aktualizováno 10.05.2020 16:08:36

line 28:

 7...Jxe4 8.0-0 Sxc3 9.d5 Sf6 10.Ve1 Je7 11.Vxe4 d6 12.Sg5 Sxg5 13.Jxg5 h6 

Chalupetzkyho varianta

Tento tah je teorií připisován Portischovi, ale ve skutečnosti jako první byl použit Chalupetzkym.

rk. 14.Sb5+ , 14.De2,

Zde si tedy probereme všechny možnosti bílého po 13...h6, kromě 14.Sb5+ a 14.De2, kterým se budeme věnovat zvlášť v dalších oddílech. Bílí zde krom dvou uvedených tahů používají množství dalších alternativ a hlavně má k dispozici tah 14.Da4!, který je vůbec to nejlepší co v této variantě bílý může dosáhnout. Teorie totiž po 13...h6 připisovala černému již vyhranou pozici, ale s mým novým objevem 14.Da4! toto hodnocení zcela padá a obě strany již bojují v rovnocenné pozici. Bílý totiž získává velmi dobrou kompenzaci.

14.Dh5!?
14.Jxf7?
14.Jf3?
14.Df3?
14.Dd2?
14.Vh4?
14.Da4+!
14.Dd4?
14.Db3?!

horizontal rule

Vůbec nic bílému nedává Cleguerova oběť 14.Jxf7?  Možná je tato oběť postavená pouze na možné soupeřově neznalosti, protože nezareaguje-li černý po 15.Df3+  správně, je ztracen. 14...Kxf7 

15.Df3+
15.Dh5+!?

horizontal rule

15.Df3+ Cleguer Černý nyní musí představit jezdce, protože vše ostatní prohrává.

15...Jf5!
15...Ke8??
15...Kg6??
15...Kg8??
15...Sf5??

horizontal rule

Jedině správnou reakcí je tedy nyní Delassusovo 15...Jf5!   

16.g4!
16.Vae1?
16.Ve6?

horizontal rule

Jak má nyní pokračovat bílý, ukázal Klinger: 16.g4! Vf8! 

Konikowski uvádí také 16...g6? a označuje tento tah jako zajímavý. Podle mne jde ale o zřejmou chybu, neboť černý jím vypouští zcela svou výhodu. Dále uvádí toto pokračování: 17.Vae1 (17.Sd3!? Vf8 18.gxf5 Sxf5 19.Vg4! Df6 20.Sxf5 gxf5=) 17...Df6 (Zajímavé by mohlo být 17...Vf8!?, např. 18.Sd3 Kg8! 19.gxf5 Sxf5 20.Ve7 Vf7! 21.Vxf7 Dg5+! 22.Kf1 Kxf7 23.Sxf5 Dxf5 24.Dxf5+ gxf5 25.Ve6 Ve8 26.Vxh6 Ve7!=. Chybou by bylo 17...Dg5? 18.h4! Df6! 19.Sd3! (19.h5? Vf8! (19...Vg8? 20.Kf1 gxh5!? (Krásná varianta vznikne po 20...Vf8!? 21.hxg6+ Kg8! 22.Ve8 Je3+!! 23.Dxe3 Sxg4!! 24.Vxa8 (24.Vxf8+ Vxf8 25.Sd3=) 24...Sh3+ 25.Ke2 Dxb2+ 26.Kd1 Db1+ 27.Kd2 Db2+ 28.Kd1=) 21.gxf5 Vg5! 22.Sd3 Sd7 23.Ve6! Sxe6 24.dxe6+ Kg8 25.Dxb7 Ve8 26.Dxc7 Dg7 27.Dxg7+ Kxg7 s nejasnými důsledky.) 20.hxg6+ Kg8!=/+) 19...Vg8 20.Kf1! Vg7! 21.Ve8 Vg8 22.V8e2! Vf8! (22...Sd7?? 23.gxf5 Kf8 24.Ve7! Vg7 25.V1e6! Sxe6 26.Vxe6 Dxh4 27.f6 Vd7 28.Sxg6 c6 29.De3 Dc4+ 30.Sd3 Dh4 31.Ve7 Vad8 32.dxc6 bxc6 33.Sf5 Dxf6 34.Vxd7 Vxd7 35.Sxd7+-) 23.gxf5 Kg8 24.Ve7 Sxf5 25.Sxf5 Dxf5 26.Dxf5 Vxf5 27.V1e6 Vf7 28.Vxg6+ Kf8 29.Vee6+/=) 18.gxf5 (Možná že malinko přesnější je 18.Sd3!? Vf8 (18...Sd7?? 19.Ve6! Sxe6 20.Vxe6+-) 19.gxf5 Sxf5 20.Ve7+ Dxe7 21.Vxe7+ Kxe7 22.De3+ s rovnou koncovkou. Možné je i 18.Sb5, např. 18...Vf8 19.gxf5 Sxf5 20.Ve7+ Kg8 21.Vxc7 s vyrovnanými silami.. Ne ale 18...Vg8?, pro 19.Vc4! Vf8! 20.Vxc7+ Kg8 21.gxf5 Sxf5 22.De3 s lepší hrou bílého.) 18...Sxf5 s nejasnou hrou. Dále může hra pokračovat např. takto: 19.Ve7+ Dxe7 20.Vxe7+ Kxe7 21.Db3 Vab8! nebo i 21...b6= atd. V teorii jsem také nalezl tah 16...Df6? a s ním uvedenou násl. variantu: 17.gxf5 Sxf5 (17...Vf8!=/+) 18.Vf4 g6 19.Sd3 Dxb2? Vede k jasné převaze bílého. ( Zde bylo určitě lepší 19...Ke7 20.Vc1 Kd8 21.Sxf5 Vf8 22.Kf1 gxf5= popřípadě 19...Kg8, např. 20.Kh1 (Nebo 20.Sxf5 gxf5 21.Vxf5 (21.Kh1? Vf8!=+ (21...Vh7? 22.Vxf5 (22.Vg4+? Vg7 a vyhlídky černého jsou lepší.) 22...Dxb2=) 21...Dxb2 22.Ve1 Vh7 23.Vf4=) 20...Vh7 21.Sxf5 gxf5 22.Vxf5 Dxb2 23.Ve1 Vg7 24.Vf4 Vd8 25.h3! Dd2= , popř. 19...Ke7 20.Vc1 Kd8 21.Sxf5 Vf8 22.Kf1 gxf5=) 20.Vb1! Dxa2?? (Nutný byl návrat dámy 20...Dg7!, např. 21.Sxf5 gxf5+ 22.Kh1 Ke7 23.Vg1 Db2! 24.De3+! (24.Ve1+? Kd7! 25.Vb4 Df6 26.Vxb7 Vhe8 27.Vc1 Vac8=) 24...De5 25.Vg7+ Kd8 26.Dxe5 dxe5 27.Vxf5+/-) 21.Sxf5 gxf5 (Nebo 21...Ke7 22.Ve1+! (O tah delší by byla partie po 22.Dc3 Dxb1+ 23.Sxb1 c5 24.Dg7+ Kd8 25.Vf7 Ve8 26.Vd7+ Kc8 27.Vc7+ Kb8 28.Vxb7+ Kc8 29.Dd7#) 22...Kd8 23.Sxg6 c5 24.Vf7 Kc8 25.Df5+ Kb8 26.Dd7 Dxf2+ 27.Kxf2 Vg8 28.Dc7mat.) 22.Vxf5+ s tím, že bílý vyhraje, to je samozřejmě pravda, poněvadž černý nemůže zabránit rychlému matu po: 22...Ke8 23.Ve1+ De2 24.Dxe2+ (Nebo 24.Vxe2+ Kd7 25.Vf7+ Kc8 26.Df5+ Kb8 27.Vf8+ Vxf8 28.Dxf8#) 24...Kd8 25.De7+ Kc8 26.Vf8+ Vxf8 27.Dxf8+ Kd7 28.Ve7#. 

