aktualizováno 23.02.2017 20:45:37

line 31:

7...Jxe4 8.0-0 Sxc3 9.d5 Sf6 10.Ve1 Je7 11.Vxe4 d6 12.Sg5 Sxg5 13.Jxg5 h6 14.De2 hxg5 15.Sb5+?

 

Tento tah vede přímo k prohrané pozici pro bílého jak se můžeme přesvědčit z následujících analýz:

15...Kf8?
15...Sd7?
15...c6!

15...Kf8? Borm  Tímto tahem vypouští černý svou výhodu z ruky. 16.Ve1 Některé teoretické prameny tvrdí, že bílý stojí v této pozici na výhru. S tím však nemůžeme souhlasit. 16...Se6 

17.dxe6
17.Vxe6??

17.dxe6 Oudeweetering  

17...f6!
17...f5!?

17...f6!Borm

18.Sd7!?
18.Ve3
18.Df3
18.Va4!?

18.Sd7!? Oudeweetering 18...c6  Na první pohled se zdá, že střelec na d7 je odsouzen k velmi pasivní úloze, ale ve skutečnosti je černému dost nepříjemný. 

19.Dd3
19.Ve3

19.Dd3 Oudeweetering  19...d5 20.Vg4 Dc7 Oudeweetering,Van de - Borm, Amsterdam, 1985 Podle teorie má černý výhodu. Nevím bohužel jak tato partie pokračovala, ale např. po 20...Dc7 21.h3 Da5 22.Va1 Vd8 23.b4 Dc7 24.Vc1 to s kompenzací bílého za pěšce není zas tak zlé.

Sorri zde použil tahu 19.Ve3 a po 19..d5 20.Dd3 Dc7 21.Vh3 Vxh3 22.Dxh3 Kg8 23.Dh5 g6 24.Df3 Kg7 25.De2?! zahrál takový celkem nemastný neslaný tah. Jde zřejmě o ztrátu času. Mnohem aktivnější a tudíž i lepší by bylo 25.Da3!, např. 25...c5 26.b4 s nejasnou pozicí ve které má bílý dostatečnou kompenzaci za pěšce. 25...Vh8! Černý přebírá iniciativu. Hrozí mat druhým tahem. 26.g3 Dd6 27.a3 a5 28.De3 c5 29.De2 d4  Černý už má i prostorovou převahu. Jeho výhoda se stále zvětšuje. 30.Sb5 b6 31.Df3 Dc7 32.b3 Vd8 33.a4 Vb8 34.Sf1 Vb7 Snad ještě silnější bylo 34...Jc6!? , např. 35.De4 Vh8 a černý si drží výhodu. 35.De4 Va7 36.Sb5 Db7 37.Dc2 Dd5 38.Sc4 Dd6 39.Sb5 Dd5?! Zde bylo lepší 39...Jd5! 40.Se8 f5 41.Sf7 Va8 s výhodou. 40.Sf1?!  Spíše je lepší 40.Sc4!?, např. 40...Da8 41.Sd3 s koncovkou poněkud lepší pro černého. 40...Vc7 41.Dd3? Velmi černému pomáhá. Po 41.Sc4 Dd6 je černý v jasné výhodě. 41...Dd6 42.De4 f5 43.Da8 Vc8 44.Db7 Dc7 45.Df3 g4 46.De2 Jd5 47.Dc4 Jf6?! Přesnější je 47...Dd6! 48.Da6 Ve8 49.Sc4 Jc7 s vyhranou pozicí černého. 48.Sg2 Ve8 49.h3 gxh3 50.Sxh3 Dd6 51.Sg2 Je4! Velmi silný takřka devastující tah! 52.Sxe4 Vxe6! 53.Dd3 De5! Nejsilnější! Ale i slabší 53...fxe4? 54.Vxe4 g5 55.Kf1 Dc6 vyhrává  a nebo 53...Vxe4? 54.Vxe4 fxe4 55.Dxe4 a i zde by měl černý postupně vynutit výhru. 54.f4  Nebo 54.Da6!? fxe4 55.Db7+ Kf6-+ atd. 54...fxe4 55.De2? Urychluje vlastní porážku. Po lepším 55.fxe5 exd3 56.Kf2 by černý pokračoval 56...d2 57.Vd1 Vxe5 58.Vxd2 Kf6-+ atd. 55...Dd5 Černý samozřejmě zamýšlí postoupit pěšcem d4. 56.g4  Nebo 56.Dg2!? Dxb3 57.g4 Dxa4-+ atd. 56...e3 57.Vd1 De4 58.Dc4? Nutné bylo 58.b4 po čemž by černý hrál 58...Dxf4 a po 59.Kg2 axb4-+ 58...e2 59.Ve1 d3 Ještě mnohem silnější bylo 59...Df3!!, např. 60.Dxe6 Dg3+ 61.Kh1 Dxe1+ 62.Kg2 Df1+ 63.Kh2 e1D 64.Dd7+ Kh6 65.g5+ Kh5 66.Dh7+ Kg4 67.Dd7+ Kf3 68.Dd5+ Kf2 69.Dxd4+ cxd4 70.f5 De5# 0-1 Sorri,Kari Juhani 2340 - Rantanen,Yrjo A 2410, FIN-chT FIN, 1992 60.Dxe4 Vxe4-+ 

Horák zde proti mne použil tahu 18.Ve3. Bílý plánuje Vh3. 18...g6?  Dává bílému lepší vyhlídky. Po správném 18...c6! 19.Sd3 d5 už stojí černý lépe. 19.Df3! Hrozí mat druhým tahem. Není dobré 19.Vh3? Vxh3 20.gxh3 c6 21.Sd3 Da5 a černý je v jasné výhodě. 19...Kg7 20.Sd3? Nevede k ničemu dobrému. Po 20.Dxb7 Db8 21.Da6 Db6 s ideou 22...Vhb8  22.b3!? je pozice trochu výhodnější pro bílého. 20...c6 21.Ve4 Bílý plánuje 22.Vb4!? 21...Da5! Zabraňuje manévrům věže e4 pro slabost její kolegyně e1. 22.b4? Tato oběť pěšce zřejmě není zcela korektní. Lepší bylo 22.a3 , např. 22...d5 23.V4e3 c5 s výhodou černého. 22...Dc7? Černý opatrnicky pěšce nebere ačkoliv s klidným svědomím mohl. Po 22...Dxa2!? 23.De3  23...Jd5! má černý jasnou výhodu. Nejde totiž 23.Sc4? pro 23...Dd2! s hrozbou 24...d5 Po 24.Vd1 Dxb4 je tedy černý snadno vyhraný.  23.Vg4 d5 24.g3 Vh5!? Ještě silnější bylo 24...a5! a po 25.a3 (a) Nic nedává 25.Vxg5??, protože po 25...fxg5 26.Df7+? Kh6 hrozí Vhf8 a bílý by se mohl vzdát.; b) Po 25.b5 by černý pokračoval 25...c5 26.Sf1 (26.h4?! gxh4! 27.gxh4 Vh6 s jasnou výhodou.) 26...Vad8 s výhodou černého.)25...axb4 26.axb4 pak 26...Va3! s výhodou. 25.h4! f5?  Vrací pěšce aby se zbavil bílého tlaku, ale takto také ztrácí svou převahu. Po 25...Dd6! 26.hxg5 f5 27.Sf1 Vah8 si černý stále udržuje lepší vyhlídky. Hrubkou by bylo 25...gxh4?? pro 26.Vxg6+! Jxg6 27.Dxh5 s výhrou bílého. 26.Vxg5 Na první pohled se zdá, že bílý je ve výhodě, ale černý má dostatek dobrých obranných možností. 26...Vxg5! 27.hxg5 a5!  Ne příliš dobré je 27...Vg8? 28.De3 b6 29.Dd4+ Kf8 30.Df6+ Ke8 31.Kg2 Dd6 32.Vh1 Kd8 33.Vh7 a bílý má lepší hru. 28.De3! Hrozí Dd4+ 28...axb4! Není dobré 28...Vh8? pro 29.Dd4+ Kg8! 30.bxa5 Dxa5 31.Vb1 a bílý má výhodu. 29.Dd4+? Správné bylo 29.Dc5! s nejasnou hrou. Bílý má dobrou kompenzaci za pěšce. 29...Kh7??  Vchází přímo do matové sítě. Jedinou obranou bylo 29...Kg8!, např. 30.Dxb4 Vxa2 a černý má lepší vyhlídky. 30.Kg2! Kg8 Nebo 30...Dd6? 31.Vh1+ Kg8 32.Vh8# 31.Vh1 Kf8 O dva tahy delší by byla partie po 31...Dxg3+ 32.Kxg3 f4+ 33.Kf3 Kf8 34.Vh8+ Jg8 35.Df6+ Ke8 36.Vxg8# 32.Df6+  1-0 Horák,Jaroslav - Veselý,Jiří, Jihlava, 09.01.1998 Po 32...Ke8 přijde 33.Vh8+ Jg8 34.Vxg8#

18.Df3= Gonzalez Domingo 18...c6 19.Sa4 De8 20.h3 Kg8 21.Sc2 d5 22.V4e2 Db8 23.Ve5 De8 24.V5e2 1/2 Gonzalez Domingo,A - Bembo Arnau,A, Spain-Cup2 corr, 1987

Zajímavou možností je 18.Va4!? d5 19.De3 s nejasnou hrou. Bílý si zatím udržuje kompenzaci. 

17...f5!?= Hanison 18.Va4 c6 19.Sd3 b5 20.Va3 g4 21.De3 a5 22.Dg5 b4 23.Vb3 Vb8 24.Sc2 Vb5 25.Vd3 Vh6 26.Vd4 Vc5 27.Sb1 Kg8 28.Df4 d5 29.Sd3 Vf6 30.De5 Vh6 31.Vf4 Vf6 32.g3 Df8 33.Dd4 g5 34.Vxg4 fxg4 35.Dxc5 a4 36.Se2 Vxe6 37.Dxb4 Ve4 38.Dd2 Df5 39.Sd1 Vxe1+ 40.Dxe1 Db1 41.De2 Kf7 42.a3 Jg6 43.Dxg4 Je5 44.Dxa4 Dxb2 45.Kf1 Dc1 46.Dc2 Dxc2 47.Sxc2 g4 48.a4 Ke6 49.a5 Kd6 50.a6 Kc7 51.Ke2 d4 52.Sf5 Kb6 53.h3 gxh3 54.Sxh3 Kxa6 55.f4 Jg6 56.Kd3 c5 1/2 Goosey,Richard W.(ENG) - Hanison,Bernard (ENG), Natcor CT 24628 corr, 2000

Horák zde vyzkoušel zcela nekorektní oběť 17.Vxe6?? fxe6 18.Df3+ Kg8 19.dxe6?!  Nebo 19.Vxe6! a6 20.Sa4 Vh6-+ 19...Df8  Horák,Jaroslav - Veselý,Jiří, blesková partie 2x5 minut, Jihlava 23.10.1998 Nepamatuji se již jak partie pokračovala dále, ale např. po 20.Dxf8+ Vxf8 s věží více černý vyhraje velmi snadno.

Také Multalovo 15...Sd7? nedává černému nic. 

16.Ve1
16.Sxd7+

16.Ve1 Pollinger Nyní už má bílý za obětovaný materiál velmi dobrou kompenzaci. 16...Sxb5?! Silnější bylo 16...c6!, např. 17.Vxe7+ Kf8 18.Sa4 s dobrou kompenzací za pěšce. Špatné je 16...Kf8? 17.Sxd7 Dxd7 18.Vxe7 a bílý vyhraje. 

17.Vxe7+
17.Dxb5+

17.Vxe7+ Pollinger Vzniklá koncovka nyní bude malinko výhodnější bílému.  17...Kf8 18.Dxb5 Dxe7! 19.Vxe7 Kxe7 Teorie dává černému malou výhodu, ve skutečnosti je to právě naopak, pozice je o něco výhodnější bílému. 20.Dxb7  Některé teoretické prameny hodnotí vzniklou koncovku jako vyrovnanou. 20...Vhc8  Jiné tuto jako nejasnou.

21.b4?
21.h3
21.b3!?
21.Kf1!?

21.b4?  Pollinger 21...Vab8 22.Da6 Vxb4 23.h4 23.h3 Kd7= 23...Vh8 23...Kd8 24.hxg5 Vd4=/+ 24.De2+ 24.Dc6 Vb1+ 25.Kh2 Vxh4+ 26.Kg3= 24...Kd8 25.h5? 25.De3 Vb1+ (25...gxh4 26.Dg5+ Kc8 27.Dxg7-/+) 26.Kh2 Vxh4+ 27.Kg3 Vf4 28.Dxa7 Vbb4-+ 25...g6  25...g4!? 26.Dd2 Vb1+ 27.Kh2 Vxh5+ 28.Kg3-+ 26.De1 Vh4 27.Db1 V4xh5 28.Db8+ Kd7 29.Db5+ Kc8 30.f4 30.f3 Vh1+ 31.Kf2-+ 30...g4  30...gxf4 31.Kf2-+ 31.Da6+ 31.Kf2!?-/+ 31...Kd8-+ 32.Db7  32.Dxa7 g3 33.Db8+ Kd7 34.Db5+ Ke7 35.Kf1-+ 32...g3 33.Db8+ Kd7 34.Db5+ Ke7  0-1 Pollinger,Michael - Kreuzer,Martin, Bayern-chB, 1986 35.Kf1 Vf5-+

21.h3 Girod

21...Kd8?
21...a5!

21...Kd8?+/= Multala 22.Dc6 Vab8 23.Dc3 f6?! Zde bylo správné 23...g6!, např. 24.b3 Vb6 s koncovkou poněkud výhodnější pro bílého. 24.b4?  Bílý ale nepřesnosti černého nevyužívá. Silné totiž bylo 24.De3!, např. 24...Vxb2 25.De6 Vcb8 26.Dg8+ Kd7 27.Dxg7+ Kc8 28.Dxf6 V8b6 29.a3 s výhodou bílého. 24...c5? Oplácí chybu chybou! Lepší bylo 24...Vb6!, např. 25.Dc2 Ke7 26.b5 a6 27.bxa6 Kf8 28.Dc4 c5 s nejasným koncem. 25.dxc6 Vb6? Rozhodující chyba. Po 25...Kc7!? 26.Dc4 (Nebo 26.a4 a6 s trochu lepší pozicí bílého.) 26...a6 jsou vyhlídky bílého o něco lepší. 26.b5!  Tato pozice je pro bílého již vyhraná. 26...Kc7? Vede už k rychlé porážce. Po 26...Vxb5? by přišlo 27.Dd3!+- Teorie doporučuje pouze 27.Dc4?? s plánem Dg8+ po čemž ale bílý zřejmě nevyhraje. Další možností je 26...a6 27.a4 axb5 28.axb5 Vxb5 29.Dd3+-  27.Dc4? Není právě tou nejrychlejší cestou k výhře. Velice silné by bylo 27.De3!, např. 27...a6 28.De7+ Kb8 29.Dxd6+ Ka7 30.a4 axb5 31.axb5 Vxb5 32.Dd7+ Kb8 33.c7+ Vxc7 34.Dxb5+ Kc8 35.De8+ Kb7 36.De6 a tuto koncovku by měl bílý postupně vyhrát. 27...a6 28.a4 axb5 Možná přesnější obranou bylo 28...Vbb8!? 29.De6 axb5 30.axb5 Kb6 31.Dxd6 Va8 32.c7+ Kxb5 33.Dd7+ Kb6 34.Dxg7 Vg8+- 29.axb5 Vd8 30.Df7+ Kc8 31.Da7 1-0 Girod,Francis (SUI) - Multala,Anton (FIN) 2325, corr., 1989 Jiný pramen uvádí, že partie se hrála v roce 1986.

21...a5!= Olivera Medrano 22.b3 Kd8 23.Dc6 Vcb8 24.Dc3 g6 25.Kh2 a4 26.bxa4 Kd7 27.Kg3 Va6 28.Df3 Vf8 29.Dg4+ Kd8 30.Dxg5+ Kd7 31.Dg4+ Kd8 32.Db4 Vb6 33.Dc4 Vb7 34.Kf3 Ke7 35.h4 Vh8 36.De4+ Kd7 37.Df4 Ke7 38.g4 Kf8 39.h5 gxh5 40.gxh5 1-0 Marrero Rodriguez,A - Olivera Medrano,J, 3571 Promoción x email FECAP, 2002

21.b3!? Nepeina

21...Vab8?
21...a5

21...Vab8? Kakhiani  22.Da6 22.Dxa7 f6+/= 22...g6 23.g3 Kf8 23...Ve8 24.Dxa7 Kd7 25.Dd4= 24.Dxa7 Vb6 25.Da4 Ve8 26.Dd7 Ve1+ 27.Kg2 Vc1 28.Dd8+ Kg7 29.Dxg5 Vc2 30.h4 Vxa2 31.h5 Vxb3??  31...Vb8+/=  32.h6+ Kh7 33.Df6 Kxh6 33...Vxf2+ 34.Kxf2 Vb2+ 35.Dxb2 f6 36.Dxf6 Kxh6 37.Dh8+ Kg5 38.Dh4+ Kf5 39.Df4# 34.Dh8+ Kg5 35.Dh4+ 35...Kf5 36.Df4# 1-0 Nepeina - Kakhiani, 1989

21...a5 Arold 22.h3 f6 23.Dc6 Va7 24.Dc4 Vb8 25.Dd4 Vab7 26.Dc3 Va8 27.Dc6 Vaa7 28.Dc3 Vb6 29.Kh2 Kf8 30.De3 Vab7  30...Va8 31.Dc1 Va7 32.Dc4= 31.De6 Vb8 32.Dd7 V6b7 33.Kg3 Ve8 34.Dc6 Va7 35.Dd7 35.Kg4 a4+/=  35...Ve7 35...Vb7 36.Kf3+/= 36.Dc8+ 36.Db5 Ve8+/= 36...Ve8 37.Dd7 Vb7 38.f3 Va7 39.Kg4 Ve7 40.Dc8+  40.Db5 Kf7+/=  40...Kf7 40...Ve8 41.Df5= 41.Db8 Va6 42.Db5 Va8 43.Db7 43.Kg3 Kg6= 43...Vae8 44.Kg3 Kg6 45.h4 45.a3!?=/+  45...gxh4+ 46.Kxh4 Ve2 47.Kh3 Vc2 47...V8e5!?-/+ 48.Db5 Vee2 49.Dxa5? 49.a3=/+ 49...Vxg2 50.De1 Vce2 50...Vxa2?! 51.De8+ Kg5 52.De3+ Kh5 53.De8+ g6 54.Dh8+ Kg5 55.Dh4+ Kf5 56.De4+ Kg5 57.Dh4+ Kf5 58.De4+ Kg5 59.Dh4+= 51.Df1 Vxa2 52.Dd3+ 52.Db5 Kg5 53.f4+ Kxf4 54.Dc4+ Ke5 55.Dc3+ Kxd5 56.Dxc7 Vad2 57.Dc4+ Ke5 58.Dc3+ Kf4 59.Db4+ Kg5-+ 52...f5 53.Dc3  53.b4-+ 53...f4 54.Kh4 54.De1 Vae2 55.Dxe2 Vxe2 56.Kg4-+ 54...Kh6  54...Vg3 55.Dd3+ Kh6 56.Dh7+ Kxh7 57.b4 Vh2#  0-1 Warmbier,J - Arold,Gerhard,  Německo, 1992   Např. 54...Kh6 55.De1 Vae2 56.Dxe2 g5+ 57.Kh3 Vxe2 58.Kg4 Vf2 59.Kf5 Vxf3 60.Ke4 Ve3+ 61.Kd4 Ve7 62.Kc3 f3 63.Kc2 f2 64.Kd3 f1D+ 65.Kc3 Dc1+ 66.Kb4 Dc5+ 67.Ka4 Ve4+ 68.b4 Dxb4#; 

21.Kf1!? a6 a bílý si udrží drobnou převahu.

Přehození tahů je 17.Dxb5+ Pollinger 17...Kf8! 17...Dd7?? 18.Vxe7+ Kf8 19.Dxd7 Kg8 20.Df5 Vf8 21.Vxf7 Vb8 22.Vfe7 Vf8 23.Ve8 Vxe8 24.Vxe8# 18.Vxe7 atd. VIZ 17.Vxe7+   Pollinger,Michael - Kreuzer,Martin, Bayern-chB, 1986

16.Sxd7+ 

16...Dxd7
16...Kxd7

16...Dxd7 Viz Line 29 varianta 14...Sd7 15.De2 Sxb5 16.Dxb5+ Dd7 17.De2 hxg5  

16...Kxd7 17.Ve1! (Nejde 17.Db5+?? pro 17...Kc8! a černý vyhraje. Také nejde 17.Dg4+?? pro 17...f5! 18.Vxe7+ Dxe7 19.Dxf5+ Kd8 a černý vyhraje s věží více.) 17...Jxd5!? (a) Nelze 17...Jg6?? pro dvoutahový mat po 18.Dg4+ f5 19.Dxf5#; b) Alternativou je 17...Ve8!? 18.Db5+! (Nelze 18.Dg4+?? pro 18...f5!-+) 18...Kc8! 19.De2! b6 20.Vxe7 Vxe7 21.Dxe7 Dxe7 22.Vxe7 Kb7 23.Vxf7 Ve8 s remízovou koncovkou.) 18.Dg4+ Kc6 19.Vc4+!? (Nebo 19.Vc1+ Kb6 Hrozí c6! a bílý musí remizovat aby neprohrál: 20.Vb4+! Jxb4 21.Dxb4+ Ka6 22.Da4+ Kb6 23.Db4+ remíza) 19...Kb5! hrozí c6 20.a4+ Ka6! (Ne ale 20...Ka5? 21.b4+! Ka6 (Ihned prohrává 21...Kb6?? 22.Dd4+ Ka6 23.Dxd5 c6 24.b5+ Kb6 25.bxc6! Dc8 26.Vb4+ Kc7 27.Dxf7+ Kb8 28.Vxb7+ Dxb7 29.Dxb7#) 22.Dd1 c6 23.b5+ Ka5 24.bxc6! bxc6 25.Vxc6 Jb4 26.Vxd6 s výhodou bílého.) 21.Vb4 Jf4!? (Nebo 21...b6!? 22.Dc4+ Kb7 23.Dxd5+ c6 (Prohrává 23...Kb8?? pro 24.Vbe4! a5 25.Dc6! Ka7 26.Ve7! Vc8 27.b4! Vh4 28.f4!! Vxf4 29.Ve8! a bílý vítězí.) 24.Dxf7+ Ka6 25.Vbe4! d5 26.Ve6! g4 27.Df5! Vc8 28.b4 Dh4 29.b5+ Ka5 30.De5 g3 31Dc3+ Db4 32.Dxg3 Vce8 s vyrovnanou hrou) 22.Vxf4! Ve8 (22...gxf4?? 23.De2++-) 23.Dd1 b6 24.Vxf7 Vc8 25.b4 Vxe1+ 26.Dxe1 De8 27.b5+ Kb7 28.Ve7 s výbornou kompenzací bílého za pěšce. 

Nejlepší reakcí je jednoznačně 15...c6!,

16.dxc6!
16.Ve1?

16.dxc6! Kf8! Botterill a černý má jasnou výhodu! Bottlik dále uvádí: 17.Ve1 Se6 18.cxb7 Vb8  Starší teorie dává černému výhodu, novější vyhranou pozici a právě to je pravda.

19.Sa6!
19.Df3!?
19.a4?
19.Vxe6

Bottlikova varianta dále pokračuje nejsilnějším tahem 19.Sa6! 

19...Vh4!
19...d5!?

Bottlik pokračuje 19...Vh4! 20.Ve3! Db6? a černý vyhraje. Ještě mnohem účinnějším receptem se mi ale jeví být tento postup: 20...Jd5! 21.Vxe6 fxe6 22.Dxe6 Jc7 23.Df5+ Kg8 24.Vc1 Vf4 25.Dc8 Jxa6 26.De6+ Kh7 27.Dh3+ Vh4 28.Dd3+ g6 29.Dxa6 De7 30.Dxa7 Vxb7 se snadnou výhrou. Dále jsem ještě v teorii nalezl pokračování varianty 20...Db6? po  21.b3? Nanejvýše nutné je zde 21.Vxe6! fxe6 22.Dxe6 Ve8 23.De2 ale i zde stojí černý po 23...Dc7 na výhru. 21...Jd5 22.Vf3 Nebo 22.Vxe6 fxe6 23.Dxe6 Dxa6 24.Dxd5 Vh6 25.Df5+ Vf6 26.Dh3 Kg8! 27.Dg4 Vbf8-+ atd. 22...Jf4 23.Df1 Vg4? a černý je prý ve výhodě. Analýzy dokazují, že teorie má naprostou pravdu. Pro slabost bodu g2 musí bílý hrát 24.g3 a černý kontruje 24...Kg8! s hrozbou 25...Jh3+! Méně přesné je 24...Dc6?!, např. 25.Vee3 Kg8! (K ničemu nevede 25...Jg6?! 26.Vc3 De8 (Nebo 26...Dd5 27.Vfd3 Vd4 28.Vc8+ Vxc8 29.bxc8D+ Sxc8 30.Vxd4 Dxd4 31.Sxc8 Je5 s remízovou koncovkou.) 27.Dd3 Je7! 28.Ve3 Vb4! 29.Dh7! (K ničemu dobrému nevede 29.Vxe6? pro 29...fxe6 30.Vc8 (Ne ale 30.Dxd6? Vb6 31.Dxb8 Dxb8 32.Vc8+ Jxc8 33.bxc8D+ Dxc8 34.Sxc8 Ke7-+ atd.) 30...Vxc8 31.bxc8D Jxc8 32.Sxc8 s výhodou černého.) 29...V8xb7 30.Vxe6 fxe6 31.Sxb7 Vxb7 32.Vf3+ Jf5 33.g4 Dc6 34.Dh3 Vf7 35.gxf5 s vyrovnanou koncovkou.) 26.Vc3 Jh3+ 27.Kh1 Jxf2+ 28.Kg2 Vxg3+ 29.hxg3 Sh3+ 30.Kg1 Dxf3 31.Vxf3 Sxf1 32.Sxf1 Je4 33.Sg2 Vxb7 34.Vd3 Ve7 35.Sxe4 Vxe4 36.Vxd6 a černý má ve věžovce menší výhodu. 25.Vc3 Vxb7 26.h3 Vc7 27.Vce3 Jxh3+ 28.Dxh3 Ve4 29.Df1 Vxe3 30.Vxe3 s výhodou černého. Mnohem silnější a mnohem snadněji vyhrávající je zde teorií přehlédnuté a nebo podceněné 23...Sd5!, např. 24.Vg3 f6 25.Vc1 Sxb7 26.Sxb7 Dxb7 a černý snadno vyhraje. Po 16.Ve1 uvádí Bottlik 16...Se6? a dává k tomuto tahu zcela neprávem vykřičník. Ještě silnější je totiž 16...0-0!, např. 17.Vxe7 cxb5! 18.Dxb5 b6 19.a3 Sf5 s figurou navíc a snadnou výhrou. 17.dxe6 f6? s výhodou černého. Prodlužme tedy tuto variantu o pár tahů: 18.Sd3 d5 19.Vg4 Dc7 20.h3 c5 21.Sb5+ Kf8 a skutečně musíme uznat, že nemá-li černý přímo výhodu, určitě stojí lépe. Myslím, že silnější je ale 17...f5! 18.Va4 cxb5 19.Dxb5+ Kf8 20.Dxb7 a5 21.Df3 Vh6 a pozice černého je vyhraná.

Poměrně dobré je i 19...d5!? 20.Ve3 Dd6 21.g3 g4 22.a3 Jc6 

23.Dd2
23.Vc3!?

23.Dd2 comp. Shredder 7.04 23...Kg8 24.Dd3 Vh5 25.Vc1 d4 26.Dd2 Vd5 27.Ve4 Je5 28.Vc8+ Vxc8 29.bxc8D+ Sxc8 30.Vxe5 Sxa6 31.Ve4 Ve5 32.Ve1 Vxe1+ 33.Dxe1 Dc6 0-1 comp. Shredder 7.04 - comp.Fritz 6, tématický zápas na 2x25 min.(15), 26.03.2003

23.Vc3!? comp. Shredder 7 23...g6 24.De3 d4 25.Vxc6 Dxc6 26.Dxd4 Kg8 27.Dxa7 Kh7 28.b4 Da4 29.Db6 Dxa3 30.Se2 Vhd8 31.Dc5 Vxb7 32.Sf1 Dxb4 33.De5 Vbd7 34.Da1 Sb3 35.h3 Vd1 36.Vxd1 Vxd1 37.Dxd1 Sxd1 38.hxg4 Sf3 39.g5 De1 40.g4 Kg8 41.Kh2 Dxf2+ 42.Kh3 Kh8 43.Sa6 Dg2+ 44.Kh4 Dxg4# 0-1 comp. Shredder 7 - comp. Fritz 8, tématický zápas na 2x25 min (16), 13.04.2003

19.Df3!? comp.Fritz 6 19...Kg8 

20.Sa6!
20.Vxe6

20.Sa6! comp.Fritz 6

20...d5!
20...Vh6
20...Jd5

20...d5! comp. Shredder 7.04

21.Va4
21.Vxe6!

21.Va4 comp.Fritz 6

21...Vh4!?
21...Dd6

21...Vh4!? comp. Shredder 7.04 22.Da3 Db6 23.Vxh4 gxh4 24.Vc1 d4 25.h3 Jc6 26.b3 Vd8 27.Dc5 Dxa6 28.Dxc6 Dxc6 29.Vxc6 Vb8 30.Vd6 g5 31.Vxd4 Vxb7 32.Ve4 Kg7 33.f4 Kf6 34.fxg5+ Kxg5 35.Ve5+ Sf5 36.Kh2 f6 37.Vd5 Kf4 38.Vd6 Vf7 39.Vd1 Vc7 40.Vf1+ Ke5 41.Vf2 Vc1 42.Vb2 Se4 43.Vd2 Vb1 44.b4 Vxb4 45.Ve2 Vb1 46.Vd2 f5 47.Vf2 f4 48.a4 Va1 49.a5 Vxa5 50.Vb2 Sd5 0-1 comp.Fritz 6 - comp. Shredder 7.04, tématický zápas na 2x25 min (16), 26.03.2003

21...Dd6 comp. Shredder 7 22.Dg3 Jf5 23.Dxd6 Jxd6 24.Va5 Vh4 25.a3 Vd4 26.Vc5 Va4 27.Vxe6 fxe6 28.Vc8+ Vxc8 29.bxc8V+ Jxc8 30.Sxc8 Kf7 31.h3 Vc4 32.Sa6 Vc2 33.b4 Vc1+ 34.Kh2 Va1 35.g3 Vxa3 36.b5 Kf6 37.Sb7 d4 38.Kg2 Ke5 39.Kf1 d3 40.Sf3 Va1+ 41.Kg2 d2 42.Sh5 Kd4 43.Kh2 Ve1 44.h4 gxh4 0-1 comp. Fritz 6 - comp. Shredder 7, tématický zápas na 2x25 min (16), 02.05.2003

21.Vxe6! comp. Fritz 8 21...fxe6 22.Vxe6 Dc7 23.h3 Vh6 24.De3 Df4 25.De2 Dc1+ 26.Kh2 Dc7+ 27.Kg1 Kf7 28.Vxh6 Dc1+ 29.Kh2 gxh6 30.g3 Dc7 31.b4 Dc3 32.b5 Kf6 33.a4 Jf5 34.Dd1 Ke6 35.a5 Dxa5 36.De2+ Kd6 37.Df3 Jg7 38.Df6+ Je6 39.Db2 d4 40.De2 Dc3 41.De4 Dc4 42.Kg1 Dd5 43.Db1 Jc5 44.Da1 Jxb7 45.b6 axb6 46.Sf1 Jc5 47.Da7 Vb7 48.Da1 d3 49.Sg2 Je4 50.Da3+ Ke5 51.Kh2 d2 52.Db2+ Dd4 0-1 comp. Fritz 8 - comp. Shredder 7, tématický zápas na 2x25 min (15), 13.04.2003

20...Vh6 comp. Shredder 7.04 21.De3 Jc6 22.Vc1 d5 23.Va4 d4 24.Dg3 Sf5 25.Vac4 d3 26.Vc5 Ve6 27.Sxd3 Dxd3 28.Vxc6 Dxg3 29.hxg3 Vxb7 30.Vxe6 Sxe6 31.b3 Vd7 32.Vc5 Vd1+ 33.Kh2 Vd2 34.Va5 Vxf2 35.g4 Vd2 36.Vxa7 Sxg4 37.Kg1 Se6 38.Kf1 Kh7 39.Va6 Kg6 40.Va5 f6 41.g3 Sh3+ 42.Ke1 Vg2 43.b4 Vxg3 44.Kf2 Vg2+ 45.Kf3 g4+ 46.Ke3 g3 47.Va3 Vf2 48.Kd4 Vd2+ 0-1 comp. Fritz 8 - comp. Shredder 7.04, tématický zápas na 2x25 min (15), 02.04.2003

20...Jd5 comp. Chess Tiger 14.0 21.Vc4 Jc7 22.Vxe6 fxe6 23.Dc3 Jd5 24.Df3 Df6 25.De2 Kf7 26.h3 Vhf8 27.a3 Ke7 28.Vc8 Dd4 29.b4 Db6 30.b5 Dd4 31.Vc1 Jb6 32.Df1 Db2 33.Vc7+ Kd8 34.Vc6 Kd7 35.De1 Dd4 36.Vc2 Ja4 37.Vd2 Dc5 38.Da1 Vf7 39.Dd1 Dxa3 40.Vd3 Db4 41.Vb3 Dc5 42.De1 Db6 43.Vb4 Jc5 44.Dc3 Jxb7 45.Sxb7 Vxb7 46.Vb2 Vc7 0-1 comp. Shredder 7.04 - comp. Chess Tiger 14.0, tématický zápas na 2x25 min.(15), 15.05.2003

20.Vxe6 comp. Shredder 7 20...fxe6 21.Vxe6 Vh6 22.Vxh6 gxh6 23.Sa6 d5 

24.b4!?
24.De3

24.b4!? comp. Shredder 7 24...Dd6 25.b5 De5 26.Dd1 d4 27.h4 gxh4 28.b6 axb6 29.Db3+ Kg7 30.Kf1 Da5 31.Dd3 Jc6 32.De2 Dg5 33.Dd1 Vf8 34.Dc2 h3 35.gxh3 Dd5 36.Kg1 Vg8 37.b8D Jxb8 38.Se2 d3 0-1 comp. Shredder 7 - comp. Fritz 6, tématický zápas na 2x25 min (15), 01.05.2003

24.De3 24...Db6 25.De2 Dg6 26.h4 Db1+ 27.Kh2 De4 28.Dxe4 dxe4 29.hxg5 hxg5 30.f3 e3 31.Kg1 

31...Kf7
31...Jf5!

31...Kf7 comp. Shredder 7.04 32.Kf1 Jf5 33.Ke2 Ve8 34.Sd3 Jg3+ 35.Ke1 Vh8 36.Kd1 Ke7 37.a4 Kd7 38.a5 Kc7 39.Sa6 Vh6 40.Sc4 Vd6+ 0-1 comp. Chess Tiger 14.0 - comp. Shredder 7.04, tématický zápas na 2x25 min (16), 15.05.2003

31...Jf5! comp. Shredder 7 32.Kf1 Jg3+ 33.Ke1 Kf7 34.Kd1 Vd8+ 35.Ke1 Ke7 36.b4 Kd6 37.a4 Kc7 38.b8S+ Kxb8 0-1 comp.Chess Tiger 14.0 - comp. Shredder 7, tématický zápas na 2x25 min.(15), Jihlava 17.06.2003

19.a4! comp. Shredder 7.04 19...Dc7 20.h3 Vxb7 21.Dd2 g4 22.hxg4 Kg8 23.V4e2 d5 24.g3 Dc5 25.Dg5 Vh3 26.Kg2 Vh6 27.f3 Db6 28.Dc1 d4 29.Vc2 Vb8 30.Ve4 a6 31.Sc4 Sxc4 32.Vxe7 Vc6 33.Df4 Db4 34.Vce2 Vf6 35.Ve8+ Vxe8 36.Vxe8+ Kh7 37.De4+ g6 38.Da8 Dxb2+ 39.Kh1 Dc1+ 40.Kh2 Dc2+ 41.Kh1 Dd1+ 42.Kg2 Df1+ 0-1 Shredder 7.04 - Fritz 8, tématický zápas na 2x25 min (16), 03.04.2003

19.Vxe6 fxe6 20.Df3+ Kg8 viz  19.Df3+!?

16.Ve1? Borský 16...0-0 16...Se6! 17.dxe6 f6-/+ 17.Vxe7 cxb5 18.Dxb5 Borský,G-Miciak,E/SVK Cup 10 Final 1998

WebZdarma.cz