšími vyhlídkami černého. Na 24...Df4 by bílý pokračoval 25.Dh5! s hrozbou Df7! Např. 25...Dd2 26.Vd1 g6 27.Sxg6 s rovnou hrou. 20.b4 Db6 21.a3 a5 22.Vg4 axb4 23.Vxb4 Dc7 24.h3 c5 25.Sb5+ Kf8 26.Vb3 Vh4 27.Dc2 c4 28.Vg3 Da5 29.Vb1 Ve4 30.Sd7 Jf5 31.e7+ Jxe7 32.Vxb7 De1+ 33.Kh2 Da1 34.Dc3 Ve1 35.Dxa1 Vxa1 36.Se6 Ve1 37.Vb6 Vd8 38.Ve3 Vxe3 39.fxe3 Ke8 40.Kg1 c3 41.Vb1 Va8 42.a4 f5 43.g4 g6 44.gxf5 gxf5 45.Kf2 c2 46.Vc1 Va6 47.Sxd5 Jxd5 48.Vxc2 Vxa4 49.Vc5 Je7 50.Vb5 Kf7 51.Kf3 Ke6 52.Vb6+ Ke5 0-1 Choroba,Volker (1961) - Kulczycki,Michael (1944) CP.2001.Q.00006 IECG, 01.10.2002

18.h3!? Mayer Další zajímavý, pozičně pojatý tah. Na první pohled je zřejmé, že jde opět o tah profylaktický. 18...d5 19.Sd3 Dd6 20.a3 0-0-0 21.b4 Vh4 22.Vg3 Vdh8 23.Vg4 Vxg4 24.Dxg4 Vh4 25.Dg3? Tento ústup je přímo chybný. Má-li bílý o pěšce méně, nesmí měnit dámy. Lepší bylo 25.Dd1!? a bílý stojí jen trochu hůře. 25...Dxg3! 26.fxg3 Vd4 27.Ve3 a5 28.bxa5 Va4 39.Sc2 Po 32.h4 c5 by ovšem bílého nečekalo rovněž nic dobrého. 39...Vxa5 30.a4 Kc7 31.Kf2 Kd6 32.Sd1? Urychluje prohru. 32...Jf5 33.Ve1 Ke7 34.g4?! Nebo 34.h4 d4 atd. Jd4 35.g3 Jxe6 36.h4 Kd6  0:1 Mayer,Johann (GER) 1880 - Engstrom,Torbjorn (SVE) 1500, EM/C/A070 ICCF Email 27.10.1998 37.Sc2 Jc5 -+

18.Dc2!? Brizuela Bílý plánuje 18.Sd3

18...Dc7?!
18...g6?
18...d5!
18...Da5
18...Kf8?

18...Dc7?! Torrijos 19.Sd3 Vh6 19...0-0-0!? (Hrozí Vh4!, Vdh8, d5 se silným útokem na h2, ale i okamžité d5 s dalším Da5.) 20.a3! Tento nenápadný tah je nejlepší obranou. 20...Vh4 21.h3 Jd5 22.Vg3 Ve8 23.b4 Kb8 24.b5 c5 s trochu lepšími vyhlídkami. 20.g3 0-0-0 21.f3 1/2 Brizuela,Nicolas A - Torrijos Alhambra,Julian, AdE-RIA m-100 tableros corr, 1989

18...g6? Veselý J. Chyba! Po tomto tahu oslabujícím f6 a celkově diagonálu a1-h8 získá bílý nejen protihru, ale dokonce velkou výhodu. 19.Dc3? Také chyba, vede jen ke hře s rovnými vyhlídkami. Velmi silné bylo 19.Sd3! f5 20.Dc3 s výhodou.

19...d5?
19...0-0!
19...Vf8?

19...d5? Veselý J. Opět chybné. Nyní již může bílý dosáhnout lepší hry. Také 19...Vf8?! by asi nebylo příliš dobré, např. 20.Vf3! f5 21.Vh3 Dc7 22.Vh7 0-0-0 23.De3 Kb8 24.Dxg5 s lepší pozicí bílého. Mělo se stát nejprve 19...0-0!? 20.Sd3 Kg7 21.Sc2 a pak teprve 21...d5. Vznikla by pozice ve které má bílý za pěšce dobrou kompenzaci a tudíž by se daly vyhlídky obou stran zhodnotit jako přibližně vyrovnané. 20.Vh3? Program ale nenachází správnou cestu a rovněž chybuje. Přehlédl sílu tahu 20.Dxf6!, např. 20...Vf8 21.Dg7! Dd6 22.Sd3 a pozice bílého je rozhodně nadějnější. 20...Vxh3? Zde tato typická výměna není správná a bílý opět dosáhne výhody a to značné. Ideální volbou není ani 20...Vf8?! po čemž by přišlo 21.Sd3 Dd6 22.Vh7 d4 23.Da5 Vg8 24.h3! Vf8 25.Ve4! f5 26.Vxd4! Dxd4 27.Dc7 Dd8 28.Dxb7 Vb8 29.Vxe7+ Dxe7 30.Dxb8+ Dd8 31.Dg3 s kompenzací bílého za kvalitu. Stále bylo nejlepší rochovat 10...0-0!, např. 21.Vh6! Kg7! (nikoliv ovšem 21...dxc4?? 22.Dh3 a černý nezabrání matu, např. 22...f5 23.Dc3!) 22.Dh3 Vh8 23.Vxh8 Dxh8 24.Da3 Dd8 s koncovkou ve které už se může postupně projevit materiální nevýhoda bílého a také slabý pěšec e6. Vyhlídky černého jsou tedy o něco lepší.  21.Dxh3 Jg8?? Brání sice hrozbě Dh8+, ale přehlíží zase jinou možnost. Špatné by bylo i 21...Kf8?? po čemž by bílý vyhrál takto: 22.Dh8+ Jg8 23.e7+ atd. Jediné správné bylo 21...Jc8!, např. 22.Sd3 Ke7 23.Dh7+ Kd6 24.Dxb7 Je7. Že je ovšem vzniklá pozice bílému výhodná netřeba zdůrazňovat. 22.Dh7! Hrozí jednotahovým matem. 22...dxc4? Nechává si hned dát mat. Po 22...De7 by se hrálo 23.Dxg8+ Df8 24.Dxg6+ Ke7 25.Dh7+! Kd6 26.Dd7+ Kc5 27.Sa6 Dd8 28.Vc1 + Kd4 29.Dxb7 Ke5 30.Dxc6 Da5 31.e7 atd. Nejdéle si mohl černý zahrát po 22...Jh6! 23.e7! Dc8 24.Sd3 f5 25.Dxg6+ Kd7 26.Dxh6 Kc7 27.Dxg5 Dg8 28.Df4+! Kb6 29.Sxf5 a5 30.b4 De8, ale má to vůbec nějakou cenu? 23.Df7#  1-0 comp. Chessmaster 4000 - Veselý,Jiří, volná partie, Jihlava 27.07.1998

19...0-0! Correia da Silva 20.Sd3 Kg7 21.Vg3 21...d5 22.Sc2 Vh8 23.Vf3 d4 24.Db4 b6 25.Vg3 a5 26.Da3 Dc7 27.Dd3 c5 28.Db5 c4 29.Dd7 Dc5 30.Db7 d3 31.Sa4 Vab8 32.Da7 Vbc8 0-1 Rolim,Paulo Afonso Borba - Correia da Silva,Joao Alberto (BRA) TCS-E-0005 corr CXEB, 08.04.2002

19...Vf8? Terluin 20.Vf3 20.Vh3! d5 21.Sf1 Dd6 22.Da5+/- 20...f5 21.Vh3 Db6??  21...Dc7+/=  22.Vh7! Vc8? 23.Vxe7+! 1-0 Trevis,Robert (1387) - Terluin,Donald (676) SL.2003.0.00007 IECG - Chessfriend.com, 16.04.2003