 Jinak příliš přesvědčivé není ani pokračování 16...Dg5?, např. 17.Kh1 Ve8= nebo i 17...Vf8!? s nejasnou hrou. Pinski dále uvádí: 18.gxf5 (Nebo 18.Vg1!? Kg8 19.Vf4! Jg3+! 20.fxg3 Sd7 21.Sd3 Vae8! a černý stojí lépe.) 18...Sxf5? ( Špatné, lepší metoda jak sebrat pěšce je 18...Kg8! 19.Vg1 Dxf5 20.Dg2 Df6! s jasnou malou výhodou černého. Ne ale 20...g5?, pro 21.f4! g4 22.h3 a bílý vyrovná hru.) 19.Vg1 Df6 20.Vf4 g6 21.Sd3 Ke7 22.Sxf5 gxf5 23.Db3!? (Nebo i 23.Vb4= či 23.Vc4!?=) 23...b6 (Možno bylo také nelpět na pěšci a klidně ještě dva pustit po 23...De5!? 24.Dxb7 Vg8!? 25.Dxc7+ Kf6 26.Dc3 Vxg1+ 27.Kxg1 Dxc3 28.bxc3 Ke5 29.Vh4 Kxd5 30.Vxh6 Vg8+ 31.Kf1 Vg4 nebo 31...Vc8!? a věžová koncovka s pěšcem míň je hratelná, partie by pravděpodobně skončila remízou.) 24.Dc2 prý s iniciativou bílého. Možná, že má bílý jistou iniciativu, ale černý má plnohodnotné vyhlídky a pozici tak nutno posuzovat jako vyrovnanou, např.: 24...Kd8! 25.Vc1 Vc8 26.Ve1 Dg5=. Zajímavé by bylo také 24.Vf3 s možnostmi Vg3 i Ve3, černý by pokračoval 24...f4! a udržuje rovnou hru.

17.gxf5!
17.Kh1?
17.Vae1?!

horizontal rule

Nejlepší je nyní Klingerovo 17.gxf5! Kg8-/+ Podle některých teoretických pramenů je toto postavení nejasné, podle některých má černý výhodu a zde je také pravda, protože černý získává pěšce, jeho král je rozhodně ve větším bezpečí a navíc má lepší pěšcovou strukturu.

18.Vf4!
18.f6!?
18.Vae1
18.Kh1?

horizontal rule

Klinger zde použil tahu 18.Vf4! Dg5+ 19.Kh1 Vxf5 19...Sxf5? 20.Vg1 Dxf4 21.Dxf4+- 20.Vxf5 Dxf5 20...Sxf5 21.Vg1 Df6 22.De2-+ 21.De2 21.Dxf5 Sxf5 22.Kg2-+ 21...Sd7 22.Sd3 Dxd5+ 23.Se4 Dxe4+ 24.Dxe4 Sc6 25.Dxc6 bxc6 26.Ve1 Kf7 27.Ve3 c5 28.Kg2 a5 29.Vf3+ Ke7 30.Vg3 g5 31.h4 31.Vh3 Vh8-+ 31...Vb8  31...gxh4 32.Vg4-+ 32.b3 32.hxg5 hxg5 33.b3 Kf6-+ 32...Kf6 32...gxh4 33.Vg7+ Kf6 34.Vxc7-+ 33.Vg4 33.hxg5+ hxg5 34.Vf3+ Kg6-+ 33...Vb4 34.hxg5+ hxg5 35.Vg3 a4 36.Vf3+ Ke5 37.Ve3+ Kd5 38.Vg3 g4 0-1 Klinger,J - Norgaard,J, Viborg (2), 1979 39.Kf1 c4 40.bxc4+ Vxc4-+

