aktualizováno 23.02.2017 20:42:56

line 17b:

 Schlechterův útok (bez černého tahu d6)

7...Jxe4 8.0-0 Sxc3 9.d5 Sf6 10.Ve1 Je7 11.Vxe4 0-0 12.g4

 

12.g4!? Tento agresivní výpad představuje tzv. Schlechterův útok.

12...Jg6!?
12...g6??
12...d6!?

12...Jg6!? Marks Černý zamýšlí hrát 13...d6.

13.d6!
13.g5?!

13.d6! Whipple

13...cxd6
13...b5!
13...h6?

13...cxd6 Marks

14.g5!
14.Dxd6
14.Sd5!?

14.g5! Whipple

14...Se7?
14...d5?
14...Se5!

14...Se7? Po tomto Marksově tahu hodnotí teorie pozici správně jako výhodnou pro bílého. 15.h4! Teorie se také zmiňuje o tahu 15.Sd5!?, ale neuvádí již žádné další jeho rozbory. Uvedeme alespoň tuto variantu: 15...Kh8 16.Se3 a5 17.Vg4 s dobrou kompenzací bílého.  15...Je5 16.Sd5 Kh8 17.Jxe5? Porreca navrhuje 17.Jd4! f5! 18.Vf4! g6 19.b3 s ideou Jf3 a Sb2 s tím že bílý má výhodu. Podívejme se dále: 19...Ve8 20.Jf3 Sf8 s ideou Sg7 21.Se3! (21.Sb2? Sg7 22.Dd2 jen s kompenzací.) 21...Jxf3+!? (a) 21...Sg7? 22.h5! gxh5 (22...Vf8 23.Vh4!+-; 22...Jxf3+ 23.Vxf3 Vxe3! 24.Vxe3+/-; 22...Da5 23.Vh4!+-) 23.Vxf5+-; b) 21...h6 22.Va4 Sg7 (22...b5?! 23.Va3 Vb8 24.Sxa7+/-) 23.Vc1 Jg4 24.gxh6 Sf6 25.Sg5+/-)22.Dxf3 Sg7 23.Vc1 a bílý je pak skutečně ve výhodě. 17...dxe5 18.Dh5?? Tento manévr měl prohrát. Nejlepší šancí bílého bylo 18.Vxe5! Sc5 19.Se3 d6 20.Sxc5! dxe5 21.Sxf8 Dxf8 22.Dh5 s kompenzací. 18...g6 19.Df3 d6 20.Sd2 f6  Teorie označuje tento tah otazníkem a navrhuje 20...Se6!? a tento tah značí vykřičníkem. Pravdou je že 20...Se6!? je možná malinko přesnější, např. 21.Vc4 b5! s jasně vyhranou pozicí.  21.Dg3 f5?? Teorie se domnívá, že vynuceno bylo 21...Sf5, např. 22.Vb4 Vb8 atd. s vyhranou pozicí černého. Dle mého názoru je ale možné a snad ještě silnější 21...fxg5! 22.hxg5 Vf5-+ atd.  22.Vxe5! dxe5 23.Dxe5+ Sf6?? 23...Vf6! 24.Sc3 Kg7 25.Ve1+- 24.gxf6 Dxf6 25.Sc3 Kg7 25...Se6!? 26.Sxe6 Kg7 27.Dc7+ Kh6 28.Sxf6 Vxf6 29.Vd1 g5 30.Vd7 Vh8 31.hxg5+ Kxg5 32.Dg3+ Kh6 33.Dh4+ Kg6 34.Sf7+ Vxf7 35.Vd6+ Vf6 36.Vxf6+ Kg7 37.Dg5# 26.De7+ 1-0 Whipple - Marks, California , 1931  26...Kh6 27.Sxf6 Vxf6 28.Sg8 Vf7 29.Dxf7 Kh5 30.Dxh7+ Kg4 31.Dxg6+ Kxh4 32.Sf7 f4 33.Dh5#  