18...d5!-/+ Kulvietis 19.Sd3 Dc7 20.Vg3 0-0-0 21.Dc5 b6 22.Dc2 Vh4 23.a3 g4 24.Se2 f5 25.Sf1 f4 26.Vc3 Vdh8 27.h3 gxh3 28.Vxh3 Vxh3 29.gxh3 f3 30.Da4 Vh6 31.Kh1 g5 32.Ve3 Vf6 33.Sd3 Kb8 34.Kg1 Df4 35.Dxf4+ gxf4 36.Vxf3 Kc7 37.h4 Kd6 38.h5 c5 39.Vh3 c4 40.Sb1 Vh6 41.Kg2 Kxe6 42.Kf3 Ke5 43.Vh1 d4 44.Ve1+ Kd6 45.Ve4 Jc6 46.Kg4 Kd5 47.Vxf4 d3 48.Kg5 Vh8 49.Vf5+ Kd6 50.Vf6+ Kd7 51.Vf7+ Kc8 52.Vf4 d2 53.Sc2 Vg8+ 54.Kf5 Vg1 55.h6 Vh1 1/2  Ginther,Ron - Kulvietis,Marijus, C1.1998.0.00162 IECG, 30.10.1998

18...Da5-/+ Gomez 19.Vd1 0-0-0 20.a3 d5 21.b4 Dc7 22.Sa2 Dxh2+ 23.Kf1 Dh1+ 24.Ke2 Dxg2 25.Vg3 Dxg3 26.fxg3 Vh2+ 0-1 Trevis,Robert (1034) - Gomez,Alberto (1150), RF.2008.0.00011 LSS, 09.05.2008

Chybné je i 18...Kf8? 19.Dc3 s ideou Vh3 d5 20.Vh3! Vh4 21.Vxh4 gxh4 22.Sb3 s dobrou kompenzací za pěšce i přesto, že je na šachovnici již jen málo kamenů. Chybné je podobně jako v hlavních variantách 19.Vh3?, protože po 19...Vxh3 20.gxh3 Kg8! je černý v jasné výhodě. Ani 20...g6!? není špatné a hra by tak přešla do variant po 18.Vh3.

18.Va3!? comp. Fritz 8 Tento tah prostě brání vývinu černé dámy na a5. Je to dost poziční uvažování a bílý tak uskutečňuje profylaxi. Např.

18...d5!
18...a6!?
18...Dc7

18...d5! comp. Fritz 6  19.Sd3

19...Dc7
19...Dd6

19...Dc7 comp. Fritz 6 Útočí na h2 a hrozí tak dvojtahovým matem. 20.h3 a6 Černý okamžitě připravuje nástup pěšců na královském křídle. 21.Vc3 Prevencí proti uvedenému plánu je 21.Va4!?. Černý pak hraje např. 21...0-0-0! (Po 21...f5? dosáhne bílý dobré protihry pomocí 22.Dc2! g6 23.Dc3 Vh5!? (23...Vf8 24.Dc1 g4! 25.hxg4 Vh8! Hrozí Dh2+. (Po 25...0-0-0?!  26.Dc5! by měl bílý lepší vyhlídky.) 26.g3 0-0-0 27.Dc5! Vh7! 28.Da7 Vdh8 29.Ve3 (29.Da8+ Db8 30.Dxb8+ Kxb8 31.Kg2 Vh2+ s lepší koncovkou pro černého.) 29...Dd6 30.gxf5 Jxf5 31.Sxf5 gxf5 32.Kf1 s koncovkou, ve které mají šance obě strany.) 24.Ve3! Pole g3 by bylo pro bílou věž hodně v pohodě a pole f6 pro dámu je přímo fascinující vidinou. (Po 24.Df6 by přišlo 24...0-0-0 s dobrou hrou černého. Ještě slabší je 24.Dg7? 0-0-0 s jasnou výhodou černého.) Nejde teď 24...Dd6? pro 25.Dg7! Hrozí samozřejmě Df7+ 25...0-0-0 Vynuceno. 26.Sxa6 bxa6 27.Vxa6 Hrozí Dd4 i Dc3 27...Vh4 Opět vynuceno. 28.Va7! d4 29.Ve1 d3 30.Dxe7 Dxe7 31.Vxe7 Vc4 32.Vd1 Vc2 33.Vg7 d2 34.Kf1 Vxb2 35.Vxg6 Vxa2 36.Vxg5 Vd6 37.Vg8+ Vd8 Nutné. 38.Vxd8+ Kxd8 39.Ke2 Ke7 40.Vxd2 a věžovka je pro bílého více než příjemná. Po 24...f4? by zase přišlo 25.Vxa6!! (Okamžité 25.Df6? vede pouze k nejasné hře po vynuceném 25...0-0-0 26.Ve1 Vhh8 atd. Zcela slabé je nedočkavé 25.Dg7?, protože po nutném 25...0-0-0! 26.Ve1 g4 27.hxg4 Vh4 28.Df6 g5! 29.Dxg5 Vdh8 30.Kf1 Jediné. 30...Vxg4 31.Dxg4 Vh1+ 32.Ke2 De5+ 33.Kf3 Vxe1 34.Dxf4 Dxe6 35.Dg4 Dxg4+ 36.Vxg4 c5 vede ke koncovce spíše černému výhodnější.) 25...Vxa6 (Nebo 25...bxa6 26.Dg7! Hrozí mat druhým tahem. 26...Dd6 27.Sxg6+ Kd8 28.Vb3 se silným útokem bílého.) 26.Df6! Hrozí dvojtahový mat. 26...Vh7 27.Ve5! Hrozí Sxg6+ 27...Dd6 Vynuceno. 28.Sxg6+ Kd8 29.Sxh7 Vxa2 30.Vxg5 s hrozbou Vg7 30...Va1+ Jediné. 31.Kh2 f3+ 32.g3 Vf1! 33.Dxf3 Dxe6 34.Df8+ Kc7 35.Sd3! Ve1 36.Vh5 c5 37.b3 Dd6 38.Vh7 a bílý by měl tuto pozici nakonec vyhrát. Ihned prohrává 24...g4?? 25.Dg7! 0-0-0 Jediné. 26.Sxa6! Vg8! 27.Sxb7+! Dxb7 28.Dd4! s hrozbou Vb3!  28...gxh3 29.Vb3 h2+ 30.Kh1 a dáma nemá kam uniknout. Jinak by černý dostal mat. Velmi dobré je ale 24...Jg8!? 25.g4! Vh6 26.gxf5 gxf5 27.Sxf5 s velmi nejasnou hrou. Ovšem nejlepší obranná možnost černého je 24...Vh7! 25.Df6 b5 26.Vg4! 0-0-0 27.Vxg5 a hra je velmi nejasná.) 22.Vg4 c5 23.Vc1 (Nebo 23.Dc2 Kb8 s výhodou černého.) 23...Vd6 24.Vg3 Kd8 a udrží výhodu. 21... g6 22.De3 g4 23.Dd4 gxh3 24.gxh3 0-0-0 25.Sf1 f5 26.Da7 Vd6 27.Vec1 Vh4 28.Sxa6 Vb4 28...bxa6?! 29.Da8+ Db8 30.Vxc6+ Vxc6 31.Vxc6+ Jxc6 32.Dxc6+ Dc7 33.Da8+ Db8 34.Dc6+ Dc7 35.Da8+ Db8 36.Dc6+= 29.Sd3 Vxe6 30.Kg2 Vxb2 31.Da8+ Kd7 32.Da3 Vd2 33.V1c2 33.V3c2 Df4 34.Vxd2 Dxd2 35.Vc2 Dg5+ 36.Kf1-+ 33...Df4 34.Vxd2 Dg5+ 35.Kf3 Dxd2 36.Vb3 b5 37.Vb2 37.Da7+ Ke8-+ 37...Dd1+ 38.Kg2 Ve1 39.Vb1 Dd2 40.Vxe1 Dxe1 41.Dc5 g5 42.Dd4 Ke6 43.h4 gxh4 44.Dxh4 Dd2 45.Dh3 b4 45...Dxa2?! 46.Dh6+ Kd7 47.Dg7-+ 46.De3+ Dxe3 47.fxe3 c5 48.Sb5 48.Kf3 c4 49.Sc2 Ke5-+ 48...c4 49.Kf2 49.Kf3 Jg8 50.Ke2 Jf6-+ 49...Jc8 50.Sc6 Jd6 51.Ke2  51.Kf3-+ 51...Je4 52.Kd1 Jc3+ 53.Kc2 Jxa2 54.Kb2 b3 55.Sa4 Ke5 56.Sd7 Jb4 56...Ke4! 57.Ka3 Kxe3 58.Sxf5 Kd2-+ 0:1 comp. Fritz 8 - comp. Fritz 6, tématický zápas na 2x25 min.(11), Jihlava 19.04.2003 56...Jb4 57.Sa4 Ke4-+