horizontal rule

Černý zde vymyslel 18.f6!? Vxf6 18...gxf6?? 19.Kh1 Vf7 20.Dh5+- 19.De3 19.Vf4 Vxf4 20.Dxf4 Sh3-+ 19...Sf5 19...Vg6+ 20.Kf1 Sf5 21.Ve7 Sh3+ 22.Ke2-+ 20.Ve7 Vf7 21.Vxf7 Kxf7 22.Ve1 a6 23.a4 Dd7 24.Df3 Kg8 25.b4 Vf8 26.Dg3 26.b5 axb5 27.axb5 Df7-+ 26...Ve8 27.Va1 27.Vxe8+ Dxe8 28.b5 De4-+ 27...Ve4 28.Dc3 De7 29.f3 Ve3 30.Dd2 Vxf3 31.Ve1 Dh4 32.Ve8+ 32.Sf1-+ 32...Kf7 33.De2 33.Ve2 Dxc4 34.Vf2 Se4-+ 33...Vf4 33...Vc3 34.Ve3 Vc1+ 35.Kg2-+ 34.Sd3 34.Ve3 Vxc4 35.Vf3 Dd4+ 36.Df2 Vc1+ 37.Kg2 De4-+ 34...Dg4+ 34...Dg5+ 35.Kh1 Sg4 36.Ve7+ Dxe7 37.Sg6+ Kf8 38.Dxe7+ Kxe7 39.Kg2-+ 0-1 Černý - Čech, ČSR corr, 1982 35.Kh1 Dxe2 36.Vxe2 Sxd3-+

horizontal rule

Špatné není logicky ani Mularczykovo  18.Vae1

18...Dg5+!?
18...Sxf5!

horizontal rule

Molzahn zde použil poměrně silného tahu 18...Dg5+!?  

19.Dg3!
19.Kh1??

horizontal rule

19.Dg3! Bernard  19...Dxg3+! 19...Sxf5 (19...Dxf5 20.Ve7 Df6 21.Vxc7) 20.Dxg5 hxg5 21.V4e3=/+ 20.fxg3 20.hxg3 Sxf5-/+ 20...Sxf5 21.Ve7 Vf7 22.Ve8+ Vxe8 23.Vxe8+ Vf8 24.Ve7 Vc8 25.Sb5 Kf8 26.Ve3 Kf7 27.Vf3 Kg6 28.Vxf5 1-0 Bernard,Herbert 2145 - Molzahn,Dr.Dieter 2245, WT/M/GT/271 ICCF, 1990

horizontal rule

19.Kh1?? Baumgarten 19...Dxf5 19...Sxf5 20.Vd4 Vae8 21.Vxe8 Vxe8 20.Dxf5 Sxf5 20...Vxf5 21.Ve8+ Vf8 22.V8e7 21.Ve7 Vac8 22.Kg2 Vf7 23.f3 Vxe7 24.Vxe7 Kf8 25.Ve2 Ve8 26.Vd2 Ve1 27.Kf2 Vc1 28.Sb3 Kf7 29.Kg3 Kf6 30.Kf2 g5 31.Kg3 h5 32.Kf2 h4 33.Vd4 33.Ve2 Sh3 33...Ke5 34.Vd2 c6 35.dxc6 bxc6 36.Ve2+  36.Ke3 d5  36...Kf4 37.Ve7 37.Vd2 Vh1 38.Kg2 Ke3 39.Vxd6 Vb1  37...a5  37...Vh1 38.Kg2 Vb1 39.Kf2 38.Vf7 d5 38...h3  39.Va7 39.h3 Ke5 40.Ve7+ Kf6  39...Vc5 39...Vh1 40.Vc7 Vxh2+ 41.Kg1 Kg3 42.Vxc6 h3 40.Ve7 40.Vf7 40...Sc2 41.Vf7+ Ke5 42.Ve7+ 42.Ke3 Sxb3 43.axb3 Vc2 0-1 Baumgarten,Daniel - Langer,Wolfgang, Niederrhein-ch U17, 1997

horizontal rule

Variantu za černého ještě zesílil Johansson, když jako první použil nejsilnějšího tahu 18...Sxf5! 19.Ve7 Se6

20.De4!
20.Dxf8+??

horizontal rule

20.De4!-+ Mularczyk 20...Dxe7 21.dxe6 Vae8 22.Sd3 g6 23.Dxb7 Dg5+ 24.Dg2 Dxg2+ 25.Kxg2 Ve7 26.b4 Kg7 27.a3 Vf6 0-1 Mularczyk,Jerzy (POL) - Johansson,Clas Erik (FIN), III JEM/A1/6 corr, 1986

horizontal rule

20.Dxf8+??-+ Yance Ramirez 20...Dxf8 21.V1xe6 Vc8 22.b3 Df5 23.Ve2 Vf8 24.Vxc7 Dg5+ 25.Kf1 Dc1+ 26.Ve1 Dc2 27.Ve2 Dd1+ 28.Kg2 b5 29.Vce7 bxc4 30.bxc4 Vf5 31.V7e4 Vg5+ 32.Kf3 Dh1+ 33.Ke3 Dxh2 34.Kd2 Vf5 35.Ke1 Dg1+ 36.Kd2 Vxf2 0-1 Yance Ramirez,Prof.Luis L.(CUB) 2135 - Brookes,John G.(ENG), WT/M/GT/288 ICCF, 1991