14...d5? Sillye 15.Dxd5 Se7 16.Sd2 Hrozí 17.Sa5 16...d6 16...Dc7 17.Jh4 Sd6 18.Jxg6 hxg6 17.Sc3 Bottlik uvádí 17...Se6?? 18.Dd4+- 17...Db6 18.Vae1 V této pozici dává teorie bílému výhodu. Můžeme ale říci že jeho pozice je již vyhraná. 18...Se6 Bottlik uvádí variantu 18...Sd8?? 19.Ve8! Se6? (19...Dc7 20.Dd4 Je5 21.Vxf8+ Kxf8 22.Jxe5 dxe5 23.Vxe5 Se6 24.Vc5+-) 20.V1xe6! fxe6?? (20...Dc7 21.Vxg6! hxg6 22.Vxd8+-) 21.Dxe6+ Kh8 22.Vxf8+ Jxf8 23.Dg8# 19.Vxe6! Jf4 Po 19...fxe6?? Bottlik uvádí 20.Vxe6! Kh8 21.Vxg6! hxg6 22.De4!+- 20.Vxe7 Jxd5 21.Sxd5 Dc5 22.Vd1 Vab8 22...Dc8 23.g6 hxg6 23.g6! hxg6 24.Jg5 Vbe8 25.Sxf7+!  25.Vxe8 Vxe8 26.Sxf7+ Kf8 27.Je6+ Vxe6 28.Sxe6+- 25...Kh8  Bottlik uvádí variantu 25...Vxf7 26.Vxe8+ Vf8 27.Vxf8+ Kxf8 28.Je6++- 26.Sxg7+! Kxg7 27.Sxe8+  Teorie zná také variantu 27.Je6+?? Kf6 28.Jxc5?? ( Nutné bylo 28.Vxe8! po čemž černý musí držet remízu věčným tahem po 28...Dc4 29.Vxf8 Dg4+ 30.Kh1 Dxd1+ 31.Kg2 Dg4+ 32.Kf1 Dd1+ 33.Kg2=) 28...Vxe7-+ 27...Kh6 28.Jf7+ Kh5 28...Vxf7 29.Vxf7 Dg5+ 30.Kf1 29.Vde1 29.Vd3 Df5 30.Vee3 Kh4 29...Dd4 29...Dd5 30.Jd8 Kh6 30.V1e4 Dxb2 31.a4 31.Ve3 Db1+ 32.Kg2 Vxf7 33.Vxf7 Dxa2 34.Vh7+ Kg5 35.h4+ Kf6 36.Vf7+ Dxf7 37.Vf3+ Kg7 38.Vxf7+ Kg8 39.Vxb7 g5 40.h5 d5 41.Sg6 a5 42.h6 Kf8 43.h7 a4 44.h8D# 31...a6 31...Db3 32.Vf4 32.Kg2 32.Ve3 Vxe8 33.Vxe8 Dd4 32...Dc2 32...Db3 33.h4 Db2 33.h4 33.Ve3 Vxf7 34.Vxf7 33...Da2 34.Kg3 34.a5 Dc2 34...Da3+ 34...Da1 35.Ve1 Df6 36.f3 Dxh4+ 37.Kg2 Vxf7 38.Sxf7 Dg5+ 39.Kf1 35.f3 35.Kg2 Db2 36.Vf4 Dd2 35...Da1 36.Ve1 36.Kg2 Db2+ 37.Ve2 Df6 36...Dd4 36...Df6 37.Jg5 Df4+ 38.Kg2 Kxh4 39.V1e4 Kxg5 40.Vxf4 Kxf4 41.Sxg6 37.V7e4 Dc3 37...Dd2 38.Jg5 Df6 38...Dd2 39.Sd7 b5 40.Sg4+ Kh6 41.axb5 axb5 39.Sd7 d5 39...b5 40.Sg4+ Kh6 41.Ve7 Df4+ 42.Kh3 Dxg5 43.hxg5+ Kxg5 44.axb5 axb5 45.Kg3 40.Sg4+ 1-0 Gereben,E - Sillye,J, Budapešť, 1947 40...Kh6 41.Ve7 Df4+ 42.Kh3

