aktualizováno 27.03.2017 18:37:27

Line-37:

Kovacsova varianta.

7...Jxe4 8.0-0 Sxc3 9.d5 Sf6 10.Ve1 Je7 11.Vxe4 d6 12.Sg5 Sxg5 13.Jxg5 h6 14.De2 hxg5 15.Ve1 Se6 16.dxe6 f6 17.Ve3 Kf8?!

 

Autorem tahu 17...Kf8?!  je údajně Kovacs. Jiné teoretické zdroje tvrdí, že autorem tohoto tahu je Nunn. Starší teorie za tento tah klade vykřičník, o něco novější zase otazník a nejnovější nic. Pravda bude asi někde uprostřed, tedy nejnovější teorie již hodnotí tah zcela správně. Bílý získá dostatečnou protihru.

18.Vh3?
18.Dg4!?
18.Dd3!?
18.Sd3!?
18.Vg3!?
18.Vd1!?
18.Sb5
18.Vd3?!
18.Vb3?!

18.Vh3? Le Blancq Bílý hraje podle známého (a dle mne nesprávného) Sorriho receptu v jiné velmi podobné pozici, kde černý má na místo Kf8 zahráno c6.

18...Vxh3
18...Kg8??

18...Vxh3 Williams 19.gxh3

19...g6!
19...De8!?

19...g6! Williams

20.h4?
20.Df3!

20.h4? Le Blancq Standardní postup. Zde ovšem není dobrý, protože bílý bude stát špatně.

20...gxh4!
20...d5?

20...gxh4! Williams

21.De4
21.Df3!?
21.Dg4

21.De4 Le Blancq

21...Kg7
21...d5!

21...Kg7 Williams 22.Dxb7! Bílý si bere toho lepšího pěšce. Slabší je 22.Dxh4? c5 (22...d5 viz varianta 21...d5) 23.Dg3 d5 24.Sf1 Da5 25.Dc3 Dxc3 26.bxc3 f5 27.Sb5 Kf6 28.Sd7 g5 a černý koncovku dovede k vítěznému konci. A rovněž 22.Sd3? d5 23.Dxh4 Dd6 24.b3 Vh8 25.Dg3 Dxg3+ 26.hxg3 (Nebo 26.fxg3 f5-+) 26...f5 s vyhranou koncovkou černého. 

22...Dc8?!
22...Db8!?
22...d5
22...a5!

22...Dc8?! Williams Myslím, že tento způsob hry na jistotu není zrovinka tím nejambicióznějším co černému pozice nabízí i když teorie považuje tento postup za nejlepší a klade za 22...Dc8 vykřičník.  23.De4! Vb8!

24.b3!
24.Sb3
24.Dxh4?!

24.b3! Le Blancq Nejlepší.

24...Db7!?
24...Dh8!?
24...Jf5??
24...g5?
24...Vb6!
24...Vb4!?

24...Db7!?  Williams Snaha o výměnu dam je zde zřejmě na místě. 25.Dxh4 Vh8 26.Dg3  Soupeři se dohodli na remíze. Teorie je však toho názoru, že černý stojí v závěrečné pozici mírně lépe a má pravdu. 1/2 Le Blancq,Simon 2280 - Williams,Ar,2335 Wales YB/10 1988

Po 24...Dh8!? hraje bílý 25.Se2! s plánem převést dámu přes a4 na d7. Další vývoj by pak mohl vypadat třeba takto: 25...Dh6 Hrozí Dd2. 26.f4 a5 Hrozí Vb4. 27.Da4! Hrozí Dd7. 27...c6 Opět hrozí vpád věže na b4. 28.Dd4 Kromě braní na d6 hrozí i Da7. 28...d5 29.Vc1 h3 a bílý nemá za svého pěšce plnou kompenzaci. Proto jsou vyhlídky černého o něco lepší.

Krytí pěšce jezdcem 24...Jf5?? je ovšem úplně špatné pro prosté 25.e7!, např. 25...De8 26.Sd5 Vb6 27.Da4!+-

Ani 24...g5? není bílému nebezpečné a to pro 25.Sd3! s hrozbou dvoutahového matu. Např. 25...f5 26.Da4 d5 27.Dd4+ Kg6 28.Dc5 a zdá se, že bílý má dostatečnou kompenzaci.

Velice se mi zamlouvá tah 24...Vb6!, který připravuje ono v partii zahrané Db7 s dalším d5 a obléháním pěšce d6 s tím, že nyní není příliš výhodné brát na h4 a zdá se, že bílý nemá k dispozici žádný rozumný plán, např. 25.Ve3 se snahou dostat věž na h3. Kdyby bílý bral 25.Dxh4?,přišlo by 25...d5! 26.Sd3 Vxe6 27.Vc1 Ve5 s jasnou výhodou. 25...Db7 26.Dg4 Ani teď nelze 26.Dxh4?, tentokrát pro vidličku 26...Jf5! s jasnou výhodou černého. 26...d5 27.Vh3 27.Dxh4 Jf5 28.Dh3 Db8! s výhodou černého 27...Jf5 Nelze samozřejmě 27...dxc4?? 28.Dxh4 a černý nezabrání matu. 28.Sd3 Vb4 29.Dd1 Hrozí 30.Sxf5 gxf5 31.Dh5 29...Vf4! a černý drží výhodu.

Poměrně hratelné je i zajímavé 24...Vb4!? s viditelnou myšlenkou ihned prosadit d5. Např. 25.Vd1!? d5! 26.Vxd5!? Jxd5 27.Dxd5 Vb8 28.Dd4 g5 29.Dxa7 Dd8 a myslím, že bílý toho za kvalitu nemá tolik, kolik by mít měl, takže se při hodnocení vyhlídek přikláním na stranu černého.

Na první pohled preciznější 24.Sb3 je ve skutečnosti slabší jak ukazují rozbory, např. 24...c5! 25.Dxh4 d5 26.Da4 c4 27.Da3 Do prohraných pozic vede 27.Sd1? Vxb2 28.Dxa7 Db7 29.Da3 Db4 30.Dxb4 Vxb4 a černý dosáhl vyhraného postavení. Nebo 29.Dxb7 Vxb7 s dalším f5 -+ a nebo 28.Da3 Vb7 29.Sa4 Db8 30.Sd7 Vb4 31.Vd1 Jf5-+. 27...Db7 28.Sd1 Db4 29.Dxb4 Vxb4 30.Ve2 f5 s velkou výhodou černého.

Není příliš dobré 24.Dxh4?!. Starší teorie uvádí 24...Vb4? (Proč ale nesebrat pěšce 24...Vxb2! a netěžit z pěšcové převahy? Např. 25.Dd4 Vb6 26.Sf1 d5 s výhodou a nebo 25.Sb3 Da6! 26.Dd4 Da5 opět s výhodou černého.) 25.Dd4 Db7! s tím, že pozice je pro černého dobrá. Přesnější hodnocení je ale asi, že pozice je vyrovnaná, např. 26.b3! (Zde přisuzuje novější teorie bílému lehkou výhodu.) 26...Db6 27.Dd2 Dc5= atd. Kromě teoretického 25...Db7 muže černý hrát třeba i 25...Da6!?, např. 26.Vc1 Db6 27.Dxb6 Vxb6 s rovnou koncovkou. Chybné by ale bylo v této variantě 26.b3? Dxa2 27.Va1 Dxb3 28.Sxb3 Vxd4 29.Vxa7 f5! 30.Vxc7 Kf6 31.Vd7 Vd3! 32.Vb7 d5 33.Vb6 Jc8 a černý vyhraje.

Velmi dobrý je Brindzův tah 22...Db8!? Tento tah černému umožňuje udržet si malou výhodu.  23.De4! Db4! 24.Ve2 c6 25.a3 Da4 26.Vd2??  Po této hrubé chybě je pozice již pro černého snadno vyhraná. Bylo dobré zkusit alespoň 26.Vc2! s výhodou černého.  26...d5!  Bílý si zřejmě myslel, ze toto dobře nelze pro 27.Sxd5, ale černý má bohužel překvapivě jednoduché 27...Db5!  a střelec je ztracen, neboť po jeho ústupu by přišlo 28...Dg5+ se ztrátou věže. Bílý tedy musí 28.Sxc6 a po 28...Dxc6 29.Dxc6 Jxc6 30.Vd7+ Kg8   je koncovka pro bílého zcela beznadějná. Partie pokračovala: 31.b4?  Vzdorovitější a tedy pro černého náročnější bylo 31.f4!. Černý by pak pokračoval 31...a6!-+ s ideou Va7 atd. 31...Je5! 32.Vb7  Nebo 32.Vc7!? h3! 33.f4 Jg4-+ atd.  32...h3! 33.f4 Jg4 34.e7 Ve8 35.Vxa7 Kf7 36.Vc7 Vxe7 37.Vxe7+ Kxe7 38.a4 Kd6 Volné pěšce má černý král zcela pod kontrolou. 39.a5 Kc6 40.a6 Kb6 41.b5 f5 42.Kf1? Opuštění pěšce h2 vede k okamžité prohře. Po 42.Kh1 by ale zase přišlo 42...Jf2+ 43.Kg1 Jd3 a padá pěšec f4. 42...Jxh2+ 43.Kf2 Jg4+ 43.Kg3 h2 0:1 Kovačevic,Milorad 2250 - Brindza,Istvan 2250, JUG-ch23 corr 1997 Např. 45.Kg2 g5 46.fxg5 f4 atd. -+

Silné bylo i 22...d5, po čemž černý udrží malou výhodu, např. 23.Sa6 Vb8 24.Dxa7 Vxb2 25.Vc1 Vb6! 26.Vxc7 Vxe6 27.Vd7 Vxa6! 28.Db7 Da5 29.Vxe7+ Kh6 30.Dc8! Da3! atd. Nebo třeba i 30.a3 Vb6! atd. Špatné by ale po 30.a3 bylo 30...Dxa3? pro 31.Vh7+ Kg5 32.Dxd5+ f5 33.Dd2+ Kf6 34.Dd4+ Ke6 35.Dc4+ Kd6 36.Vxh4 Da1+ 37.Kg2 Da5 38.Vd4+ Ke7 39.Vd3 a pro naprosto holého černého krále je bílý ve výhodě.