horizontal rule

Slabé je nyní Singhovo 17.Kh1? Kg8 18.gxf5 Sxf5 18...Vxf5?! 19.De3 Sd7 20.Se2-/+ 19.Vf4 19.Ve3 Dh4 20.Sb3 Sh7-+ 19...Df6 20.Dg3 De5 21.f3 21.Vh4 Se4+ 22.Kg1 Dxb2-+ 21...Vae8 21...g5 22.Vg1 Kh7 23.Vxf5 Dxf5 24.h4 Dxf3+ 25.Vg2 Dd1+ 26.Vg1-+ 22.Vg1 Sh7 22...Dxb2!? 23.Sb5 Ve7 24.Dh4-+ 23.Vg4 Dxg3 24.V4xg3 Ve7 25.a4 Vf4 26.b3 Kf8 27.Kg2 Vd4 28.Kh1 28.Vg4 Vd2+ 29.Kh1 Sf5-+ 28...Sg8 29.Vg4 Vd2 29...Sxd5!? 30.Sxd5 Vxd5 31.b4-+ 30.Vf4+ Vf7 31.Vxf7+ 31.Vfg4 Vc2-+ 31...Sxf7 32.Vc1 Ke7 33.Vc3 Kd8 34.Kg1 Sxd5 35.Sxd5 Vxd5 36.Kf2 Vd2+ 37.Kg3 d5 38.h4 Kd7 39.Kf4 Kd6 40.Kf5  40.Ve3 Vd4+ 41.Kf5 Vxh4-+ 40...Vg2 40...d4 41.Vc1-+ 41.h5  41.Ve3 d4 42.Ve8 c5-+ 41...Vg5+ 42.Kf4 Vxh5 43.Vd3  43.Ve3 Kd7-+ 43...Ve5 44.Kg4 c5 45.Kg3 d4 46.b4 46.Kf2 Ve3 47.Vxe3 dxe3+ 48.Kxe3 Kc6-+ 46...b6 47.b5 47.Kf2-+ 47...Kd5 48.a5 48.Vd1 c4 49.f4-+ 48...c4 49.Va3 d3 50.axb6 axb6 51.f4 Ve1 52.Kf3 d2  0-1 Singh,Sukh Dave - Chapman,A, Dubai ol (Men) (11), 1986 53.Kg3 d1D 54.Vc3 Vg1+ 55.Kh2 Dg4 56.Vd3+ cxd3 57.f5 Dg3# 

horizontal rule

18.Kh1? viz 17.Kh1

horizontal rule

17.Vae1?!-/+ Derouineau 17...Kg8 18.gxf5 Dg5+ 19.Dg3 Sxf5 20.Dxg5 hxg5 21.Ve7 Vf7 22.Ve8+ Vxe8 23.Vxe8+ Vf8 24.Ve7 Vf7 25.Ve8+ Vf8 26.Ve7 Vc8 27.Kg2 Kf8 28.Ve3 Ve8 29.Vc3 c6 30.b4 Ve4 31.b5 Vg4+ 32.Kf3 Ke7 33.Sb3 Kd7 34.a3 Vd4 35.a4 g4+ 36.Ke3 Ve4+ 37.Kd2 Vf4 38.Ke2 Se4 39.Ke3 Vf3+ 0-1 Derouineau,Jacques (FRA) - Larrouy,Norbert (FRA), AJEC/1159 corr, 1985

horizontal rule

16.Vae1? Cleguer

16...Df6?
16...Vf8!
16...h5!?

horizontal rule

V této pozici nepříliš silně reagoval Wittmann: 16...Df6?

17.g4!
17.Ve6?

horizontal rule

17.g4!-/+ Futo 17...Sd7 17...Vf8 18.gxf5 Sxf5 19.Ve7+ Dxe7 20.Dh5+ g6 21.Vxe7+ Kxe7 22.Dxh6-/+ 18.gxf5 Dg5+ 18...Vhe8 19.Ve6 Sxe6 (19...Dxb2?? 20.f6 Dxf6 21.Vxf6+ gxf6 22.Ve6 Sxe6 23.dxe6+ Ke7 24.Dxb7+-) 20.dxe6+ Kg8 21.Dxb7 Dxf5 22.e7+ Kh8= 19.Vg4 Df6 19...Vae8 20.Vxg5 Vxe1+ 21.Sf1 hxg5-/+ 20.Ve6 Dxb2? 20...Sxe6 21.dxe6+ Kf8 22.Dxb7 Ve8+- 21.f6 gxf6 22.De4 Sxe6 22...Dc1+ 23.Sf1 Vag8 24.Ve7+ Kf8 25.Vxd7 Vxg4+ 26.Dxg4 Dg5 27.Dxg5 hxg5 (27...fxg5?? 28.Vxc7 Vg8 29.Vxb7+-) 28.Vxc7 Vh4+- 23.Dg6+ 23.dxe6+ Kf8 24.Dg6 Db1+ 25.Dxb1 Ve8 26.Dg6 Vxe6 27.Sxe6 Ke7 28.Df7+ Kd8 29.Dd7# 23...Ke7 24.dxe6 1-0 Futo - Wittmann, 1985 24...Db1+ 25.Dxb1+-

horizontal rule

17.Ve6?-+ Herman 17...Sxe6 18.Vxe6 Dg5 19.h4 Dc1+ 20.Sf1 Vhf8 21.Dxf5+ Kg8 22.Dg6 Dxb2 23.Sd3 Dxf2+ 24.Kh2 Dxh4+ 25.Kg1 Vf6 26.Dh7+ Kf8??= 27.Dh8+ Kf7 28.Dxa8 Dd4+ s remízou v dalších 6 tazích. Herman,M (2395)-Gustafsson,J (2571)/Dos Hermanas 2004/CBM 099 ext/1/2 (34)

horizontal rule

Nejsilnější tah zde použil již Delassus: 16...Vf8! s ideou po Ve7+ nebo i po g4 ustoupit králem na g8.

17.Vf4??
17.g4!

horizontal rule

17.Vf4??-+ Cleguer 17...Kg8 18.Sd3 g6 19.Dh3 Sd7 20.Sxf5 Sxf5 21.Dxh6 Vf7 22.Vh4 Df6 0-1 Cleguer,Henri - Delassus,Jacques, AJEC/1060 corr, 1976

horizontal rule

Variantu zesílil Plath: 17.g4!-/+ 17...Kg8 18.gxf5 Sxf5 19.Ve7 Se6 20.Dxf8+ Kxf8 21.V7xe6 Dg5+ 22.Kh1 b5 23.Sb3 a5 24.a3 Df5 25.V6e3 Dxf2 26.Sd1 Kg8 27.Sh5 Df5 28.Sf3 Vf8 29.Kg2 Dg5+ 30.Kh1 Df6 31.V1e2 g5 32.Kg2 Df4 33.h3 h5 34.Sxh5 Df1+ 35.Kg3 Dg1+ 36.Vg2 Dxe3+ 0-1 Plath,Olaf 1900 - Reyer,Ulli 2035, LL1, 1994

horizontal rule

Zajímavé je  Raeuchleho 16...h5!? 17.Sb5 Df6 18.Se8+ Kg8 19.Sxh5 Kh7 20.Ve8 Sd7 21.Vxa8 Vxa8 22.Sg4 Vf8 23.Sxf5+ Dxf5 24.Dxf5+ Vxf5 25.Ve7 Vxd5 26.h3 Sc6 27.Vxc7 Vd1+ 28.Kh2 Vd2 29.Vf7 Vxb2 30.a3 Va2 31.h4 Vxa3 32.g4 a5 33.h5 Vf3 34.Ve7 Vxf2+ 35.Kg3 Vf3+ 36.Kh4 a4 37.g5 a3 38.Ve1 Sd7 39.g6+ Kh6 0-1 Karlsson Roger - Raeuchle Walter, Trio, 1999

horizontal rule

16.Ve6?-+  Botterill

16...g6!
16...Sxe6??

horizontal rule

16...g6!-+ Rios 17.g4 Sxe6 0-1 Flanders,Gregory (1100) - Rios,Jorge (1063), CF.2003.0.00052 IECG (1), 21.09.2003

horizontal rule

16...Sxe6??-/+ Vidarte Morales 17.dxe6+ Ke7 18.Dxf5 De8 19.b4 c6 20.b5 Df8 21.Dg4 Df6 22.Ve1 Vab8 23.h4 g5 24.Dg3 Vhf8 25.De3 Df4 26.De2 d5 27.Sd3 Vf6 28.g3 Df3 29.Dc2 Vxe6 30.Dc5+ Kf7 31.Sf1 gxh4 32.Ve3 Dd1 33.Vd3 Da1 34.bxc6 Ve1 35.Dxd5+ Kg7 36.Dd7+ Kh8 37.Dd6 Vxf1+ 38.Kg2 h3+ 39.Kf3 Kh7 40.Dc7+ Dg7 41.Vd7 Vf8+ 42.Ke3 Ve8+ 43.Kf3 Vf8+ 44.Ke3 Ve8+ 45.Kf3 Vf8+ 1/2 Cruz ,Jonathan (2402) - Vidarte Morales,Arturo (2391), Catalunya op 25th Barcelona, 23.04.2011

horizontal rule

V jednom ze starších teoretických pramenů jsem objevil tah 15...Ke8?? označený vykřičníkem. Jde ovšem o jasnou hrubku. Byla tam uvedena následující varianta: 16.Vae1 a nyní 16...Vf8 opět s vykřičníkem a dalším pokračováním 17.Vxe7+?? (opět s vykřičníkem) 17...Dxe7 18.Vxe7+?? (opět vykřičník) 18...Kxe7 19.De4+ Kd8??  a černý má údajně ve vzniklé koncovce lepší vyhlídky neboť se chystá k výpadu 20...Sf5. Autor této varianty zřejmě do pozice příliš neviděl a nebo analyzoval trestuhodně povrchně, vždyť se pomýlil skoro v každém tahu. Napravme tedy jeho omyly: Tak předně v koncové pozici varianty nestojí černý lépe nýbrž zcela na prohru, protože bílý má nyní silný výpad 21.Dg6! a zcela bez náhrady padají oba  pěšci na královském křídle. Proto bylo nutné hrát místo 19...Kd8?? tah 19...Kf7!, např. 20.Dh7 Ve8 21.f4 a bílý má jen malou výhodu. Dále 18. tah bílého. Autor varianty uvádí jako nejsilnější tah s vykřičníkem 18.Vxe7+??, místo toho se zde musí 18.Sb5+!, což je mnohem silnější a pozice je rázem pro bílého vyhraná, např. 18...Sd7 19.Vxe7+ Kxe7 20.De4+ Kd8 21.Sxd7 Kxd7 22.Dg4+ atd. Dále 17. tah bílého (17.Vxe7+??), který je v uvedené variantě opět hrubou chybou. Správné bylo 17.Dh5+!. Autor varianty tento tah také uvádí, ale je podle něj špatný, protože černý údajně stojí na výhru po 17...Kd7!. Toto hodnocení je ale zcela mylné. Naopak bílý je vyhraný, protože nyní může pokračovat 18.Sb5+ a po 18...c6 19.Vxe7+ Dxe7 20.dxc6+ bxc6 21.Sxc6+! atd. Zde je nutno doplnit, že autor se také, tentokrát zcela správně, zmiňuje o variantě 17.De3?? (dovoluji si pouze přidat ještě jeden otazník), kde černý vyhraje po 17...Vf7!. A konečně opravíme 16. tah černého. Místo 16...Vf8 je třeba doporučit 16...Sd7!, po čemž by si bílý razil cestu k výhře např. po 17.De3 Kf8 18.Vxe7 atd. 