19...Dd6 comp. Fritz 8

20.h3!?
20.g3

20.h3!? comp. Fritz 6

20...a6
20...Dc5

20...a6 comp. Fritz 8 21.Vb3 b5 22.Va3 a5 23.Sc2 a4 24.Vd1 Vb8 25.Vg3 c5 26.b3 axb3 27.axb3 Dc6 28.Vc1 Va8 29.Ve3 Da6 30.Dd1 Vd8 31.Ve1 Da5 32.Va1 Dc7 33.b4 c4 34.Va5 Vb8 35.Va6 Kf8 36.Ve3 Vh4 37.Ve1 d4 38.Ve4 d3 39.Vxh4 gxh4 40.Dh5 Jg8 41.Sd1 De7 42.Vd6 Jh6 42...Va8 43.Dd5 De8 44.Vd7+/- 43.Dd5 Kg8 44.Sh5 Kh8?? 44...c3 45.Vd7 c2 (45...Dxb4 46.Sg6 Vf8 47.Db7 Db1+ 48.Kh2 Ve8 49.Vxg7+ Kf8 50.Vh7 Jg4+ 51.hxg4 Dg1+ 52.Kxg1 Ve7 53.Dxe7+ Kg8 54.Dg7#) 46.Vxe7 c1D+ 47.Kh2 Df4+ 48.Kg1 Dc1+ (48...Dxb4?? 49.Vb7 De1+ 50.Kh2 Vxb7 51.e7+ Kh8 52.e8D+ Dxe8 53.Sxe8+-) 49.Kh2 Df4+ 50.Kg1 Dc1+= (50...Dxb4 51.Vb7 De1+ 52.Kh2+-)  45.Vd7 Dxb4 46.De4 Jg8 47.Sg6 Db1+? 47...d2 48.Dxh4+ Jh6+- 48.Kh2 Da2 48...Db2 49.Dxh4+ Jh6+- 49.Dxh4+ Jh6 50.e7 c3 51.Vd8+ Dg8 52.Vxb8 Dxb8+ 53.Dg3 Dc8 54.De3 1:0 comp. Fritz 6 - comp. Fritz 8, tématický zápas na 2x25 min.(12), Jihlava 19.04.2003 54.De3 Dg8 55.e8D+- 

20...Dc5 comp. Chess Tiger 14.0 21.Vb3 0-0-0?? 21...b6=/+ 22.Sa6 bxa6 23.Dxa6+ Kc7 24.Vb7+ Kd6 25.Dd3 d4 26.Dg3+ Kd5 27.b4?? 27.h4 g4 28.Dxg4+- 27...Dc3 28.Dxc3 dxc3 29.Vxe7 Kc4 30.Vc7 Vd6 31.b5 c5 32.Kh2 Ve8 33.e7 Kxb5 34.Vxa7 c2 35.Vc1 Vd2 36.Vb7+ Kc4 37.Vc7?  37.Vb2 Kc3 38.Vb3+ Kd4 39.Vb2-+ 37...Ve2 38.a4 38.f3 Kc3 39.Vxc5+ Kb2-+ 38...Kb3 39.Vxc5 V8xe7 40.Vb5+ Kc3 41.a5 Kd2 42.Va1 Ve1 43.Vd5+ Kc3 44.Vc5+ Kb3 45.Va3+ Kxa3 46.Vxc2 V1e2 47.Vxe2 Vxe2 48.a6 Va2 49.Kg3 Kb4 50.a7 Vxa7 51.h4  51.Kf3 Kc3-+ 51...gxh4+ 52.Kxh4 Kc3 52...Va5! 53.Kg3 Kc4 54.f4 Kd4 55.Kf2 Va2+ 56.Kf3 g6!-+ 53.Kg4-+ Kd2 54.Kf4 g5+ 55.Kf5 Ke1 55...Ke2! 56.Ke6 Kxf2 57.g4 Vd7!! 58.Kf5 Kf3! 59.Ke6 Kxg4 60.Kxd7 Kf5-+ 0-1 comp.Shredder 7 - comp. Chess Tiger 14.0, tématický zápas na 2x25 min.(14), Jihlava 17.06.2003

20.g3 Abma 20...a6

21.Dg4?!
21.De3!?
21.b4!

21.Dg4?!-/+ Abma 21...0-0-0 22.Vc3 d4 23.Vc2 Vh6 24.h3 Kb8 25.Vd2 Vhh8 26.a3 c5 27.b4 cxb4 28.axb4 Jc6 29.b5 axb5 30.e7 Jxe7 31.Sxb5 Jg6 32.Sf1 Je5 33.Dd1 Vhe8 34.Sg2 Da3 35.Vf1 d3 36.Db1 Vd7 37.Va2 Dc5 38.Da1 Kc7 39.Vb1 b5 40.Vc1 Jc4 41.Sf1 d2 42.Vd1 Dd4 43.Db1 Ve5 44.Db4 Dc5 45.Dc3 Ve1 46.Vxe1 b4 47.Da1 dxe1D 48.Dxe1 Je5 49.Sg2 Vd4 50.Da1 Kd8 51.Kh2 Ke7 52.Db1 Kf7 53.Dh7 Vd8 54.Dh5+ Kg8 55.Se4 Jf7 56.Vc2 Dd4 57.Sg6 Dd7 58.Vb2 Vb8 59.Sc2 Jh6 60.Dg6 Kf8 61.Dh7 Jf7 62.Sb3 Dc6 63.Vd2 Dc3 64.Vd3 De1 65.Df5 De5 66.Dg6 Dc7 67.Vd4 Da7 68.Vd2 Db7 69.Sd5 Da7 70.Ve2 1/2 Abma,Klaas - Wirth,Reinhard CC.2004.0.00091 IECG, 24.03.2004

21.De3!?-/+ Reutov 21...0-0 22.Db6 Vab8 23.Sb1 g6 24.b4 Kg7 25.Dd4 Vbe8 26.h4 gxh4 27.gxh4 Vh8 28.Vg3 Vh6 29.a3 Veh8 30.Vf3 Jf5 31.Sxf5 Vxh4 32.Dxh4 Vxh4 33.e7 Dh2+ 34.Kf1 Vh8 35.Vg3 Ve8 36.Sd7 Kf7 37.Vh3 Dxh3+ 38.Sxh3 f5 39.f4 Vxe7 40.Vxe7+ Kxe7 41.Kf2 b6 42.Ke3 a5 43.bxa5 bxa5 44.Kd4 Kd6 45.Sf1 c5+ 46.Kc3 Ke6 47.Sb5 1-0 Reutov,Valery Vladimirovic (2203) - Gérard,André (1908), CT21/pr36 ICCF, 01.10.2015

21.b4!-/+

Zajímavé varianty vznikají po 18...a6!? s plánem 18...Dc7 a Vd8 19.Sd3!? S jasným plánem 20.Dc2 19...d5 Uvolňuje pole d6 pro svoji dámu, která by měla odsud ostřelovat spolu s věží h8 bod h2. 20.Dc2! Bílý by rád šachoval střelcem na g6. Zřejmě méně přesné je 20.h3!?. Profylaktický tah podle poučky, která říká...předejdi hrozbě ještě dříve než bude nastolena. Má ale i svou nevýhodu a to oslabení krále a pěšcové struktury. 20...Dc7 viz varianta 18...d5!

Dr. Sacripanti doporučuje 18...Dc7, po čemž by se mělo ukázat, že bílý tahem věží na a3 ztratil tempo. Pozice je ale přesto asi vyrovnaná.

18.Dg4 =/+ Fedotov 18...Dc7 19.b3 d5 20.Sd3 Dxh2+ 21.Kf1 Vh4 22.Dg3 d4 23.Vf3 Dxg3 24.Vxg3 Vh1+ 25.Ke2 Vxe1+ 26.Kxe1 Jd5 27.Vg4 c5 28.g3 Ke7 29.Sf5 Vh8 30.Kd2 Kd6 31.Ve4 Je7 0-1 Fedotov,Alexander (1604) - Trani,Francesco (2005), CP.1998.P.00065 IECG, 01.10.1998

V pohodě tahem je i Roehmovo 18.Vd1,

18...Dc7!
18...d5!