22...a5! 23.Vc1 Vb8=/+

Přesnější je 21...d5!, kde je bílý nucen brát "toho horšího" pěšce a na toho na b7 nemá nárok. 22.Dxh4 Kg7! (Ne ovšem 22...dxc4?? 23.Dh8+ Jg8 24.e7+ +-) 23.Sd3 s výhodou černého.

Přesnější asi bude 21.Df3!?, aby bílý zabránil černému okamžitě odpovědět d5 a mohl tak smlsnout pěšce b7, který chutná lépe než ten na h4. Např. 21...Kg7 22.Dxb7 d5 23.Sb3 Db8 24.Sxd5 Dxb7 25.Sxb7 Vb8 26.Sf3 Vxb2 27.Vc1 Vxa2 28.Vxc7 Kf8. Černý má ovšem i v této variantě citelnou výhodu v koncovce. Nebo když 24.Da6, tak se dostane ke slovu pěšec c7: 24...c5! 25.Ve2 c4 26.Sd1 Dc7 27.b3 Vd8 atd. s výhodou.

Caruso zde použil tahu 21.Dg4 Kg7 22.Ve3  Po 22.Sd3 c5! 23.Kh1 Dh8! má černý jasnou výhodu. Lze i 22...d5 s přechodem do varianty 18.Sd3. 22...Dh8 23.Vb3 Lepší asi bude 23.Vh3!?, např. 23...g5 24.f4, ale vyhlídky bílého jsou podstatně horší. Černý je ve výhodě po 24...d5 25.Se2 Dh6 atd. 23...Vb8? Podstatně silnější je 23...d5! 24.Sf1 b6 25.Vh3 Dh5 26.Dxh5 gxh5 27.Vxh4 Kg6 s drtivou převahou v koncovce. 24.Vh3 Dh6 25.Vf3?  Po tomto tahu se bílý dostane do jasně prohrané pozice. Po lepším 25.Vxh4 by přišlo 25...Dg5 s výhodou černého.  25...Jc6  Ještě silnější bylo 25...Dc1+! 26.Sf1 Dd1! 27.De4 Dd5 atd. 26.Ve3 Dg5 27.Dxg5 fxg5 28.Sd5 28.Ve4!? Je5-+ Caruso,Augusto 2220 - Lane,Gary W 2400, Cannes Martinez op 1995 0:1 (40)

Po 20...d5? teorie doporučuje 21.Df3? Mnohem silnější je ale 21.hxg5! fxg5 22.De5 Kg8 23.Sd3! g4 24.Df4 Kg7 25.Dd4+ Kg8 26.Dxg4 s prudkým útokem bílého. 21...dxc4? Černý také může hrát lépe a to: 21...f5! 22.Sf1 gxh4 23.Df4 c5 24.Dxh4 Kg7 čímž by dosáhl lepší hry. 22.Dxf6+ Kg8 23.Df7+ s remízou věčným šachem. Místo 22.Dxf6+ se ale jasně nabízí ovládnutí d-sloupce po 22.Vd1!?, např. 22...De8 23.Dxf6+ Kg8 24.Vd7 Df8 25.Dxe7! Na první pohled velmi lákavý tah 25.hxg5?! nevede k ničemu po 25...Dxf6 26.gxf6 Jf5 27.Vxc7 Vf8 28.f7+ Kg7 29.e7 Jxe7 30.Vxe7 Vxf7 a bitva by skončila nejspíše remis. 25...Dxe7 26.Vxe7 gxh4 27.Vxc7 b5 28.a4 Ve8 29.axb5 Vxe6 30.Vxc4 a bílý se může alespoň snažit hrát na výhru i když ve věžové koncovce je to vždy velmi obtížné.

Hodilo by se spíše Rubachovo 20.Df3! i když ani tímto tahem bílý nezíská plnohodnotnou náhradu za obětovaného pěšce. 20...Kg7! 21.Dxb7

21...Dc8
21...Db8!
21...d5!?
21...a5!?

Dobré je i Foxovo 19...De8!?

20.De4!
20.Sd3?

20.De4! Ryan

20...f5
20...Dc6??
20...g6!

20...f5 Fox 21.Df3? Po tomto pasivním ústupu získá černý okamžitě výhodu. Prosté vzetí obětovaného pěšce zpět 21.Dxb7! udržovalo vyhlídky obou stran v rovnováze, např. 21...c6 22.Db4 atd. Bílý chce ale zřejmě více. 21...c6! 22.Sd3?! Opět pochybné. Stát se mělo 22.Dg3 d5 23.Sd3 Dg6 24.Dc7. I tak ale bílý stojí špatně, protože se mu nepodařilo získat plnou kompenzaci za pěšce. 22...Dg6 23.Kh1 Kg8? Tímto slabým tahem ovšem černý bílému velmi pomáhá. Nejsilnější možností bylo 23...Df6! s jasnou výhodou. 24.Dg3! d5? Další slabý tah, navracející bílému pěšce. Ještě zde šlo hrát lepší 24...Vd8! a ambice černého mohou být stále o něco vyšší. 25.De3? Bílý ale také chybuje. Po 25.Dc7! Ve8 26.Dxb7 jsou vyhlídky obou stran asi přibližně stejné. Ryan,P - Fox,Anthony, Irsko-ch Senior 1992, 0:1 (36) Nyní se mělo stát 25...Df6! a výhoda je na straně černého.

20...Dc6?? Kinlechner 21.Dh7!! 1-0 Dolshenko,X - Kinlechner,E, CC EU/M/Gr/865

Nejsilnějsí bylo 20...g6! 21.Dxb7 Dd8!? a) 21...a5 22.Vc1 c6 23.Sa6 Db8 24.Vxc6 Dxb7 25.Sxb7 Jxc6 26.Sxa8 Je5=;  b) 21...c6 22.Ve3! (22.Db3 d5 23.Sf1=/+) 22...Dc8 23.Db4= 22.Vd1 a5 b3=

Pochybný je zřejmě tah Babaevy 20.Sd3?, který může černý vyvrátit solidní obrannou strategií, např. 20...g6! Vrací pěšce b7 za rozehrání svých figur. To jistě nemůže být špatný plán. Dobré je i 20...Jc6!? 21.Sb5 Ke7 22.Vc1 a6 23.Sxc6 bxc6 a bílý zřejmě nemá za svého pěšce dostačující náhradu. 21.Df3 Kg7 22.Dxb7 Db8!

23.Df3!?
23.De4

23.Df3!? Babaeva 23...d5 24.Ve2 c6!? 25.Dg3 Dxg3+ 26.hxg3 f5 27.Kg2 Kf6 28.Sc2 Vb8 29.Sd1 Vb4 Černá se snaží prosadit postup f4, po kterém by byla bílá pozice v troskách.  30.f3 c5 31.Kf2 Vb6 32.a3? Tímto tahem bílá svoji pozici ještě více zhorší. Na prohru stojí ovšem i po 32.b3 f4! 32...f4! 33.g4 Vxe6 34.Vxe6+ Kxe6 Zbytek už nejspíše nepotřebuje komentáře. 35.Ke2 Jc6 36.Kd3 Je5+ a černá vyhrála ve 40. tahu. Babaeva,Fanara 2255 - Vijayalakshmi,Subbaraman 2378, Istanbul ol (Ženy) 04.11.2000 0:1 (40)

Možný je i tah A. Pereze 23.De4, např.:  23...d5 24.Da4 c6? Chyba, po které je hra rázem vyrovnaná. Soupeři se shodli na remíze.  Po 24...Dxb2 25.Dd7 Kf8 26.Sxg6 Dc3 by si černý stále udržel lepší vyhlídky. 1/2 Perez,A - Perez,Y, Cuba 1996 Dále by partie mohla pokračovat 25.Da3 Dc7 26.Dc5 a5! s nejasnou pozicí podle A. Pereze a nebo 26...Vh8?! 27.Ve3 g4? (27...Vd8! s nejasnou hrou.) 28.Sf1 s ideou Va3 podle Da Costy Jr.

Hrubou chybou způsobenou trestuhodnou nepozorností je je zde Kijacovo 18...Kg8??. Bílý okamžitě vyhraje. 19.Vxh8! Kxh8 20.Dh5+ Kg8 21.Df7+ Kh8 22.Ve3! Rozhodující převod věže. Hrozí 23.Vh3 mat. 1:0 Blažek,Miloš - Kijac,Miroslav, Bratislava Slovan op 1989 22...g4 23.Dh5+ Kg8 24.Sd3+-

Zajímavé je připravit převod věže na h-sloupec za velmi výhodných okolností pomocí rafinovaného Chouinardova tahu 18.Dg4!?, kdy by na h3 dobrala dáma. Např.

18...g6?
18...c6!
18...Kg8!?
18...d5!?
18...Vh4?

18...g6? Canova Špatná obrana vedoucí ihned do prohrané pozice. Tuto pozici jsem řešil v roce 1998 v partii s šachovým programem Chessmater 4000 a zvolil jsem také tuto slabou obranu.  19.Vf3! Kg7?? Hrubka prohrávající okamžitě, ale oběť kterou Chessmaster provede jsem opravdu ani v nejmenším nečekal. Nutné bylo 19...f5! i když po 20.Dxg5 Vh7 21.g4 již rozumná obrana také není. Pokud se bude černý bránit tahem 20...Kg7?!, přijde 21.g4! se silným útokem bílého. Nebo po 20...Vh5?! zase pro změnu 21.Df6+! Kg8 22.Df7+ Kh8 23.Vee3 s neodrazitelným útokem. Poněkud slabší, ale zato efektnější je v této variantě druhá možnost bílého 21.Vxf5+!?, což vynucuje odpověď 21...Ke8 ( 21...gxf5?? 22.Dxh5 Kg7 (22...De8? 23.Dh8+ Jg8 24.e7+ +-) 23.Df7+ Kh6 24.Ve3 Jg6 25.e7+- nebo 21...Jxf5?? 22.Dxg6!+-) 22.Dxh5! gxh5 23.Vxh5 rovněž s vyhranou pozicí.  20.Vxf6!!  Nádherná a velmi silná oběť, která prakticky zakončuje partii. Naše partie již měla předchůdce v partii Chouinard - Canova, corr 1979. Po oběti věže se černý vzdal.

20...Kxf6??
20...d5??
20...Vf8!

20...Kxf6?? Veselý J. Nechává si dát mat. 21.Dd4+! Kf5 22.g4#  V závěrečné pozici je možný i druhý mat a to 22.Sd3 #. 1:0 comp. Chessmaster 4000 - Veselý,Jiří, volná partie, Jihlava 14.04.1998

20...d5??+- O'Toole,George 21.Vf7+ Kg8 22.Dxg5 Vh7 23.Sxd5 Dd6 24.h3 Dxd5 25.Dxe7 Dd2 26.Vxh7 Dxe1+ 27.Kh2 De5+ 28.g3 Vf8 29.Vf7 Vb8 30.Dd7 Dxb2 31.e7 De2 32.Dd5 c6 33.Vf8+ Kh7 34.Df7+ Kh6 35.Vxb8 1-0 Mammadli,Parviz - O'Toole,George, EU-ch U10 Budva (9), 13.09.2003

Po jediném 20...Vf8! by přišlo 21.Vf7+ Vxf7 22.exf7 d5 Úplně špatné by bylo 22...Jf5?? 23.Ve8!+- 23.Sd3! Dd6 24.Ve6 s drtivým útokem.

18...c6! Monster Mash, 0:1 (čas) Wake_Up - Monster Mash, (IRL) únor 2001, Fast #2, rd1 #24 2001 19.Vh3 comp. Shredder 7.04 19...Vxh3 20.Dxh3 Kg8 21.a3 d5 22.Sd3 g6 23.Dh6 Df8 24.Dh3 Kg7 

25.De3
25.Sc2

25.De3 comp. Shredder 7.04  25...Db8 26.b4 Dd6 27.g3 a5  27...b6!?-+ 28.Db6 axb4 29.axb4 Db8 30.Kg2 Va2 31.Ve3 g4 32.Dc5 Dd8 33.Dd4 Dd6 34.Dxg4 d4 35.Vf3 De5 36.h4 f5 37.Dg5 Df6 38.Df4 Jd5 39.Db8 Dxe6 40.Dxb7+ Kh8 41.Db8+ Kg7 42.Db7+ Kh6 43.Db8 Kg7 44.Db7+ 1/2 comp. Shredder 7.04 - comp. Shredder 7, tématický zápas na 2x25 min.(13), Jihlava 19.03.2003

25.Sc2 comp. Shredder 7 25...Db8 26.Dc3 Df4 27.h3 b6 28.Dd3 Ve8 29.Sb1 c5 30.Sc2 c4 31.Dd1 31.Dc3 Dd6 32.Sa4 Vc8-+ 31...Dd6 32.Sa4 Jc6 33.Dg4 f5 33...a6!? 34.Sxc6 Dxc6 35.g3-+ 34.Dxg5 Vxe6 35.Vxe6 Dxe6 36.Sxc6 Dxc6 37.De7+ Kg8 38.h4 f4 39.Kf1 a5 40.De5 f3 41.gxf3 b5 42.De7 Dc8 43.Kg1 Df8  43...b4 44.axb4 axb4 45.Dxb4= 44.Dd7 Dc5 45.De6+ Kg7 46.De5+ Kh7 47.f4 b4 48.axb4 axb4 49.f5 c3 50.Df6 50.fxg6+!? Kxg6 51.h5+ Kf7 52.bxc3 bxc3 53.Df5+ Ke7 54.h6= 50...gxf5 51.Dxf5+ Kg7 52.Dg4+ Kf6 53.Dg5+ Ke6 54.Dg6+ Ke7 55.Dg5+ 55.Dg7+ Kd6 56.Df6+ Kd7 57.Df7+ Kc6 58.De8+ Kc7 59.De5+ Kb7 60.bxc3 bxc3-+ 55...Kd7 56.bxc3 bxc3 57.Df5+ Kc6 58.Kf1?? 58.h5 Dc4 59.Dc8+ Kb5 60.De8+ Kb4 61.Db8+ Ka3 62.Da7+ Kb3 63.Db7+ Ka3 64.Da7+ Kb2 65.Db6+ Db3 66.Dd4-+ 58...Dc4+ 59.Kg2 De4+ 60.Df3 c2 61.Dxe4 dxe4 62.Kg3 c1D 63.Kg4 63.Kg2 Dd2 64.Kg3 e3 65.fxe3 Dxe3+ 66.Kg4 Kd5 67.Kf5 Df3+ 68.Kg5 Ke6 69.Kh6 Kf6 70.h5 Dg4 71.Kh7 Dg7# 63...e3 64.Kf3 exf2 65.Kxf2 Df4+ 66.Ke2 Kd5 67.Kd3 Dd4+ 68.Ke2 Ke4 69.Kf1 Db2 70.Ke1 Ke3 71.Kd1 Db1# 0:1 comp. Shredder 7 - comp. Shredder 7.04, tématický zápas na 2x25 min.(14) 19.03. 2003

Dobré je např. 18...Kg8!? comp. Fritz 6  s hrozbou Vh4 a nejasnou hrou. Bílý má dobrou kompenzaci za pěšce. Např. 19.Vh3 Vxh3 20.Dxh3 

20...c6!?
20...d5

20...c6!? comp. Fritz 6 21.Sd3 g6 22.Kf1 22.a3 d5-/+ 22...Kg7 23.Dg3 d5 24.b4? 24.Sb1!?-/+ 24...Db8 25.Dxb8 Vxb8 26.Ke2 f5 27.h3 Kf6 28.Kd2 Vd8 29.a4 29.g3 b6-+ 29...Vd6 30.Kc3 b6 31.Vb1 Vxe6 32.b5 32.g3 c5-+ 32...c5 33.Vd1 Jc8 34.Sc2 d4+ 35.Kd3 Jd6 36.Sb3 Je4 37.Vf1 Ve5 38.Sc4 Ve7 39.Sb3 Jc3 40.Sd1 Ve4 40...Ve8 41.Sf3 Jxa4 42.Va1-+ 41.Vg1 41.Sf3 Vf4-+ 41...Vf4 42.f3 Jxd1 43.Vxd1 g4 44.Vf1 44.fxg4 fxg4 45.Vh1 Ke6-+ 44...g5 45.hxg4 fxg4 46.Vf2 46.Vh1 gxf3 47.gxf3 Vxf3+ 48.Ke4 Ve3+ 49.Kd5 Va3-+ 46...gxf3 47.gxf3 g4 48.Va2  48.Ke2 c4 49.Kd2 c3+ 50.Kc2 Vxf3-+ 48...Vxf3+ 49.Ke4 Kg5 49...Ve3+ 50.Kf4 g3 51.Vd2-+ 50.a5 Vf4+ 51.Kd3 g3 52.axb6 52.Kc4-+ 52...axb6 53.Vg2 Kg4 54.Vg1 Vf2 55.Vd1 g2  0:1 comp. Fritz 8 - comp. Fritz 6, tématický zápas na 2x25 min.(13), Jihlava 19.04.2003 56.Ve1 Kf4-+

20... d5 comp. Fritz 8 21.Sd3 g6 22.Sc2 22.f4!?=/+ 22...Dd6 23.Db3 Kg7 24.Dxb7 Vh8 25.g3 Db6 26.Dxb6 axb6 27.b4 27.Kg2!?=/+  27...c5 28.bxc5 bxc5 29.a4 29.f4 gxf4 30.gxf4 f5-+ 29...f5 30.Vb1 30.a5 Kf6 31.Va1 Va8-+ 30...c4 31.Vb6 31.Sd1 Kf6-+ 31...Kf6 32.a5 d4 33.Sb1 33.Sa4 d3 34.Vd6 Vc8-+ 33...d3 34.Vd6 Va8 35.Sa2 Vc8 36.Sb1 36.Sxc4 Vxc4 37.Vxd3 Va4-+ 36...Jc6 36...Ke5 37.Vb6 Jd5 38.Vb7 Kxe6 39.Kf1-+ 37.a6 37.Sxd3 cxd3 38.Vxd3 Jxa5 39.h4-+ 37...Ke5 38.Vxc6 38.Vxd3 cxd3 39.Sxd3 Kxe6 40.h3-+ 38...Vxc6 39.e7 Vc8 40.a7 Kd4 41.Kg2 Kc3 42.Sxd3 cxd3 43.h4 43.h3 d2 44.e8D Vxe8 45.g4 d1D 46.gxf5 g4! 47.a8D (47.hxg4 Dxg4+ 48.Kf1 Dh3+ 49.Kg1 Ve1#) 47...Vxa8 48.Kg3 Df3+ 49.Kh4 Vh8+ 50.Kg5 Dxf5# 43...gxh4 43...d2! 44.Kf3 d1D+ 45.Kg2 Dd5+ 46.f3 Kb3 47.a8D Vc2+ 48.Kh3 g4+ 49.fxg4 fxg4+ 50.Kxg4 Df5# 0-1  comp. Fritz 6 - comp. Fritz 8, tématický zápas na 2x25 min.(14), Jihlava 19.04.2003 44.e8D (44.Kf3 d2 45.a8D d1D+ (45...Vxa8 46.Kf4 d1D viz 45...d1D+) 46.Kf4 Vxa8 47.Kg5 Dh5+ 48.Kf6 Va6+ 49.Kf7 g5+ 50.Kg8 Dg6+ 51.Kh8 Va8+ 52.e8D Vxe8#) 44...Vxe8 45.a8D Vxa8 46.Kf3 Va4 47.gxh4 d2 48.Ke2 Ve4+ 49.Kf3 d1D+ 50.Kg3 Vg4+ 51.Kh2 Dg1+ 52.Kh3 Dg2#

 

Jen k přehození tahů s variantou 18...Kg8!? vede zcela rovnocenné 18...d5!? comp. Fritz 8 19.Vh3! Bílý se snaží držet si iniciativu. 19...Vxh3 20.Dxh3 Kg8 atd. comp. Fritz 6 - comp. Fritz 8, tématický zápas na 2x25 min.(14), Jihlava 19.04.2003 Slabé by však bylo 19...Vg8? pro 20.Sd3! s výhodou bílého.

Špatné by bylo 18...Vh4? pro nečekané 19.Vh3!!, např. 19...Vxh3! 20.Dxh3 Kg8 21.Sd3! Hrozí Dh7+. 21...g6 22.Df3 f5 23.Dxb7 Db8 24.Df3 d5 25.Dg3 Db4! 26.Vc1 s velkou převahou bílého. Nešlo samozřejmě 19...Vxg4?? pro 20.Vh8+ Jg8 21.e7+ atd. Špatnou obranou by zde bylo i 19...Jg6?? pro 20.Vxh4 s hrozbou 21.e7+. Pokud by černý zvolil obranu 19...g6, tak přijde 20.Vxh4 gxh4 21.Ve3! Kg7 22.Vh3 Dh8 23.Dxh4 Dg8 24.Df4 g5 25.Dg4 s velmi silným útokem bílého.

Poměrně dobré je i Karáskovo 18.Dd3!? s naprosto stejnou ideou jakou má tah 18.Dg4, tedy hrát v dalším tahu Vh3.

18...g6
18...g4!
18...De8

Kamberiho a Perezovo 18.Sd3!? má ideu hrát 19.Vg3 a totálně tak zmrazit soupeřovi pěšce královského křídla. A samozřejmě i druhou vedlejší ideu v postupu Dc2. Navíc je také možné uvažovat o idei Sg6-f7. Např. 

18...De8!?
18...d5
18...c6
18...g6?

18...De8!? Kiviaho

19.Dc2
19.Vh3?!

19.Dc2 Kamberi 19...c6 20.Vg3 Takto si to bílý zřejmě představoval, ale pozice černého není vůbec nějak zlá, spíše naopak. 20...Vh4! 21.Vee3 Dh5  Hrozí hlavně 22...g4, po čemž by stál černý výborně. 22.Db3 b5! Brát 22...Vxh2?? vůbec nešlo pro 23.Vh3! Vxh3 24.Vxh3 a černý musí odevzdat dámu. 23.h3 a5 24.Se2 Dg6 25.Dd1 d5 26.Vc3? Po této chybě bude stát bílý velmi zle. Nutné bylo 26.Vg4 Vh6 kdy můžeme vyhlídky černého vidět jako trochu lepší.  26...Vd8! 27.Sd3 Dh5 28.Dc2 Nebo 28.Se2!? De8 s výhodou černého. 28...De8? Zde tento tah není příliš dobrý. Podstatně silnější bylo 28,...Vd6! 29.Se2 Dh7 30.Sd3 Dh6! s drtivou převahou černého. 29.Vg4?  Zbytečně odevzdává černému pěšce e6 a tím umožňuje přechod do pro něj prohrané koncovky. Po 29.Vc5! Kg8! by musel černý o zisk velké výhody ještě usilovat. Po 29...Vd6 by hrál bílý 30.Ve3 a stál by o něco hůře. Kamberi,Sonny - Kiviaho,Bob 2230, North Bay op 1996 1:0 (76) 29...Vxg4! 30.hxg4 Vd6! 31.Sf1 Vxe6 -+

Perezovo 19.Vh3?! dává černému lepší hru po 19...Vxh3 20.gxh3 s přechodem do varianty 18.Vh3

Možný je zde i tah Trabertové 18...d5, např. 19.Vh3? Vede k prohrané koncovce. Možné bylo 19.Vg3!? Dd6 20.Sc2 Vd8 21.a3!? (Nebo 21.Db5 Db6 22.a4 c5 s trochu lepší pozicí černé.) 21...c5 22.Dd3 g6 s lepšími vyhlídkami černé. Druhou možností bylo 19.b4 po čemž by následovalo 19...Dd6 s hrozbami Dxh2 # i Dxb4, např. 20.h3 c6! a černá stojí opět lépe. 19...Vxh3 20.gxh3 g6 21.h4 gxh4 22.Dg4 Kg7 23.Dxh4 Dd6 24.Dg4 c5  Hrozí postupem pěšce na c4. 25.Ve3?! Bílý zajímavým způsobem znemožnil plánované 25...c4, ale bohužel na 3 řadě věž nenajde uplatnění. Lépe bylo 25.b3 Vh8 26.Dg3 Dxg3+ 27.hxg3 a6, ale tuto koncovku by bílý už těžko zachránil. 25...f5!  Nešlo 25...c4?? pro 25.Sxg6! Jxg6 27.Vg3 se snadnou výhrou bílého. 26.Dg2 Vh8 a černá vyhrála ve 43. tahu. Scharrer,Patrick - Trabert,Bettina 2273, Bolzano op 16.07.2000 0:1 (43) Bílý měl nyní asi pokračovat 27.b3!? -+

Flear zde použil tahu 18...c6   

19.Vg3
19.Sg6?!

Partie pokračovala: 19.Vg3 Leygue  Ano toto je idea předchozího tahu. Znehybnit soupeřovi pěšce na královském křídle. 19...Da5 20.b4!? Dxb4!? To si kupodivu černý může dovolit. Druhou dobrou možností bylo 20...De5!? 21.Dd1 Dd5 22.Db1 a bílý má zřejmě dostatečnou kompenzaci za pěšce, takže vyhlídky obou stran jsou v přibližné dynamické rovnováze. 21.Vb1 Dc5 22.Vxb7 d5!? Nebo 22...Dc1+ 23.Df1 Dxf1+ 24.Sxf1 a5 25.Vgb3 Ve8 26.Va3 s vyrovnanou koncovkou. 23.Sc2 Vh4 24.Vgb3 g6 25.g3 Vh6 26.Vd7 a5? Jediný správný tah je zde 26...Dd4!, po kterém je pozice zcela nejasná, např. 27.Vbb7 Ve8 28.Vxa7 f5 29.De3 (Také po 29.De1 f4 30.Va4 Dh8 31.h4 fxg3! (31...gxh4? 32.Vxf4+ Kg8 33.g4 h3 34.Vf7 Dd4 35.De2 h2+ 36.Kh1 Da1+ 37.Sd1 Jc8 38.Vg7+ Dxg7 39.Vxg7+ Kxg7 40.De5+ a bílý vyhraje.) 32.fxg3 Df6 33.Vg4 gxh4 Kg8 35.a4 c5 je hra nejasná.) 29...Df6! s plánem f4 30.Sd1!? s ideou a4. Tento tah nejdříve předchází plánu f4 s dalším g4. 30...Vh7! 31.a4 Da1 s nejasnými vyhlídkami. Nebo 30.a4 f4! 31.De1 g4! s dalším g5 a nejasnou hrou. Nebo 30.De1, což předchází zisku tempa pro černého po f4 a plánuje Vac7,a4. Po 30...g4 lze pozici jen velmi těžko ohodnotit. A nebo 30.Vab7!? s ideou a4-a5 30...f4! 31.De1 g4 se zápletkami.  27.Vbb7 Ve8 28.Da6? Takto si ale bílý výhodu neudrží. Hrozí sice 29.Vxe7!, ale černý má k dispozici překvapivou obranu. 26. tah černého byl špatný kvůli možnosti 28.Dd2! s ideou Sa4 s dalším Db2. 28...g4?? Černý ovšem hrozbu bílého zcela přehlédl a tak rychle prohraje. Kdyby se byl trochu zamyslel, tak snad ono 29.Vxe7! našel a pak by možná objevil i velmi dobrou obranu, která spočívala ve 28...Vxh2!, např. 29.Da7!? Dxa7 30.Vxa7 Vh5 31.Vxa5 g4 32.Vaa7 s naprosto nejasným koncem, neboť bílý má dostačující kompenzaci za pěšce. Nebo 29.Kxh2 Dxf2+ 30.Kh1 De1+! 31.Kg2 Dd2+ 32.Kg1 Dxc2 33.Dxa5 Dd1+ 34.Kf2 Dd4+ 35.Ke2 De4+ 36.Kd2 Dg2+ 37.Kc1 Df1+ 38.Kd2 Df2+ 39.Kd1 Dxg3 40.Vxe7 Dd3+ 41.Kc1 De3+ a černý zřejmě udrží věčný šach.  29.Vxe7!  Tím je partie rozhodnuta a s černým je konec. 29...Vxe7 Nebo 29...Dxe7 30.Vxe7 Vxe7 31.Dc8+ Kg7 32.Dd8+- atd. 30.Vb8+ Kg7 31.Dc8  Hrozba nekrytelného matu nutí černého k ukončení partie. Černý se vzdal. 1:0 Leygue,Dominique - Flear,Glenn C 2485, Creon op 2nd 1997

Luis da Costa Jr. zde doporučuje 19.Sg6?! s ideou Sf7 a kompenzací bílého. Myslím si ale, že střelec bude na f7 vyřazen z boje a černý získá iniciativu a lepší hru. Např. 19...d5! 20.Sf7 Dc7 21.Vg3 Vd8 22.b4!? 22.De3 Da5 23.Dc1 b5 24.Va3 Dc7 25.h3 c5 26.Dd1 d4 s výhodou černého. 22...Vh4! 23.Dd3!? 23.a3? Jf5 s výhodou černého. 23...Df4 Lze i 23...Vxb4 24.Vh3 Jc8 25.Sh5 Ke7 26.Dh7 Kd6 21.Sf7 De7 28.a3 Vf4 29.Dxg7 Ve4 a černý stojí lépe. 24.a3 g4 s lepší pozicí černého.

Nešlo by 18...g6?, pro 19.Sxg6! d5 20.Sh5 a bílý může být spokojen.

Ocampo Vargas zde použil tahu 18.Vg3!? se zajímavou hrozbou 19.Vxg5!!. Jeho partie s Nieto Estradou skončila ihned po tomto tahu remízou (Ocampo Vargas,Raul 2219 - Estrada Nieta,Julian 2397, MEX-ch Absoluto 2000), ale idea bílého se ukáže např. po o nic se nestarajícím 18...a6?? 19.Vxg5!! fxg5 20.Df3+ Jf5 21.e7+! atd. Správné je asi 18...d5!? 19.Sb3 Dd6! 20.Df3 Vh4 s nejasnými zápletkami. V této variantě již nejde 19.Vxg5?? pro 19...dxc4 s výhodou černého.

Další možností je tah počítače comp. Chessmaster 4000 18.Vd1!? se snahou otupit možnost postupu černého d-pěšce a popřípadě umístit bělopolného střelce na d7. Např. 18...g6? Chybný tah umožňující bílému získat zdarma svého pěšce zpět a k tomu navíc ještě výhodu. Bylo potřeba hrát například 18...c6 19.Dd3 d5 20.Vh3 Vxh3 21.Dxh3 Kg8 22.Sd3 g6 s nejasnou hrou, kde bílý má zřejmě za svého pěšce plnoprávnou kompenzaci v aktivně rozmístěných figurách a zatím potenciálně silném pěšci e6. Po 18...d5?? by bílý černého překvapil tahem 19.Sxd5! s výhodou. 19.Sb5? Slabá odpověď, po které je hra opět nejasná. Správnou cestou bylo 19.Df3! Kg7 20.Dxb7 s jasnou výhodou bílého. 19...Db8 20.Vc3? Opět chybné. Chessmaster byl nastaven na nižší úroveň a je to opravdu znát. Po 20.Dc2!? má bílý za pěšce kompenzaci a vyhlídky jsou tak asi v dynamické rovnováze. Podobně i po 20.Sd7 d5 21.h3 se jeví kompenzace bílého jako dostatečná. 20...c6! 21.Sc4?? Tato hrubá chyba ale prohrává. Správné bylo 21.Sa4! d5 a bílý musel svoji kompenzaci dokazovat. 21...d5! Hrozí mat na h2, takže střelec na c4 je ztracen.  22.Vh3? A opět chyba. Nyní už je vlastně rozhodnuto, neboť vzniklou koncovku by už chtěl dále hrát málokdo. Chessmaster ale sám nevzdává a tak partie trvala ještě dalších 32.tahů. Po 22.g3 by přišlo dxc4 23.Vxc4 Jd5 -+ 22...Vxh3 23.gxh3 dxc4 24.Dxc4 Df4 a černý vyhrál v 54. tahu. comp. Chessmaster 4000 (nižší úroveň) - Veselý,Jiří, volná partie, Jihlava 06.01.1998 0:1 (54)

Po 18.Sb5  přechází hra do Line 31 varianty 15.Sb5+ Kf8 16.Ve1 Se6 17.dxe6 f6 18.Ve3

Další možností je 18.Vd3?!, např. 18...c6 19.Dg4 Da5! 20.Dd1 d5 21.Sb3 Ve8 s lepší hrou černého.

21...Dc8 Zacharias 22.Df3!? Jako poněkud méně přesný se jeví ústup 22.De4 s ideou h4 a pozicí, kterou můžeme ohodnotit jako příznivější pro černého, např. 22...Vb8! 23.b3! Db7 a teorie černému přiznává iniciativu, s čímž můžeme souhlasit, např. 24.Dc2 d5 25.Sf1 Db6 26.Dd3 Ve8 a černé pozici musíme dát přednost. Místo 23.b3! může bílý zkusit i jiné tahy, např. 23.Sb3 Db7! 24.Da4 (Nebo 24.Dg4 c5! 25.h4 gxh4 26.Dxh4 d5 s lepší hrou pro černého.) 24...Db4 25.Ve4 Dxa4 26.Vxa4 Vb7 a černý má výhodnější koncovku. Nebo 23.h4 Db7 24.hxg5 Dxe4 25.Vxe4 fxg5 26.Sb3 Kf6 27.f4!? gxf4 28.Vxf4+ Ke5 a také zde stojí černý lépe. 22...Vb8  Luis Da Cost Jr. vidí pozici jako nejasnou a myslím, že s ním můžeme v celku souhlasit. Nicméně se zdá, že přeci jenom je černá pozice malinko nadějnější.

23.Ve2
23.b3!?
23.Sb3!?

23.Ve2 Rubach  23...Db7 24.Dd3 d5 25.Sa6? Vede ke špatné pozici. Lepší bylo 25.Da3 c5 26.Sd3 Dc7 27.Vc2 s tím, že vyhlídky černého jsou poněkud lepší. 25...Dc6! Hrozí šach na c1 s dalším Jf5. 26.Vc2 Dd6 27.De2?! Zcela jistě bylo lepší 27.b3!, např. 27...Db6! s plánem c5 a výhodou černého. Nešlo samozřejmě 27...Dxe6? 28.Vxc7 Kh6 29.Vxa7 s nejasným koncem. 27...Jf5 To je vlastně zisk tempa, protože černý hrozí nepříjemnou vidličkou. 28.Vd2? Urychluje porážku. Měl hrát alespoň 28.Dd3 c5 29.Da3 c4! 30.Dxd6 Jxd6 31.b3 ovšem pozice je tak jako tak pro bílého již beznadějná. 28...Ve8! 0:1 Rubach,Ingo - Zacharias,Christian, Bartgteheide op 1989 Na ještě nejlepší 29.Df1 přijde 29...c5! s ideou Jd4 s jasně vyhranou koncovkou.

Více sympatický je mi Pyhalův postup 23.b3!? Db7 24.Dd3?!  Spíše bych se přimlouval za 24.Dd1!?, např. 24...d5 25.Sd3 Db4 s mírně lepším postavením černého. 24...Vh8 Silnější je postup 24...d5! 25.Sa6 Db6 26.De2 Jc6 s jasnou převahou. 25.Sa6 Db6 26.Vc1 Vh4 27.Db5? Bílý má sice silnou hrozbu Dd7, ale tento tah přesto dává černému opět citelnou převahu. K dispozici zde bylo silné 27.Dc3!! c5! 28.Sf1 Vd4 29.Sg2 s trochu horší hrou. Nešlo totiž 27...Dxa6?? pro 28.Dxc7 a bílý by vyhrál! 27...c6! S tempem připravuje d5 a tak bílý udělá nejlépe když vymění dámy, ovšem koncovka pak bude pro černého vyhraná. Nešlo ovšem 27...Vxh3?? pro 28.Dd7! s výhrou bílého. 28.Dxb6 axb6 29.Sb7 Vh8 30.b4 b5 31.Vc2 f5 32.a4!?  Nešlo ihned 32.Sxc6?? pro Vc8. 32...bxa4 33.Sxc6 Jxc6?! Zde se nabízelo silné 33...a3!, např. 34.Sd7 Vxh3 s vyhranou koncovkou. 34.Vxc6 Kf6 35.Vxd6 Va8?  Celkem podstatná chyba. Po 35...Vxh3 36.e7+ Kxe7 37.Vxg6 g4 by se bílému koncovka bránila dost obtížně. 36.b5 Nyní už by šla pozice černého vyhrát jen s opravdu velkým vypětím sil a hlavně skvělou technikou. Soupeři se po pár tazích dohodnou na remíze. 36...a3 37.Vd1 a2 38.Va1 Kxe6 39.b6 Vb8 40.Vxa2 Vxb6 41.Va3.  Je pravda, že takovéto věžové koncovky hrát na výhru je někdy prakticky nemožné. 1/2 Pyhala,Antti 2385 - Dobrovolský,Ladislav 2415, Kotov mem Odessa 1989

Videki zde použil také velmi nadějného tahu 23.Sb3!?. Partie pokračovala 23...Db7 24.Dc3 Db4 25.Vd1 Dxc3 26.bxc3 Vb5 27.Vd4 f5 28.h4 g4 29.h3! gxh3  a teorie tvrdí, že pozice je nejasná a černý, že má protihru.  30.Vd3  Po 30.Kh2 Kf6 31.Kxh3 Va5 32.Kg3 d5 33.a4 Kxe6 34.Kf4 by bílý mohl skutečně udržet remízu. 30...Ve5 31.Vxh3 d5 32.Vd3 c6 33.c4 Vxe6 34.cxd5 Jxd5 35.Sxd5 cxd5 36.Vxd5 Va6 37.Vd2 Kh6 38.Vd7 Vxa2 39.Kg2 Va4 40.f3 a5 41.Va7 g5 42.hxg5+ Kxg5 43.Kg3 f4+ 44.Kg2 Kf5 45.Kh3 Ke5 46.Kg4 Kd5 47.Va8 Kc6 48.Kf5 Kb7 49.Vd8 Vb4 50.Vd1 a4 51.Va1 Kb6 52.Ke5 Kc5 53.Vc1+ Vc4 54.Vb1 a3 55.Vb3 Va4 56.Vb1 Kc6 57.Va1 a2 58.Ke6 Va5 59.Kf6 Kd6 0-1 Videki,Sandor 2355 - Petran,Pal 2425, Ch Hungary (team), Hungary, Ajaka 1991

Nejsilnějším tahem je zde Yusyukovo 21...Db8!, které staví dámu ihned na otevřený sloupec.

22.Df3
22.De4!

Dost se mi zamlouvá také pokračování 21...d5!?, např. 22.Sb3 a nyní 22...Db8 23.Sxd5 Dxb7 24.Sxb7 Vb8 25.Sa6 Vxb2 a koncovka je černému určitě příjemnější.

Garbisu de Goni zde zahrál také velice silný tah 21...a5!? Partie pokračovala:  22.b3 Db8! 22.Df3 c6 24.Sf1?! Nyní se černý dostane do výhody. Lepší bylo 24.Kg2 Db4 25.Ve4 Dd2 jen s trochu lepšími vyhlídkami černého. 24...d5 25.De3 Db4  s jasnou intencí a4 26.Vc1  Přesnější bylo 26.Dc1!? a4 s výhodou černého. 26...a4?  Zde mohl černý hrát silněji a to 26...Jf5! 27.Dd3 Jd4 28.De3 Ve8 29.a3 Db6 30.e7 c5 -+ atd. 27.bxa4 Vxa4 28.Sd3? Zbytečně pouští pěšce a2, protože k útoku se nedostane. Po 28.Vc2 přijde 28...Dd6 s výhodou černého.  28...Dd4? Černý bílému uvěřil. Mohl bez obav brát 28...Vxa2!, např. 29.Vb1 Da4 30.Dg3 (Nejde totiž 30.Vb7?? Va1+ 31.Kg2 Dd1!! 32.Vxe7+ Kh6 a hrozí dvoutahový mat, proti kterému neexistuje dobrá obrana. Na vynucené 33.f4 Dh1+ 34.Kg3 Vg1+ musí bílý obětovat dámu.) 30...Da7! 31.h4 gxh4 32.Dxh4 Va1 33.Df4 c5 34.Dd6 Vxb1+ 35.Sxb1 c4 a vyhrál by.  29.De2 Po 29.Dd2!? De5 30.Kg2 Dxe6 31.Ve1 hraje černý 31...Dd7 s vyhranou pozicí. Pokud bílý přejde do koncovky bez dam 29.Dxd4?!, tak po 29...Vxd4 30.Sc2 Vc4 31.Kf1 f5 dosáhne černý snadno vyhrané pozice. 29...Va3 30.Vd1 De5 31.Dg4 c5 Sylvan,Jacob 2200 - Garbisu de Goni,Unai 2395, Wch U20 Halle 1995 0:1 (39) 32.Sb1 -+

18...g6 Happe To je trochu riskantní, ale nikoliv zlá obrana. Jde sice o citelné oslabení královského sídla a hlavně bodu f6, ale černý má dost možností dobré protihry. Jinak ve svých důsledcích také ztrácí tento tah pěšce g5, ale bílý může získat nanejvýše o něco lepší vyhlídky. 19.Dc3 Ještě silnější bylo 19.Vf3!, např. 19...f5 20.Dd4 Vh7 21.Df6+ Kg8 22.Dxg5 Bílý získal zpět svého pěšce a jeho pozice je lepší, protože má náskok ve vývinu a všechny jeho figury jsou zaměřeny na slabiny černého. Dále by mohla hra pokračovat třeba 22...d5 23.Sd3 Dd6 Hrozí 24...Dxh2+. 24.Vg3 Hrozí 25.Sxf5! Jxf5 26.Dxg6+, atd. 19...Kg7 20.f4? Toto už je ale přímo chyba, po které černý udrží výhodu. Správné bylo 20.Vf3! Df8 21.Sd3 a bílý stojí lépe. 20...gxf4 21.Vf3 Bílý zvolil velmi těžkopádný způsob vedení hry. Obětoval již druhého pěšce za určité oslabení královského křídla. Ovšem zatím co se ho bude snažit dostat zpět, černý se zkonsoliduje a bílý nebude mít za svého prvního obětovaného pěšce dostatečnou náhradu. 21...Vh4 22.g3 Vg4 23.Vef1 c6 24.h3 Db6+ 25.Kg2 Vg5 26.Vxf4 Vf5? Zcela ztrácí vydobytou výhodu. Mnohem silnější bylo 26...Jf5! s hrozbou 27...Vxg3+, např. 27.V1f3 Ve8 s jasnou výhodou. 27.g4! Tímto silným tahem totiž bílý drží vyhlídky v rovnováze. 27...Vxf4 28.Vxf4 Bílý hrozí 29.Vxf6! 

28...Vf8??
28...Jg8!

Happe se brání "logickým" 28...Vf8?? Tento tah je ovšem hrubou chybou a černý se tak chytá do pasti. 29.g5! Tím je bod f6 dobyt a černá pozice se tak ihned zhroutila. Černý se vzdal. 1:0 Karásek,Herbert - Happe,Reinhold 1820, Muenster op 1990 Např. 29.g5! Dc5 30.gxf6+ Kh6 31.Vh4+ Kg5 32.fxe7 Df2+ 33.Kh1 Kxh4 34.exf8D+ Dxf8 35.De3 atd.

Naprosto nutné bylo 28...Jg8! s pozicí, ve které má bílý za svého pěšce postačující kompenzaci. např. 29.g5 Dd8 Nutné. 30.gxf6+! Jxf6 31.Dg3 Da5 32.Sd3 Dd5+ 33.Kg1 Vg8! 34.Sxg6 Dd1+! Hrubou chybou by bylo 34...Kh6?? 35.Vh4+ Jh5 36.e7! Dd1+ 37.Kf2 Dd2+ 38.Kf3 Dd1+ 39.Ke3 Dc1+ 40.Kd3 Db1+ 41.Kc3 a bílý zvítězí. 35.Kg2 De2+ 36.Kh1 Dd1+ 37.Kh2 De2+ 38.Vf2 De5 39.Dxe5 dxe5 40.Sf7 Vh8 41.Ve2 Jg4+ 42.Kg3 Jh6 43.Vxe5 Jxf7 44.exf7 Kxf7 45.h4 s asi remízovou věžovkou. Zajímavá je i další oběť pěšce (místo 30.gxf6+!), ale nevede více než k rychlé remíze: 30.e7!? Dxe7 31.Sxg8 De5!? 31...Kxg8 32.Dxf6 De2+ 33.Kg3 viz 31...De2+; 31...De2+ 32.Kg3 Kxg8 33.Dxf6 De3+ 34.Kh2 De2+ a zdá se , že bílý neunikne z věčného šachu. 32.Db3! Dxg5+ 33.Vg4 Dd2+ 34.Kf3 Vxg8 35.Vxg6+ 35.Dxb7+ Kh6 36.Vh4+ Kg5 37.Vg4+ Kh6 38.Vh4+ s opakováním tahů.  35...Kxg6 36.Dxg8+ Kh6 37.Dh8+ Kg5 38.Dg8+ a bílý drží věčný šach.

Nejsilnější bylo 18...g4! Bílý by pak pokračoval asi 19.Da3 a rád by svou dámu umístil na dobré pole b4. Jeho kompenzace za pěšce je dostatečná.

Také docela solidní je Acsovo 18...De8 a  tento tah není zase tak zlý, jak se na první pohled jeví, např. 19.Vh3!? Vypadá to, že se bílý dostává k nebezpečnému útoku, ale černý má dostatek obranných možností. 19...Vxh3 20.Dxh3 Kg8  Jediné!  21.Sd3 Hrozí Dh7+.  21...g6! 22.Df3 Kg7! 23.Dxb7 Db8!  Černý vrátil materiál a obsadil dámou volný sloupec. 24.Df3 d5 25.Vc1 c6 26.De3? Nyní už černý může získat lepší hru. Správné bylo 26.Vc2!, např. 26...Dd6 27.De3 a bílý stojí o něco lépe. 26...Db6? Černý se zbytečně po vzetí pěšce obává protihry. Po 26...Dxb2 27.Dc5 Ve8 28.a3 g4 bílý za pěšce plnou poziční náhradu nemá a černého vyhlídky jsou tedy lepší.  27.De2! Vb8 Nebo 27...c5!? 28.Sb5 se zhruba stejnými šancemi obou stran. 28.b3 Dd4 29.g3 Vb6 30.Dd2 Db4 31.Dc2 Slabina na c6 je samozřejmě hlavním lákadlem pro bílého. 31...Dd6 32.Ve1 Vb7 33.Kg2 c5 34.Vc1 Vc7 35.De2?  Ale tento tah již není přesný. Černý může opět stáhnout iniciativu na svou stranu. Bílý měl hrát 35.Ve1! c4 36.bxc4 dxc4 37.Sf1 s vyrovnanými vyhlídkami. 35...De5? Umožňuje bílému stále držet pozici v dynamické rovnováze. 35...Jc6! s hrozbou 36...Je5!, popř. i 36...Jd4 a pěšec je mrtev. Např. 36.Sb1 Jd4! 37.Dd3 f5 s lepšími vyhlídkami pro černého, který získává pěšce e6. 36.Dg4 Jf5 37.h4? Nyní se už ale černý dostane do výhody. Silné bylo 37.Da4! s tím, že po 37...Dxe6 přijde 38.Sxf5 Dxf5 39.Vxc5! a bílý má pěšce zpět, přičemž pozice je asi rovná. 37...Dxe6  Hrozí velmi silné 37...Je3+. 38.Dd1?  To ale není dobrá obrana a vede již do vyloženě prohrané pozice. Podstatně nadějnější bylo 38.Kh3 s obnovením hrozby braní na g5, po čemž by asi přišlo 38...Vc8! s výhodou černého. Nejde pak samozřejmě 39.hxg5??, pro 39...Vh8+ 40.Kg2 Je3+ -+ atd. 38...Jd4? Velmi slabé pokračování. Do vyhrané koncovky mohl černý přejít po 38...gxh4! 39.Sxf5 Dxf5 40.gxh4 Df4! -+ 39.h5!  Tím bílý získává opět jistou protihru. 39...f5 40.g4? A tímto tahem ji hned zase ztrácí. Využít soupeřovy chyby ve 38. tahu mohl bílý po 40.Dd2! Df6 41.hxg6 Kxg6 a teprve nyní 42.g4 jen s mírně horšími vyhlídkami.  40...fxg4  Nyní už stojí černý opět na výhru. 41.hxg6 Jf3 42.De2 Nebo 42.Kf1!? Ve7 -+ 42...Df6 43.De8? To vede k rychle prohře. Po lepším 43.Vh1 by přišlo zase 43...Jh4+ a bílý musí 44.Vxh4 gxh4 45.Dxg4 Černý pak hraje třeba 45...c4 a koncovka je pro něj poměrně lehce vyhraná. 43...Ve7! 44.Db5 Df4 45.Vh1 Jh4+ 46.Kg1 g3 47.Dxc5 gxf2+ 48.Dxf2 Dg4+ Ještě silnější bylo 48...Ve1+! 49.Sf1 (49.Dxe1 Dg4+!-+) 49...Dg4+ 50.Kh2 Jf3+ 51.Dxf3 Dxf3 52.Vg1 Df2+ 53.Vg2 Dxf1 54.Vxg5 Df2+ 55.Kh3 Df3+ 56.Kh4 Vh1#   0:1 Fuchs,Georg 2210 - Acs,Peter 2440, AUT -chT2W 9697 1996 49.Kh2 Jf3+

22.De4! Wollmann

22...c6!
22...Db4

22...c6! Yusyuk  Hrozí 23...d5

23.Dd4
23.Sb3!?

23.Dd4 Wollmann 23...Db4! 24.Vd1?  Umožňuje černému získat silnou iniciativu. Spíše bych doporučoval 24.Dc3!? Vb8 25.Sb3, ale pozice černého je samozřejmě lepší. 24...d5! 25.Sa6 Dxd4 26.Vxd4 Vb8 27.b3 Vb6 28.Va4 f5 29.Sd3 Vb7 30.Kg2 Kf6 31.Kg3 Kxe6 32.h4 g4 33.Kf4 Vb8 34.f3? Nyní je koncovka pro černého již vyhraná. Po 34.Kg3 Vh8 35.Sf1 Jc8 měl černý zaslouženou výhodu. 34...gxf3 Soupeři se shodli ne remíze, ačkoliv je pozice pro bílého prohraná. Centrální pěšci černého by dříve nebo později museli partii rozhodnout. 1/2 Wollmann,Andreas (GER) - Yusyuk,V.Ya. (UKR), ICCF World Cup6-7 sf13 1990 

I po přesnějším Osipově 23.Sb3!?  je černá pozice nadějnější. Např. 23...a5  Nebo ještě lépe 23...d5! 24.Dd4 Db6 nebo 24.Da4 a5 a vyhlídky černého jsou v obou variantách lepší. 24.Vd1? Pomáhá černému. Lépe 24.Dc2 d5 s lepšími vyhlídkami pro černého. 24...d5! 25.Dd4?! Bílý je zjevně bezradný a neví co si s obtížnou pozicí vlastně počít. Měl hrát raději 25.Db1!, na co by černý odpověděl nejspíše 25...Dd6 s citelnou výhodou. Pěšec e6 je dříve nebo později odsouzen k záhubě.  25...Db4?  To rozhodně není to nejsilnější co se černému nabízelo. Proč ihned nedobýt pěšce po 25...De5! 26.Dc3 Dxe6 a nepřejít tak do již téměř vyhrané koncovky? 26.Dc3 Vb8 27.Dg3 Vb7 28.Dg4?  Nakonec bílý dobrovolně přechází do prohrané koncovky. Mohl ještě zkusit 28.Dd3!?, např. 28...Vb6 30.Dg3!? a pokud možno vyhýbat se v nevýhodné pozici výměně dam. 28...Dxg4+ 29.hxg4 Vb4 30.f3? Krytí pěšce f3 urychluje porážku. Nejhouževnatější obranou bylo 30.Vc1! Vxg4+ 31.Kf1 f5 32.Vc5 i když ani pak by si bílý už asi moc nezahrál. 30...a4! Ano, když nebude pěšec g4, tak bude pěšec b2. A ten je vzhledem na pozici pro bílého podstatně důležitější. 31.Sc2 Vxb2 32.Sxa4 Vxa2 Výsledkem jsou dva volní spojení černí pěšci. Není tedy pro bílého mnoho důvodů k radosti. 33.Vb1 Ještě takový malý úskok ze strany bílého. 33...f5!  Nekompromisně nejsilnější! Slabší by bylo 33...Vxa4? pro 34.Vb7 f5 35.Vxe7+ Kf6 36.Vc7 fxg4 37.e7 Kf7 38.fxg4 Vxg4+ 39.Kf2, kde by sice bílý stál stále na prohru, ale černý by musel ještě vyplýtvat dost energie navíc. 34.Vb7? 34.Sb3 Va6 -+ 34...Kf6!  Opět nejlepší! A opět není tak přesvědčivé 34...Vxa4? 35.Vxe7+ stejně jako ve variantě uvedené výše. 35.Sb3 Vd2 36.Sa4 Vd4 a bílý se vzdal. Ještě silnější ale bylo prosté 36...Kxe6!, např. 37.Vb6 Kd6 38.Vb1 d4 s okamžitým nástupem volných pěšců. 0:1 Osipov,D 2395 - Daniliuk,Sergey 2410, Krasnodar op 1997 Po 37.Sc2 fxg4 38.fxg4 Vxg4+ 39.Kf2 Cf4+ 40.Kg2 Kxe6 není vážně co řešit.

Možný je i tah Polishchukové  22...Db4 rovněž s hrozbou d5. Např. 23.De3?!  Nyní získá černá docela nebezpečnou iniciativu a ačkoliv výhody s ní nedosáhne, je lepší se takovým pozicím raději vyhýbat, protože se lze snadno dopustit chyby a ta se může stát osudnou. Nehledě na to, že vylepšení černé hry oproti mým analýzám také nelze vyloučit. Jedině správné je 22.a3! Da5 24.b4 De5 25.Db1 a hra je přibližně vyrovnaná. 23...Vh8!  Černá hrozí silným 24...Vh4. 24.Dc2 Dc5 25.Vc3 Df5?! Výměna dam ale pomáhá bílé se zkonsolidovat. Po 25...c6! 26.Db3 d5 27.Sa6 Dd6 28.Db7 d4 29.Vd3! (Téměř vynuceně prohrává 29.Vc2? Vxh3 30.f3 d3 31.Sxd3 (Ještě horší by bylo 31.Vf2? g4! 32.Sxd3 g3 33.hxg3 Dxg3+ 34.Kf1 Vh1+ 35.Ke2 De5+ 36.Se4 Dxe6 37.Vf1 Vh5 38.Kd1 Vh2 s vyhranou pozicí pro černou.) 31...Vxf3 32.Se2 Vf4! 33.Dxa7 (K rychlé prohře by vedlo 33.Vxc6?? Dd4+! 34.Kh1 De4+ 35.Kg1 De3+ 36.Kh1 Dxe2 37.Dxe7+ Kh6 38.Df8+ Kh5 39.Dh8+ Kg4 40.h3+ Kg3 41.Vc3+ Kf2 a bílá nezabrání matu.) 33...Dxe6 34.a3 Kh6 35.Vd2 Jf5 36.Dc5 Jd4! 37.Vxd4 De3+ 38.Kh1 Dxe2 39.Vxf4 gxf4 40.Kg1 Dxb2 41.Dxc6 Dd4+! 42.Kf1 Dd3+ 43.Kf2 De3+ 44.Kf1 f3 45.Dc2 Dxa3 s vyhranou dámskou koncovkou.) 29...c5 40.Sc4 Vb8 31.Dxa7 Vxb2 32.Vb3 Vxb3 33.axb3 f5 34.Kf1 f4! 35.Ke2 Kf6 36.Kd1 Ke5 37.Da8 Dc7 38.Dh8+ je pozice velmi nejasná. 26.Dxf5 gxf5 27.Sb3? Tento ústup střelce však není správnou volbou. Zde se tato figura vůbec neuplatní. Lepší bylo 27.Se2!, tak aby měl střelec pod dohledem obě křídla a mohl se přizpůsobit situaci vzniklé na šachovnici a přecházet tak podle potřeby na každé z nich, např. 27...c6 28.Va3 Va8 39.h4! s nejasným výsledkem. 27...c6 28.Sa4 Vc8?!  Příliš pasivní. Silné bylo 28...Vb8!, např. 29.b3 f4! s lepšími vyhlídkami černé. A nejde 30.Sxc6??, pro 30...Vc8 -+. 29.Vb3! Bílá teď vnikne svojí věží do soupeřčina ležení a zajistí si tak opět dobrou protihru. 29...Vc7 30.Vb8 Jc8 31.b4?! Poněkud předčasné. Na místě zde bylo 31.h4!, např. 31...d5 (Po 31...gxh4 by přišlo 32.Vb4 c5 33.Vxh4 Ve7 34.b4 Vxe6 35.Sd7 (Ne ale 35.bxc5? dxc5 36.Sd7 Ve1+ 37.Kg2 Jd6 38.Va4 Ve7 39.Vxa7 c4 s lepší koncovkou černé.) 35...Ve1+ 36.Kg2 Jb6 37.Sxf5 Ve5 s vyrovnanými vyhlídkami.) 37.Kg2 gxh4! (Slabé je 32...c5? 33.h5! s komplikovanou pozicí, ve které se mohou obě strany lehce zmýlit. Bílá ale již má jasně navrch. Např. 33...d4 (Nebo 33...f4 34.Kf3 c4 35.Kg4 d4 36.h4 gxh4 37.Kxh4 d3 38.Kg4 Jb6 39.Sd1 Ve7 40.Kf5 Vc7 41.Vd8 a bílý vyhraje.) 34.Sd7 Je7 35.Ve8 Jd5 36.Kf1! (Nevychází oběť 36.h6+?? Kxh6 37.Kf1 (37.e7?? Jxe7 38.Vxe7 c4 a černá vyhraje.) 37...c4 38.Sa4 c3 39.bxc3 dxc3 40.Vh8+ Kg6 41.Vg8+ Kh5! (Po 41...Vg7?! by přišlo 42.Vc8 Vb7 43.Sb3 Vc7 44.Vg8+ Vg7!? (44...Kh6 45.Vh8+ Kg7 46.Vd8 Jb6 (Nebo 46...Vc5 47.Vd7+ Kg6 48.e7 Jxe7 49.Vxe7 c2 50.Sxc2 Vxc2 51.Vxa7 s vyrovnáním.) 47.Ke1! s nejasným koncem.) 45.Vd8 Jb6 46.Ke2 Vc7 47.Kd3 s komplikacemi.) 42.Vh8+ Kg4 43.Vd8 Jb6 44.Vd4+ Kh5 45.Sc2 Kg6 s lepší hrou černé.) 36...c4 (Jen přehozením tahů je 36...Kh6 37.e7 Jxe7 38.Vxe7 c4 atd.) 37.e7! Jxe7 38.Vxe7+ Kh6 39.Ke1 g4 40.Vf7 Kxh5 41.Se6 s výhodou bílé.) 33.Kh3 Kf8 34.Sc2 Ke7 35.Sxf5 Jd6 36.Kg4 Vc8 37.Vxc8 Jxc8 s nejasnou koncovkou. 31...Kf8?!  Černá nevyužívá nepřesnosti bílé a tak je hra stále v dynamické rovnováze. Dobré totiž bylo 31...f4!, např. 32.Sc2 c5 a ani věž na osmé řadě nestačí bílé k plnému vyrovnání. 32.b5! cxb5 33.Sxb5 Kg7 34.Sd7?! Tam střelec nebude stát příliš dobře. Lépe bylo použít agresivního tahu 34.h4!?, např. 34...d5 35.Kg2 Jd6 36.a4 s komplikovanou nejasnou koncovkou.  34...Je7! 35.Ve8? Bílá silně podcenila soupeřčiny možnosti a snaží se za každou cenu vyždímat nějakou výhodu ze zdánlivě nemotorně rozestavěných černých figur. Výsledný efekt však bude zcela opačný. Opět bych se přimlouval za 25.h4!?, např. 35...Vc1+ 36.Kg2 Jg6 s lepší hrou černého. 35...Jd5 36.Kg2?? Prohrává okamžitě. Bílá si tímto tahem nalezla rovnou do matu. Po 36.Sb5 Vc1+ 37.Sf1 f4 je samozřejmě výhoda na straně černé. 36...Jf4+ 37.Kg3 Vc3+ 38.f3 Vc2 39.Ve7+ Kh6 Hrozí dva nekrytelné maty. 0:1 Dvoriadkina,E - Polishchuk,T, RUS-ch U12 Girls 2000

Pyhala zde vyzkoušel 22.Df3 

22...c6!?
22...De8
22...Db4!

22...c6!? Nevanlinna Hrozí vzetím na b2.  23.Sb3 d5 24.Ve3 Df4 25.De2 Vh8 26.Da6 Dc7 27.Sc2 g4 28.hxg4?!  To asi nebude úplně nejlepší obrana. Po 28.Da3 Vxh3 29.Vxh3 gxh3 30.Dxh3 De5 31.Da3 Jc8 32.Da5 (vynuceno) 32...f5 33.Sa4 Je7! 34.Dxa7 Kf6 35.Kg2 Kxe6 36.De3 De4+! má bílý jasně horší koncovku. 28...Dxh2+ 29.Kf1 Dh1+ 30.Ke2 Dc1 31.Da4 Nutné. Nejde 31.Kd3?? pro 31...Vh2! a černý vyhraje, např. 32.Dxa7 Vxf2 33.Dxe7+ Kh6 -+ s hrozbou Dd2 mat. 31...Dxb2!? Není dobré 31...c5? 32.Sd1! Dxb2+ 33.Kf1 Vh1+ 34.Kg2 Vh2+ 35.Kxh2 Dxf2+ 36.Kh1 Dxe3 37.Dd7! Kh6 38.Dxe7 Kg5 39.Dxa7!! De1+ 40.Kh2 Dd2+ 41.Kg3 Dxd1 42.e7 Dxg4+ a černý musí držet věčný šach. Nejsilnější bylo ale asi 31...Vh2! 32.g5! Dxb2 33.Vf3 De5+ 34.Kd3 fxg5 35.Vf7+ Kg8 36.Dd4 Vh3+ 37.f3 Dxd4+ 38.Kxd4 Vh7 39.Vf6 Vh2 40.Sd3 Vd2! 41.Ke3 Vxa2 42.Vf7 Jf5+ 43.Sxf5 gxf5 44.Vxf5 Vb2 45.Vxg5+ Kf8 46.f4 a5 s výhodou černého.  32.Db3? Hraje černému do not. Po 32.Kd2! Db6 33.Vf3 g5 34.a3 Vh4 je černý "pouze" ve výhodě. 32...Vb8? Vypadá velmi silně, ale dává bílému docela zajímavou možnost jak získat protihru. Správné bylo 32...Dc1! s hrozbou Vh1, např. 33.g5! fxg5 (Nešlo by teď původně zamýšlené 33...Vh1?? pro 34.gxf6+! a vyhraje bílý!) 34.Dc3+ Kg8 35.Sxg6 Dxc3 36.Sf7+ Kg7 37.Vxc3 Jf5 38.a4 Vh6! 39.Kf1 Jd6 40.a5 Jxf7 41.Vxc6 g4 42.Kg2 d4 43.e7 Vh8 44.Vc7 Kf6 45.f3 gxf3+ 46.Kxf3 Je5+ 47.Ke4 d3 48.Ke3 a6 49.Va7 Vh3+ 50.Ke4 Vh4+ 51.Ke3 Kf7! a černý vyhraje. 33.Dd3? Správné bylo jít do koncovky bez dam, protože nyní bude pozice pro černého vyhraná. Proto tedy doporučuji 33.Dxb2! Vxb2 34.Va3! Vxc2+ 35.Kd3 Vxf2 36.Vxa7 Vf4! 37.Vxe7+ Kf8 38.Vf7+ Ke8 39.g5! f5! (Ne ale 39...fxg5? 40.Vxf4 gxf4 41.a4 c5 42.a5 c4+ 43.Kd2 f3 44.a6 c3+ 45.Kxc3 f2 46.a7 f1D 47.a8D+ Ke7 48.Dxd5 s remízovou pozicí.) 40.Vc7 Va4 s velmi nejasnou koncovkou. 33...Dxa2 34.Kf3?!  Lépe 34.g5! Vb4! (Ideou je 34...fxg5?! 35.Dd4+ Kg8 36.Kd2 s výhodou černého.) 35.Dd2 c5 -+ 34...Db2 Ještě silnější je 34...c5!, např. 35.Kg2 Vb4 36.Sd1 Db1 s poměrně snadno vyhranou koncovkou pro černého. 35.Kg2  35.Da3!? Vb7 36.Dc5 Db6 -+ Špatné by bylo 35...Dxc2?? 36.Dxe7+ Kh6 37.Dxf6 a vyhraje bílý. 35...Vb4 36.Vg3? Věž nesmí opouštět obranu pěšce e6. Po 36.Sd1 Vd4 37.Da3 Dxa3 38.Vxa3 Ve4 39.Vxa7 Vxe6 černý snadno prosadí své dva volné pěšce. Slabší je 38...Vxd1? 39.Vxa7 Ve1! (39...Kf8 40.Va8+ s výhodou černého) 40.Vxe7+ Kf8 41.Vf7+ Ke8 42.Vxf6, ale i zde by měl černý zvítězit. 36...De5? To ale bílému poněkud pomáhá. Silné bylo 36...Ve4!, např. 37.Dd1 Vxe6 38.Vb3 De5 a s převahou 3 pěšců je výhra snadná.  37.Da3! Dd4 38.Vb3? Tento tah zase pomáhá černému. Mělo se stát 38.Kf1!, např. 38...Db6 39.g5. Černá pozice je ale stejně snadno vyhraná.  38...Dxg4+ 39.Vg3 Dd4  s vyhranou koncovkou. Pyhala,Antti 2390 - Nevanlinna,Risto 2290, Kuopio op It Open Heart Of Finland 1992 0:1 (49) Např. 40.Kf1 f5 41.Ve3 Kf6 -+

Vymetal zde užil tahu 22...De8  s dalším pokračováním: 23.b3 c6 24.Dg4 d5 25.Sd3 Db8 26.Dd4 Nebo 26.h4 Df4 27.Dxf4 gxf4 a pozice černého je zřejmě trochu nadějnější. 26...Db6 27.Dc3 Vh8  A soupeři se shodli na remíze. Černý má ale dle mého soudu poněkud lepší vyhlídky pro hru na výhru. 1/2 Vymetal,M 1660 - Smekal,Z 1825, MSS-ch CZE 1997

Jako nejsilnější se mi ale osobně jeví tah 22...Db4! s dvojím úderem na věž i střelce, např. 23.Vd1 Vd8 24.Sb3 c5 25.a3 Db5 26.Dc3 d5 27.Dc2 Db6 28.Sa2 c4 s jasnou výhodou černého.

18.Vb3?! Shetty 18...Vb8 18...d5 19.Vd1 Db8 20.Sa6=/+ 19.De3 19.Dg4 d5 20.Vh3 Vxh3 21.Dxh3 Kg8= 19...Vh4 19...d5 20.Vd3 Dd6 21.g3=/+ 20.Sf1 20.g3 Vxc4 21.De2 Vd4= 20...d5 20...c5!?=/+ 21.Dxa7+/= b6 22.Vc1 c6?? 22...Vc8= 23.Vxc6!+-Va8 23...Jxc6 24.Df7# 24.Dc7 24.Vd6 De8 25.Dd7 Vha4+- 24...Dxc7 25.Vxc7 Vb8 26.Vd7 g6 27.f3 Va4 28.a3 Va5 28...Vd4 29.Vc3 Vd1 30.Vcc7+- 29.Sb5 29.f4!? g4 30.h3 g3 31.Vxg3 Va4+- 29...Vc8 30.h3 30.Vb7 Vc1+ 31.Kf2 Vc2+ 32.Kg3 f5+- 30...Vaa8 31.Vd6 Vc1+ 32.Kh2 32.Kf2+- 32...Jc8?? 32...Vb8+- 33.Vd8+ Ke7 34.Ve8+ 34.Vd7+!? Kf8 35.Vf7+ Kg8+- 34...Kd6 35.Sd7 35.Vd8+ Kxe6 36.Ve3+ Kf7 37.Vd7+ Kf8+- 35...d4 35...b5 36.Vxb5 Vc4 37.b4+- 36.Vd3 Ke5 37.Vd2 f5 38.Kg3 38.e7 g4 39.Ve2+ Kd6+- 38...f4+ 38...Vc7+- 39.Kg4 d3 39...Kf6 40.Vf8+ Ke7 41.Vf7+ Kd6 42.Vxd4+ Ke5 43.Vd2+- 40.Vxd3 1-0 Shetty,R 2382 - Gokhale,A 2218, 1st WinTV Open Chennai IND (5), 2004 40...Vc2 41.Kxg5 Vxg2+ 42.Kh6+-

WebZdarma.cz