14...Se5! 15.Jh4! Gereben Teorie uvádí také 15.Je1?? Db6 ( Snad ještě přesnější je 15...Dc7!? 16.Sd5 Je7 17.Se3 Jxd5 18.Dxd5 Sxb2 19.Vb1 Sa3-/+) 16.Se3 Dxb2? ( Předává výhodu soupeři. Správné bylo 16...Dc7! 17.Vc1 Db8 18.f4 d5 19.Dxd5 b5! 20.Dxb5 Sxf4! 21.Dxb8 Sxe3+ 22.Vxe3 Vxb8 23.Sb3 Vb5-/+) 17.Vb1 Dc3? (To je chyba, černý se mohl úspěšněji bránit přesným 17...Da3!, protože po 18.f4 má dobrý ústup 18...Sc3!, např. dále 19.Dd3! d5 20.Sxd5 d6 21.Vb3 Da5 22.Vxc3 Sf5, ale po 23.Sd2 (23.Jg2?! Je7 24.Sxb7 d5 25.Sxa8 dxe4 26.Sxe4 Sxe4 27.Dxe4 Dxc3 28.Dxe7 Da1+ 29.Kf2 Dxa2+ 30.Kg3 a5 31.Sc5+/=) 23...Sxe4 24.Sxe4 Vfe8 25.Jf3 Dxa2 26.Sxb7 stejně udrží bílý výhodu. ) 18.f4 bez hodnocení. Podle mých analýz se zdá, že útok bílého je již vítězný. Např. 18...Jxf4 (18...d5? 19.Dxd5 d6 20.fxe5 Se6 (20...Sf5 21.exd6! Sxe4 22.Dxe4 Vad8 23.Jd3+-) 21.Dxb7 Sxc4 22.Vc1+-)19.Sxf4 Sxf4 20.Vxf4 De3+ 21.Vf2 Dxg5+ 22.Jg2 d5 23.Dxd5 Dxd5 24.Sxd5 d6 25.Vxf7! Vxf7 26.Vf1 Sd7 27.Vxf7 a bílý vyhraje koncovku. Teorie také uvádí 15.Je1?? tah 15...d5? a dále 16.Dxd5? ( Ve ke zcela ztracené pozici. Po správném 16.Sxd5! Dc7 17.Jf3 d6 18.Jxe5 Jxe5 má černý jen malou výhodu) a nyní a) 16...Sc7 s přípravou postupu d6. Hodnocení pozice neuvádí. Bílý by mohl pokračovat např. 17.Db5 a po 17...Je7 18.Sd5 Jxd5 19.Dxd5 hraje černý 19...d6 s dalším 20..Se6 a stojí na výhru. Ritzen  zase uvádí variantu b) 16...Dc7? ( Nejlepší je c) 16...d6! 17.Jf3 Se6-+) 17.f4! Sxf4?? (Hrubka vedoucí z vyhrané pozice rázem do prohrané! Správné bylo 17...Sd6! 18.Se3 b5 19.Vd1 (Slabší je 19.Ve8? Sb7 20.Dxf7+ Kh8 21.Sd4 Se5 22.Sxe5 Dc5+ 23.Kf1 Jxe5 24.Dxf8+ Dxf8 25.Vxf8+ Vxf8 26.Sxb5 Vxf4+ 27.Ke2 Vb4-+) 19...Sb7 20.Dxd6 Dxd6 21.Vxd6 Sxe4 22.Sxb5 Vfb8-+) 18.Sxf4 Jxf4?? (Ihned prohrává. Delší by hra byla po 18...Db6+! 19.Se3 Dd8 20.Vd1 d6 21.Dxd6 Dxd6 22.Vxd6+- atd.) 19.Dxf7+!+- 15...Je7! 16.Sb3 Db6! 17.Dd3 s dobrou kompenzací za dva pěšce, např. 17...Kh8 18. Se3 Da6! Nevýhodné je 18...Dd8? pro 19.f4 Sxb2! (Prohrává 19...f5? 20.Va4! Sxb2 (20...b5 21.Dxb5 Sxb2 22.Vb1 viz 20...Sxb2) 21.Vb1 b5! 22.Dxb5 Sc3 23.Sd5!+-) 20.Vb1 d5! 21.Vxe7! Dxe7 22.Vxb2+/-  19.Dxa6 bxa6 20.f4! f5! 21.Va4 Sxb2 22.Vb1 Sc3 23.Vc1 Sb2 24.Vb1 s remízou.

14.Dxd6 Casas 14...Ve8 14...Se7 15.Dd3 15.Vxe8+ 15.Jg5 Vxe4 16.Sxf7+ Kh8 17.Jxe4 15...Dxe8 16.Sg5 Je5 16...De4 17.Ve1 Dxg4+ 18.Dg3 Dxg3+ 19.fxg3 17.Jxe5 17.Sxf6 Jxf3+ 18.Kg2 Je1+ 19.Kf1 17...Sxe5 17...Dxe5 18.Dxe5 Sxe5 18.Ve1 Sxh2+ 19.Kxh2 19.Dxh2 Dxe1+ 19...Dxe1 20.Se3 b5 21.Sd5 Sb7 22.Sxb7 Vf8 23.Sd5 Da5 23...De2 24.Dxd7 Dxb2 25.Sc5 24.Sc5 24.Dxd7 Db4 24...Vc8 25.De7 Dd8 25...Kh8 26.Dxd7 Dc7+ 27.Dxc7 Vxc7 28.b4 26.Dxf7+ 26.Sxf7+ Kh8 27.Dxd8+ Vxd8 28.Sxa7 d5 26...Kh8 27.Se7 De8 28.b4 Dxf7 29.Sxf7 Vc2 29...Vc7 30.Sd6 Vc6 31.Se5 30.Kg3 Vd2 31.Sb3 d5 31...Ve2 32.Sc5 a6 33.Kf3 32.Kf3 Vd3+ 33.Ke2 Vd4 34.f3 Vf4 35.Sxd5 h6 35...Vd4 36.Se6 a6 36.Ke3 g5 37.Sd6 37.Sd6 Kg7 38.Sxf4 gxf4+ 39.Kxf4 1-0 Casas,F - Pavletic,D, Olavarria tt, 1946

14.Sd5!? Vb8 15.g5 15.Da4? b5! 16.Dxa7 Sb7! 17.Sxb7 Dc7 18.Vb4 (18.De3 Dxb7 19.g5 (19.Sd2 Da8 20.Vb4 Je5 21.Jxe5 dxe5-/+) 19...d5 20.Vg4 (20.Vb4 Vfe8-+) 20...Vfe8-/+) 18...Vxb7 19.De3 Je5 20.g5 Sd8 21.Sd2 Jc4-/+ 15...Se5 16.Jh4 Je7 17.Sb3 s kompenzací bílého.