18...Dc7! Pelt 19.Vh3 Vxh3 20.gxh3 0-0-0 21.Dh5 g6 22.Dh7 d5 23.Sd3 f5 24.Df7 Vh8 25.Sf1 Dd6 26.a3 g4 27.Df6 Vh5 28.Sg2 28.Vd3 Kc7-+ 28...gxh3 29.Sf3 29.Sf1 g5 30.Df8+ Kc7-+ 29...Vh7 30.Sxd5??  30.b4-+ 30...Jxd5 31.Dxg6 Ve7 32.Dxf5 Dxe6 33.Dxe6+ Vxe6-+ 0-1 Roehm,Norbert 2045 - Pelt,Alexander 2000 Pfalz ch, 2000

Stejně dobré je i Kolkovo 18...d5!  s hrozbou 19...Dc7 19.Vh3 Nebo 19.h3!? Dd6! s dalším 20...0-0-0 a velkou výhodou černého.19...Vxh3 20.gxh3 g6 21.Df3 Jg8 22.Sd3 f5 23.Dg3 Df6 24.Dc7 De7 25.De5 0-0-0 26.Ve1 d4 27.a3 Jf6 28.Vc1 Vd6 29.Sc4 Jh5 30.Vd1 Jf4 31.Vxd4 Vxd4 32.Dxd4 b5 33.Sf1 Jxe6 34.De3 Df6 35.Dxa7 Dxb2 36.Df7 Jd4 37.De8+ Kb7 38.Dd7+ Kb6 39.Dd8+ Kc5 40.De7+ Kd5 41.Dd7+ Ke5 0-1 Blaško,A-Kolek,P/1998-99 1.liga, 0-1

Po 18.Dd3? se silnou hrozbou 19.Vh3! uvádí Bruno de Baenst správné 18...Dc7! s dalším 19...0-0-0 a výhodou černého, například 19. Vh3 Guadamuro Torrente 19...0-0-0 20.Vc1 d5 21.Sb3 De5 22.Dc3 Dxe6 23.Ve3 Dd6 24.g3 d4 25.Da5 dxe3 26.Dxa7 exf2+ 0-1 Guadamuro Torrente,D-Lozano Martin,F/Malaga 2001/CBM 080 ext;

18.Vb3! comp. Shredder 7.04 Tato varianta by se mohla nazývat třeba varianta motorů řady Shredder, protože právě tyto motory ji výhradně volí. Navíc se zdá, že právě tento tah by mohl být tím zcela nejpřesnějším v dané pozici.

18...Dc7!?
18...d5!?
18...b5
18...b6?
18...Vb8

18...Dc7!? comp. Shredder 7

19.Sd3!
19.h3
19.g3!?

19.Sd3! d5! Po hrubé chybě 19...0-0-0?? uvádí Herrera 20.Sa6!+- ; Po 19...Vh6?! přijde 20.a4 d5 21.g3 b6 22.Dg4 Kf8! 23.a5 b5 stojí černý jenom lépe. 

20.h3
20.g3!

20.h3 comp. Shredder 7.04. 

20...b6
20...Vd8
20...c5
20...g6
20...Vh4
20...Kf8!?

20...b6!? comp. Shredder 7

21.Sb1
21.Sc2
21.Vb4
21.Df3

21.Sb1 comp. Shredder 7.04 21...0-0-0 22.a4 Kb8 23.a5 b5 24.Vc3 Df4 25.Vb3 Vh4 26.Sd3 Da4 27.Dc2 Dxa5 28.Vc1 b4 29.g3 Vd4 30.Kg2 Vd6 31.De2 g6 32.De1 32.Sxg6 Jxg6 33.e7 Jxe7 34.Dxe7 Dc7 35.Df8+ Dd8 36.Dxd8+ Vxd8 37.Vxc6 f5-/+ 32...c5 33.Sxg6 Jxg6 34.e7 Jxe7 35.Dxe7 Dc7 36.Df8+ Kb7 37.Ve3 37.Vf3 Vc4 38.Ve1 g4 39.hxg4 Vd7=/+ 37...Ve4 38.Vxe4 dxe4 39.Vc2 a5 40.Kh2 a4 41.Dg8 e3 42.Dc4 exf2 43.Vxf2 Dc6 44.Vg2 Kb6 45.Dg8 45.Dc1 c4-+ 45...Vd1 46.Db8+ Ka6 47.Df8 a3 48.De7 Dd5 49.De2+ 49.bxa3 Vd2 50.Vxd2 Dxd2+ 51.Kh1 Dc1+ 52.Kh2 bxa3 53.Dxf6+ Kb5 54.Df7 Dc2+ 55.Kh1-+ 49...Ka5 50.bxa3 bxa3 51.Dc2  51.De3 Kb4 52.Df2 f5-+ 51...Kb4 52.De2  52.Df2 f5 53.h4 gxh4 54.Df4+ Dd4 55.Dxd4+ cxd4 56.gxh4-+ 52...f5 53.Dc2 Df3 54.De2 Dxe2 55.Vxe2 c4 56.g4 c3 0:1 comp. Shredder 7.04 - comp. Shredder 7, tématický zápas na 2x25 min.(11), Jihlava 19.03.2003 56...c3 57.gxf5 Vd2-+

21.Sc2 comp. Shredder 7

21...0-0-0!
21...g6

21...0-0-0! comp. Shredder 7.04  22.Da6+ 22.a4!?=/+ 22...Kb8 23.Da4 f5 24.Dd4 g6 25.Df6 g4 26.hxg4 fxg4 27.Vg3 27.Dg5 Vh2-/+ 27...Vdf8 28.Dg7 Df4 29.De5+ Dxe5 30.Vxe5 Vf4 31.Sd1 Vhf8 32.Ve2 Kc7 33.Va3 a5 34.g3 Vd4 35.Sc2 Vf3 36.Vae3 Kd6 37.b3 Vxe3 38.fxe3 Vb4 39.e4 d4 40.Vd2 c5 41.Kf2 Jc6 42.a3 Vb5 43.e5+ 43.Ke2 Je5-+ 43...Ke7 44.Se4 Jxe5 45.Sd5 a4 46.bxa4 Va5 47.Ve2 Jd3+ 48.Kf1 Vxa4 49.Vh2 Je5 50.Vb2 Vxa3 51.Vxb6 c4 52.Vb7+ Kd6 53.e7 Va8 54.Se4 Ve8 55.Vb5 Ke6 56.Ke2 56.Kf2 c3-+ 56...Vxe7 57.Vb6+ Kd7 58.Kd1 Ve6 59.Vb7+ Kd6 60.Vb5 Ke7 61.Vb7+ Kf6 62.Vc7 Va6 63.Vc8 Va1+ 64.Kc2 Va2+ 65.Kc1 c3 66.Kd1 Vd2+ 67.Kc1 Ve2 0:1 comp. Shredder 7 - comp. Shredder 7.04, tématický zápas na 2x25 min.(12), Jihlava 19.03.2003  67...Ve2 68.Sc2 Vg2-+

21...g6 comp. Shredder 7.04 22.Vg3 0-0-0 23.Df3 Vdf8 24.a4 Vh4 25.Da3 Vd8 26.Dc3 Vc4 27.Dd2 Kb8 28.a5 b5 29.Sd3 Vh4 30.Dc3 d4 31.Da3 Vd5 32.b3 Vh5 33.Db4 a6 34.Dd2 c5 35.Vg4 Ve5 36.Vxe5 Dxe5 37.Ve4 Dd6 38.Ve1 g4 39.Se2 f5 40.f4 g5 41.hxg4 fxg4 42.Sxg4 Vh4 43.Sd1 Vxf4 44.Sc2 Kc7 45.Sd1 45.De2 Vh4 46.De5 Dxe5 47.Vxe5 c4 48.bxc4 Kd6-+ 45...c4 46.bxc4 bxc4 47.g3 Vf8 48.Kg2  48.Dxg5 Vg8 49.De5 Vxg3+ 50.Kf2-+ 48...Dd5+ 49.Kg1 Vh8 50.Dg2 d3 51.Sf3 d2 52.Vb1 Dd4+ 53.Df2 Jc6 53...Jf5 54.Dxd4 Jxd4 55.Sd1-+ 54.Dxd4 Jxd4 55.Sd1 c3 56.Kf2 56.Vb4 c2 57.Vc4+ Kd6 58.Vxc2 Jxc2 59.Sxc2 Ve8-+ 56...c2 57.Sxc2 Jxc2 58.Ke2 Ja3 59.Vb4 Vh2+ 60.Kd1 Jb1 60...Jb1 61.Vxb1 Vh1+ 62.Kxd2 Vxb1-+ 0:1 comp. Shredder 7 - comp. Shredder 7.04, tématický zápas na 2x25 min.(18), Jihlava 19.03.2003