horizontal rule

K matu vede Muellerovo 15...Kg6?? 16.Vxe7! Dxe7 17.Sd3+ Kg5 17...De4 18.Sxe4+ Kg5 19.h4+ Kxh4 20.Dg3+ Kh5 21.Sg6# 18.h4+! Kxh4 19.Dg3+ Kh5 20.Sg6# 1-0 Nubling - Mueller,C, CORR.1989

horizontal rule

15...Kg8?? broussard 16.Vae1

16...Df8!
16...Kh7?

horizontal rule

16...Df8!+- broussard 17.Dxf8+ Kxf8 18.Vxe7 Sf5 19.Vxc7 Vc8 20.Vee7 Vxc7 21.Vxc7 g5 22.Vxb7 Vh7 23.Vxh7 Sxh7 24.Kf1 Ke7 25.Ke2 Kf6 26.Ke3 Ke5 27.g3 g4 28.b4 Sg8 29.a4 Sxd5 30.Sxd5 Kxd5 31.Kd3 Kc6 32.Kd4 a6 33.b5+ axb5 34.axb5+ Kxb5 35.Kd5 h5 36.Kxd6 Kc4 37.Ke5 Kd3 38.Kf4 Ke2 39.Kg5 Kxf2 40.Kxh5 Kf3 41.Kg5 Kg2 42.Kxg4 Kxh2 43.Kf4 Kg2 44.g4 1-0 mathman - broussard, ICS game, 1997

horizontal rule

16...Kh7?+- Diaz Diaz 17.Vxe7 Vg8 18.Sd3+ Kh8 19.De4 g6 20.Dd4 1-0 Garcia Blanco,O (1951)-Diaz Diaz,H/Las Palmas 2005/CBM 109 ext

horizontal rule

15...Sf5?? Corral Yugueros 16.Vae1Vf8 16...g6 17.g4 se silným útokem bílého, jak píše Pinski, např: 17...Ve8 18.Sb5!+- 17.g4?? 17.Vxe7+! Dxe7 18.Dh5+ g6 19.Vxe7+ Kxe7 20.Dxh6+- 17...Kg8=/+ 18.Vxe7 Se6 19.De4 19.V7xe6 Vxf3 19...Sf7?? 19...Dxe7! 20.dxe6 Vf6 21.Dxb7 Vaf8=/+ 20.Sd3+- g6 21.Df4 Kg7 21...De8 22.Dxh6 Dxe7 23.Vxe7 Vfe8 24.Vxf7 Ve1+ 25.Kg2 Kxf7 26.Sxg6+ Kf6 27.f4 Vg8 28.g5+ Ke7 29.Dh7+ Kd8 30.Dxg8+ Kd7 31.Df7+ Ve7 32.Df5+ Kd8 33.Df8+ Kd7 34.Sf5+ Ve6 35.Sxe6# 22.V1e6 1-0 Sierra Canosa,Francisco - Corral Yugueros,Nuria, ESP-ch U20 Mondariz Balneario (2), 29.08.2002 22...Dxe7 23.Vxe7+-; 22.g5 Dc8 23.gxh6+ Kg8 24.V1e6 Dxe6 25.dxe6 Kh7 26.Vxf7+ Vxf7 27.Dxf7+ Kxh6 28.Dxg6#

horizontal rule

Zajímavé je napřed Sennholzovo  15.Dh5+!? a po 15...g6  teprve 16.Df3+, což je možná objektivně vzato přesnější:

16...Kg7!?
16...Sf5?
16...Jf5!?

horizontal rule

16...Kg7!?=/+  Barbet 17.Vae1 

17...Jg8??
17...Jf5!

horizontal rule

Hrubou chybou je nyní Barbetovo 17...Jg8?? 18.Dc3+ Kh7 19.Df3 Kg7 20.Dc3+ Kh7 21.Sd3 Sf5 22.Vf4 Je7 23.g4 Jxd5 24.Dc4 Sxd3 25.Vf7+ Kg8 26.Dxd5 Dh4 27.Vd7+ 1-0 Sennholz,Bruno 1700 - Barbet,Loic, FRA Youth Team Ch, 1999

horizontal rule

Hru černých vylepšil Gardener: 17...Jf5! 18.g4 Jh4 18...Vf8 19.gxf5 Sxf5 (19...Vxf5 20.Ve7+ Kg8 21.Dc3) 20.Ve7+ Vf7 21.Vxf7+ Kxf7 19.Ve7+ Kg8 20.Ve8+ 20.Df7# 20...Kg7 20...Dxe8 21.Vxe8+ Kg7 22.Ve7+ Kg8 23.Df7# 21.V1e7+ Dxe7 22.Vxe7+ Kg8 23.Df7# 1-0 Karlsson,Roger 911 - Gardener,Russ 1060, CL7-2000.47.09 IECC, 15.09.2000

horizontal rule

16...Sf5?+/= Guedes 17.g4 Dd7 18.Vae1 Vae8 19.Sd3 Vhf8 20.gxf5 Jxf5 21.Ve6 Dd8 22.Sxf5 Vxe6 23.dxe6+ Ke7 24.Dc3 Vf6 25.Sh3 c6 26.Dd2 g5 27.Dd3 Dg8 28.Db3 Dc8 29.Dd3 1/2 Faini,Mario - Guedes Filho,Dorigival Olavo, TBI-C-IX-X-S-013 corr CXEB (1), 30.10.1993

horizontal rule

Nebo 16...Jf5!? 17.g4 a Porreca nyní doporučuje 17...Df6 s tím, že černý je ve výhodě. To je samozřejmě pravda, např. 18.Vae1 Sd7 19.gxf5 Sxf5 20.Ve7+ Dxe7 21.Vxe7+ Kxe7 atd. Možná ještě silnější než Porrecovo doporučení bylo 17...Vf8!, např. 18.Vae1 Kg8 19.gxf5 Sxf5-/+ atd.