13...b5!=/+ comp. Deep Rybka -4.1-x64 14.dxc7 Dxc7 15.Sd5 Sb7 16.g5 Se7 17.Se3 Sc6 18.a4 Db7 19.Sxc6 dxc6 20.h4 Vad8 21.Dc2 f5 22.gxf6 Sxf6 23.h5 Je7 24.Jg5 Sxg5 25.Sxg5 Vd7 26.Se3 Jd5 27.Sc5 Vc8 28.h6 Vf7 29.Sd4 g6 30.axb5 c5 31.Se5 Dxb5 32.Vd1 Vd7 33.Sg3 Vcd8 34.Vee1 Jf6 35.Vxd7 Vxd7 36.Dc3 Vf7 37.Vd1 Jd7 38.De1 Db7 39.De2 a5 40.Vd2 Dc8 41.Dc4 Jf8 42.Vd5 De6 43.Dxc5 De1+ 44.Kh2 a4 45.Vd8 De4 46.Dc3 Df5 47.Vd4 De6 48.Dc2 Vf5 49.Vxa4 Dd5 50.Kg1 Vh5 51.Vh4 Vf5 52.Dc4 Kf7 53.Dxd5+ Vxd5 54.Vf4+ Ke7 55.Vb4 Jd7 56.Kg2 Kf6 57.Va4 Vd3 58.Sf4 Vb3 59.Se3 Ke6 60.Ve4+ Kf6 61.Sd4+ Kf7 62.Vf4+ Ke7 63.Vf3 Vb5 0-1 (čas) comp. Houdini 4 Pro x64 - comp. Deep Rybka -4.1-x64, Bleskovka:25', thema: 11...0-0, Jihlava (1), 26.01.2014

Teorie se také zmiňuje o tahu 13...h6? a dále uvádí tah 14.Dd5!? s hrozbou 14.Dh5. Dle mého názoru ještě větší hrozbou je ale 14.g5!. Co tedy černý může hrát dál? Např.14...Jh4?!  Asi je malinko lepší 14...cxd6 15.g5 Je7 16.Vxe7! Dxe7 (16...Sxe7? 17.gxh6 g6 18.Jg5 Sf6 19.Jxf7+-) 17.gxf6 Dxf6 18.Se3 b5 19.Sd4!+- 15.Jxh4 Sxh4 15...c6? 16.Dh5 Sxh4 17.Sxh6!!+- 16.Vf4 c6 17.Dh5+- Ještě silněji se mi ale jeví za bílého ve 14. tahu tah 14.De2! s hrozbou  15.Sxf7+!, např.  14...Jh8 15.Sf4 c6 16.Ve1 a6 17.Ve8 Vxe8 18.Dxe8+ Kh7 19.Sd3+ g6 20.Dxd8 Sxd8 21.Ve8 Sf6 22.Se5 Sg7 23.g5 Sxe5 24.Jxe5 hxg5 25.Jxd7+- atd.

13.g5?! Corte 13...Se7 14.h4 

14...d6!
14...Sc5?

14...d6!  Burgalat 15.Jd4? Porreca uvádí variantu 15.h5! Je5 16.Jxe5 dxe5 17.Vxe5 Sd6 a pozici hodnotí jako vyrovnanou. Černého vyhlídky jsou však výrazně lepší neboť potrhaní bílí pěšci nepůsobí příliš důvěryhodným dojmem. Např. dále  18.Ve1 h6 19.Df3 hxg5-/+ atd.  15...c5 16.Je2 16.Jf3 f6 17.h5 16...Sf5 17.Ve3 Jxh4 18.f4 Sg6 19.Sd3 f6 19...Dd7 20.Sxg6 Jxg6 21.Jg3 20.gxf6 20.Sxg6 hxg6 21.Db3 20...Sxf6 21.Vh3 21.Sxg6 Jxg6 22.Ve6 21...Dd7 22.Kh2 Dg4 22...Sxd3 23.Vxd3 Vae8 23.Df1 23.Vg3 Dh5 24.Sxg6 Jxg6+ 25.Vh3 23...Sxd3 24.Vxd3 Vae8 25.Jg1 Sd4 26.Vg3 Sxg1+ 27.Dxg1 Jf3+ 27...Ve2+ 28.Kh1 Dh5 29.Vxg7+ Kh8 30.Dg4 Dxd5+ 31.Dg2 Vxg2 32.Vxh7+ Kxh7 33.Sd2 Vxd2+ 34.Kg1 Dg2# 0-1 Corte,C - Burgalat,F, Santa Fe tt, 1943 28.Kg2 Dxg3+ 29.Kxg3 Jxg1

14...Sc5? Holdosi 15.h5 Je7 

16.g6!
16.b4?!

16.g6! Puszta 16...hxg6? 16...d6 17.De2 hxg6 18.Vxe7+-  17.Sg5! gxh5 18.Jh4! Ve8?? 18...b5! 19.Jf5 Jxf5 20.Sxd8 Vxd8 (20... bxc4 21.Sxc7 g6 22.Vxc4+-) 21.Dxh5 g6 22.Dg5+- 19.Dxh5! 19.d6!? cxd6 20.Sxf7+!! Kxf7 21.Db3+ d5 22.Vxe7+!! Dxe7 23.Df3++- nebo 22...Vxe7 23.Dxd5++-  19...d6 20.Vae1? 20.Sd3! f5 21.Vxe7 Dxe7 22.Sxe7 Vxe7 23.Sxf5 Sxf5 24.Jxf5+- 20...f6 20...Dd7 21.Sd3 g6 22.Jxg6 Sxf2+ 23.Kxf2 fxg6 21.Sd3! Sg4 Puszta  uvádí tuto velmi nepřesnou variantu po 21...fxg5??:  22.Ve6? ( Nejrychleji vítězilo 22.Vxe7! Sxf2+ 23.Kxf2 Dxe7 24.Sh7+ Kf8 25.Jg6+ Kf7 26.Jxe7+ g6 27.Dxg6+ Kf8 28.Dg8#) 22...Sxe6? (22...gxh4? ( Nejdelší obranu by skýtalo 22...Sxf2+! 23.Kf1 Sd4 24.Sh7+ Kf8 25.Df3+ Jf5 26.Dxf5+ Sf6 27.Jg6+ Kf7 28.Vxe8 Dxe8 29.Sg8+ Kxg8 30.Vxe8+ Kf7 31.Vf8#) 23.Sh7+ Kh8 24.Sg6+ Kg8 25.Dh7+ Kf8 26.Dh8+ ( Rychlejší bylo 26.Vf6+! gxf6 27.Df7#) 26...Jg8 27.Vxe8+ Dxe8 28.Vxe8# ) 23.dxe6?? ( Mat 4. tahem byl již možný po 23.Sh7+! Kh8 (23...Kf8 24.dxe6 Sxf2+ 25.Kxf2 gxh4 26.Df7#) 24.Sf5+ Kg8 25.Sxe6+ Kf8 26.Df7#) 23...Jg6?? (23...gxh4! 24.Sh7+ Kh8 25.Sg6+ ( 7. tahem bílý matuje po 25.Se4+! Kg8 26.Dh7+ Kf8 27.Sd5! Sxf2+ 28.Kxf2 Jf5 29.e7+ Jxe7 30.Dh8+ Jg8 31.Dxg8#) 25...Kg8 26.Sf7+ (8. tahem mat dává bílý po 26.Sh7+! Kh8 27.Se4+ Kg8 28.Dh7+ Kf8 29.Sd5! Sxf2+ 30.Kxf2 h3 31.Dh8+ Jg8 32.e7+ Vxe7 33.Dxg8#) 26...Kf8 27.Dh8+ Jg8 28.Dxg8+ Ke7 29.Dxg7 Sd4 30.Dxd4 d5 (30...Vg8+? 31.Kf1 Vh8? ( Lepší obranou by bylo 31...Vg1+! po čemž by bílý pokračoval takto: 32.Kxg1 Dh8 33.Db4 h3 34.Kh1+-) 32.Dg7 d5 33.Dg5+? ( Nejrychlejší cestou k výhře bylo 33.Sg6+! Kd6 34.e7 Dg8 (34...Vc8 35.Df6+ Kc5 36.Vc1+ Kb5 37.Sd3+ Ka4 38.Dd4+ Ka5 39.Dxa7+ Kb4 40.Da3#) 35.Df6+ Kd7 36.e8D+ Vxe8 37.Sf5+ Ve6 38.Vxe6 Dg1+ 39.Kxg1 Vg8+ 40.Kf1 Vg1+ 41.Kxg1 c6 42.Ve7+ Kd8 43.Dd6#) 33...Kd6 34.e7+-) 31.Sxe8+- ) 24.Dxg6? ( Přímo k matu již vedlo 24.Sxg6! Sxf2+ 25.Kh1 Sxh4 26.Dh7+ Kf8 27.Dh8+ Ke7 28.Dxg7#) 24...Df6 25.Dh7+ a bílý vyhraje. 22.Dxg4  22.Vxg4! Jf5 23.Sxf5 Vxe1+ 24.Kg2 Vg1+ 25.Kxg1 Sxf2+ 26.Kxf2 De8 27.Dh7+ Kf8 28.Dh8+ Kf7 29.Sg6+ Ke7 30.Ve4+ Kd7 31.Sxe8+ Kc8 32.Sc6# 22...fxg5  22...Dc8 23.Sxf6 Dxg4+ 24.Vxg4  23.Jf3 Puszta doporučuje jako nejlepší 23.Dh5?! gxh4 24.Ve6!+- Nicméně daleko nejrychleji vede k výhře 23.De6+! Kh8 24.Kg2 Jf5 25.Jg6+ Kh7 26.Vh1+ Jh4+ 27.Vexh4+ gxh4 28.Jxh4+ g6 29.Dxg6+ Kh8 30.Dh7#  23...c6 23...Dc8 24.Dxg5 Df5 25.Dxf5 Jxf5 26.Vxe8+ Vxe8 27.Vxe8+ Kf7 24.De6+ Kh8 25.Jxg5+- Nevím jestli na tomto místě černý vzdal a nebo jestli partie ještě pokračovala, nicméně již nemůže zabránit matu tak nejdéle do 5 tahů.  Puszta - Holdosi, Budapešť, 1964

16.b4?! Veselý J. 16...Sxb4 17.Vb1? 17.h6! d6 18.Sb2+/- 17...Sc5 18.Vb3 Kh8 18...d6 19.De1 Jf5 19.Je5 19.Sb2 Kg8 20.h6 19...d6 20.Sb2 20.Jg4 Sxg4 21.Dxg4 f5 22.gxf6 Vxf6 20...c6 20...dxe5 21.h6 Jg6 22.hxg7+ Kxg7 21.h6 dxe5 21...Jf5 22.dxc6 dxe5 23.hxg7+ Jxg7 24.Dxd8 Vxd8 25.cxb7 Sxb7 26.Vxb7 Vd2 22.hxg7+ Kxg7 23.Sxe5+ Kg8 24.Dh5 cxd5?? 24...Jg6! 25.Sf6 Ve8 26.dxc6 Vxe4 27.Sxf7+ Kxf7 28.Dxh7+ Ke6 29.Sxd8 Ve1+ 30.Kg2 Jf4+ 31.Kf3 bxc6; 24...Jf5?? 25.g6! h6 26.gxf7+ Vxf7 27.dxc6+- 25.Vh4 Sf5 26.Dh6 26.g6 Sxg6 27.Vg3 Sxf2+ 28.Kxf2 Db6+ 29.Sd4 Dxd4+ 30.Vxd4 26...f6 27.Sxf6?? 27.gxf6! Kf7 28.fxe7 Vg8+ 29.Kf1 Sxe7 30.Vf4 dxc4 31.Dxh7+ Vg7 32.Dxf5+ Sf6 33.Vxb7+ Kf8 34.Vxg7 Dd3+ 35.Dxd3 cxd3 36.Sxf6 d2 37.Sc3+ Ke8 38.Sxd2 Vc8 39.Sb4 Vc1+ 40.Kg2 Vg1+ 41.Kxg1 Kd8 42.Vf8# 27...Kf7 27...Vf7 28.Sf1 Dd6 28.Dg7+ Ke8 28...Ke6 29.Sd4 Sd6 29.Sb5+!  Útok bílého je smrtelný.  29...Sd7 Veselý,Jiří - Veselý,Pavel, volná partie, Jihlava, 18.11.1989 Zbytek partie se bohužel nedochoval, ale možné pokračování je např. 30.Se2! Sc6 31.Vxh7 Kd7 32.Sg4+ Kc7 33.Se5+ Sd6 34.Dxe7+! Dxe7 35.Vxe7+ Kd8 36.Sxd6 Vh8 37.Vbe3+-