21.Vb4 0-0-0=/+

21.Df3 0-0-0 22.a4 Vh4!=/+

20...Vd8 comp. Fritz 6 21.Dc2 g4 22.Sh7 Vd6 23.hxg4 Kd8 24.Va3 Db6 25.Sf5 Kc8 26.Db3 26.Da4 a6= 26...Dxb3 27.Vxb3 c5 28.Va3 28.f4 c4 29.Va3 a6-/+ 28...a6 29.f4 c4 30.Vh3 Ve8 30...Vxh3 31.gxh3 Vb6 32.Ve2-/+ 31.Vh7 31.Sc2 d4=/+ 31...g6 32.Sc2 d4 33.Sd1 Kd8 33...d3 34.Kf1-/+ 34.Vf7 f5 35.gxf5 Jxf5 36.g4 Je3 37.f5 gxf5 38.gxf5 Ve7 38...Vd5 39.Sh5 Jxf5 40.Sf3-/+ 39.Vf8+ Kc7  39...Ve8!? 40.Vf7 Vd5-/+  40.Sh5 Vd5 41.Sg6 b5 41...Va5!? 42.a3 Ve5= 42.Kf2 b4 43.Kf3 Ve5 43...Kd6 44.Vh1 c3 45.bxc3 bxc3 46.Ke4+- 44.Va8 Va5 45.Ke4 c3 46.Vb1 Jc4 47.Kd3 Jxb2+ 48.Kxd4 Kb7 48...Kd6 49.Vf1 Vd5+ 50.Ke4 Ve5+ 51.Kf4 Jd3+ 52.Kg5+- 49.Vf8 Kc6 50.Vb8 Vd5+ 51.Ke4 Vc5 52.Vxb4 Jc4 53.Vc1 Jd6+ 54.Kf4 a5 54...Jb5 55.Sh5+- 55.Vd4 Jb5 56.Vd3 c2 56...Jc7 57.Vcxc3 Jxe6+ 58.fxe6 Vxe6 59.Se4+ Kb6+- 57.Vd2 Ja3 58.Sf7 Vb7 58...Vc4+  59.Ke5 Vb7 60.Se8+ Kb6 61.f6+- 59.Se8+ Kb6 60.f6 Ka7 60...Vc4+ 61.Kg3 Vc3+ 62.Kg2 Jc4+- 61.Vd7 Vc4+ 62.Kf3 Vc3+ 63.Kf2 Vc4 64.Vxb7+  64.f7 Vf4+ 65.Kg3 Vf6 66.Vxb7+ Kxb7+- 1:0 comp. Shredder 7 - comp. Fritz 6, tématický zápas na 2x25 min.(13), Jihlava 01.05.2003 64.Vxb7+ Kxb7 65.f7 Vf4+ 66.Kg3+-

20...c5  comp. Deep Rybka -4.1-x64 21.Sb5+ Kf8 22.Vg3?! 22.Vd3!? g4 23.Vg3 gxh3-/+ 22...a6 22...Vh4! 23.b3 a6-/+ 23.Sd7 Vh4 24.b3 Dd6 25.Dc2 b6 26.a4 Kg8 27.a5 27.Vd1!?=/+ 27...b5-/+ 28.Vd1 c4 29.bxc4 Dc5 30.Vgd3 bxc4 31.Vb3 Dxa5 32.Vb2 Ve4 33.Kf1 Dc5 34.Vdb1 Dd6 35.g3 De5 36.Kg2 c3 37.Va2 d4 38.Vb5? 38.Dd3 Dd5 39.Va5 Dxa5 40.Dxe4-+ 38...Ve2 38...axb5?! 39.Vxa8+ Kh7 40.f3-+ 39.Dxe2 Dxe2 40.Vxe2 axb5 41.Sxb5 Kf8 42.f4 42.Ve1 Va5 43.Sd3 Jc6 44.e7+ Jxe7-+ 42...gxf4 43.gxf4 Jf5 44.Sd3 g6 45.Se4 45.Kf3 Ke7 46.Ve1 Vh8-+ 45...Va1 46.Kf2 46.e7+ Jxe7 47.Vc2 f5-+ 46...Ke7 47.Ve1 47.Sc2 Je3 48.Vxe3 dxe3+ 49.Kxe3 Va2 50.Sxg6 Vg2 51.Sf5 c2 52.Sxc2 Vxc2 53.Ke4 Kxe6 54.Kd4 Vh2 55.Ke4 Vxh3 56.f5+ Kd6 57.Kd4 Vh4+ 58.Kd3 Ke5 59.Ke2 Va4 60.Kd3 Vd4+ 61.Kc3 Ke4 62.Kc2 Ke3 63.Kc3 Ve4 64.Kc2 Vc4+ 65.Kb3 Kd3 66.Kb2 Vb4+ 67.Ka3 Kc3 68.Ka2 Va4+ 69.Kb1 Va8 70.Kc1 Va1# 47...Vxe1 48.Kxe1 Kxe6 49.Sd3 49.Sb1 Je3 50.Sxg6 f5 51.Ke2 Jg2 52.Sh7 Jxf4+ 53.Kd1 d3 54.Sg8+ Ke5 55.Sb3 Jxh3 56.Kc1 Kd4 57.Kb1 f4 58.Sd1 Jg1 59.Ka1 c2 60.Sxc2 dxc2 61.Kb2 Kd3 62.Kc1 Je2+ 63.Kb2 c1D+ 64.Ka2 Jc3+ 65.Kb3 Db1+ 66.Ka3 Ja2 67.Ka4 Db4# 49...Je3 50.Ke2 f5 51.h4 Jg2 52.Kd1 Jxf4 53.Sa6 Ke5 0:1 comp. Fritz 11 - comp. Deep Rybka -4.1-x64, HP Pavilion dv7, Blitz:10', tématic. partie, Praha (2), 03.03.2013 54.Kc2 Jd5-+

Herrera uvádí 20...g6 21.Df3 (Stálo by za to vyzkoušet 21.Vb4!?, např. 21...c5 22.Dc2 Da5 23.Sb5+ Kf8 24.Dxc5 Vh4! 25.g4! Vxh3 26.Dd6 Dd8 27.Sd7 Db8 28.Dxb8+ Vxb8 29.Vc1 s dobrou kompenzací za pěšce a přibližně vyrovnanou koncovkou.) 21...f5?! (Silné by bylo 21...0-0! a bílý snad ani nemá žádný rozumný plán jak pokračovat, například 22.Vc3 c5 23.b3 Vad8 s lepší hrou černého.)  22.De3 Vh5 a tvrdí, že černý má malou výhodu a doporučuje spíše 22...g4 23.hxg4 fxg4 s nejasnou hrou. Dovolil bych si trošku nesouhlasit. Po 23.Dd4 a6 24.Vc1 g4 25.Se2 Vh7! 25...g5? 26.Dg7 0-0-0 27.Dd4+/= 26.Vcc3! g5 27.Vg3= je pozice v dynamické rovnováze s nejasným výsledkem.

Zajímavou možností je 20...Vh4, po čemž sice přijde velmi efektní 21.Vb4!, nicméně ani tímto trikem bílý hru nevyrovná. Pokud bílý hraje nepozorně 21...0-0-0? (Ještě horší je zde 21...Vxb4?? 22.Dh5++-), přijde 22.Vxh4 gxh4 23.Dg4 se skvělou kompenzací za pěšce . Podstatně silnější je ovšem 21...Vh6!, např.  22.Vg4 0-0-0! a to samé po 22.Dd1 Kf8! má černý v obou případech lepší vyhlídky. Popřípadě pokud bílý hraje 22.a3, přijde 22...Kf8! opět s lepšími vyhlídkami černého.

20...Kf8!? Cheek 21.Sb1 21.Vc3 b6 22.Df3 Vh6 23.Sc2 Dd6-/+ 21...c5 22.Vg3 Vh4 23.Df3 Kg8 24.a3 Vf8 25.Dd1 Da5 26.b4 cxb4 27.Vb3 bxa3 28.Vxb7 Ve8 29.g3 Vh6 30.De2 f5 31.Vc1 d4 32.Dc4 Kh7 33.Dxd4 a2 34.Sc2 a6 35.Kg2 Vxe6 36.Dd1 Vh6 37.Vd7 De5 38.Va1 De6 39.Vd2 Kh8 40.Sa4 Vf8 41.Vaxa2 f4 42.Sd7 Db6 43.Df3 a5 44.Vab2 1/2 Reed,Arthur F (2040) - Cheek,Colin (2118), BCCA/Sil2/2016 (ENG) ICCF, 20.02.2016

20.g3! Herrera 

20...g6!
20...a6?
20...c5?
20...Vh6

20...g6!-/+ Guerra Mendez 21.Df3 21.Dg4 Kf8 22.Db4 b6 23.Sxg6 c5 24.Dc3 Kg7-/+; 21.Dd2!? Kf8 22.Va3! (22.Db4 b6 23.Sxg6 (23.h4? c5!-+) 23...c5 24.Dc3 Kg7-/+) 22...a6 23.b4 Kg7 a černý má výhodu.21...f5 22.De3 g4 23.Dd4 0-0 24.Va3 c5 25.Vc3 c4 26.Sf1 b5 27.Sg2 Db6 28.Vd1 Dxd4 29.Vxd4 Vfd8 30.Vc1 Vd6 31.a4 a6 32.Va1 Vad8 33.axb5 axb5 34.Va5 Vb6 35.Kf1 Kg7 36.Va7 Kf6 37.Vd1 d4 38.f3 gxf3 39.Sxf3 Vxe6 40.g4 Jd5 41.gxf5 Je3+ 42.Ke2 gxf5 43.Vh1 c3 44.Kd3 Jc4 0-1 Gonzales Perez,Arian (2430) - Guerra Mendez,Jose (2399), Capablanca Memorial op 42nd Havana, 25.05.2007

20...a6?=/+ Seelig 21.Dg4 c5 22.Da4+ Kf8 23.Dd7 Dxd7 24.exd7 b5 25.Se2 d4 26.Sf3 Vd8 27.Sb7 c4 28.Va3 g4 29.Vxa6 Vxd7 30.Va8+ Kf7 31.Vxh8 Vxb7 32.Vd1 d3 33.h3 gxh3 34.Kh2 Jd5 35.Kxh3 Jb6 36.Kg2 Ja4 37.Vd2 Ve7 38.Vh1 Jc5 0-1 Vahvaselkae,Juha (2053) - Seelig,Juergen (2302), VWC8 /pr 1 ICCF, 01.09.2015

20...c5? 21.Sb5+ Kf8 22.Vd1 b6 23.Sd7 a5-/+

20...Vh6 21.a4 Kf8 22.a5 c5 23.Sc2 Dc6-/+

19.h3 comp. Shredder 7 19...d5 20.Sd3 viz 19.Sd3 comp. Shredder 7 - comp. Shredder 7.04, tématický zápas na 2x25 min.(12), Jihlava 19.03.2003

19.g3!? comp. Shredder 7.04 19...d5 20.Sd3 b6 21.Sa6 21.Dg4! 0-0-0 22.a4 a5 23.Vc1 Vd6-/+ 21...Vd8 21...Kf8! 22.Ve3 Ve8 23.Df3 Kg8-/+ 22.Vc3 Kf8 23.Vcc1 c5 24.Sd3 d4 25.b4 Vh6 26.a3 Vd5 27.Dg4 a5 28.bxa5 bxa5 29.Ve2 Kg8 29...g6!?=/+ 30.Vb2 Kf8? 30...f5 31.Dxg5 Vg6+/- 31.Vcb1 Vd8 32.Vb7 Dd6?? 32...Dc6 33.Vd7 Ve8+- 33.Vd7 Vxd7 34.exd7 f5 34...Dc7 35.De4 Dd8 36.Sc4+- 35.Sxf5 Jxf5 36.Dxf5+ Vf6 37.De4 Kg8 38.Vb8+!! Dxb8 39.Dd5+ Kh7 40.d8D Dxd8 41.Dxd8 Vf3 42.Dxa5 Vf5 42...Vc3 43.a4+- 43.a4 Vd5 43...g4 44.Db5 Ve5 45.Kf1+- 44.De1  44.De1 Vf5 45.De4+- 1:0 comp. Shredder 7.04. - comp. Shredder 7, tématický zápas na 2x25 min.(17), Jihlava 19.03.2003

18...d5!? comp. Fritz 6

19.Sd3!
19.Vxb7?

19.Sd3! comp. Shredder 7

19...Dc7!?
19...Dd6

19...Dc7!? comp. Fritz 6 viz 18...Dc7 comp. Shredder 7 - comp. Fritz 6, tématický zápas na 2x25 min.(13), Jihlava 01.05.2003

19...Dd6 comp. Chess Tiger 14.0 20.h3 b6 21.Va3 21.Sc2!? Dc7 22.Vg3 0-0-0 23.Vg4 Vh5-/+ 21...Dc7 22.Sc2 0-0-0 23.Da6+ Kb8 24.Vee3 d4 25.Ve1 c5 26.Sd3 Jd5 27.Da4 27.Se2!?-/+ 27...Vhe8-+ 28.Sf5 Ve7 29.Db5 29.Dc4 Dc6-+ 29...Vd6 30.Dc4 30.Db3 c4 31.Dg3 d3-+ 30...g6 31.Sg4 31.Sd3 Dc6 32.Sxg6 Vdxe6 33.Vxe6 Vxe6-+ 31...f5 32.Se2 Vexe6 33.Vb1 Ve8 34.Sf1 34.Vd1 g4 35.Sf1 gxh3 36.Vxh3 Jf4-+ 34...g4 35.h4 Vh8 36.g3 f4 37.Dd3 37.De2 fxg3 38.fxg3 Je3 39.Vxe3 dxe3 40.Dxe3 Vf6-+ 37...g5 38.Ve1 38.De4 fxg3 39.fxg3 gxh4-+ 38...gxh4 39.gxf4 Jxf4 40.Df5 Vdd8 41.De4 41.Kh1 Vdf8 42.De4 d3-+ 41...h3  41...d3 42.Va4 Vhf8 43.De3 Jh3+ 44.Sxh3 gxh3 45.Dxh3-+ 42.b4 42.Sb5 d3 43.Sxd3 Vd4-+ 42...c4 43.Sxc4 d3! 44.Sxd3 44.Dxd3 Jxd3 44...h2+ 45.Kh1 Vh3 0-1 comp. Shredder 7 - comp. Chess Tiger 14.0, tématický zápas na 2x 25 min.(12), Jihlava 17.06.2003 46.Vxa7 Kxa7-+

19.Vxb7? Harding 19...Dd6! 20.g3! Herrera píše, že tento tah sice oslabuje bod h2, ale zase na druhou stranu bere černému pole f4. Harding analyzuje tah 20.h3 s touto variantou: 20...dxc4 21.Dxc4? (Chyba! Nutné je 21.Vd1! Jd5 22.Vxg7 De5 23.Dxe5 fxe5 24.Vxg5 Vb8 25.Vd2 Ke7 26.Vxe5=/+) 21...a5 (Přesnější je 21...Vd8!? 22.Vxa7 Vh4 23.De2 g6 24.b3 Db4 25.g3 Vhd4-/+) 22.Vd7 Db4 23.De2? (Opět chybné! Správné je 23.Dc1! Kf8 24.a3 Db6 25.Ve4 Ve8, ale i zde má černý výhodu.) 23...Kf8? (A opět chyba v analýze. Výhodu černý drží po 23...0-0! 24.Vc1 Vfe8 25.a3 Db3-/+) 24.Ved1 Ve8 25.Vd8 Db6 26.Vxe8+ Kxe8 27.Vd7 s kompenzací bílého. 20...dxc4 21.Vd1 Jd5! Herrera uvádí varianty 21...De5? 22.Vdd7? (Silnější je 22.Dxc4! a5!? (Nebo 22...Kf8 23.Vxe7! Kxe7 24.Dxc6 Vhd8 25.Vd7+ Kf8 26.e7+ Dxe7 27.Vxe7 Kxe7 28.Db7++/- nebo 22...g6 23.Vxe7+! Kxe7 24.Dxc6 Vhd8 25.Vd7+ Kf8 26.e7+ Dxe7 27.Vxe7 Kxe7 28.b4+/-) 23.Vxe7+! Kxe7 24.Dxc6 Vhd8 25.Vd7+ Kf8 26.e7+ Dxe7 27.Vxe7 Kxe7 28.Kg2+/-) 22...Jg6 23.Dxc4= a také 21...Dc5? 22.Vdd7 prý s výhodou bílého. Skutečnost je však taková, že pozice bílého je již vyhraná, nejde nyní totiž 22...Jg6?, pro 23.Dc2!+-, takže černý musí hrát 22...Jf5! a bílý pokračuje 23.e7!+- 22.Vxg7! Po 22.De4 uvádí Herrera 22...Vh6! (22...0-0-0 23.Vxa7 (Lepší není ani 23.Vxg7 Dc5 24.Vd4! Vhe8 25.Vxc4 Dd6-/+ ) 23...Dc5 24.Vxg7 Vxh2? (Silnější je 24...Je7!, např. 25.De2 Vxd1 26.Dxd1 Vd8-/+) 25.Vd4 Vdh8 26.e7 Vh1+ 27.Kg2 V1h2+ (27...V8h2+?? 28.Kf3+-) 28.Kg1=) 23.Vxg7 Kf8 24.Vf7 s výhodou černého. 22...f5? Herrera uvádí nyní jako správné 22...De5! s těmito variantami: 23.Dxe5 (23.Dxc4?! Dxe6 24.Dc5 Jf4?-/+ (24...a6! 25.b3 Vh6-/+) Podívejme se dále: 25.h4! Jh5 26.Vd6! De1+ 27.Kh2 gxh4! (27...Jxg7? 28.Dxc6+ Kf7 29.Vxf6+ Kg8 30.Dxa8+ Kh7 31.Dc6 Ve8 32.hxg5+/- ) 28.g4! Jxg7 29.Dxc6+ Kf7 30.Vxf6+ Kg8 31.Dc4+ Kh7 32.Dc2+ Kg8 33.Dc4+ Je6 34.Vxe6 Dxf2+ 35.Kh1 Kf8 36.Db4+ Kg8= ) 23...fxe5 24.Ve1=/+ /= Pravděpodobně remíza. Černý má lepší pozici, ale asi nedostačující k výhře. (Herrera) (24.Vxg5?! Vb8 25.Vd2 Jf6 26.Vxe5 Vxh2! 27.Vc2 Vh5 28.Vxh5 Jxh5 29.Vxc4 Vxb2 30.g4 Jf6 31.g5 Jd5 32.g6 Kf8 33.Vxc6 Vxa2 34.f4 Je7 35.Vc7 Jxg6 36.f5 Jf4 37.Vc8+ Ke7 38.Vc7+ Kf6 39.Vf7+ Kg5 40.e7 Ve2 41.Kf1 Ve4 42.f6 Jd5 43.e8D Vxe8 44.Vxa7 Jxf6=/+)  24...Vb8!? a) 24...a5 25.Vxe5 Vb8 26.Va7 Vf8 (26...Vg8 27.Va6?! (27.Ve4! Vg6 28.h4 c3 29.bxc3 Jxc3 30.Ve5 gxh4 31.Vh5= ; 27.Vxa5? Ke7 a dále 28.Va7+ Kd6 29.Ve2 Vbd8 30.Kg2 Vg6=/+) 27...Jb4 (27...Vc8 28.Va7 g4 (Nebo 28...Vg6 29.h4! (29.Vxa5 Ke7=/+; 29.Ve4 c3=/+) 29...Vc7 30.Vxc7 Jxc7 31.hxg5 Jd5 32.f4 Ke7 33.Ve4 Vxe6 34.Vxc4 Ve1+ 35.Kf2 Vb1=) 29.Vb7 (29.Vh5!? c3 30.bxc3 Jxc3 31.Vhh7 Jxa2 32.Vae7+ Kd8=) 29...a4!? (29...Jc7 30.Vb6!? (30.Vxa5 Ke7=/+) 30...Jb5 31.Vb7 a4 32.Kg2 Jd4 33.Vc5 Jxe6 34.Vxc4 Vg6 35.Vh7 Jf8=) 30.a3 c3 (30...Jc7!? 31.Vb6 Jb5 32.Vb7 Jd4 33.Kg2 Vg6 34.Vh7 Jxe6 35.Ve4 c5 36.Vh8+ Kd7 37.Vxc8 Kxc8 38.Vxc4 Kd7=) 31.bxc3 Jxc3 32.Vf5 Jd5 33.Vff7 Vg6 34.Vh7 Jf6 35.Vh8+ Vg8 36.Vh6 Jd5 37.Vhh7 c5 38.Vhd7=) 28.Va7 Jd3 (28...Jxa2 29.Vexa5 Jb4 30.Vf7 g4 31.Vaa7 Jd5 32.Vfd7 Vg6 33.Vh7 Jf6 34.Vh8+ Vg8 35.Vh6 Jd5 36.Vhh7 Vd8 37.h3 gxh3 38.Vxh3 c3 39.bxc3 Jxc3 40.Vhh7 (40.Vc7!? Jd5 41.Vxc6 Kf8=) 40...Jd5 41.Kf1 Vb8 (41...c5!?=) 42.Ke1 Jb6 (42...c5! 43.Vad7 Jc3=) 43.Vae7+? (43.Ke2!? Kd8 44.Vac7 Vc8 45.Vb7 Jd5 46.Kd3 Jf6 47.Vhf7 Jd5 48.Kd4+/=) 43...Kd8 44.Vc7 Vc8 45.Va7=) 29.Vf5 g4 30.Vff7 Je5 31.Vh7 Jg6 32.Kg2 a4 33.a3 Jf8 34.Vhf7 c5? (34...Jg6! 35.Vxa4 Vf8! 36.Vxf8+ Kxf8 37.Vxc4=) 35.h3 Jg6 36.hxg4 Je5 37.Vfe7+ Kd8 38.Vh7 Jxg4 39.Vxa4 Je5 40.Vaa7+/-) 27.Vxg5 Vxb2 28.Vgg7 Vb8 29.Va6 Je7 (29...Vc8 30.Vxa5 c3 31.Vc5=) 30.Va7= b) 24...c3 25.bxc3 Jxc3 26.Vxe5 Jxa2 27.Vexg5 Jc3 28.f4 a5 29.f5 Jd5 30.g4 a4 31.Vh5 Vxh5 32.Vg8+ Ke7 33.Vxa8= c) 24...Je7 25.Vxg5 Vb8 26.Ve2 Vb5 (26...e4 27.Va5 Vh6 28.Vxe4 Vxb2 29.Vxa7 Vb8 30.Vxc4 Vxe6 31.a4= ) 27.Vgxe5 Vxe5 (27...Jd5!? 28.h4 c3 29.bxc3 Jxc3 30.Ve1=) 28.Vxe5 Jd5 29.Ve4 Vh6 30.f4= ; 25.Vxa7 Jf6 26.Vxe5 Vxh2 27.Vf5! Vh7 (27...c3 28.Kxh2!! cxb2 29.Vxf6 b1D 30.Vff7= Úžasná pozice! (Herrera) 30...Db4? 31.Vg7 Df8 32.Vaf7 Dh8+ 33.Vh7 Dxh7+ 34.Vxh7 Vb2 35.Kg2 Vxa2 36.Kf3+/- Pouze bílý může vyhrát (Herrera)) 28.Va4 Ke7 29.Vxc4 Vb5 (29...Kxe6 30.Vxg5=) 30.Vxb5 cxb5 31.Vc5 Kxe6 32.Vxb5=; Další možností, kterou Herrera uvádí je 22...c3 23.bxc3 Jxc3 24.Dh5+! Vxh5 25.Vxd6 Vh8 26.Vxc6 Jd5?! (26...Jxa2! 27.Vcc7 a5=) 27.Vc5 Jb6 (27...Je7! 28.Vc7 Jf5 29.Vgf7 g4 30.Vxf6 Jd4= ) 28.Vcc7= Spíše ale bílý stojí lépe: 28...Kd8 29.Vcf7 Vc8 30.Vxf6 Vc7 31.Vxg5+/=   23.Vd7 Db8?? Herrera uvádí 23...Df8 24.De5! Dh6! a) 24...Df6 25.Dd6 Vc8 26.Vf7+- b) 24...Vc8 25.V7xd5 cxd5 (25...Dh6!? 26.Vd7 Dxh2+ 27.Kf1 Dh1+ 28.Ke2+-) 26.Dxd5 Vh7 27.Db5++-; 25.h4! gxh4 26.V1xd5! cxd5 27.Dxd5 0-0 28.e7++- 24.Dxc4 Db6 25.V7xd5! 1-0 Herrera-Popov, corr. 2006 25...cxd5 26.Da4+Ke7 27.Dd7+ Kf6 28.Df7+ Ke5 29.Ve1 Kd4 30.Dg7+ Kc5 31.Vc1+ Kb5 32.Dd7+ Ka5 33.Dxd5+ Db5 34.Vc5++-

Tah 18...b5 oslabuje dámské křídlo, např. 19.Sd3!? Kf8!? 19...d5 20.g3 a bílý má kompenzaci. 20.a4! bxa4 21.Vb7 Da5 22.Va1 De5 23.Dxe5 fxe5 24.Vd7 Vh4 25.Vxd6 Vb4 26.Sc2 Vab8 27.Sxa4 Vxb2 28.g3 s kompenzací bílého. Herrera analyzuje jinou zajímavou možnost 19.Vh3!?, kde po 19...Vxh3 20.gxh3 g6 přichází s obětí 21.Sxb5! cxb5 22.Df3 V tom je celá myšlenka oběti na b5, černý nemá tah Da5, protože mu visí věž!! 22...Kf8! 22...Jf5 23.e7! (Slabé by bylo 23.Db7? Je7 24.Df3 Kf8 25.Dxf6+ Kg8-/+) 23...Jxe7 (Nebo 23...Dc8 24.Dd5 Jh6 25.Dxd6 Jg8 26.Dd5 Jh6=) 24.Dxf6 Kd7 (Slabší je 24...a6? 25.Ve6! Dc7 26.Dxg6+ Kd8 27.Df6!+/=) 25.De6+ Ke8 (Nebo 25...Kc6 26.De4+ Kd7 27.Db7+ Ke8 28.Vxe7+ Dxe7 29.Dxa8+ Kf7 30.Dd5+ De6=) 26.Dg8+ Kd7 27.De6+ Ke8= 23.Dxf6+ Kg8 24.Df7+ Kh8 25.Df6+ Kh7 26.Df7+ Kh6 27.h4 gxh4 27...Jf5 28.e7 De8 29.hxg5+ Kxg5 30.h4+ Kh6 (30...Jxh4? 31.Dd5++/=) 31.Df6 Jg7 32.Vd1(hrozí 33.Vxd6) 32...Jf5 33.Ve1 (hrozí 34.Ve6) 33...Jg7 34.Vd1= 28.Df4+ g5 29.Df6+ Jg6 30.e7 Dg8 30...De8 31.Ve6 Vc8 (31...d5?? 32.f4 gxf4 33.Dxh4+ Kg7 34.Df6+ Kg8 (34...Kh7 35.h4+-) 35.Dg5! Kh7 36.h4+-; 31...Dg8?? 32.f4 gxf4 33.Dxh4+ Kg7 34.Df6+ Kh7 35.Df5 Dg7 36.Dh5+ Dh6 37.Dxh6+ Kxh6 38.e8D Vxe8 39.Vxe8+-) 32.f4 gxf4 33.Dxh4+ Kg7 34.Df6+ Kg8 35.Dxg6+ Dxg6+ 36.Vxg6+ Kf7 37.Vxd6 Kxe7=) 31.Ve6 Ve8! Herrera uvádí ještě 31...Kh7 32.f4! gxf4 33.Df5 De8 (Asi bylo lepší 33...Kh6!? a nevidím za bílého cestu k výhodě, např. 34.Dxf4+ Kh7 35.Df5 Kh6 s nejasnými důsledky.) 34.Kf2! (34.Vf6 vede jen k nejasné koncovce.) 34...a5 (Lepší by bylo asi 34...d5! 35.Dh5+ Kg7 36.Dxd5 Vb8 37.Vd6 Kh6 38.Df5 Kh7 39.b4 f3!? 40.Kxf3+/=) 35.Dh5+! (35.Vxd6 a4 s nejasnou koncovku vedoucí pravděpodobně k remíze) 35...Kg7 36.Dd5 Vb8 37.Vxd6 Kh6 38.Df5 b4 39.Df6+/-  (31...a5?? 32.f4 gxf4 33.Dxh4+ Kg7 34.Df6+ Kh6 35.Dxf4++-; 31...b4?? 32.f4 gxf4 33.Dxh4+ Kg7 34.Df6+ Kh6 35.Dxf4++-) Chybné by bylo 31...b4?? nebo i 31...a5??, pro 32.f4 gxf4 33.Dxh4+ Kg7 34.Df6+ Kh6 35.Dxf4+ a bílý vyhraje. Další variantou, kterou uvádí Herrera je 31...Vc8 32.f4 gxf4 33.Dxh4+ Kg7 34.Df6+ Kh7 35.Df5 s jasně vyhranou pozicí bílého, například dále můžeme zkusit 35...De8 36.Vxd6 Vb8 37.h4+- atd. 32.f4 gxf4 33.Dxh4+ Kg7 34.Df6+ Kh7 35.Df5 Dg7 36.Dh5+ Dh6 37.Df5 f3 Herrera uvádí také 37...d5 38.h4 f3 39.Kf2 Dxh4+ 40.Kxf3= 38.Kf2 Dg7 39.Dh5+ Dh6 40.Df5 Dxh2+ 41.Kxf3=

18...b6? upírá vlastní dámě dobré pole a5 jak správně uvádí Herrera a dále uvádí: 19.Vh3!, podívejme se nyní například k čemu tato varianta může vést: 19...Vxh3 20.gxh3 Kf8! 21.Dh5! Kg8 22.Df7+ Kh7 23.h4! s jasnou výhodou bílého a nejde nyní  23...gxh4?? pro 24.Ve4!+-

Herrera uvádí i 18...Vb8 a píše, že nevýhodou tohoto tahu je nemožnost dlouhé rochády. Další varianty však neuvádí. Pokusme se tedy načrtnout krátkou stěžejní variantu: 19.g3 d5 20.Sd3 c5 21.Sb5+ Kf8 22.Va3 a5 23.Sa4 c4=/+ a i zde stojí černý lépe.

Pinski uvádí také variantu 18.Sd3? Dc7 19.h3 d5 20.b4 a5 (20...0-0-0! 21.a3 Kb8 22.Vg3 Vh4-/+) 21.b5? (Zcela určitě bylo lepší 21.a3!, např. 21...axb4 22.axb4 b6=/+) 21...c5 a černý stojí mnohem lépe.

Tah 18.Sb3? se sice asi ještě v praxi nevyskytl, ale vede k pozicím, do kterých občas přejde nějaká partie přehozením tahů, např. 18...d5 (lepší je asi 18...Dc7!=/+) a dále: 19.Dd3 Schulz 19...Dd6 20.Vh3 0-0-0 21.a3 Vxh3 22.Dxh3 Df4 23.De3 Dxe3 24.Vxe3 Kc7 25.Sd1 c5 26.g3 d4 27.Ve4 c4 28.Sa4 Vd5 29.Se8 b5 30.g4 c3 31.bxc3 dxc3 32.Ve3 Kd8 33.Vxc3 Kxe8 34.Vh3 Jg6 0-1 Schulz,Harald - Schulz,R, ICCF World Cup8-9 prel-096 corr, 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz