aktualizováno 23.02.2017 16:48:51

line-17:

7...Jxe4 8.0-0 Sxc3 9.d5 Sf6 10.Ve1 Je7 11.Vxe4 rk. 11...d6!

Po 11.Vxe4 černý udělá nejlépe když zahraje 11...d6!, protože bílý má velmi silnou hrozbu sám hrát 12.d6! s dalším 13.Jg5 po čemž by získal prudký, vítězný útok. V tomto oddíle se podíváme na jiné možnosti černého kdy černý tah 11...d6! nezvolí.

11...0-0?!
11...h6?

11...0-0?! Tento Grekovův tah sice ve své podstatě velkou sílu hrozby 12. d6 eliminuje, ale přesto dává bílému dobrou kompenzaci. 

12.d6!
12.Sg5
12.g4!?
12.De2?

12.d6! Bernstein nebo Mikkelsen 

12...cxd6
12...Jf5?
12...Jg6??

12...cxd6 Grekov 

13.Dxd6?
13.Jg5?
13.Sf4?!
13.Sg5!
13.g4?

13.Dxd6? Bernstein  

13...Jf5?
13...Db6??
13...b6?
13...Jc6?
13...b5!

13...Jf5?  Grekov 

14.Dd5
14.Dd1?
14.Dd3?

14.Dd5 Bernstein  

14...d6?
14...Je7!

14...d6? Po tomto tahu T. Grekova hodnotí teorie pozici jako výhodnou pro bílého. Spíše bych se přikláněl k hodnocení, že bílý má dobrou a tedy dostatečnou kompenzaci za pěšce.

15.Sf4?
15.Jg5!?
15.Sg5!?

15.Sf4? Bernstein 15...Se6??  15...g5! 16.Se3 Je7 17.Dd2 d5! 18.Sxg5! dxe4 19.Sxf6 Dxd2 20.Jxd2 e3 21.fxe3 Ve8=/+ 16.Vxe6! fxe6 17.Dxf5 Sxb2 18.Dxe6+ Kh8 19.Sg5 Sf6 

20.Dd5
20.Sxf6!?
20.h4!

20.Dd5 Bernstein 20...h6?? 20...Vc8 21.Sxf6 Dxf6+- 21.Jh4 Sxg5 21...De8 22.Df5 Sxa1 23.Jg6+ Dxg6 24.Dxg6 Vae8+- 22.Dd3 22.Jg6+ Kh7 23.De4+- 22...d5 22...Sxh4 23.g3 Db6-+ 23.Sxd5 23.Jg6+ Kg8 24.Sxd5+ Vf7 25.Je5+- 1-0 Bernstein,O - Grekov,T, Waršava, 1904 23...Sxh4 24.Vf1-+

20.Sxf6!? Kostic 20...Dxf6 21.Dxf6 Vxf6  21...gxf6!? 22.Vd1+- 22.Sd5 Vb8 23.Ve1 23.Jg5 h6 24.Je4 Vf5 23...h6  23...Vf5 24.Sb3 24.g4 24.Jd4 Vf4 25.Vd1 a6 24...b5 25.Ve7 a5 26.Kg2 g5 26...Vbf8 27.Kg3 27.h4 Vc8 27...gxh4 28.Jxh4 Vc8 28.hxg5 hxg5 28...Vg6 29.Se4 Vxg5 30.Jxg5 hxg5 29.Jxg5 Vc2 30.Vh7# 1-0 Kostic,Nebojsa 2390 - Fauland,Alexander 2440, AUT-chT, 1992

20.h4! Da5 21.Ve1 Se5 21...Sxg5? 22.Jxg5+- 22.Dd5+-

15.Jg5!? Zajímavý tah si připravil Kydberg. Teorie jej dokonce považuje za zcela nejsilnější a značí ho vykřičníkem. Nejsem si zcela jist, ale možná je to opravdu tak i když nevím o co by měl být tah 15.Sg5!? slabší. Útok bílého se nyní soustředí plně na slabinu f7.

15...Sxg5?
15...Jh6!
15...Je7?

15...Sxg5? Jeansen 16.Sxg5+/- Dc7 Chybné by bylo 16...Dxg5?? viz 15.Sg5 Sxg5 16.Jxg5 Dxg5 . Pálkövi uvádí také variantu 16...Dd7? 17.Vae1 h6 18.Se7 a dává bílému výhodu. Pozice je však již nyní pro bílého zcela vyhraná. Např. 18...Jxe7 19.Vxe7 Df5 20.Dxd6 s velmi silnou hrozbou 21.Ve8 atd.  17.Dd3 17.g4 Jh6 18.Ve7 Dc6 19.Sxh6 Dxd5 20.Sxd5 gxh6+/- 17...Sd7 17...Db6!?+/= 18.g4+/- h6 19.Sf4  Bílý má jasnou výhodu. 19...Vad8?? 19...Db6 20.gxf5 Sxf5+/- 20.gxf5+- Sxf5 21.Dg3 Sxe4 21...Kh8 22.Vd4 Vfe8 23.Sxd6 Db6+- 22.Sxh6 g6 22...Sg6 23.Dxg6 a5 24.Dxg7# 23.Dc3  1-0 Kydberg - Jeansen, Stockholm, 1910 23...Sb1 24.Dg7# 

15...Jh6! Bilguer 16.Ve1 Za nejsilnější považuje teorie 16.Sf4? a značí tento tah vykřičníkem. Po 16...Sf5 17.Jxf7! teoretický rozbor končí bez hodnocení. Pozice vypadá komplikovaně. Podívejme se co by se mohlo odehrávat dále: 17...Vxf7 18.Sxh6 Sxe4 19.Dxf7+ Kh8 20.Sf4 Sxb2 21.Vd1 (21.Ve1 Sc6 s lepšími vyhlídkami černého do koncovky, protože se kompenzace bílého nejeví jako zcela dostatečná.) 21...Sa3 22.Sb3 Sc5 a černý má lepší vyhlídky. Estrin uvádí 16.h4! což se mi jeví jako asi nejsilnější možnost. Ještě uvádí odpověď 16...Sf5 bez hodnocení. Zdá se že zde má bílý dobrou kompenzaci, např. 17.Ve2 Se5 18.Dxb7 Dc8 19.Dd5 Vb8 20.Se3 s nejasnou hrou. Není dobré 16.Ve2?, pro 16...Sg4! 17.Vc2 Vc8 a černý začíná přebírat iniciativu.  16...Se5 17.Ve2 Sf5 18.f4 Sf6 19.Dxb7 Vc8 20.Sa6 Vb8 21.Dc6 Sg4 22.Vd2 Ve8 23.Dxd6 Dxd6 24.Vxd6 Jf5 25.Vd2 Sd4+ 26.Kf1 h6 27.Jf3 Sxf3 28.gxf3 Ve6 29.Sc4 Je3+ 30.Kf2 Vd6 31.Vxd4 Vxd4 32.Sxe3 Vxc4 33.b3 Vc2+ 34.Kg3 a6 35.f5 Ve8 36.Sg1 Vee2 37.a3 Vg2+ 38.Kh3 Vg5 39.Ve1 Vxf5 40.Kg4 Va5 0-1 comp. Rebel 9.0- comp. Hiarcs 6.0, Winter Cup, 1998

15...Je7? 16.Jxf7 Dd7 16...Jxd5 17.Jxd8 Vxd8 18.Sxd5+ Kh8 19.Sd2! Sd7! 20.Vc1 Vac8 21.Sxb7 Sxb2 22.Vxc8 Sxc8 23.Sxc8 Vxc8 24.Va4 17.Vxe7! Dxe7 18.Jxd6+ Kh8 19.Sd2! Sd7! 19...Sxb2?? 20.Ve1! Dd7 21.Sg5!+- s hrozbou 22.Ve7 20.Jf7+! Dxf7 21.Dxf7 Vxf7 22.Sxf7 Vf8 23.Sd5 Sxb2 24.Vb1 Sd4 25.Se3 Sxe3 25...Sc6 26.Sxc6 Sxe3 27.fxe3 bxc6 28.Vb7+/- 26.fxe3 b6 27.e4+/-

15.Sg5!? Ehms

15...Sxg5?
15...h6?
15...Kh8
15...Vb8

15...Sxg5? Theller 16.Jxg5

16...Jh6!
16...Dxg5??
16...Se6?

16...Jh6! Theller 17.Vae1 Kh8?! Porreca uvádí chybný tah: 17...Sd7? a dále uvádí tuto variantu: 18.Ve7 Sc6?? (Ještě nejlepší bylo 18...Vc8!, např. 19.Dxd6! Da5 20.Dxd7 Dxg5 21.Dxc8 Dxe7 22.Vxe7 Vxc8 23.Vxb7 g6, ale černý stejně prohraje. Koncovka s pěšcem více je pro bílého jen věcí techniky.) 19.Dd3 g6 20.Dh3 s neodrazitelným útokem. Nejpřesnější obranou bude asi 17...Df6!? 18.Ve8 Sf5 19.Vxa8 Vxa8 20.Dxb7 Vf8 21.Jf3 Sg4 22.Sd5 Sxf3 23.Sxf3 Dd4, ale i zde má bílý v koncovce převahu. 18.Ve7 Se6?? Vede okamžitě do prohrané koncovky. Správné bylo 18...f6!, např. 19.Sd3 Sf5 20.Sxf5 fxg5 i když i zde stojí černý podstatně hůře. 19.V1xe6!+- fxe6 20.De4 Jf5 21.Vxg7!! Kxg7 21...Jxg7 22.Dxh7#  22.Jxe6+ Kh8 23.Jxd8 Vaxd8 24.g4 24.f4 Vd7+- 24...Vde8 25.Dxb7 Ve1+ 26.Kg2 Jh6 26...Jh4+ 27.Kg3 Jg6+- 27.Sd3 27.Db4!? Ve4 28.Dc3+ Ve5+- 27...Vf7 28.Db8+ Kg7 29.h3 29.Db4 Ve6+- 29...d5 30.Dd8 Ve5 31.Da5 Jg8 31...Vd7 32.Da4 Vee7+- 32.Dc3  1-0 Ehms - Theller, corr, 1916 32...Vfe7 33.f4+-

16...Dxg5?? Van Mindeno 17.Dxf7+!  1-0 Euwe,M - Van Mindeno,H, Holandsko, 1927 17... Kh8 18.Dxf8#

Porreca uvádí také tah 16...Se6? a dále 17.Vxe6 (Tento tah značí Porreca vykřičníkem, nicméně pravda je taková, že ve skutečnosti je ještě silnější 17.Jxe6! fxe6 18.Vxe6 Kh8 19.Sd3! Dg5 20.Vxd6 s vyhranou koncovkou pro bílého.) 17...Dxg5 Po 17...fxe6?? uvádí Porreca 18.Dxe6+ Kh8 ( Černý aby zabránil matu, musel by připustit obrovské materiální ztráty po 18...Vf7 19.Dxf5 Dxg5 20.Sxf7+ Kh8 21.Dxg5+- atd. ) a černý dostává krásný dušený mat po 19.Dg8+! Vxg8 20.Jf7 mat. 18.Vxd6 h6? (Lepším obranným tahem bylo 18...Df4!, např. 19.Vd7 Jh6 a zde je bod f7 lépe kryt než v Porrecově variantě. Bílý má ale přesto jasnou výhodu.) 19.Vd7 a píše, že bílý je ve výhodě. Zdá se však, že díky slabému bodu f7 a výborně sehraným útočícím figurám už stojí bílý na výhru.

15...h6? Oertle 16.Sxf6 Dxf6 17.Vae1  17.Jd4!? je také dobré, např. 17...Jxd4 18.Dxd4 Dxd4 19.Vxd4 Vd8 20.Vad1 Kf8 21.Vxd6 s vyrovnanou koncovkou. 17...Se6? Správné bylo 17...Vb8 18.Dd2 s dobrou kompenzací bílého za pěšce. Porreca uvádí tuto ne příliš přesnou variantu : 17...Dxb2? 18.g4! (Nejlepší! Po 18.Ve8? by bílý tolik nedosáhl, např. 18...Se6 19.V1xe6! fxe6 20.Dxe6+ Kh8 21.Vxa8 Vxa8 22.Dxf5 Da1+ 23.Sf1 Dxa2 24.Sd3! Kg8 25.g3 a bílý je sice díky souhře dámy a střelce a také díky slabému černému králi ve výhodě, nicméně do výhry má ještě dost daleko.) 18...Dc3! ( Slabší by bylo18...Sd7? pro 19.Sb3! Sc6 20.Dxf5 Sxe4 21.Vxe4 Dc1+ (Po 21...Kh8 by přišlo 22.Kg2! s hrozbou 23.Sxf7, např. 22...Vac8 23.Ve7+- )22.Kg2 Dc8 (22...Dc5 23.Jh4! Dxf5 je stejné.)23.Jh4! Dxf5 24.Jxf5 Vfe8 (24...Vad8 25.Ve7 s výhrou bílého.) 25.Vxe8+ Vxe8 26.Jxd6 Ve7 27.Jc8 a bílý vyhraje koncovku.) 19.gxf5?? (Tady se ale Porreca dost sekl. Po 19.Ve8! Se6 20.V8xe6 fxe6 21.Vxe6 Kh8 22.gxf5 Vac8 (22...Dc1+ 23.Kg2+-) 23.Sd3bílý vyhraje.) 19...Dxf3 20.V1e3 Dxf5 21.Dxd6 Dg5+?? (Přehlédl jednoduché 21...Sd7! po čemž už bílý nemá za své dva pěšce vůbec nic a musí prohrát! Např. 22.Ve5 Df4 23.Sd5 Vad8-+ atd.) 22.Vg3 Dc1+ 23.Kg2 Sf5 24.Vf4+/- a podle Porrecy hrozí 25.Dh6, což je pravda, ale ještě mnohem silněji hrozí 25.Df6!. Bílý je v jasně výhodě. 18.Vxe6 fxe6 19.Vxe6 Df7 20.g4 Kh8 21.gxf5 Dxf5 22.Dxf5 Vxf5 23.Jh4 Vg5+ 24.Kf1 d5 24...b5 25.Sd3 Vd8 26.Ve7+- 25.Sd3 Kg8 26.Jf3 26.Ve7 b6 26...Vg4 27.Je5 Vb4 27...Vh4 28.Ve7 28.b3 a5 28...Kf8 29.Vd6 Vd4 30.Vd7 29.Vd6 a4 29...Vd4 30.Sc4 dxc4 31.Vxd4 cxb3 32.axb3 30.Vxd5 axb3 31.axb3 Vxb3 31...Kh8 32.Sc4 Vb8 33.Jf7+ Kh7 32.Vd7 32.Sc4 Vb1+ 33.Vd1+ Kf8 34.Vxb1 32...Vb2 33.Se4 Vb8 34.Sd5+ Kh7 35.Se4+ Kg8 36.h4 b5 36...Vb4 37.Sd5+ Kh7 38.h5 37.h5 b4 37...Vf8 38.Sd5+ Kh7 39.Sf7 38.Jc6 Ve8 39.Je7+ Kh8 40.Jg6+ Kg8 41.Je7+ Kh8 42.Sg6 Vf8 43.Jf5 Va2 44.Vxg7  44.Vb7 44...Vxf2+ 1/2 Kiefer,Gerhard 2240 - Oertle,Mirco, Ladenburg HT, (10), 1992

15...Kh8 16.Dd2 Sd7 13.Sxf6 Dxf6 18.Sd3 s kompenzací za pěšce.

15...Vb8 16.Vae1 Sd7 17.Dd2 Sc6 18.Sxf6 Dxf6 19.Vf4 a bílý má dobrou kompenzaci za svého pěšce.

14...Je7! Tento Korniaův tah zaručuje černému rovnou hru. Černý plánuje po ústupu dámy prosadit postup d5.  15.Dd6  Bílý pěšce d6 nadále blokuje. Remízou po tomto tahu skončily partie Estrin,Yacov - Kholmov,Ratmir D, URS-ch sf Leningrad (6), 1955 a Rossbach,Bernd - Lemme,Klaus, OLMR 7778 GER, 1978

15...Db6??
15...Jf5!
15...Jc6?!

15...Db6?? Kornia 16.Sf4+/- Dxd6 16...Jg6!? 17.Vae1 h6+- 17.Sxd6+- Ve8?? 17...Jf5 18.Sxf8 Kxf8+- 18.Vae1 Kf8 18...b6 19.Sd5!! Sa6 20.Sxa8 Vxa8 21.Sxe7 Sxb2 22.Sd6+- 19.Jd4 Sxd4 19...b6 20.Sd5 Sa6 21.Jf5+- 20.Vxe7 Vxe7 21.Vxe7 Sxf2+ 21...g6 22.Vxf7+ Kg8 23.Vf4+ Kg7 24.Vxd4 g5+- 22.Kxf2 g6 22...h5 23.Sxf7 g5 24.Sd5 b6 25.Vh7+ Ke8 26.Vh8#  23.Vxf7+ Kg8 24.Vxd7+ Kh8 25.Se5#  1-0 Jacobson,Ernst - Kornia,V, Mladá Boleslav-B, 1913

15...Jf5! Autorem tohoto tahu je Grau. V této pozici skončily remízou např. partie  Diaz,Salvador - Santos,Julio, Lugano ol (Men), 1968 nebo i Peretz,M - Olsson,A, Lugano ol, 1968

16.Dd5!
16.Dd3?

16.Dd5! Palau 16...Je7 1/2 Rethy,Pal - Sandor,Bela, HUN-ch Budapešť, 1953, Lehti,Juhani - Lehto,Anttim, FIN-chT FIN, 1992, Boronka,Joe - Sanborn,Richard, Michigan Reserve op, 1999 17.Dd6  1/2 Schmidt,Ingo - Ribbeheger,Edgar, VK3, 1996, comp. Fritz 6 - comp. Shredder 7, tématický zápas na 2x25 min.(30), Jihlava 07.05.2003 17...Jf5 1/2 Palau,Luis Argentino - Grau,Roberto, ARG-ch (9), 1931

16.Dd3? Braczko 16...d5! 17.Sxd5 Se6?? 17...Je7! 18.Sc4 Sf5 19.Dxd8 Vfxd8-/+ 18.Vxe6! fxe6 19.Sxe6+ Kh8 20.Sxf5 1-0 Braczko,M - Sulek,S, corr ch4-POL, 1962 20...g6 21.Dxd8 Vfxd8 22.Sc2+-

15...Jc6?! 16.Sf4 Se7 17.Dd2 d5!? 18.Dxd5 Se6 19.Dxd8 Vaxd8 20.Sxe6 fxe6 21.Vae1 s malou výhodou bílého.

14.Dd1? Yance Ramirez 14...d5 Nyní již černý drží velkou výhodu.  15.Dxd5 Se6?  Ztrácí svoji převahu. Správné bylo 15...Jd6! 16.Ve1 Se6 17.Vxe6 Jxc4 18.Dxd8 Vfxd8 19.Ve1 Ja3!-/+ 16.Dxd8?! 16.Vxe6! Dxd5 17.Sxd5 Vad8 18.Ve2 Vxd5 19.Sf4= 16...Vfxd8 Možná ještě drobátko přesnější by bylo 16...Vaxd8!? 17.Sxe6 Vd1+ 18.Ve1 Vxe1+ 19.Jxe1 fxe6=/+ 17.Sxe6 Vd1+ 18.Ve1 Vxe1+ 19.Jxe1 fxe6 20.Vb1 Vd8 21.Kf1 Kf7  Soupeři se shodli na remíze. Závěrečná pozice je poněkud výhodnější pro černého jehož figury stojí lépe. 1/2 Yance Ramirez,Prof.Luis L.(CUB) 2135 - Kugeler,Dieter 2190, WT/M/GT/288 ICCF, 1991

14.Dd3? Christensen 14...Je7? 14...d5! 15.Sxd5 Je7 16.Sc4 Sf5-/+ 15.Jg5 15.Dd6 15...Jg6 15...g6 16.Dh3 h5 16.Dd5 Jh8 17.Sf4 d6 18.Vae1 18.Vd1 Sd7 19.Vee1 Sc6 18...Sd7 19.Dxb7 19.Dd2 19...Sf5 20.Jxf7 20.V4e2 Vc8 21.Dd5 Vxc4 22.Jxh7 Sxh7 23.Dxc4 20...Jxf7 21.Sxf7+ 21.V4e2 21...Vxf7 22.Ve8+ 22.Dxa8 Dxa8 23.Ve8+ Vf8 24.Vxa8 Vxa8 25.Sxd6 Sxb2 26.h3 22...Dxe8 23.Vxe8+ Vxe8 24.Db4 Vb7 25.Dc4+  25.Dxb7 Ve1#  25...Kh8 26.h3 Vxb2 27.Sxd6  27.Da4 Ve1+ 28.Kh2 Vee2 29.Dxa7 h6 27...Sg6 27...Se6 28.Dc6 Vc8 29.De4 Sxa2 30.Da4 28.a4 28.Da4 Vd2 29.Sg3 Ve1+ 30.Kh2 Vdd1 28...h6 28...Ve1+ 29.Kh2 Vxf2 30.h4 29.Dc5  29.Sg3 Ve1+ 30.Kh2 Vbb1 29...Vd2 29...Sh4 30.Kh2 Sxf2 31.Dc3 30.Sg3 Vd1+ 31.Kh2 Vee1 32.Sf4 32.Sb8 Sh4 33.g3 Se7 32...Sh4 33.g3 Se4 34.gxh4 34.Df8+ Kh7 35.Df5+ Sxf5 36.gxh4 Se4 37.Se3 g5 38.hxg5 hxg5 39.f3 Vxe3 40.Kg3 Ve2 41.fxe4 Vd3+ 42.Kg4 Kg6 43.h4 Vxe4#  34...Vh1+ 35.Kg3 Vdg1#  0-1 Christensen,J - Rorvik,J 2168 24th Politiken Cup Copenhagen DEN (3), 2002

13...Db6?? Holdford  

14.Sf4!
14.Dxb6?

14.Sf4! O'Dell 14...Dxd6 14...Jg6!? 15.Vae1 h6 16.Dxb6 axb6 17.Sd6 b5! 18.Sd5! Vd8+- 15.Sxd6 Ve8?? 15...Jf5! 16.Sxf8 Kxf8 17.Vd1! Sxb2+- 16.Vae1 Kf8? 16...b6 17.Sd5 Sa6 18.Sxa8 Vxa8 19.Sxe7 Sxb2 20.Sd6 g6+- 17.Je5? 17.Jd4! b6 18.Sd5 Sa6+- 1-0 O'Dell,J - Holdford,A,  Oxford ch-BCF U18 (6), 1967 17...a5 18.Jg4+-

14.Dxb6? Bucholtz 14...axb6 

15.Ve2!?
15.Sg5?
15.Sb3!

15.Ve2!? Bucholtz 15...d5 16.Sb3 Sg4 17.Ve3? 17.Se3! Vfc8 18.Sxb6=/+ 17...d4 17...Jf5 18.Vd3 Sxf3 19.gxf3 Vfe8 18.Jxd4 Vad8 18...Sxd4 19.Vxe7 19.Jb5 Se6 20.h3 Sxb3 21.Vxb3 21.axb3 Vd1+ 22.Kh2 21...Vd1+ 22.Kh2 Se5+ 22...Vf1 23.g3 Vfd8 24.Kg2 h6 25.Ve3 Jc6 26.Jc3 Sxc3 27.bxc3 Ja5 28.Ve4 b5 28...V8d3 29.Sb2 29.Vb4 Jc4 30.a4 29...Jc4 29...Vxa1 30.Sxa1 Vd1 31.Ve8+ Kh7 32.Sb2 30.Vxd1 30.Sc1 30...Vxd1 31.a4 Jxb2 32.Ve8+ 32.axb5 Kf8 32...Kh7 33.axb5 Vd5 34.Ve7 Vxb5 35.Vxf7 Vb3 36.h4 36.Vd7 b5 36...b5 37.Vb7 Jd1 38.f4 38.Kf3 Jxc3 39.Ke3 Ja4+ 40.Kd4 Vb4+ 41.Kd5 Kg6 38...Jxc3 39.h5 39.Kf3 Ja4+ 40.Kg4 Jc5 39...Je4 40.g4 Vg3+ 40...Jf6 41.Vc7 41.Kh2 Vxg4 41...Vb3 42.g5 hxg5 43.fxg5 Jxg5 44.Kg2 42.Vxb5 Vxf4 43.Kg2 Jf6 44.Kg3 Vg4+ 45.Kf3 Vg5 46.Vb4 Vxh5  0-1 Bucholtz,L - Andreas,HJ, Wch U18 Singapore, 1990 47.Kg2 Vd5

15.Sg5? Sammalvuo 15...d5 16.Vxe7 Sxe7 17.Sxd5 Sxg5 18.Jxg5 h6 19.Je4 Se6 20.Jc3 Sxd5 21.Jxd5 Vfd8 22.Vd1 Kf8 23.a3 Vd6 24.Je3 Vxd1+ 25.Jxd1 Vd8 26.Je3 Vd2 27.b4 Va2 28.g3 Vxa3 29.Jd5 Vd3 30.Jxb6 Vd4 31.b5 Vd1+ 32.Kg2 Vb1 33.Jd7+ Ke7 34.Jc5 Vxb5 35.Jd3 Kd6 36.Kf1 Vd5 37.Jf4 Ve5 38.Jd3 Ve8 39.Jb4 Kc5 40.Jd3+ Kc4 41.Jb2+ Kb3 42.Jd3 b6 43.h4 Kc3 44.Jf4 Ve5 45.f3 b5 46.g4 b4 47.Kf2 b3 48.Jg2 b2 49.f4 Ve8 50.g5 b1D 51.gxh6 gxh6 0-1 Sammalvuo,Tapani - Ristoja Jan, Helsinki, 1990

15.Sb3! Das 15...Jc6? 15...d5! 16.Vb4=/+ 16.Ve2? 16.Sf4! Sxb2 17.Vd1 Sa3=/+ 16...d6 17.Se3 Zajímavou možností by bylo 17.h3!? Je5 18.Jxe5!? (Nebo 18.Jd4 Sd7 19.Se3 Vfc8 (Nebo 19...b5 20.Vc1 Jc4 21.Sxc4 bxc4 22.Vxc4 Vxa2 23.Vc7 Sc8 24.Vec2 Va1+ 25.Kh2 Va8 26.Jb5 Vd8 27.Sd4 Sxd4 28.Jxd4 h6) 20.Vd1 Jc4 21.Sxc4 Vxc4 22.b3 Vcc8 23.Sf4 Ve8 24.Vxe8+ Sxe8=/+) 18...Sxe5 19.f4 Sd4+ 20.Se3 Ve8=/+17...Sg4 18.Sxb6 Sxf3 19.gxf3 Sd4 20.Sxd4 Jxd4 21.Ve3 Vfe8 21...Vfd8 22.Vc1 Jxb3 23.Vxb3 22.Vd3 22.Sd5 Kf8 23.Sxb7 22...Jxb3 23.Vxb3 Ve7 24.a3 Va6 24...Vd8 25.Ve3 Kf8 26.Kf1 25.Vc1 25.Ve3 Ve5 25...Va8 26.Vb6 Vd7 27.Vd1 d5 28.Vd4 Vc8  28...f6 29.Vb5 Vcd8 30.Kf1 Kf8 31.Ke2 Ke7 32.Kd3 Ke6 33.Vdb4 Vb8 34.Kd4 f6 35.a4 Vc8 35...Va8 36.b3 36.Vb6+ Kf5 37.Vxb7 Vc4+ 38.Vxc4 Vxb7 39.Kxd5 Vxb2 40.Kc5 36...Vcc7 37.a5 g6 37...h5 38.h3 38.Vb6+ 38.h3 h5 38...Kf5 39.V4b5 Vf7 40.Vc5 Vce7 41.b4 Kf4 42.Vc3 Ve2 43.b5 Vd2+ 44.Vd3 Vxf2 45.a6 45.Kxd5 Vxh2 46.Ke6 45...bxa6 46.bxa6  1/2 Das ,Neelotpal - Wong ,Zi Jing, Bratislava WchJM-U12 (2), 1993

13...b6? Hoffmann 14.Sg5! Sxg5?? 14...Sb7! 15.Vxe7 Dxe7 16.Dxe7 Sxe7 17.Sxe7 Vfe8 18.Sd6! Sxf3 19.gxf3 Vac8 20.b3 g6 21.Vd1+- 15.Jxg5 Jf5 16.Dd5 Dxg5?? 16...Sb7 17.Dxf5 Sxe4 18.Jxe4 Vc8 17.Dxa8?? 17.Dxf7+! Vxf7 18.Ve8# 17...Jd6 18.Dd5 Dxd5 19.Sxd5 Jxe4 20.Sxe4 Ve8 21.f3 Kf8 22.Vc1 g6 23.g4 Ke7 24.Vc7 a6 25.Sb7 25.Kf2 f6 25...Sxb7 26.Vxb7 b5 27.Vb6 Vc8 28.Vxa6 Vc1+ 29.Kf2 Vc2+ 30.Ke3 Vxb2 31.h4 Vb4 32.h5 gxh5 33.gxh5 d6 34.f4 34.Va5 h6 34...Ke6 34...Va4 35.Vb6 35.Va8 Va4 36.Vb8 36.Vh8 Vxa2 37.Vxh7 Va3+ 38.Kd4 Vh3 39.Vh6+ Kf5 40.Vxd6 Vxh5 36...Va5 36...Va3+ 37.Ke4 f5+ 38.Kd4 Va4+ 39.Kd3 Vxa2 40.Vxb5 37.Vb7 37.Vh8 Vxa2 38.Vxh7 Va3+ 39.Kd4 Vh3 37...Kf6 37...Va3+ 38.Ke4 Vxa2 39.Vxb5 f5+ 40.Kd4 Vd2+ 41.Kc4 Vh2 38.Vd7 38.Vb6 Ke7 39.Ke4 38...Ke6-/+ 1/2 Leinweber,Matthias - Hoffmann,Jo, Wiesbaden op (6), 1996

13...Jc6? comp. Amy

14.Sd5?
14.Sf4!?
14.Sd2!

14.Sd5? comp. Gandalf 14...Se7 15.Dg3 Sf6 15...d6 16.Sg5 h6 17.Sxf6 Dxf6 18.Vae1 Jd8 19.V1e2 a5 20.Je5 Je6 21.h3 Df5 22.Vd2 22.h4 Va6 22...Jg5 22...Va6 23.Ve1 Ve8 24.h4 d6 25.hxg5 Vxe5 26.Vxe5 dxe5 27.gxh6 Db1+ 28.Kh2 Dh7 29.Dg5 29.Dxg7+ Dxg7 30.hxg7 Kxg7 29...Dxh6+ 30.Dxh6 gxh6 31.Ve2 Va6 32.Vxe5 Kf8 33.Sf3 Se6 34.Vb5 Sxa2 35.Sxb7 Va7 36.Se4 a4 37.Kg3 Vd7 38.Kf4 Vd1 39.Sf3 Vf1 40.Ke3 Ve1+ 41.Kd2 Vf1 42.Vb8+ Ke7 43.Ke3 Sb3 44.Vb7+ Kd6 45.Vb6+ Ke5 46.Vb5+ Ke6 47.Se4 Ve1+ 48.Kf3 Va1 49.Vb6+ Ke7 50.Ke3 h5 51.Kd2 Vd1+ 52.Ke2 Va1 53.Sc6 Vb1 54.Ke3 Ve1+ 55.Kf3 Vc1 56.Se4 Va1 57.Kg3 Vd1 58.Sc6 Vd4 59.Kf3 59.f4 59...Vd6 60.Vb7+ 60.Ke3 Ke6 60...Kd8 61.Se4 f5 62.Sxf5 62.Vb4 fxe4+ 63.Kxe4 62...Sd5+ 63.Se4 Sxb7 64.Sxb7 Vb6 65.Sd5 Vxb2 65...h4 66.g4 66.g3 66...hxg4+ 67.Kxg4 Vxf2 68.Kg3 Vd2 69.Sg8 69.Se4 a3 70.Sb1 Vb2 71.Se4 a2 72.Kf3 a1D 73.Sf5 De1 74.Kg4 Vf2 75.Kg5 De5 76.Kh5 Vg2! 77.Kh4 Df4+ 78.Kh5 Dg5#  69...a3 70.Kf3 70.Sf7 a2 71.Sxa2 Vxa2 70...a2 71.Sxa2 Vxa2 72.Ke4 Va4+ 72...Kd7!-+   0-1 comp. Gandalf - comp. Amy, IPCCC Paderborn (5), 1997 73.Ke5 Ke7

14.Sf4!? comp. Shredder 7.04 14...Se7 15.Dd2 Sb4 16.Dd1 a5? 16...Df6?! 17.a3 d5! 18.Sxd5 Sc5 19.Dd2+/-; 16...Je7! 17.Sg5 (17.Sb3 Sc5 18.Sg5 d5! 19.Sxe7 Sxe7 20.Sxd5) 17...d5! 18.Sxe7 Sxe7 19.Sxd5 Sf5+/= 17.Sd6 17.a3 Se7 18.Sd6 b5 19.Sxb5 Sxd6 20.Dxd6 Sb7 17...Sxd6 18.Dxd6 Df6 19.Dxf6 gxf6 20.Vd1 a4 20...d5 21.Vxd5 Se6 22.Vb5 21.h4 21.Vd6 Va5 21...Va5 22.Vd6 f5 23.Ve1 Vc5 24.b3 b6 25.Sd3 a3 26.Kh2 Vd8 27.Sb1 b5 28.h5 f4 29.h6 f5 29...Jb4 30.Ve5 Vxe5 31.Jxe5 30.Kh1 30.b4 Jxb4 31.Ve7 Vc6 32.Vxc6 dxc6 30...Sb7 30...Vf8 31.Jg5 Ve5 32.Vxe5 Jxe5 33.Sxf5 Kh8 34.f3 Sc6 34...Vg8 35.Vxd7 Vxg5 36.Vxb7 Vh5+ 37.Kg1 Vxh6 38.Vxb5 35.Sxh7 Vf8 36.Kg1 36.Kh2 Jf7 37.Jxf7+ Kxh7 38.Jg5+ Kh8 36...Jf7 37.Jxf7+ Kxh7 38.Jg5+ Kh8 39.Kf2 Vf5 40.Jh3 Kh7 40...Vc5 41.Jxf4 Vc2+ 42.Ke3 41.Ke2 Ve5+ 41...Sd5 42.Vxd7+ Kxh6 43.Kd3 42.Kd3 Vf5 42...Vh5 43.Jxf4 Vxh6 44.Vxh6+ Kxh6 45.Je2 43.Kc3 Kg8 44.Kb4 Kh7 44...Vf8 45.Kxa3 Vf5 46.Jf2 45.Kxa3 Kh8 46.Kb4 Kh7 47.Jf2 Ve5 47...Sd5 48.Vxd7+ Kxh6 49.Jh3 48.Jg4 Ve2 49.Vf6 Sd5 50.Vf8 Se6 51.Ve8 Kg6 51...Vxg2 52.Ve7+ Kg8 53.h7+ Kh8 54.Jf6 52.Ve7 Vxa2 53.Vg7+ Kf5 53...Kh5 54.h7 Va8 54.h7 Va8 55.Jh6+ Kf6 56.Vg8 Vxg8 56...Sxg8 57.h8D+ 57.hxg8D Sxg8 58.Jxg8+ Kf7 59.Kxb5 Ke6 60.b4 Kf7 61.Kc5 61.Kc5 Kg6 62.Je7+ Kh6 63.b5 Kg5 64.b6 Kf6 65.Kd6 Kg5 66.b7 Kh4 67.Jf5+ Kg5 68.b8D Kxf5 69.Db5+ Kg6 70.Dxd7 Kg5 71.Dg4+ Kf6 72.Dg8 Kf5 73.Ke7 Ke5 74.Dc4 Kf5 75.De6+ Kg5 76.Dg4+ Kh6 77.Kf7 Kh7 78.Dg7# 1-0 comp. Shredder 7.04 - comp. Fritz 6, tématický zápas na 2x25 min. (29), Jihlava 28.03.2003

14.Sd2! comp. Shredder 7 14...b5! 14...Se7 15.Dd5 d6 16.Vae1! Sd7 (16...Se6?! 17.Vxe6! fxe6 18.Vxe6! Kh8 19.Sd3+/-) 17.b3+/- 15.Sd5 15.Sxb5? Db6! 16.Sd3 Je5 17.Dxb6 Jxf3+ 18.gxf3 axb6=  Sxb2?? 15...Sb7 16.Vae1 Vc8+/= 16.Sg5! Sf6 17.Vg4! Sxg5 18.Jxg5+- Sb7 18...Sa6 19.Jxf7 Vxf7 20.Sxf7+ Kh8 21.Ve1 19.Jxf7 Vxf7 20.Sxf7+ Kh8 21.Ve1 Ja5 21...Df6 22.Dxd7 Je5 23.Dxb7 Vf8 24.Vxe5 Dxe5 22.Ve7 Dc8 23.Db4 Dc1+ 24.Ve1 Vc8 24...Dh6 25.Dxa5 Df6 26.Dxa7 Dxf7 27.Dxb7 25.h3 Jc6 25...Dh6 26.De7 g5 27.Dxd7 26.Vxc1 Jxb4 27.Vxc8+ Sxc8 28.Vxb4 g6 29.Vxb5 Kg7 30.Sd5 Kf6 30...d6 31.Vb8 Sa6 32.f4 31.Sb7 Sxb7 32.Vxb7 Ke7 33.Vxa7 33...Kd6 34.Vb7 1-0 comp. Shredder 7 - comp. Fritz 6, tématický zápas na 2x25 min.(29), Jihlava 07.05.2003

13...b5! comp. Shredder 7.04 14.Sxb5 14.Sg5? Jf5! 15.Dd5 Sb7 16.Dxb7 Jd6 17.Sxf7+ Kh8 18.Dd5 Jxe4 19.Dxe4 Sxg5-+ 14...Sb7

15.Ve2?
15.Vg4!
15.Va4!?

15.Ve2?=/+ comp. Fritz 6 15...Jf5 16.Dxd7 Sxf3 17.gxf3 Jd4 18.Ve4 Da5 19.Sc4 19.Sf1 Vfd8 20.Dg4 19...Vad8 20.Dg4 Jc2 21.Vb1 Vd1+ 22.Kg2 Je1+ 23.Kg3 h5 24.Df4 Dd8 25.Df5 Jd3 25...h4+ 26.Kh3 Jd3 27.Kg2 Jxc1 28.b4 26.Kg2 Jxc1 27.Dxh5 Dd7 28.b4 Dd2 28...Vc8 29.Sb5 Dd5 30.Dxd5 Vxd5 31.Vc4 29.Df5 Vd8 30.a4 30.Dc5 Va8 30...Dd7 30...Ve1 31.Vxe1 Dxe1 32.Dg6 31.Dh5 31.Dxd7 V8xd7 32.Ve8+ Kh7 33.Vc8 31...Vf8 31...Vc8 32.Sb5 Dd5 33.Dxd5 Vxd5 32.b5 Vb8 33.a5 Vf8 34.b6 axb6 35.axb6 Vb8 36.b7 Dc7 36...Dxb7 37.Vxb7 37.f4 Vd4 38.Vxd4 Sxd4 39.Vxc1 Dxb7+ 40.Sd5 Dd7 41.Vd1 Vb4 42.Vd3 Kf8 43.Dh8+ Ke7 44.Dh4+ Kf8 45.Sf3 Dd6 46.Vd1 Kg8 47.Ve1 Vb8 48.Se4 g6 49.f5 Vb2 50.Vf1 Sf6 51.Dg4 g5 52.Vd1 Dc5 53.Dg3 Kf8 54.Vd7 g4 55.Vc7 Vxf2+ 56.Kg1 Vf3+ 57.Vxc5 Vxg3+ 58.hxg3 Sd4+ 59.Kg2 Sxc5= comp. Fritz 6 - comp. Shredder 7.04, tématický zápas na 2x25 min (28), Jihlava 28.03.2003 V partii se hrálo ještě dost naprosto zbytečných tahů v totálně remízové pozici. 

15.Vg4!= comp. Houdini 4 Pro x64 15...Db6 16.Dxb6 axb6 17.a4 Sc6 18.Vb4 Jd5 19.Vb3 h6 20.Sd2 Vfe8 21.h3 Ve6 22.Vc1 Kh7 23.Kh2 Va7 24.g4 Vd6 25.Kg3 g6 26.Vc4 Sg7 27.Kg2 Sa8 28.Vc2 Jc7 29.Vxc7 Vxc7 30.Sf4 Sf8 31.Sxd6 Sxd6 32.Vd3 Se7 33.Kg3 d5 34.Jd4 Vc1 35.Kf3 Sf6 36.b3 Kg7 37.Ke2 Sb7 38.Kd2 Sg5+ 39.Ke2 Se7 40.Kd2 Vc7 41.Jc2 Sf6 42.Jd4 Sh4 43.Ke2 Vc1 44.f4 Ve1+ 45.Kd2 Vh1 46.f5 Sf6 47.fxg6 fxg6 48.Kc2 Vh2+ 49.Kc3 Ve2 50.b4 Ve4 51.Vd2 Kf7 52.Sf1 Ke7 53.Sb5 Kd6 54.Vd1 h5 55.gxh5 gxh5 56.Vd2 Sc8 57.Sf1 Sd7 58.Vd1 Sxa4 59.Vd2 Sd7 60.Sg2 Vh4 61.Vd3 Sc8 62.Vd1 Sxh3 63.Sxh3 Vxh3+ 64.Kc2 h4 65.Jb5+ Ke5 66.Ve1+ Kf4 67.Ve6 Se5 68.Vxb6 Vg3 69.Vh6 h3 70.Jd6 Kg4 71.Jf7 Sf4 72.Vh7 d4 73.Vg7+ Kh5 74.Vxg3 Sxg3 75.Kd3 h2 76.Kxd4 h1D 77.Kc5 Da8 78.b5 Df8+ 79.Kc4 Dxf7+ 80.Kc3 Dd5 81.b6 Se1+ 82.Kb2 Dd2+ 83.Kb1 Sg3 84.b7 Sb8 85.Ka1 Se5+ 86.Kb1 Db2# 0-1 comp. Deep Rybka -4.1-x64 - comp. Houdini 4 Pro x64, Bleskovka:25', theme 11...0-0, Jihlava (2), 27.01.2014

15.Va4!?= Db8 16.Dd3 Jg6! 16...Sxf3? 17.gxf3 d5 (17...Jg6 18.f4=; 17...Vd8 18.Sf4 Se5 19.Sg3=) 18.Sf4= 17.Je1 a6! 18.Sxa6 Ve8 19.Se3 Sc6! 20.Va5 Se5!-/+

13.Jg5?  Autorem tohoto tahu je podstatně starší jmenovec jednoho z mistrů světa Karpov

13...h6!
13...d5!?

13...h6!  Tento Sigfridův tah považuje teorie za chybný a klade za něj tedy otazník. Pravda je ovšem taková, že nic lepšího černý nemá. Vždyť po tomto tahu udrží s přehledem výhodu, jak dokazují mé analýzy..14.Jxf7? To je podle teorie nejsilnější a je označeno vykřičníkem. Ve skutečnosti je ovšem správné 14.Jf3! a po 14...d5! 15.Sxd5 d6 16.Sb3 d5 17.Vf4 drží černý výhodu. 14...Vxf7 15.Sxf7+ Kxf7 16.Dh5+  Také po 16.Sd2!? d5 14.Vf4 Kg8! je pozice bílého prohraná.

16...Kf8??
16...Kg8!

16...Kf8?? Sigfrid 17.Sxh6!+- De8?? 17...gxh6! 18.Dxh6+ Sg7 19.Vf4+! (Teorie uvádí 19.Dxd6!? s hrozbou 20.Vae1. Podívejme se jak by se hra mohla vyvíjet dále: 19...a5! 20.Df4+! (20.Vae1?? Va6-/+) 20...Kg8 21.Dg5 Jc6 22.Dd5+ Kf8 23.Vf4+ Sf6 24.Ve1+-) 19...Kg8 20.Dg5! s hrozbou  21.Ve1, např. dále 20...Jc6 21.Dd5+ Kh7 22.Dh5+ Kg8 23.Df7+ Kh7 (23...Kh8 24.Vf5!+-) 24.Vf5!+-  18.Sxg7+! Sxg7 18...Kxg7 19.Dxe8 19.Vf4+ Jf5 20.Vxf5+ Ke7 21.Ve1+  1-0 Karpov - Sigfrid, St. Petersburg Jihlava, 1906 21...Se5 22.Dg5+ Ke6 23.Vfxe5+ dxe5 24.Dxe5+ Kf7 25.Dxe8+ Kf6 26.Ve7 d5 27.Vf7+ Kg5 28.Dg8+ Kh5 29.Vh7#

16...Kg8! Hughes 17.Vg4? I po nejlepším 17.Sf4! d5 18.Ve2 d6 černý koncovku vyhraje. Méně přesné je 17.Sd2?! Df8-+; 17.Sxh6?! gxh6 18.Vg4+ Sg7 19.Dxh6 Df8-+ 17...Df8 18.Sxh6 Sxb2? 18...d5! 19.Sg5 Df7! (19...d6 20.Vh4 Sxg5 21.Dxg5 Df6-+)20.Dxf7+ Kxf7 21.Sxf6 gxf6 22.h4 19.Ve1 d5?? 19...Df7 20.Dh4 Sf6-+ 20.Sg5 20.Vf4 Sf6 21.Sxg7 Dxg7 22.De8+ Df8 23.Vg4+ Sg7 24.Vxg7+ Kxg7 25.Vxe7+ Dxe7 26.Dxe7+ Kg8 27.h4 20...Df5 20...d6 21.Vf4 Sf5 22.Vxe7 21.De8+ 21.Vh4 Se5 22.De8+ Df8 23.Vh8+ Kxh8 24.Dxf8+ Kh7 25.Dxe7 d6 26.Vxe5! (26.Df7 Sg4 27.h3 Se6 28.Dxe6 Vf8 29.Dxd5 b5 30.Ve4 Sf4 31.Sxf4 Vf6 32.Sg5 Vh6 33.Df5+ Vg6 34.Vh4+ Kg8 35.Dxg6 a5 36.De8#) 26...dxe5 27.Sf6 Kg6 28.Dxg7+ Kf5 29.Sg5 Ke4 30.Dh7+ Sf5 31.Dxb7 Vb8 32.Dxb8 d4 33.Db7+ Kd3 34.Db5+ Kc2 35.Db3# 21...Df8 22.Vxe7 Dxe8 23.Vxe8+ Kf7 24.Ve7+ Kg8 25.Vf4 Sa3 26.Ve8+ Kh7 27.Se7 Sxe7 28.Vxe7 d6 28...Kg6 29.Vf8+-; 28...Kh6 29.Ve8+- 29.Ve8 b6 29...Kg6 30.Vff8+-; 29...a5 Vff8+- 30.Vff8 d4 30...Kg6 31.Vxc8 Vxc8 32.Vxc8+-; 30...g5 31.Vxc8 Vxc8 32.Vxc8+- 31.Vxc8 Vxc8 32.Vxc8 Kg6 33.Kf1 Kf5 33...a5 34.Ke2+-; 33...Kf6 34.Ke2+- 34.Vc7 a5 35.Vxg7 Ke4 36.Ke2 36.h4 Ke5 37.h5+- 36...d3+ 37.Kd2 b5 38.Va7 38.h4 a4 39.h5 b4 40.h6 b3 41.Ve7+ Kd5 42.h7 b2 43.h8D b1D 44.Da8+ Kc5 45.Vc7+ Kd4 46.Dxa4+ Ke5 47.Ve7+ Kf6 48.Dh4+ Kg6 49.Ve6+ Kf5 50.Df6+ Kg4 51.Dg6+ Kh4 52.Ve4# 38...a4 39.Vb7 39.Vb7 Ke5 (39...Kf5 40.Vxb5+ Kf6 41.Va5+-) 40.Vxb5+ Kf6 41.Vb4+- 1-0 Olm Milligan,Kieron - Hughes,Mark, AUS-ch U18 Churchill (6), 17.01.2000

13...d5!? Žárecký Podle teorie je pozice nejasná. Ve skutečnosti je černý ve výhodě. 14.Sxd5 Jxd5 15.Dxd5 h6 16.Jf3 d6! 16...Db6!? 17.Sf4 Dc6-/+; 16...Ve8? 17.Vxe8+! Dxe8 18.Sf4 d6 19.Dxd6 Sg4 20.Je5 pouze s malou výhodu černého. 17.Jd4 17.Sf4 Se6 18.Dd2 Db6-/+ 17...Ve8 18.Vxe8+ Dxe8 19.Se3 De5 20.Df3 d5 21.Ve1 Sd7 22.Dd1 Ve8 23.b3 Sc6 23...Dd6 24.Dd3-+ 24.Jf3 24.a4 Sd7-+ 24...Db2 25.a4 25.Ve2 Da1 26.Dxa1 Sxa1-+ 25...d4 25...Sc3!? 26.Ve2 Da3-+ 26.Ve2-/+ Sxf3 26...Da3!? 27.Jxd4 Sxd4 28.Sxd4 Vxe2 29.Dxe2 Dxb3-/+ 27.gxf3=/+ Da3 28.Sc1 Df8 29.Sa3 Dxa3?? 29...Se7 30.De1 d3 31.Vxe7 Vxe7 32.Sxe7 d2 33.Dxd2 Dxe7=/+ 30.Vxe8++- Kh7 31.Vb8 31.Dc2+ g6 32.Dc4+- 31...Db4?? 31...b6 32.Dc2+ g6+- 32.Dc2+ g6 33.Dc8 h5 34.Dg8+ 34.Vxb7 De1+ 35.Kg2+- 34...Kh6 35.Dxf7 De1+ 36.Kg2 De5 37.Ve8 Dg5+ 38.Kf1 d3 38...Dc1+ 39.Ve1 Dg5 40.Dxb7+- 39.Ve3 Df5 39...d2 40.Vd3 Df5 41.Vxd2 Dxf3 42.Df8+ Kg5 43.Dc5+ Kg4 44.Dc4+ Kf5 45.Vd3+- 40.Df8+ Kh7 41.Dd6 d2 42.Dxd2 Sg5 42...g5 43.Dd3 Kg6 44.De4+- 43.f4 Sxf4 43...Sf6 44.Db4 Dd7 45.Db5 Dd1+ 46.Kg2 Dg4+ 47.Vg3 Dxf4 48.Dxb7+ Sg7 49.Dxa7 De4+ 50.f3 Dc2+ 51.Df2 Dxb3 52.a5+- 44.Ve7+ Kh6 45.Dd7 Db1+ 45...Kg5+- 46.Kg2 Dxb3 47.Vh7+ 47.Dd4 Kg5 48.h4+ Kf5 49.Dd7+ Kf6 50.Dd8+- 47...Kg5 48.De7+ 48.Vf7 Db4 49.Dd8+ Kh6 50.Dh8+ Kg5 51.Df6+ Kh6 52.Dxf4+ Dxf4 53.Vxf4 Kg7+- 48...Kg4 49.h3+ 49.Dd7+ Kg5 50.Vf7+- 49...Dxh3+  0-1 Trčala,St - Žárecký,F, ÚJČŠ-4.Kongress Plzeň (9), 1911 50.Kg1 Sh2+ 51.Kh1 Sg3+ 52.Kg1 Dh2+ 53.Kf1 Dxf2#

13.Sf4?! Salwe

13...d5!
13...b6?
13...b5

13...d5! Rubinstein 14.Sxd5 Bílý hrozí 15.Sd6! 14...Jxd5? 14...Da5!=/+  15.Dxd5 

15...d6!
15...Db6??
15...Sxb2??

15...d6! Rubinstein 16.Vae1? 16.Jd4 Db6 17.Dxd6!? (17.Sxd6 Vd8!? (17...Dxb2 18.Vae1 Sxd4! 19.Dxd4 Dxd4 20.Vxd4 Vd8 21.Sc7 Vf8 22.Sd6 Vd8) 18.Vae1 Se6 19.Vxe6! Dxd4! 20.Dxd4 Sxd4 21.V6e2 f6=) 17...Sg4 (17...Dxb2?? 18.Dxf8+! Kxf8 19.Sd6+ Se7 20.Vxe7! Dxd4 21.Vae1! f6 22.Vd7+! Dxd6 23.Vxd6+-) 18.Dxb6 axb6 19.Sd2! Sh5=. Slabé je 16.Sxd6? Se6 17.Dd2 Ve8 a i když podle teorie je hra vyrovnaná, tak ve skutečnosti jsou vyhlídky černého lepší!  Např. 18.Vae1 Vc8 a iniciativa je na straně černého. 16...Se6!=/+ 17.Dxb7 Sxa2 18.Va4? 18.b3!? Vb8 19.Dxa7 Sxb3 20.Da3=/+ 18...Se6-/+ 19.Vxa7 Vxa7 20.Dxa7 Sxb2 Výhoda černého v koncovce je očividná. Pěšec je pěšec. 21.Jg5 Df6 0-1 Salwe,Georg - Rubinstein,Akiba, Vídeň (17), 1908 22.De3 d5-/+

15...Db6?? El Amri 16.Sd6 Vd8 16...Dc6 17.Dd3 Da6 17.Vae1 h6  17...De3 18.V1xe3 Se5 19.Vxe5 Vf8 20.Ve8 h6 21.Vxf8+ Kh7 22.Df5+ g6 23.Dxf7# 18.Ve8+ 1-0 Billard,Yannael - El Amri,Nawal, Paříž op-B (9), 1998 18...Vxe8 19.Vxe8+ Kh7 20.Df5+ g6 21.Dxf6 Dxf2+ 22.Kxf2 h5 23.Dh8# 

15...Sxb2?? 16.Vb1 Db6 a) 16...Sf6 17.Sd6 Ve8? 18.Sc7!+-; b) 16...Sa3 17.Vb3 Se7 18.Vbe3 Db6 (18...Sf6? 19.Sd6+-) 19.Vxe7+- 17.Sd6! Dc6 17...Vd8?? 18.Jg5+- 18.Dd3+-

13...b6? Faroghi 14.Sxd6 Sb7 15.Ve1 b5? 15...Vc8 16.Db3+/= 16.Sxb5 Ve8 17.Db3 Jf5 18.Vxe8+ Dxe8 19.Ve1 Dd8 20.Se5 Da5 21.Sxf6 gxf6 22.Vd1 Sxf3 22...Vd8 23.Jd4 Se4 23.Dxf3 Vb8 23...Ve8 24.Dxf5 Ve5 25.Dg4+ Vg5 26.Dxd7 Dxb5 27.h4 Dxd7 28.Vxd7 24.a4 Jg7 24...a6 25.Df4 Vxb5 26.axb5 Dxb5 27.Dg4+ Kf8 28.Df3 25.Dxf6 d5 25...Dd8 26.Da6 Dc7 27.Vxd7 Dc1+ 28.Sf1 26.h3 26.Vxd5 De1+ 27.Sf1 De8 26...a6 26...Dd8 27.De5 f6 28.Dd4 27.Dxa6 27.Vxd5 h6 28.Sc4 Db6 27...Dxa6 28.Sxa6 Vxb2 29.Vxd5 Je6 30.Sd3 Jf4 31.Vd4 31.Vg5+ Kh8 32.Sc4 Je6 33.Sxe6 fxe6 31...Jxd3 32.Vxd3 Va2 33.Vd8+ Kg7 34.Va8 Kf6 35.a5 Ke5 36.a6 Kd6 36...f6 37.g3 37.a7 Kc7 37...Va1+ 38.Kh2 Ke7 38.Vf8 1-0 Liew Chee Meng,Jimmy 2270 - Faroghi,K, Luzern ol (Men), 1982 38...Kb7 39.Vxf7+ Ka8 40.Kh2

13...b5 Gervasio 14.Sd5 Jxd5 15.Dxd5 Vb8 16.Dxd6 Vb6 17.Dd3 d5 18.Ve2 Se6 19.Vc1 Vb7 20.Jd4 Sxd4 21.Dxd4 Db6 22.De5 d4 23.Ve4 Vd7 24.Vd1 Vd5 25.Dc7 Dxc7 26.Sxc7 Vc8 27.Sf4 d3 28.Ve3 g5 29.Vg3 f6 30.h4 h6 31.hxg5 hxg5 32.Sd2 Kf7 33.Sc3 Sf5 34.a3 Ve8 35.Ve3 Vxe3 36.fxe3 Se4 37.Sd4 a5 38.Vf1 f5 39.Sc3 a4 40.g4 Kg6 41.gxf5+ Sxf5 42.Vd1 Se4 43.Vf1 Kh5 44.Kh2 Kg4 45.Kg1 Vd7 0-1 Rainfray,A 1730 - Gervasio,R 2275, Paris FRA Apsap EvF1, 1995

13.g4? Marcantoni 13...b5! 13...d5!? 14.Sxd5 Da5 15.Sb3 d5-/+  14.g5 Se5 15.Jxe5 15.Sxb5!? Sb7 16.Ve1 Jg6-/+ 15...dxe5 16.Sd5 Vb8 17.Vxe5 d6 18.Ve3 Sb7! K různopolným střelcům by vedlo 18...Jxd5?! 19.Dxd5 Se6 20.Dd4 atd. 19.Sxb7 Vxb7 20.Sd2 b4 21.Dg4 a5 22.Vae1 g6 22...Jg6 23.Df5 23.a3 23.Df3 d5 23...Jf5 24.Vb3 d5 25.axb4 d4 26.De4 26.Df3 Vb5 27.Dd3 26...Ve7 27.Df4 27.Dg4 Vxe1+ 28.Sxe1 Dd5 27...Vxe1+ 28.Sxe1 Ve8 28...De7 29.Sd2 De2 29.Sd2 Dd5 29...a4 30.Va3 Da8 30.Df3 Dxf3 31.Vxf3 axb4 32.Sxb4 Ve2 33.Va3 33.b3 33...h6 34.Va8+ Kh7 35.Va7 Kg7 36.gxh6+ Jxh6 36...Kxh6 37.Sa3 Ve1+ 38.Kg2 37.Vd7 Jf5 38.Sc5 Vd2 39.b4 d3 39...Kf6 40.b5 40.Sd4+ 40.Kg2 40...Kh6 40...Jxd4 41.Vxd4 Kf6 42.Kg2 41.Se3+ 41.Sc3 Vd1+ 42.Kg2 Jh4+ 43.Kg3 41...Jxe3 42.fxe3 Kg5 43.Vd4 f5 44.b5 Kh5 45.b6 Vb2 46.Vxd3 Vxb6 47.Kg2 Vb4 48.h3 Vb2+ 49.Kg3 Ve2 50.Kf3 Ve1 51.Kf2 Va1 52.Kg3 Kg5 53.Vb3 Va6 54.Vc3 Ve6 55.Vb3 Kh5 56.Kg2 Ve5 57.Va3 Ve4 58.Vb3 g5 59.Va3 Ve5 60.Vb3 Va5 61.Vc3 Va2+ 62.Kg3 Ve2 63.Kf3 Ve1 64.Kf2 Vb1 65.Kg3 Vb4 66.Vc5 Kg6 67.Vc6+ Kf7 68.Va6 Vb3 68...Vh4 69.Vd6 69.Kf2 Vb2+ 70.Kf3 Vb3 1/2 Marcantoni,Herve 2315 - Korneev,Oleg 2500, Paříž op (2), 1994

12...Jf5? NN  

13.Sf4!
13.dxc7?

13.Sf4! Mikkelsen 

13...c6?
13...Jxd6!

13...c6? NN 14.Sd3 14.Dc2!?+/- 14...Sxb2+/= 15.Jg5?? 15.Vb1 Sf6+/= 15...Df6?? 15...Sxa1 16.Dxa1 h6 17.Jf3-/+ 16.Jxh7? 16.Vb1 h6 17.Jf3= 16...Kxh7-+ 17.Dh5+ 17.Vb1 Kg8 18.g4 Jxd6-/+ 17...Kg8 18.Vae1 18.Vb1 Sc3 19.Vc1-+ 18...Dg6 18...g6 19.Dh3 Jxd6-+ 19.Dh3= b5?? 19...Df6 20.Ve8 Jh4= 20.Ve8+- Sa6 21.Sxf5 21.Vxa8 Vxa8 22.Sxf5 Dxf5 23.Dxf5+- 21...Vaxe8+/= 22.Ve7 Vxe7?? 22...Dxf5! 23.Dxf5 Sc8+/- 23.dxe7+- Ve8 24.Sxg6 fxg6 25.Db3+ 25.Sd6 Sf6 26.Db3+ Kh7+- 1-0 Mikkelsen - NN, Odense, 1904 25...d5 26.Dxb2 Vxe7 27.f3+-

13...Jxd6! Anders 14.Sxd6 cxd6 15.Dd5? 15.Dxd6! g6 a) 15...Sxb2 16.Sxf7+!! Vxf7 (16...Kxf7 17.Dd5+ Kg6 (17...Kf6 18.Vf4+ Kg6 19.De4+ Kh6 20.Vh4++-) 18.Vg4+ Kh6 (18...Kf6 19.Vf4+ Kg6 20.De4+ Kh6 21.Vh4++-) 19.Dd2+ g5 (19...Kh5 20.Vg5+ Kh6 21.Vg3+ g5 22.Jxg5+-) 20.Vxg5+-) 17.Jg5 Df8 (17...Sxa1 18.Dd5 Df8 19.Jxf7+-) 18.Jxf7+-; b) 15...Ve8 16.Vae1 Vxe4 17.Vxe4 Df8 18.Dd5 g6 19.Vf4! De7 20.g4 h6 21.g5 hxg5 22.Ve4 Df8 23.Jxg5; 16.Vf4! b5! (16...Kg7 17.Ve1+-) 17.Sb3! (17.Sd5 Se7!+/=) 17...Kg7 18.Sd5! Se7 19.De5+! f6 20.De3 Vb8 21.Vh4 g5 22.Vh5+- 15...Se5 16.Vae1 Df6 17.Jg5 17.Dd2 17...Vb8 17...Dxg5 18.f4 Dg6 19.fxe5 dxe5 20.Dxe5 d6 18.f4 b5 18...Dxf4 19.Vxf4 19.Jxh7 Kxh7 20.fxe5 dxe5 21.Dd3 21.Sd3 Kg8 22.Vxe5 Dc6 21...g6 21...Kg8 22.Sb3 d6 23.V4e3 22.Sb3 22.Vf1 Dg7 23.Sb3 Vb6 22...Db6+ 22...d6 23.Kh1 d6 24.Dd2 24.Vh4+ Kg7 25.Dd2 24...Dd8 25.Vd1 25.V4e3 Sf5 1/2 Schwarz,W - Anders,H, corr, 1987

13.dxc7? Fernandes 13...Dxc7 14.Vb1 14.Sxf7+! Kh8 15.Sd5+/= 14...Dd8 14...Je7 15.Sf4 Dc6 16.Sd3 15.Sf4 d5 16.Sxd5 Je7 17.Sb3 17.Sxf7+ Kxf7 18.Db3+ Jd5 19.Vd1 17...Sf5 18.Ve2 Sxb1 19.Dxb1 Jc6 20.Vd2 Dc8 21.Jg5 21.Vd5 Je7 22.Jg5 Sxg5 23.Vxg5 Dd7 21...Sxg5 22.Sxg5 Kh8 22...Dg4 23.Vd5 Vfe8  23.De4 23.Se3 23...Ve8 24.Db1 f6 24...Df5 25.Vd1 Dxg5 26.Sxf7 25.Sf4 25.Se3 Dc7 25...Dg4 25...Df5 26.Dd1 Dxf4 26.Sg3 26.Se3 Vad8 26...De4 26...Db4 27.Vd1 Vad8 28.Vxd8 Vxd8 29.h3 27.Dxe4 Vxe4 28.f3 Vd4 29.Vxd4 Jxd4 30.Sd5 30.Sd1 Vc8 31.Sf4 Vd8 30...Je2+ 31.Kf2 Jxg3 32.Kxg3 Vd8 33.Sxb7 Vd2 34.b3 Vxa2 35.f4 Vd2 36.Kg4 36.Se4 36...Vd3 37.b4 Vb3 38.Kf5 38.Sa6 Vxb4 39.Kf3 Vb3+ 40.Ke2 Vb6 38...Vxb4 39.Sa6 39.Sc6 g6+ 40.Kg4 f5+ 41.Kf3 a5 39...Vb2 39...g6+ 40.Kg4 Vb6 41.Se2 40.Sf1 40.g3 g6+ 41.Ke4 f5+ 42.Ke3 Vxh2 40...Vf2 40...a5 41.g3 41.Sd3 41.Sb5 Vxg2 42.h3 a5 41...Vxg2 42.h4 a5 43.Sb5 Va2 44.Ke4 44.Se8 a4 44...Vh2  0-1 Fernandes,Diana - Henriques,Sofia S, Lisbon-ch (Women) (1), 1995 45.h5 Vxh5

12...Jg6?? Mom 

13.Db3??
13.h4??
13.Dd5?
13.De2!
13.dxc7??
13.Vb1??

13.Db3?? Illa 13...cxd6 14.Sd2?! Pálkövi se domnívá, že bílý je v této pozici ve výhodě. To je ale naprosto mylný názor. Lepší bylo určitě 14.Sd5! a po 14...Vb8 15.Se3 má jistě bílý dobrou kompenzaci za své dva pěšce, ale jako výhodu bílého bych z opatrnosti pozici raději nehodnotil. Ovšem po tahu 14.Sd2?! to vypadá, že černý může v rozporu s názorem Pálköviho již získat dokonce lepší hru.  14...Je5? Černý měl totiž hrát 14...Db6!, např. 15.Dd3 Je5 16.Jxe5 dxe5 a o dobré kompenzaci bílého můžeme začít pochybovat.  15.Sd5 Vb8 15...Db6 16.Vb4 Da6 17.Jxe5 dxe5 18.Va4+/- 16.Sb4 Db6 16...Jxf3+ 17.Dxf3 Se5 18.Vae1+/= 17.Da3 17.Jxe5 Sxe5 18.Vae1 Dd8+/- 17...Jxf3+ 17...Da6!?+/= 18.gxf3 a5?? 18...Da6 19.Sxf7+ Kh8+- 19.Sxf7++- Kxf7 19...Vxf7 20.Ve8+ 20.Db3+ Kg6 20...d5 21.Dxd5+ De6 22.Vxe6 dxe6 23.Dh5+ Kg8 24.Sxf8 Kxf8 25.Dc5+ Ke8 26.Da7+- 21.Vg4+ Sg5 21...Kf5 22.Ve1 Se5 23.Dd3+ Kf6 24.Dxh7 Dxb4 25.Dxg7+ Ke6 26.Vxb4 axb4 27.Dxf8 Kd5+- 22.Vxg5+! Kh6 22...Kxg5 23.Sd2+ 23.Vxa5 Dc6 23...g5 24.Vxg5!! Dd4+- 24.De3+ Kg6 25.Dg5+ Kf7 26.Vf5+ Kg8 27.Sc3 1-0 Illa,R - Mom,A, Buenos Aires, 1908

13.h4?? Terkatz

13...cxd6?
13...Jxh4??
13...b6? 
13...b5!
13...Sxh4??

13...cxd6? Strassel 14.Dxd6 Ve8? To není dobré. Bílý nyní získá výhodu. Nejlepší bylo 14...Se7! 15.Dd5 d6 a po 16.Dh5 má bílý dobrou kompenzaci za pěšce; Porreca se domnívá, že černý nyní musí hrát 14...Jxh4? a dále uvádí tuto variantu: 15.Jxh4 Sxh4 16.Sf4 Sf6? ( Správné bylo 16...Ve8! 17.Vae1 Ve6! 18.Sxe6 dxe6 19.Dxd8+ Sxd8 20.Vd1+/-) 17.Vae1 h6 18.Sxh6! gxh6 19.Vg4+ Kh8 20.Vh4?? (Hrubá chyba v Porrecově analýze. Bílý měl mnohem silnější možnost v postupu 20.Vee4! s hrozbami 21.Vef4 i 21.Vh4. Černý by musel asi 20...Vg8 (Nebo 20...Sg7? 21.Vxg7! Kxg7 22.Vg4+ Dg5 23.Vxg5+ hxg5 24.De5+ Kg6 25.g4+-) 21.Vxg8+ Kxg8 22.Vg4+ Kh8 23.Sxf7+- atd. ) 20...Sxh4?? (Zde mohl černý totiž udržet výhodu po 20...Kg7! 21.Vf4 Sg5 22.Vf5 a5!-/+) 21.Dxh6+ a bílý udrží remízu. 15.Jg5!+/- Jh8? Nejlepší je 15...Je5! po čemž uvádí teorie tuto lajdáckou variantu:  15...Je5! 16.Vxe5?! (Vede sice k výhodě, ale silnější bylo 16.Sd5!, např.  16...a5 17.Sf4 Va6 18.Db8 d6 19.Vxe5! dxe5 20.Sxf7+ Kh8 21.Sxe8 Dxe8 22.Sxe5! a bílý vyhraje. ) 16...Vxe5! ( Zlé by bylo 16...Sxe5?? 17.Sxf7+ Kh8 18.Dd3!+-) 17.Jxf7?! (Vede pouze k malé výhodě bílého. Velké výhody mohl bílý dosáhnout po 17.Sxf7+! Kh8 18.Sf4 Ve7 19.Dd3 Sxg5! (19...g6? 20.h5!+- ) 20.Sxg5 Df8 21.Sxe7 Dxe7 22.Sd5!+/- atd. ) 17...Ve1+ 18.Kh2 De7 19.Dd5?! (Vede jen k remíze. Rozhodně zajímavější volbou bylo 19.Jg5+! Kh8! (19...Kf8?? 20.Sf4!! Ve6 (20...Vxa1? 21.Dd5! Ke8 22.Dg8+ Df8 23.Sf7+ Ke7 24.Sd6+!+-) 21.Jxh7+ Kf7 22.Dd3+-) 20.Sf4 Ve6! 21.Sxe6 Dxd6 22.Jf7+ Kg8 23.Jxd6+ dxe6 24.Vc1a bílý má poněkud výhodnější koncovku. ) 19...Kf8 20.Se3?? (Vede do prohrané pozice. Mnohem lepší bylo 20.Sf4! s hrozbami 21.Vxe1 a 21.Sd6, černý musí 20...Se5 21.Vxe1 Sxf4+ 22.Kh3 Dxe1 23.Je5! a bílý udrží remízu věčným šachem.) 20...Vxe3?? (To vede pouze k přibližně dynamicky vyrovnané pozici s kompenzací bílého. Černý mohl dosáhnout vyhraného postavení po 20...Se5+! 21.Kh3 d6+ 22.g4 Sxg4+!! 23.Kxg4 Dd7+ 24.De6 Dxe6+ 25.Sxe6 Vxa1 26.Jxe5 Ke7-+ atd.) 21.fxe3 d6?? (Prohrává! Správné bylo 21...Dxe3! 22.Vf1 Dd4 23.Dxd4 Sxd4 24.Jd6+ Sf6 25.Ve1 a bílý má pouze dobrou kompenzaci za pěšce.) 22.Vf1! Sd7 (Možná poněkud přesnější obranou bylo 22...Vb8!? 23.Vf4! Sd7 24.Jg5 Ke8 25.Jxh7 Kd8 26.Jxf6 gxf6 27.Ve4 Df8 28.Da5++- ) 23.Jg5? a bílý vyhraje. (Ještě podstatně silnější by ale bylo 23.Jxd6! Se6 24.Dxe6 Dxe6 25.Sxe6 Ke7 26.Vxf6!! Kxd6 (26...gxf6 27.Jb5!+-; 26...Kxf6 27.Sd5+-) 27.Vf7! Kxe6 28.Vxg7! h6 29.g4!+- atd. ) Podívejme jak by mohla např. varianta pokračovat dále: 23...De5+ 24.Dxe5 dxe5 25.Jxh7+ Ke7 26.Jxf6 gxf6 27.Sd5+- atd.  16.Vxe8++- Dxe8 17.Sd2 Sxg5 17...De5 18.Dd3 Sxg5+- 18.Ve1 Dxe1+ 19.Sxe1 Sf6 20.Sb4 +- Pokud měla partie ještě nějaké tahy, tak mi bohužel nejsou známy. Terkatz - Strassel, Duesseldorf, 1908

13...Jxh4?? Popescu 14.Jxh4 Sxh4 15.Dh5! Sf6?? Nutné bylo 15...Sxf2+! 16.Kxf2 cxd6+-  16.dxc7 Dxc7? Zde musel černý odevzdat po 16...De7 dámu. 17.Dxf7+! 1-0 Zicher - Popescu, 1981 17...Vxf7 18.Ve8# 

13...b6? Gutierrez Castillo 14.h5? 14.Dd5! c6 15.Dh5+/- 14...Sb7! 15.Sd5 Sxd5  15...c6 16.Sc4 Jh8 17.Vg4+/= 16.Dxd5 c6 17.Dc4 17.Dd3 Jh4 18.Jh2 g6 19.hxg6 hxg6 17...b5 18.Dc5 Jh4 19.Jxh4 Sxh4 20.Se3 20.Sd2 f5 21.Ve7 Ve8 22.Vxe8+ Dxe8=; 20.Ve7 h6 21.Sd2 Ve8 22.Vxe8+ Dxe8= 20...Sf6 20...Ve8 21.Vxe8+ Dxe8 22.Sd4=/+ nebo 22.h6=/+ 21.h6 21.Sd4 Db6 22.Dc3 b4=  21...Ve8 22.Vg4 22.Vxe8+!? Dxe8 23.Sd4=/+ 22...Ve5 22...g6 23.Sd4 Ve6 24.a4-/+ 23.Db4 23.Dc3 g6 24.Sd4 Ve6-/+ 23...g6 24.Vd1 24.Sd4 Ve6 24...a5 25.Df4 Kh8?? 25...Ve6 26.Sd4 Sxd4 27.Vxd4 Df8-+ 26.Sb6!! Vf5 26...Dxb6 27.Dxf6+ 27.Sxd8 Vxf4 28.Vxf4 Sxd8 29.Vxf7  1-0 Rubio Doblas,Ricardo 2114 - Gutierrez Castillo,Paloma, Malaga-ch (1), 2000 29...Sg5 30.Vxd7 Sxh6 31.Vc7+-

13...b5! 14.Sd5!? 14.Sxb5 Sb7=/+ 14...c6 15.Sb3 Jxh4 16.Jxh4 Sxh4 17.Dh5 Sf6=/+ 

13...Sxh4?? 14.Jxh4 Jxh4 15.Dh5 g6 Teorie uvádí 15...Jg6? 16.Sg5+- 16.dxc7 gxh5 17.cxd8D Vxd8 18.Vxh4+-

13.Dd5?  Kleemann 

13...c6?!
13...cxd6!
13...h6??

13...c6?!  Igel 14.Dh5+/- b5 15.Jg5 Sxg5 16.Sxg5 Da5? 16...Db6! 17.Se3 Dd8+/- 17.Se7+- Sb7 18.Sxf8 Vxf8 19.Vae1 19.Sb3 Dd2 20.Dc5 Dxb2 19...c5 19...Dd2 20.Sb3 c5 20.Sd5 Sxd5 21.Dxd5 Jf4 22.Dd1 22.Db7 Je6 23.Dxd7 Dxa2 24.Dxb5 22...Je6 23.a3 Db6 24.h3 c4 25.Dd2 Jc5  25...Vc8 26.Dd5+- 26.Ve8 Jd3 27.Vxf8+ Kxf8 28.De2 g6?? 28...Dd8 29.De7+ Dxe7 30.Vxe7 Jxb2+- 29.De7+ Kg7 30.Ve3 Dd4?? 30...Dc6+- 31.Vf3 Dd5 32.Df6+ Kh6 33.Ve3 33.g4 De6 34.g5+ Kh5 35.De7+- 33...Df5 34.Dh4+ 34.Dxf5 gxf5 35.Ve7+- 34...Kg7+/- 35.Vf3 35.Ve2+/-; 35.a4 a6 36.Vf3+/- 35...De6?? 35...De5 36.De7 De6+/- 36.Dd4++- f6 36...Kh6 37.Ve3 Df5+- 37.Ve3 Df5 37...Je5 38.f4 Jc6 39.Vxe6 Jxd4 40.Ve7+ Kf8 41.Vxd7 Je2+ 42.Kf2 Jxf4 43.Vxh7 Ke8+- 38.Ve7+ Kh6 39.Dh4+ Dh5 40.Dxf6 Dd1+ 41.Kh2 1-0 Kleemann - Igel,F, Vídeň, 1926

13...cxd6!  Pattard 14.Sg5? 14.Dh5!? Dc7 15.Jg5 Sxg5 16.Sxg5 b5! 17.Sd5!? (17.Sxb5? Dc5! 18.Se2 Sb7 19.Va4 Sxg2!! 20.Vc1 Dd5 21.Dg4 Sh3 22.Dg3 Vac8 s výhodou černého a nejde teď 23.Vxa7?? pro 23...Vxc1+ 24.Sxc1 Ve8 a černý vyhraje. Nešlo 20.Kxg2?? pro 20...Dc6+-+) 17...Sb7 18.Vc1 s kompenzací za pěšce. 14...Je5 15.Jxe5 dxe5 16.Sxf6 Dxf6 17.Vd1 Kh8 18.Dc5 Ve8 19.Vd6 De7 20.f4 b6 21.Dd5 Sb7 22.Dxb7 Dxd6 23.fxe5 Dc6 24.Dxc6 dxc6 25.Sxf7 Ve7 26.Sb3 Vd8 27.Ve2 g6 28.Kf2 b5 29.a4 a6 30.Kf3 c5 31.axb5 Vd3+ 32.Ve3 Vxe3+ 33.Kxe3 Vxe5+ 34.Kf4 Vf5+ 35.Ke4 axb5 36.Se6 Vf2 37.Kd5 Vxg2 38.Kxc5 Vxb2 39.h3 Kg7 0-1 Daub,M - Pattard,T, Fischbach SEM MVT (7), 1993

13...h6?? Nyiri 14.Dh5!?  14.Vg4!+- 13...Kh7 15.Vg4 De8 16.Sg5 cxd6 17.Sxf6 gxf6 18.Ve1 Je5 19.Df5+ Kh8 20.Dxf6+ 1-0 Hajnal,Zoltan 2285 - Nyiri,Daniel, Infotoezsde Kupa, Heves, 1999

Gadia  zde přišel s vylepšením 13.De2!  s hrozbou 14.Sxf7+ s vítězným útokem. 13...b5? Lépe bylo 13...cxd6!? 14.Sxf7+! Kh8 (14...Kxf7?? 15.Dc4+ d5 16.Dxd5#; 14...Vxf7 15.Ve8+ Dxe8 16.Dxe8+ Jf8 17.De4+-) 15.Sxg6 hxg6 16.Dd3+- nebo 13...Jh8 14.Sf4 c6 15.Ve1 h6 (15...Jg6? 16.Sxf7+! Vxf7 17.Ve8++-) 16.Je5!+- 14.Sxf7+!! 

14...Kh8!?
14...Kxf7?
14...Vxf7!

14...Kh8!? Araujo 15.Sxg6 hxg6 16.Dxb5 cxd6?? 16...c6! 17.Dc4 Da5+- 17.Dd5? 17.Sg5! Sb7 18.Vh4+ Kg8 19.Db3+ d5 20.Dxb7 Db6 21.Dxd5+ De6 22.Dd2+- 17...Vb8? 17...Sb7! 18.Dxb7 Dc8+- 18.Jg5 1-0 Gadia - Araujo, San Paulo ch, 1959 18...Sxg5 19.Sxg5 Dxg5 20.Dxg5+-

14...Kxf7? Brito Garcia 15.Dxb5 Kg8 16.Dd5+ Kh8 17.Dxa8 cxd6 18.Se3?! 18.Dxa7! Je5 19.Ve3 Ve8 20.Da8+- 18...Je5 18...Sxb2 19.Vb1 Sf6 20.Dxa7 19.Jxe5 dxe5 20.Dd5 20.Vd1 d6 21.Vb4 Se6 22.Dxd8 Vxd8 20...d6 21.Vd1 Se7 22.Va4 a6 23.Vc4 h6 23...Sf5 24.Db7 24.Vdc1 Sf5 25.Vc7 Sf6 25...De8 26.Db7 Sf6 27.Dxa6 26.V7c6 Se7 26...a5 27.Dxd6 Dxd6 28.Vxd6 27.Vxa6 De8 28.f3 28.Db7 Vg8 29.Va7 Sf6 28...Dg6 29.Va8 Vxa8 30.Dxa8+ Kh7 31.Kh1 Sg5 31...e4 32.f4 32.Sxg5 Dxg5 33.Dc6 Dd2 34.Dc3 Df2 35.a4 e4 36.Dc2 De3 37.Dc3 Da7 37...Df2 38.b4 d5 39.Db3 38.a5 d5 38...Db7 39.b4 39.Dc5 39.De5 Df7 40.Vc7 Df8 39...Df7 40.a6 40.Dc3 Sg6 40...exf3 41.a7 Db7 41...fxg2+ 42.Kg1 Sd3 43.Df2 42.b4 42.gxf3 Sg6 43.Dc7 42...Se4 42...fxg2+ 43.Kg1 Sd3 43.Va1 43.Va1 fxg2+ 44.Kg1; 43.Kg1 d4 44.gxf3 d3 45.fxe4 d2 1-0 Mendoza Contreras,Lucas 2285 - Brito Garcia,Alfredo 2310, ESP-chT, 1990

14...Vxf7! 15.Ve8+ Dxe8 16.Dxe8+ Vf8 17.De4+-

13.dxc7?? Mahia 13...Dxc7 14.Sg5 d5? 14...Sxb2! 15.Vb1 Sa3 16.Sc1 Sc5=/+ 15.Sxd5 Sf5 15...Sxb2 16.Vb1 Sa3 17.Dd3 16.Vc4 Db6 17.Sxf6 gxf6 18.Db3 Se6 19.Sxe6 Dxe6 19...Dxb3 20.Sxf7+ Vxf7 21.axb3 20.Vc7  20.Ve1 Dd5 21.Vd1 De6 20...b6 21.Dxe6 fxe6 22.Vd1 Vf7 23.Vc6 e5 24.Vdd6 Kg7 25.Kf1 Ve8 26.Vd3 26.g4 Je7 27.Vc4 Jg6 26...Vee7 26...e4 27.Ve3 Vd7 27.g3 27.Vdd6 Vd7 27...Vd7 27...e4 28.Jd4 exd3 29.Jf5+ Kf8 30.Jxe7 Je5 31.Vc8+ Kxe7 28.Vxd7 Vxd7 29.Ke2 Kf7 30.Ke3 Je7 31.Vc4 Ke6 32.Jd2 Jf5+ 33.Ke2=/+ 1/2 Mahia,Gustavo 2375 - Pirotzky,Mario 2145, Trenque Lauquen Masters Buenos Aires, 05.10.1998

13.Vb1?? Kirchner 13...Vb8 14.b3 c5 15.Sb2 b6 16.Je5 Jxe5 17.Sxe5 Sb7 18.Sxf6 Dxf6 19.Ve7 Dg5 20.g3 Sc6 21.De2 Vbe8 22.Vxe8 1-0 Kirchner,D - Csupor,K, HUN tt2 Zala Volan-Bp.Spartacus, 1999

12.De2? Sorsa 12...d6! 13.Sg5? 13.Sf4! Sf5=/+  

13...Jxd5! Korhonen 14.Sxd5 Sxg5 15.Ve1 Sf5 16.Jxg5 Dxg5 17.Ve8 17.Ve3 c6 18.Se4 Sxe4 19.Vxe4 Db5 17...h6 17...Vaxe8 18.Dxe8 Se6 19.Vxe6 h6 20.Sxb7 Vxe8 21.Vxe8+ Kh7 18.Vxa8 Vxa8 19.Sxb7 Vb8 20.Sf3 Sd7 21.b3 21.Dc2 Da5 22.Vd1 Ve8 21...Ve8 22.Dd1 Vxe1+ 23.Dxe1 De5 24.Dxe5 dxe5 25.Sd5 Kf8 26.f3 Ke7 27.b4  27.Kf2 27...Se6 28.Sxe6 28.Se4 Sxa2 29.Kf2 Kd6 28...Kxe6 29.Kf2 Kd5 30.Ke3 f5 30...Kc4 31.a3 31.h3 31.Kd3 31...Kc4 32.f4 32.a3 32...e4 33.g4 g6 34.a3 h5 35.g5 Kb3 36.Kd4 Kxa3 37.Ke5 e3 38.Kf6 e2 39.Kxg6 e1D 40.Kxf5 De7 40...Kxb4 41.g6 41.Kg6 De8+ 42.Kh6 Df8+ 43.Kxh5 Dxf4 44.g6 Df5+ 45.Kh6 45.Kh4 Dxg6 46.b5 Kb4 47.b6 Dh6+ 48.Kg4 Dxh3+ 49.Kxh3 axb6 50.Kg3 b5! 51.Kf3 Kc3 52.Ke4 b4 53.Kd5 b3 54.Kc5 b2 55.Kc6 Kd4 56.Kd7 Ke5 57.Kxc7 b1D 58.Kc6 Db4 59.Kc7 Kd5 60.Kd8 Kd6 61.Kc8 Db5 62.Kd8 Dd7#  45...Dxh3+ 46.Kg7! 46.Kg5 Dg3+ 47.Kf5 Dxg6+ 48.Kf4 Kxb4 49.Kf3 Dg5 50.Ke4 Kc4 51.Kf3 Kd3 52.Kf2 Dg4 53.Kf1 Ke3 54.Ke1 Dg1# 46...Kxb4 0-1 Sorsa,Miitrei - Korhonen,K, FIN-chJ Turku, 1993 46...Kxb4 47.Kf6 Dh6 48.Kf5 Dxg6+ 49.Kxg6 (49.Ke5 a5 50.Kf4 a4 51.Ke3 a3 52.Kf3 a2 53.Ke3 a1D 54.Kd2 De6 55.Kc2 De2#) 49...a5 50.Kf5 a4 51.Ke4 a3 52.Kd5 a2 53.Ke4 a1D 54.Kf5 Dc3 55.Kf4 Df6+ 56.Kg3 Kc4 57.Kg2 Kd4 58.Kh3 Dg5 59.Kh2 Ke3 60.Kh1 Kf2 61.Kh2 Dh4#

13...Sxg5?! Nemeth 14.Jxg5 viz 11...d6 12.Sg5 Sxg5 13.Jxg5 0-0 14.De2  1-0 Rudolf,Kata - Nemeth,Viktoria, Paks L10, 1999, 1:0(17)

11...h6? Puiggros 12.d6! cxd6 13.Sf4 d5 14.Dxd5 Ještě přesnější je 14.Sxd5! s hrozbami 14.Db3, 14.Sd6 a 14.Se5, např. 14...d6 15.Sxd6! 0-0 16.Sxe7 Sxe7 17.Db3+/-. Slabší by bylo 15...Dxd6?? pro 16.Sxf7+! Kd7 17.Dc2 Vf8 18.Sb3+- 14...0-0 15.Vxe7 Sxe7! 15...Dxe7? 16.Ve1 Dd8 17.Sd6+- 16.Je5! De8! Ještě nejlepší obrana. Slabé je 16...Db6? 17.Jxf7! Dc5! (17...Dc6?? 18.Dh5!! Dxc4 19.Jxh6+ gxh6 20.Dg6+ Kh8 21.Se5++-)18.Jxh6+! Kh8 19.Jf7+ Kg8 20.Ve1! Dxd5 21.Sxd5+- 17.Jg6! Kh7 18.Jxe7 Dxe7 19.Sd6 Dd8 20.Kf1 a5 21.Ve1 a4 21...f5 22.Se7 De8 23.Sd6 23.Sh4 De6 24.Vxe6 dxe6 23...Dd8 24.Se7 De8 25.Sh4 Dxe1+ 26.Kxe1 d6 26...a3 27.b4 g5 28.Sg3 27.Se7 Ve8 27...Se6 28.De4+ Kg8 29.Sxe6 fxe6 30.Sxf8 Vxf8 31.Dxa4 28.Dxd6 28.Dxf7 Sd7 29.Kd2 Vxe7 30.Dxe7 Sc6 31.Sd3+ Kg8 32.De6+ Kh8 33.Dxd6 Ve8 28...Sd7 28...Kg8 29.Sb5 Se6 30.Sxe8 Vxe8 31.a3 29.Kd2 29.Dxd7 Kg8 29...Kh8 29...Se6 30.Sxe6 fxe6 31.Dxe6 30.Sd3 30.Dxd7 Vec8 31.Sd5 30...Va5 30...Se6 31.a3 Va5 31.Sf6 31.Dxd7 Vg8 32.Sb4 1-0 Corte,Cesar Juan - Puiggros,Guillermo, ARG-ch Buenos Aires (9), 1951 31...Se6 32.Sd4

 

 

 

WebZdarma.cz