12...g6?? Michel 13.Sh6! 

13...Sg7??
13...Ve8??
13...Sxb2??
13...b5!

13...Sg7?? Kmetovic 14.Sg5! Ve8 15.De2? Velmi silné bylo 15.d6 cxd6 16.Dxd6 h6 17.Sxe7 Db6 18.Dd5+- 15...Kf8?? 15...d6! 16.Sxe7 Vxe7 17.Vxe7 Sxg4+- 16.Ve1 Šlo i přehodit tahy 16.d6 cxd6 17.Ve1 f6+- atd. 16...f6 17.d6!! cxd6 18.Sf4 d5 19.Vxe7! Nevím bohužel jestli zde partie již skončila nebo měla ještě nějaké další tahy nicméně pozice černého je tristní. Puzsta - Kmetovic, Budapešť , 1964

13...Ve8?? Michel 14.Vf4? 14.d6! Jc6 15.dxc7 Vxe4 16.cxd8D+ Jxd8 17.Jd2+-  

14...d6?
14...Sg7??
14...Jf5!
14...Sh8?

14...d6? Michel 15.Vxf6 Jxd5 15...Jf5 (15...Jxd5! 16.Vxf7!+-)16.Sg5! Ve4 17.Vxg6+ fxg6 18.Sxd8 Vxg4+ 19.Kh1 Sd7 16.Vxf7! 1-0 Maderna,C - Michel, Mar del Plata, 1946 16...Kxf7 17.Dxd5+! (Teorie uvádí jen 17.Sxd5+? Se6 18.Jg5+ s rozhodujícím útokem bílého.)17...Se6 18.Jg5+ Dxg5 19.Dxg5 Sxc4 20.Df4+ Ke7 21.Dxc4 Kd8 22.Df7 Vh8 23.De6 Ve8 24.Sg5+ Ve7 25.Dxe7+ Kc8 26.De8# 

14...Sg7?? Mastromarco 15.Sxg7!  Alster doporučuje 15.d6!? opět s rozhodujícím útokem na slabinu f7 a přidává vykřičník. Tomasův tah je ale ještě silnější. 15...Kxg7 15...d6?! 16.Dd4 Jf5! 17.gxf5 Sxf5 18.Sh6 f6 19.Jh4!+- 16.Dd4+ Kf8 17.d6 1-0 Thomas,Mike - Mastromarco,Vincent, cr compuserve, 1997 17...Kg8 18.Sxf7+ Kf8 19.Dh8+ Jg8 20.Dxg8#

14...Jf5! 15.gxf5 b5! 16.Sxb5 Vb8 17.Sc4 Vb6 18.d6!+-

Alster uvádí 14...Sh8? 15.d6! s vítězným útokem na slabinu f7. 

13...Sxb2?? 14.Vb1! Sg7 15.Sg5!+-

13...b5! 14.Sb3 Sb7 15.Sxf8 Dxf8+- 

12...d6!? viz 11...d6! 12.g4?! 0-0

WebZdarma.cz