horizontal rule

14.Df3?  1/2 Haber,Thorsten - Harazim,M, Lingen-ch U15 (6), 1996

horizontal rule

14.Dd2? Mannaert Bílý má silnou hrozbu 15.Vae1!. 14...0-0!? 14...Sf5 15.Ve3!? (15.Ve2 0-0 (15...hxg5 16.Vae1 f6 17.Db4)  16.Jf3 Jg6 17.Vc1-/+) 15...0-0 16.Jf3 (16.Vae1 Jg6 17.Je4) 16...Sd7 17.Vc1=/+; 14...hxg5 15.Vae1 (15.Dxg5 Kf8 16.Vae1 f6 17.De3) 15...0-0 16.Vxe7 Sd7 17.Dxg5 15.Vae1! 15.Jf3 Sd7! (15...Ve8? 16.Vc1 a6 17.Ve3=/+) 16.h3 Ve8 17.Vc1-/+; 15.De1?! Jg6! (18...Ve8? 19.Jf3 c5 17.dxc6=/+) 16.Jf3 Df6 17.Vd4-/+ 15...Jg6! 15...Jf5? 16.Jf3 a6 17.Df4= 16.Jf3 c5 16...Sd7!? 17.Sf1-/+;  16...Sf5 17.V4e3 Df6 18.Sb3 Vac8 19.Jd4 Sd7 20.Sc2 Vfe8 21.Ve4 Vxe4 22.Vxe4 Ve8 23.Vxe8+ Sxe8 24.Se4 Jf4 25.Jf5 De5 26.f3 Sd7 27.Je3 Dd4 28.Dxd4 Je2+ 29.Kf2 Jxd4 30.g3 Kf8 31.Jd1 17.Sd3 17.dxc6 bxc6 18.Sb3 Df6 17...Sf5 18.V4e3 Dd7 19.h4 19.Sxf5 Dxf5 20.Ve4 b6 19...Sxd3 20.Dxd3 Vfe8 21.Ve4 Vxe4 22.Dxe4 Kf8 23.h5 Je7 24.Dh7 24.Jh2 Ve8 25.Ve3 Df5 26.Dxf5 Jxf5 27.Vxe8+ Kxe8 24...Df5 24...Dg4 25.Dh8+ Jg8 26.Ve3 Dxd5 26...Dxh5 27.Dh7 27.g4 27.Dh7 Vd8 (27...Dxa2 28.Jh4 Da1+ 29.Kh2) 27...Dc4 27...Dxa2 28.b3 Da1+ 29.Kg2 28.Jh2 28.Jh4 Dxg4+ 29.Vg3 Dxh4 30.Dxg7+ Ke7 31.Ve3+ Kd7 32.Dxf7+ Je7 33.De6+ Kc6 34.Dxe7 Vg8+ 35.Kf1 Dh1+ 36.Ke2 Dxh5+ 37.Kd2 Df5 38.De4+ Dxe4 39.Vxe4 h5 28...f6 28...Dxa2 29.b3 29.Dh7 Vd8 30.Jf1 Dxg4+ 30...Dc1 31.Vg3 Dd7 32.Je3 Df7 33.Jf5 Vd7 34.Ve3 34.Vg6 Ve7 34...g5 34...Dxh5 35.Vg3 35.hxg6 Dxh7 36.gxh7 Vxh7 37.Jxd6 Vd7 38.Je4 38.Jc8 b6 39.Va3 Je7 40.Jxa7 Vd4 38...b6 39.Vf3 Kf7 40.Jg3 40.b3 Vd4 41.Jg3 Je7 40...Vd2 41.Va3 Vxb2 42.Vxa7+ Ke6 43.a4 Je7 44.Je4 44.a5 Jc6 45.Vh7 bxa5 44...f5 44...Jd5 45.a5 c4 46.axb6 Vxb6 47.Jc5+ Kd6 48.Va5 45.Jc3 Jd5 46.Jb5 46.Jxd5 Kxd5 47.Vd7+ Ke4 48.Ve7+ Kf4  46...c4 47.Vh7 47.Va8 47...c3 48.Vxh6+ Ke5 49.Vc6 c2 50.Kg2 Jb4   0-1 Mannaert,Erwin - Merenyi,Gabor 2115, BEL-chT9697 (1), 1997 51.Vc8 Vb1 52.Ve8+ Kf6 53.Vf8+ Ke7

horizontal rule

K ničemu nevede ani Espositovo 14.Vh4? 0-0 15.Sd3 Jg6 16.Vh5 hxg5 17.Dc2 Sg4 0-1 Esposito,Silvano - Mormando,Fabio, Asigc CEM01, 1997

horizontal rule

14.Dd4? fathoni

14...hxg5??
14...0-0!

horizontal rule

14...hxg5??+- marnzell  15.Dxg7 Vg8?? 15...Vf8 16.Vae1 c6 17.dxc6+- 16.Dxg8+ Kd7 17.Dxf7 (1:0 fathoni - marnzell www.ChessWorld.net Tournament number #8 www.ChessWorld.net , 14.10.2007) 17...De8?? 17...c5 18.dxc6+-  18.Df6 18.Sb5+! c6 19.dxc6+ a mat nejpozději 8. tahem.  18...a6? 18...c6 19.Vd1+- 19.Vae1 1-0  Tertius - marnzell www.ChessWorld.net Tournament number #8 www.ChessWorld.net , 27.10.2007

horizontal rule

14... 0-0!=/+ Tertius

15.Jf3!
15.Vae1??

horizontal rule

15.Jf3! fathoni 15...c6 15...Sd7! 16.Vc1 Jf5 17.Dc3-/+; 15...c5!?=/+; 15...Jg6 16.Vae1 c5 17.dxc6-/+ 16.Vae1 Jg6 15...Jxd5! 17.Sxd5 cxd5=/+17.a4 17.dxc6! bxc6 18.V4e3=/+ 17...c5! 18.Dc3 Sd7 19.h3 Sxa4 20.Sd3 Sd7 21.b4 Sf5 22.V4e3 Sxd3 23.Vxd3 Vc8 24.bxc5 Vxc5 25.Db2 b5 26.Jd4 Je5 27.Vg3 Df6 28.Db1 Vxd5 29.Jf5 Jg6 30.Vxg6 Dxf5 31.Dxf5 Vxf5 32.Vxd6 a5 33.Va6 a4 34.Va5 Vc8 35.Vb1 Vfc5 36.Vb4 Kf8 37.Vbxb5 Vxb5 38.Vxb5 Va8 39.Vb2 a3 40.Va2 Ke7 41.g4 Kd6 42.Kg2 Kc5 43.Kg3 Kb4 44.Kf4 Kb3 45.Ve2 a2 46.Ve3+ Kc4 47.Ve4+ Kd5 48.Ve5+ Kd6 49.Ve1 a1D 50.Vxa1 Vxa1 51.h4 Va5 52.Kg3 g5 53.f3 Va3 54.h5 Ke5 55.Kf2 Kf4 56.Kg2 Vxf3 57.Kh1 Vf2 58.Kg1 Kg3 0-1 fathoni - Tertius www.ChessWorld.net Tournament number #8 www.ChessWorld.net , 20.11.2007

horizontal rule

15.Vae1?? Tertius 15...Jf5!-+ 16.Jxf7 Kxf7 17.Dc3 Kg8 18.Sb5 Sd7 19.Sxd7 Dxd7 20.h3 Vae8 21.Ve6 Df7 22.Dc4 Vxe6 23.dxe6 De7 24.Da4 a6 25.Dd7 Dxd7 26.exd7 Kf7 27.Ve4 Vd8 28.Vf4 1-0 Tertius - Crystalleaf www.ChessWorld.net Tournament number #8 www.ChessWorld.net , 24.01.2008

horizontal rule

14.Db3?! J. Veselý  Bílý nyní hrozí 15.Vae1!. 14...0-0! de Baenst

Po 14...hxg5? nemá bílý žádné problémy: 

15.Vae1 Kf8!? (15...Se6 16.V4e3! (16.dxe6?! f6 17.V4e3!? d5 18.Vh3 0-0 19.Vd1 (19.Sd3 g6 20.Dc2 Kg7 21.f4 Dd6 22.fxg5 fxg5 s kompenzací) 19...c6 20.Sd3 f5! 21.Dxb7 Dd6 s přibližně vyrovnanou hrou.) 16...0-0 17.dxe6 f5 18.Dxb7 d5 19.Vd1 c6 20.Db4 Vb8 21.Da3 Dc7 22.Sb3+/=; 15...a6?? 16.De3 Kf8 17.Vxe7 Se6 18.Vxe6 fxe6 19.dxe6 De7 20.Df3+ Kg8 21.Dxb7+-) 16.Vxe7! (16.De3 Se6 17.dxe6 f6 18.Vg4 s dobrou kompenzací bíléhonebo 17... d5 18.Vd1 Dd6 19.h3 b5 20.Se2 opět s dobrou kompenzací bílého. ) 16...Dxe7 17.Vxe7 Kxe7 18.De3+ Kf8 19.Sb5 Sf5 20.Dxg5 Sb1 21.a3 a bílý má poněkud lepší vyhlídky.) 

Nebo 14...Sf5 15.Ve2!? (15.Ve3 0-0 (15...hxg5? 16.Vae1 Vh4 17.f3 Se6 18.dxe6+/=) 16.Jf3! (16.Je4 Sxe4 17.Vxe4 Vb8=/+)16...Vb8 17.Vae1=/+ 17.Jd4=/+) 15...0-0 (15...hxg5? 16.Vae1 Vh4 17.f3 Se6 18.g3 Vh6 19.dxe6+/=) 16.Je4! (16.Jf3 Sg4-/+) 16...Vb8!               (16...Sxe4 17.Vxe4 Vb8 18.Vae1 Jg6=/+) 17.Jg3=/+

14...a6? 15.Vae1

a) 15.Jf3 0-0 (15...f5 16.Ve2 0-0 17.Vae1 Jg6+/= ) 16.Vae1 Jg6 17.Sd3 Sf5= ;

b) 15.Jh3 Sf5 (15...0-0 16.Jf4 Ve8 17.Vae1 Sf5= ) 16.Ve2 0-0 17.Jf4 Dd7=/+ ;

15...hxg5 16.De3 Se6 17.Dxg5 Jxd5+/-

15.Jf3!? viz 14.Jf3 0-0 15.Db3. 

Možné je i přehození tahů 15.Vae1 Jg6!

A) 15...Ve8? 16.Jxf7!

a) 16.Jf3  Sf5!  (16...a6 17.De3 Kf8 18.Df4 Sd7+/= ) 17.V4e3 (17.V4e2 Vb8 18.Dc3 Sg4= ) 17...Vb8 18.Dc3=/+

b) 16.Jh3 Sf5 (16...a6 17.De3 Kf8 18.Df3 Sxh3= ) 17.V4e2 Dd7 18.Jf4 a6=/+ ;

16...Kxf7 17.Df3+ =

B) 15...Jf5 16.Jf3 (16.Jh3 Df6 (16...Vb8 17.Jf4 Df6 18.Db5 Jh4= ) 17.Jf4 Vb8 18.Jh5 Dg5=/+ ) 16...a6 (16...Df6 17.Sb5 c6 18.dxc6 Se6+/- ) 17.a4 Sd7 18.a5 b5=

16.Jf3 viz 14.Jf3 0-0 15.Db3 Jg6 16.Vae1

Chybné by bylo ale 15.Jh3? Sf5!? 15...b5 16.Sf1 Sxh3 Dxh3-/+ 16.Ve3 Jg6 17.Vf3-/+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz